CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4. Sestavení tiskové hlavy a vyhřívané podložky

4. Sestavení tiskové hlavy a vyhřívané podložky

4. Sestavení tiskové hlavy a vyhřívané podložky
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Sestavení tiskové hlavy a vyhřívané podložky
 Obtížnost
Střední
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava dílů ventilátoru Hotendu a Tiskového ventilátoru
Příprava dílů ventilátoru Hotendu a Tiskového ventilátoru
Příprava dílů ventilátoru Hotendu a Tiskového ventilátoru
Příprava dílů ventilátoru Hotendu a Tiskového ventilátoru
Všechny tištěné díly a spojovací materiál potřebné pro tuto kapitolu jsou umístěny v boxu: Tisková hlava & Vyhřívaná podložka
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestavení MINI Hotendu (1x)
Tiskový ventilátor (1x)
Šroub M3x20 (3x)
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Montáž hotendu
Umístěte hotend na X-carriage.
Přidržte si chladič rukou.
Druhou rukou zajistěte chladič pomocí horního šroubku M3x20.
Vložte šroub M3x20 do spodního otvoru a utáhněte jej.
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Vložte okraj ventilátoru do spodního okraje otvoru X-carriage. Ujistěte se, že je štítek na ventilátoru na druhé straně.
Zasuňte ventilátor do x-carriage.
Zarovnejte otvory na šroubky ve ventilátoru s otvory na X-carriage.
Vložte a utáhněte šroubek M3x20.
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Umístěte ventilátor hotendu na MINI-fan-spacer. Zarovnejte otvory proti sobě.
Ujistěte se, že štítek je ze spodní strany ventilátoru.
Kabel od ventilátoru musí směřovat doleva nahoru.
"Zuby" na MINI-fan-spacer-clip musí být orientovány doleva nahoru.
Umístěte ventilátor hotendu s MINI-fan-spacerem na chladič. Zarovnejte otvory pro šroubky na ventilátoru s otvory na chladiči.
Zajistěte ventilátor hotendu a distanční podložku pomocí šroubku M3x20 v levém horním otvoru.
Příprava dílů pro Minda-holder
Příprava dílů pro Minda-holder
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-minda-holder (1x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Šroub M3x12 (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Montáž dílu MINI-minda-holder
Montáž dílu MINI-minda-holder
Montáž dílu MINI-minda-holder
Montáž dílu MINI-minda-holder
Umístěte MINI-minda-holder na chladič hotendu.
Zajistěte šroubem M3x12.
Ujistěte se, že kabely hotendu nejsou skřípnuté.
Veďte kabely hotendu jako je to na obrázku.
Zajistěte MINI-minda-holder pomocí šroubku M3x20.
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Zašroubujte šroubek M3x12 o 2-3 závity. Více jej utáhnete později.
Vložte senzor SuperPINDA do MINI-minda-holderu.
Upravte polohu senzoru SuperPINDA, pod MINI-minda-holder by mělo být 4-5 závitů. Toto je dočasná pozice. Správnou pozici nastavíme později.
Utáhněte šroubek na MINI-minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození MINI-minda-holderu!
Příprava dílů Fan-spacer-clip
Příprava dílů Fan-spacer-clip
Příprava dílů Fan-spacer-clip
Příprava dílů Fan-spacer-clip
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-fan-spacer-clip (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Textilní rukáv 8x700 mm (1x)
Pro tuto kapitolu máme v balení dvě různé velikosti textilních rukávů. Prosím vezměte delší textilní rukáv.
Stahovací páska (3x)
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Zasuňte všechny kabely z tiskové hlavy do MINI-fan-spacer-clipu. Srovnejte clip tak, jako je ukázáno na obrázku, zkosená strana má být směrem nahoru.
Veďte kabel tiskového ventilátoru skrz drážku MINI-fan-spacer-clipu. Pod klipem vytvořte smyčku a dále veďte kabel společně se svazkem ostatních kabelů.
Zasuňte MINI-fan-spacer-clip dolů a namontujte jej na distanční podložku pomocí šroubku M3x20. Utáhněte šroubek a poté jej mírně uvolněte o 1/4 otáčky (90°). Není zde potřeba žádná matka.
MINI-fan-spacer-clip se musí volně pohybovat.
Spojte všechny kabely vedoucí od hotendu dohromady a veďte je směrem nahoru.
Omotejte textilní rukáv okolo svazku kabelů a zasuňte jej do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby přesahoval přibližně o 2-5 mm přes tento plastový díl. Veďte textilní rukáv k Extruderu.
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Pomocí vašich prstů otáčejte závitovou tyčí dokud nebude osa X v nejvyšší pozici. Poté posuňte tiskovou hlavu celou doprava a zajistěte, že se dotýká tištěného dílu.
Svazek kabelů lehce ohněte a veďte je k Extruderu.
Dvě stahovací pásky protáhněte skrz otvory v extruderu.
Umístěte svazek kabelů na Extruder tak jako vidíte na obrázku.
Zajistěte svazek kabelů stáhnutím obou stahovacích pásek.
Do svazku kabelů přidejte kabel motoru.
Vložte a utáhněte třetí stahovací pásku.
Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám.
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Pootočte hlavičky stahovacích pásek doleva.
Ujistěte se, že jste otočili hlavičky směrem doleva, jinak by mohly nastat problémy při tisku!
Zakruťte mírně s rukávem (nikoliv však s kabely uvnitř). Rukáv tímto pohybem rovnoměrně ovinete okolo celého svazku kabelů.
Montáž PTFE trubičky
Montáž PTFE trubičky
Montáž PTFE trubičky
Montáž PTFE trubičky
Vezměte konec PTFE trubičky a vložte ji do mosazné matky na extruderu. Oba konce PTFE trubičky jsou symetrické.
Posuňte mosaznou matku dolů a utáhněte univerzálním klíčem.
Stejným postupem připevněte druhý konec PTFE trubičky k tiskové hlavě.
Tisková hlava: odměňte se!
Tisková hlava: odměňte se!
Právě jste dokončili montáž tiskové hlavy. Toto byla jednodušší část kapitoly.
Snězte první část třetí řady.
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Příprava dílů pro vyhřívanou podložku
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MINI+ (1x)
Kabel vyhřívané podložky (1x)
MINI-heatbed-cable-cover-top (1x)
MINI-heatbed-cable-cover-bottom (1x)
Textilní rukáv 5x350 mm (1x)
M3x4b zápustný šroub (9x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Sestavení vyhřívané podložky
Vložte dva šroubky M3x8 do vyhřívané podložky. Hlavičky šroubků musí být na horním povrchu vyhřívané podložky.
Otočte vyhřívanou podložku spodní stranou nahoru a umístěte ji tak, jako je na obrázku.
Umístěte červený vodič (+) na levý šroubek.
Umístěte černý vodič (-) na pravý šroubek.
Na oba šroubky nasaďte matku M3nN a utáhněte je pevně.
Krytka kabeláže (heatbed-cable-cover), která bude nasazena později vyžaduje, aby byly konektory mírně nakloněny k sobě, ale nechte mezi nimi malou mezeru. Během utahování je držte v poloze jako na obrázku. Po utažení se ujistěte, že jsou očka na kabelech utažena tak, že s nimi nelze pohnout.
Ujistěte se, že jsou kabely správně připojené a že jsou šroubky plně utáhnuté. Nesprávné zapojení nebo nedotažený kontakt může navždy poškodit elektroniku.
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Veďte černý kabel od termistoru mezi kabely vyhřívané podložky.
Obtočte kabel od termistoru několikrát kolem kabelů od vyhřívané podložky (tak jak vidíte na obrázku).
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Vložte matku M3nN do MINI-heatbed-cable-cover-bottom.
Umístěte MINI-heatbed-cable-cover-bottom ze spodní části vyhřívané podložky ke konektorům kabelů.
Ujistěte se, že konektory správně zapadají do krytky.
Omotejte textilní rukáv kolem svazku kabelů vyhřívané podložky. Zasuňte rukáv do krytky co nejvíc je to možné.
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Mírně nakloňte MINI-heatbed-cable-cover-top a nasuňte jej přes hlavičky šroubků na konektorech.
Zatlačte na krytku tak, aby správně zapadla do spodní části krytky.
Zajistěte jej šroubem M3x12.
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Upevnění sestavené vyhřívané podložky
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a podložku položte za ní.
Umístěte vyhřívanou podložku na Y-carriage.
Zarovnejte všech 9 otvorů na vyhřívané podložce s distančními podložkami.
Vložte šroubky M3x4b do otvorů. NEUTAHUJTE šroubky úplně.
Až budete mít osazené všechny šrouby, pro utažení v následujícím pořadí použijte Torx klíč:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Tisková hlava i vyhřívaná podložka jsou hotové!
Tisková hlava i vyhřívaná podložka jsou hotové!
Blížíte se k cíli!
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Nepokládejte prozatím tiskový plát na vyhřívanou podložku. Vyčkejte na instrukce během kalibračního procesu.
Nechte zbývající šroubky M3x12 a M3x20 v balení pro tiskovou hlavu, HB, ELE pro další kapitolu.
Zbývající balení držáku cívky si nechte na později.
Jste připraveni na další kapitolu? Tak pojďme na to: 5. Montáž LCD & Elektroniky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás