PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Silikonowa skarpeta Nextrudera (XL, MK4, MK3.9)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Original Prusa MK3.9/MK4 i Original Prusa XL są wyposażone w Nextruder. Możliwe jest założenie silikonowej skarpety wykonanej specjalnie dla Nextrudera.

Dlaczego warto używać silikonowej skarpety?

Główną funkcją silikonowej skarpety jest utrzymywanie stabilnej temperatury bloku grzejnego, co poprawia wydajność drukarki. Istnieją dodatkowe korzyści z używania silikonowej skarpety, takie jak utrzymywanie hotendu w czystości od pozostałości filamentu i ochrona go w przypadku oderwania się wydruku od stołu. Są one niezbędne, jeśli chcesz drukować filamenty o wysokiej temperaturze.

Silikonowa skarpeta Nextrudera ma również niską szansę na zsunięcie się z hotendu. Nextruder ma przewody na górze bloku grzejnego, więc skarpeta nie musi mieć otworów z boku.

Czyszczenie hotendu

Przed założeniem skarpety na hotend konieczne jest oczyszczenie bloku grzejnego i hotendu z pozostałości filamentu. W tym celu przejdź w menu drukarki do Sterowanie -> Temperatura -> Temperatura dyszy i za pomocą pokrętła ustaw temperaturę na 250°C. Odczekaj około pięciu minut, aby wszystkie pozostałości filamentu mogły zmięknąć. Następnie, używając mosiężnej szczotki, ostrożnie wyczyść blok grzejny i głowicę z pozostałości filamentu. Unikaj kontaktu szczotki z przewodami hotendu, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Następnie przejdź do menu Nagrzewanie -> Chłodzenie. Przed kontynuowaniem poczekaj, aż hotend osiągnie temperaturę poniżej 50ºC.

Przykład czyszczenia MK4.
W ten sam sposób możesz również wyczyścić XL single i multi-tool. 

Czynności wstępne

Original Prusa MK4/MK3.9

 1. Przesuń osie drukarki, w szczególności oś Z, tak aby dolna część hotendu była dostępna. Możesz to zrobić, przechodząc do menu LCD -> Sterowanie -> Ruch osi.
 2. Całkowicie ostudź drukarkę do temperatury pokojowej i wyłącz ją.
 3. Odchyl wentylator wydruku tak, aby był równoległy do osi X.

Original Prusa XL 

Przed przystąpieniem do manipulacji hotendem upewnij się, że nie jest on nagrzany. Nagrzane części mogą spowodować poważne oparzenia!

Hotend jest zamontowany pod kątem 35°-40°. Jeśli skarpeta nie pasuje z powodu braku miejsca między blokiem grzejnym a kanałem wentylatora, wykonaj następujące czynności: 

 1. Uzyskaj dostęp do wkręta dociskowego mocującego hotend.
  1. W przypadku XL single-tool zdejmij pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover]. Element ten znajduje się z przodu głowicy drukującej. 
  2. W XL multi-tool zaparkuj narzędzie. Aby to zrobić, przejdź do menu LCD -> Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Zaparkuj narzędzie.
 2. Delikatnie poluzuj wkręt dociskowy, który mocuje hotend, aby można było zmienić kąt hotendu. Postaraj się zachować kąt jak najbardziej zbliżony do początkowych 35°-40°.
 3. Dociśnij hotend w górę i dokręć wkręt dociskowy, jednak nie używaj zbyt dużej siły.

Przygotuj drukarkę do założenia skarpety silikonowej (lub skarpet), wykonując poniższe czynności: 

 1. W XL multi-tool wybierz narzędzie. Przejdź do menu LCD -> Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie #.
 2. Przesuń osie drukarki, w szczególności oś Z, tak aby dolna część hotendu była dostępna. Możesz to zrobić, przechodząc do menu LCD -> Sterowanie -> Ruch osi.
 3. Całkowicie ostudź drukarkę do temperatury pokojowej i wyłącz ją.

Zakładanie skarpety silikonowej

Przed założeniem silikonowej skarpety upewnij się, że hotend nie jest nagrzany, a drukarka jest wyłączona. Nagrzane części mogą spowodować poważne oparzenia!

Dociśnij skarpetę od dołu. Jeśli wystąpi jakikolwiek opór, nie próbuj wciskać skarpety mocniej, ponieważ użycie nadmiernej siły może spowodować wygięcie bariery cieplnej

Po założeniu silikonowej skarpety na MK4 lub MK3.9 należy ustawić to w oprogramowaniu drukarki. Przejdź do menu LCD -> Ustawienia -> Hardware -> Skarpeta silikonowa Nextrudera i przestaw parametr na włączony. Ten krok nie jest potrzebny w XL. 

Montaż silikonowej skarpety w MK4. Skarpeta jest zakładana w ten sam sposób w XL single-tool, jak i multi-tool.
Uwaga: XL single-tool i multi-tool mają zawsze hotend ustawiony pod kątem około 35°-40°.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt