PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Objętości czyszczenia (MMU)

Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Podczas zmiany filamentu, w dyszy pozostaje odrobina wycofywanego materiału, która jest następnie wypychana przez nowy filament. Podczas wytłaczania nowego filamentu możesz zaobserwować, że jego kolor będzie stopniowo się zmieniał.

PrusaSlicer oferuje kilka rozwiązań, które pomagają zapewnić wyraźną zmianę koloru filamentu:

Na owcy po prawej widoczne jest zanieczyszczenie koloru białego niebieskim pigmentem z poprzedniego filamentu

Objętości czyszczenia 

Możliwe są dwa tryby ustawienia objętości czyszczenia. Są to opcje Użyj wartości z konfiguracji oraz Użyj niestandardowych ustawień specyficznych dla projektu

Użyj wartości z konfiguracji

Objętość czyszczenia jest ustawiana przez zmianę parametru Objętość czyszczenia w sekcji Ustawienia drukarki -> Ustawienia MM dla jednego ekstrudera. Parametr ten może być dalej modyfikowany na poziomie filamentu za pomocą funkcji Współczynnik objętości czyszczenia w sekcji Ustawienia filamentu -> Zaawansowane. Wartości nie mogą być modyfikowane w macierzy objętości czyszczenia. 

Użyj niestandardowych ustawień specyficznych dla projektu

Kliknięcie ustawień objętości czyszczenia otwiera nowe okno zawierające macierz. Każda komórka reprezentuje ilość filamentu wymaganą do wyczyszczenia podczas zmiany z filamentu X (lewa kolumna) na filament Y (górny rząd).

Wybierając opcję Użyj niestandardowych ustawień specyficznych dla projektu, możesz ustawić każdą komórkę matrycy indywidualnie. Wartości z konfiguracji nie są używane w tym trybie. 

Przykładowe wartości

 rozładowanieładowanie
Czarny8030
Biały2070

Przejście z czarnego na biały = rozładowanie czarnego + ładowanie białego = 80 + 70 = 150 mm³

Przejście z białego na czarny = rozładowanie białego + ładowanie czarnego = 20 + 30 = 50 mm³

Przejście z czarnego na biały wymaga większej objętości czyszczenia niż odwrotnie, ze względu na większe zanieczyszczenie koloru jaśniejszego ciemniejszym

Korzystając z filamentu rozpuszczalnego do drukowania podpór lub filamentów z dodatkami (o wysokim połysku, brokacie itp.), najprawdopodobniej konieczne będzie zwiększenie objętości czyszczenia w porównaniu ze standardowymi wartościami przykładowymi. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt