PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Reset do ustawień fabrycznych (MK2S/MK2.5S/MK3S)

Menu
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Reset do ustawień fabrycznych można wykonać w przypadku problemów z drukarką, aby wyczyścić z pamięci wszystkie wprowadzone ustawienia, kalibracje i statystyki.

Reset można wykonać na dwa sposoby i zależy to od wersji firmware. Sprawdź swoją wersję firmware w menu LCD - Wsparcie - Firmware []. Następnie przejdź do odpowiedniej instrukcji poniżej. Zalecamy aktualizowanie drukarki na bieżąco.

Ta instrukcja opisuje reset jednostki MMU2S.

Firmware 3.0.11 i nowsze

W tej wersji firmware znacznie ułatwiliśmy reset ustawień fabrycznych. Po prostu wykonaj te 3 kroki instrukcji:

 1. Wciśnij i puść przycisk resetu (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)
 2. Naciśnij pokrętło natychmiast i trzymaj aż do pojawienia się na ekranie napisu "FACTORY RESET" (2-3 sekundy). W zależności ud ustawień, możesz również usłyszeć ciągły dźwięk.
 3. Puść pokrętło, a pojawi się nowe menu

Na ekranie LCD pojawi się menu z 4 opcjami:

 • Language (język) - resetuje ustawienia językowe i pozwala wybrać inny
 • Statistics (statystyki) - resetuje zebrane statystyki czasu druku i użytego materiału
 • Shipping prep (przygotowanie do wysyłki) - resetuje jedynie sekcję ustawień językowych. Wszystkie dane kalibracyjne, wliczając Live Adjust Z pozostają niezmienione. Mimo to, drukarka po uruchomieniu poprosi o kalibrację osi Z. Ten "miękki" reset ustawień fabrycznych jest używany głównie do zresetowania ustawień drukarki po montażu, przed wysyłką z fabryki, aby użytkownik mógł po prostu wybrać język i skalibrować oś Z po rozpakowaniu.
 • Service prep (przygotowanie do serwisu - począwszy od firmware 3.10.0): to samo, co w przypadku Shipping prep, ale nie usuwa statystyk drukowania.
 • All data (wszystkie dane) - resetuje wszystkie dane, wliczając w to dane kalibracyjne, co oznacza również wyczyszczenie EEPROM-u. Po tym resecie drukarka musi przejść cały proces kalibracji z wyjątkiem ustawienia wysokości czujnika.
 • Bowden length (długość rurki Bowden) - tylko dla drukarki z firmware Multimaterial. Ta opcja jest używana do ustawienia długości rurki Bowden łączącej jednostkę MMU z ekstruderem drukarki, np. po wymianie jej na taką o innej długości, niż fabryczna. Po resecie możesz skalibrować jej długość w tym menu.

Firmware 3.0.8 do 3.0.11. (sprzed maja 2017)

Miękki reset ustawień fabrycznych

 1. Wciśnij i puść przycisk resetu (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)
 2. Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)
 3. Puść pokrętło

Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.

Pełny reset ustawień fabrycznych

Pełny reset jest trochę bardziej skomplikowany, aby uniknąć przypadkowego wymazania ustawień związanego z 20-minutowym procesem kalibracji.

 1. Wciśnij i puść przycisk resetu (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)
 2. Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)
 3. Puść pokrętło
 4. Natychmiast po zwolnieniu pokrętła naciśnij i przytrzymaj je ponownie do czasu, aż usłyszysz podwójne piknięcie
 5. Puść pokrętło

Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt