PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Zamiany G-code

Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFRJA
Ta funkcja będzie dostępna w PrusaSlicer 2.4.1

PrusaSlicer oferuje proste przetwarzanie G-Code poprzez określenie par znajdź i zamień, z opcjonalnym dopasowaniem wyrażeń regularnych, rozróżnianiem wielkości liter i dopasowywaniem całych słów, podobnie jak w przypadku zwykłych edytorów tekstu. Wyrażenia regularne są bardzo potężnym i wszechstronnym narzędziem, które pozwala na ustawienie nawet dość skomplikowanych zamian. Jeśli potrzebujesz bardziej skomplikowanego post-processingu, możliwe jest użycie zamiast niego zewnętrznego skryptu post-processingu.

Funkcja dostępna w Ustawienia druku -> Opcje wyjściowe..

G-Code jest przetwarzany przed podglądem, więc Twoje zmiany będą widoczne w podglądzie G-Code. Pomocne może być włączenie 'Rozszerzonego G-Code', aby PrusaSlicer wygenerował dodatkowe adnotacje, które możesz następnie dopasować za pomocą wyrażeń regularnych.

Składnia wyrażeń regularnych

Składnia wyrażeń regularnych w Perlu jest obsługiwana zgodnie z opisem w składnią wyrażeń regularnych Perla na boost, gdzie modyfikator "jedno liniowy" naśladuje modyfikator Perla s/. Przy aktywnych wyrażeniach regularnych, wzorzec "Zamień na" obsługuje "rozszerzoną" składnię opisaną w rozszerzonej składni formatu na boost. Lookahead and lookbehind (szukaj w przód i w tył) są obsługiwane przez silnik wyrażeń regularnych, ale tylko dla wzorców o stałej długości. Przy wyłączonym wyrażeniu regularnym, n, r, t i znaki zastępcze są obsługiwane w obu wzorcach "Znajdź" i "Zamień na", podobnie jak w "rozszerzonej" składni Notepad++.

Postprocesor G-code znajdź/zamień przetwarza G-code w blokach, gdzie pojedynczy blok G-code jest generowany dla każdej warstwy, zaczynając od Z w górę, aby przejść do następnej warstwy. Wielokrotne wzorce znajdź/zamień są stosowane jeden po drugim do jednego bloku G-code przed przetworzeniem następnego bloku G-code. Dopasowywanie wzorców wieloliniowych jest możliwe, jednak tylko wewnątrz jednego bloku G-code, najprawdopodobniej wewnątrz pojedynczej warstwy. Wyrażenia regularne są potężne, ale podchwytliwe, dlatego polecamy "regular expressions 101 online playground", aby zapoznać się z wyrażeniami regularnymi oraz przetestować i dostroić wyrażenia regularne modyfikujące G-code przed wprowadzeniem ich do PrusaSlicera. Nie zapomnij przełączyć stylu regex na ECMAScript w "regular expressions 101 online playground".

 

Przykład

Przykład dość potężnej modyfikacji G-code przez dość złożone wyrażenie regularne: Zwiększ współczynnik wytłaczania wypełnienia górnego zwartego z domyślnych 95 procent do 98 procent.
Znajdź:

(;TYPE:Top solid infilln)(.*?)(;TYPE:|$)(?!Top solid infill)

Zamień na:
${1}M221 S98n${2}M221 S95n${3}

Modyfikatory: regexp, single line

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt