CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Balení tiskárny i3 pro vrácení - vlastní balící materiál

Balení tiskárny i3 pro vrácení - vlastní balící materiál

Balení tiskárny i3 pro vrácení - vlastní balící materiál
Poslední aktualizace 3 years ago
Balení tiskárny i3 pro vrácení - vlastní balící materiál
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
10
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu k vrácení nebo opravě s použitím vámi poskytnutého obalového materiálu.
Před pokračováním se ujistěte, že jste si přečetli doplňující informace uvedené v Zabalení tiskárny i3 pro její vrácení.
Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihranných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
Pokud máte původní balící materiál, prosím využijte návod Zabalení tiskárny i3 k vrácení - původní balící materiál.
Pokud odesíláte Multi Material Upgrade, zabalte jej předem. Bude přidán během procesu balení.
Předpoklady
Předpoklady
Předpoklady
Předpoklady
Než začnete tiskárnu balit, vezměte telefon nebo fotoaparát a vyfoťte ji před balením a během něj.
Zkontrolujte, zda je na rámu tiskárny nálepka se sériovým číslem. Pokud tam není, ihned kontaktujte podporu.
Stáhněte si Prusa Servisní list PDF a formulář vyplňte. Shrňte problém, aby naši technici mohli tiskárnu rychleji opravit.
Servisní list lze upravovat přímo z prohlížeče a měl by být zaslán spolu s fotografiemi procesu balení.
Při vyplňování servisního listu neodkazujte na chat nebo e-mailovou korespondenci! Vypište souhrn problémů, které se u vás vyskytly.
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Potřebné nástroje a materiály
Stahovací pásky jakékoliv barvy (10-15 ks - přes 150 mm dlouhé)
Řezáky
Balící páska
Plastová fólie
Kus pěny: 50 × 100 × 100 mm
Výplňový materiál jako zmuchlaný papír, bublinková fólie
Nálepku "Křehké" ("Fragile") si můžete stáhnout zde.
Rozměry kartonové krabice:
540 x 510 x 475 mm (výška)
Zajištění vyhřívané podložky
Zajištění vyhřívané podložky
Zajištění vyhřívané podložky
Upevněte přední část dílu Y-carriage k přednímu plátu dílu Y-frame.
Dbejte na to, abyste vedli stahovací pásky pod kabely LCD (na druhé fotografii zvýrazněné zelenou barvou)! Mohou způsobit poškození při přepravě.
Zajistěte zadní část dílu Y-carriage k dílu XZ-frame. Použijte dvě stahovací pásky tak, jak to vidíte na fotce.
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
S pomocí stahovacích pásek zajistěte extruder k tyčím osy Z.
Veďte stahovací pásku kolem hlazené tyče osy Z.
Veďte stahovací pásku pod vodičem motoru extruderu a senzoru filamentu.
Ujistěte se, že stahovací pásky neskřípnou žádný vodič! Mohou během přepravy způsobit poškození.
Zajištění osy X
Zajištění osy X
Pod trysku položte kus pěny.
Snižte osu X tak, že rukou budete otáčet závitové obě tyče osy Z proti směru hodinových ručiček.
Tryska by měla být usazena v pěně a nemělo by být možné osu X dále snížit.
Spojte k sobě stahovací pásky a vytvořte řetěz, který dosáhne kolem horní hlazené tyče osy X a horní části dílu XZ-frame.
SD kartu přilepte k rámu. Ujistěte se, že je na ní uložen G-code a STL tisku, který způsobil problémy!
SD karta nesmí být během přepravy uvnitř LCD modulu.
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Umístění tiskárny do její krabice
Položte dostatečně velký kus kartonu, aby zakryl dno krabice.
Pokračujte kouskem výplně
Vložte tiskárnu do krabice a vyplňte zadní stranu a boky napájecího zdroje a krytu RAMBo polstrováním.
NEPOUŽÍVEJTE pěnový granulát ani jemně skartovaný papír! Ty nejsou vhodné k zajištění tiskárny během přepravy.
Přidání příslušenství
Přidání příslušenství
Přidání příslušenství
Přidání příslušenství
Umístěte krabici s příslušenstvím na jednu stranu vyhřívané podložky a filament na druhou stranu.
Pokud s tiskárnou posíláte Multi Material Upgrade, umístěte jej do prostoru na boku modelu LCD.
Před LCD-panel přidejte další vycpávku.
Vyplňte celý zbývající prostor krabice výplňovým materiálem a ujistěte se, že je zakrytý ze všech stran.
Pěnový granulát nebo jemně skartovaný papír nejsou vhodným výplňovým materiálem!
Výplňový materiál může mírně přetékat, pokud tiskárna zůstane v prostoru boxu. Výplň lze stlačit, tiskárnu nikoli.
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Zapečetění krabice
Před zapečetěním krabice se ujistěte, že jste zdokumentovali proces balení, odeslali jej našemu přepravnímu oddělení a obdrželi potvrzení!
Škody vzniklé na neschválených zásilkách je povinen uhradit odesílatel.
Zavřete krabici a přelepte ji lepicí páskou v obou směrech.
Krabici zabalte do plastové fólie, aby byla pevnější a chráněna před poškozením vodou.
Umístěte nálepku "Křehké" ("Fragile") alespoň na dvě strany krabice.
Hotovo!
Hotovo!
To je k balení vše! Pokračujte zasláním e-mailu našemu přepravnímu oddělení a poskytněte fotografie procesu balení a servisní list.
Oddělení přepravy můžete kontaktovat buď odpovědí na jejich úvodní e-mail, nebo jednoduše e-mailem na adresu [email protected].
Po schválení procesu balení obdržíte přepravní štítek pro vrácení zboží.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás