PL
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Podpory organiczne

Ostatnia aktualizacja 7 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEESITFRJA

Podpory organiczne to rodzaj struktur podporowych dostępnych w PrusaSlicerze.

Wcześniej PrusaSlicer zawsze używał siatki 2D do generowania podpór. Chociaż metoda ta zapewniała przyzwoite rezultaty w wielu sytuacjach, miała swoje ograniczenia. Podpory często zużywały sporo filamentu, ich drukowanie zajmowało dużo czasu, kończyły się w miejscach, z których trudno było je usunąć, a po usunięciu pozostawiały widoczne ślady na modelu. Zwłaszcza, gdy ustawienia nie były dostrojone prawidłowo. Poprawiliśmy niektóre z tych wad, wprowadzając podpory "Przylegające" w wersji 2.4.

Podpory w formie kratki (po lewej) vs podpory organiczne (po prawej)

Podpory organiczne to nasza znacznie ulepszona implementacja podpór zwanych "tree supports" (w wolnym tłumaczeniu "podpory drzewiaste"). Wybraliśmy nową nazwę dla naszych podpór ze względu na ich wyraźnie gładki kształt i kilka różnic w ich zachowaniu.

W przeciwieństwie do poprzedniej implementacji podpór drzewiastych, rozgałęzienia podpór organicznych są inteligentniejsze, a my dodatkowo sprawiliśmy, że są one prostsze (krótsze), gładsze i bardziej stabilne. Przekrój prostopadły do osi rozgałęzienia jest zawsze okrągły, a algorytm automatycznie używa podwójnych ścian tam, gdzie jest to potrzebne (jest to konfigurowalne).

Podpory organiczne są łatwe do usunięcia, nie pozostawiają śladów na powierzchni wydruku, a ich drukowanie jest szybkie i tanie.

Nasza implementacja jest ewolucją algorytmu "Tree supports" autorstwa Thomasa Rahma, które są znacznie ulepszoną wersją "Tree supports" pochodzącą z Cura. Chcielibyśmy podziękować zespołowi Ultimaker Cura i Thomasowi Rahmowi za wysiłek włożony w rozwiązanie tego problemu.

Po włączeniu generowania podpór można przełączyć opcję na podpory organiczne w Ustawienia druku - Materiał podporowy - Styl.

Oprócz ustawień wspólnych dla wszystkich typów podpór, istnieją dodatkowe ustawienia specyficzne dla podpór organicznych.

Ustawienia podpór organicznych

Maksymalny kąt gałęzi

Maksymalny kąt gałęzi, przy którym muszą omijać model. Użyj niższego kąta, aby były bardziej pionowe i stabilne. Użyj wyższego kąta, aby miały większy zasięg.

Preferowany kąt gałęzi

Preferowany kąt gałęzi, gdy nie muszą one omijać modelu. Użyj niższego kąta, aby były bardziej pionowe i stabilne. Użyj wyższego kąta, aby gałęzie szybciej się łączyły.

Średnica gałęzi

Średnica najcieńszych gałęzi podpór organicznych. Grubsze gałęzie są mocniejsze. Gałęzie będą szersze bliżej podstawy.

Kąt średnicy gałęzi

Kąt średnicy gałęzi, które stopniowo stają się grubsze w kierunku dołu. Kąt 0 spowoduje, że gałęzie będą miały jednolitą grubość na całej długości. Niewielki kąt może zwiększyć stabilność podpór organicznych.

Średnica gałęzi z podwójnymi ściankami

Gałęzie o powierzchni większej niż powierzchnia okręgu o tej średnicy będą drukowane z podwójnymi ściankami zapewniającymi stabilność.

Ustaw tę wartość na zero, aby nie generować podwójnych ścian.

Średnica końcówki

Średnica końcówek gałęzi dla podpór organicznych.

Odległość gałęzi

Jak daleko od siebie muszą być gałęzie, gdy dotykają modelu. Zmniejszenie tej odległości spowoduje, że podpory będą dotykać modelu w większej liczbie punktów, zapewniając lepsze zwisy, ale utrudniając usunięcie podpór.

Gęstość gałęzi

Dostosowuje gęstość struktury podporowej używanej do generowania wierzchołków gałęzi. Wyższa wartość skutkuje lepszymi zwisami, ale podpory są trudniejsze do usunięcia. Zalecamy włączenie górnych warstw łączących podpory z modelem zamiast wysokiej gęstości gałęzi, jeśli potrzebne są gęste warstwy łączące.

Podpory organiczne mogą być ręcznie wymuszane lub blokowane za pomocą narzędzia do malowania podpór.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt