CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit chladič hotendu (MK4 / MK3.9)

Menu

Jak vyměnit chladič hotendu (MK4 / MK3.9)

Jak vyměnit chladič hotendu (MK4 / MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Jak vyměnit chladič hotendu (MK4 / MK3.9)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
41
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou Hotendu chladiče na vaší tiskárně Original Prusa MK4 nebo MK3.9.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Následující instrukce vyžadují mimořádnou pozornost. Postup zahrnuje přímý zásah do planetové převodovky.
Příprava
Příprava
Příprava
Příprava
Než začnete, ujistěte se, že je extruder na tiskárně uprostřed os X i Z.
Vysuňte filament z tiskárny a odstraňte držák filamentu.
Sundejte ocelový tiskový plát z tiskárny.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
1,5mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Torx klíč TX6
Torx klíč TX10/8
Čelisťové kleště
Další díly
Další díly
Další díly
Pro tento návod si prosím připravte:
Prusa lubricant (1x) dodaný s tiskárnou
PG-assembly-adapter (1x)
Díl PG-assembly-adapter nemusí být součástí balení a může být potřeba jej vytisknout. Soubor STL si můžete stáhnout ze stránek https://www.printables.com/model/451501-mk4mk39-printable-parts.
Soubor STL se nachází v sekci Nextruder. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste si přečetli doporučená nastavení tisku uvedená v popisku.
NEPOKRAČUJTE bez dílu PG-assembly-adapter. Je pro montáž nezbytný!
Převodovka může být mastná. Doporučujeme připravit si papírovou utěrku na otření přebytečné mastnoty a prachu.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Nadzvednutím odstraňte krytku Loveboard na extruderu.
Vyšroubujte šroub M3x10 na pravé straně a sejměte boční kryt.
Odstraňte postranní kryt.
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Na přední straně každého konektoru jsou bezpečnostní západky. Aby bylo možné konektor vyjmout, je nutné západku zatlačit dovnitř. V případě, že na západku nedosáhnete dostatečně snadno nehty, použijte vhodný nástroj, kterým západku stisknete a zároveň konektor vytáhnete.
Odpojte konektor motoru extruderu.
Odpojte konektor senzoru Loadcell.
Odpojte konektor senzoru filamentu.
Otevřete díl fan-door (dvířka ventilátoru).
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Vyjmutí extruderu (část 3.)
Na druhé straně extruderu odpojte konektor topení hotendu. Všimněte si, že bezpečnostní západka je v přední části konektoru.
Odpojte konektor ventilátoru chladiče.
Odpojte oba konektory termistorů. Všimněte si, že bezpečnostní západka se nachází na levé straně každého z nich.
Povolte dva vroubkované šrouby držící sestavu hotendu.
Uvolněte kabely hotendu i termistoru z drážky v X-carriage.
Vyjměte sestavu hotendu tak, že ji stáhnete dolů.
Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili kabely!
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyjmutí extruderu (část 4.)
Vyšroubujte dva šrouby M3x18, které drží ventilátor chladiče.
Odstraňte ventilátor chladiče
Odstraňte tři šrouby M3x10, které drží chladič.
Přidržujte extruder rukou, aby po odstranění šroubů chladiče nespadl!
Opatrně vyjměte sestavu extruderu z tiskárny. Dbejte na to, abyste nepoškodili žádný kabel!
Rozebrání extruderu (část 1.)
Rozebrání extruderu (část 1.)
Rozebrání extruderu (část 1.)
Odstraňte stavěcí šroub M3x4T pomocí krátké strany T6 Torx klíče.
Vyjměte NTC termistor chladiče. Dávejte pozor, abyste nepoškodili kabely.
Odstraňte dva vroubkované šrouby na boku.
Rozebrání extruderu (část 2.)
Rozebrání extruderu (část 2.)
Rozebrání extruderu (část 2.)
Rozebrání extruderu (část 2.)
Vyšroubujte oba šroubky M3x30 s pružinkami.
Odstraňte sestavu Idler-swivel.
Odstraňte šroubky M3x25.
Existuje několik verzí Nextruderu. Starší modely mají na přední straně čtyři šrouby, zatímco novější model je navržen se třemi šrouby.
Odstraňte díl PG-case, plastový kryt na přední straně převodovky.
Rozebrání extruderu (část 3.)
Rozebrání extruderu (část 3.)
Rozebrání extruderu (část 3.)
Rozebrání extruderu (část 3.)
Pokud máte verzi Nextruderu se "třemi šrouby", odstraňte stavěcí šroub M3x25.
Odstraňte sestavu Idleru.
Vyjměte celou sestavu převodovky: vytištěnou hlavní desku, mosazný díl PG-ring a ozubená kolečka.
Vyčistěte všechny díly převodovky od přebytečného maziva a prachu.
Rozebrání extruderu (část 4)
Rozebrání extruderu (část 4)
Rozebrání extruderu (část 4)
Rozebrání extruderu (část 4)
Najděte kovovou podložku, která by měla být mezi převodovkou a motorem. Může být přilepená k sestavě převodovky.
Dřívější verze Nextruder používají oranžovou distanční podložku namísto kovové podložky.
Prohlédněte si poslední obrázek pro referenci.
Pokud se podložka / distanční podložka uvolnila z hřídele, znovu ji na hřídel motoru nasaďte.
Vyjměte motor extruderu z chladiče.
Rozebrání extruderu (část 6)
Rozebrání extruderu (část 6)
Rozebrání extruderu (část 6)
Při demontáži senzoru filamentu BUĎTE VELMI OPATRNÍ. Senzor filamentu obsahuje drobné součástky (pružinka, magnet, ocelová kulička), které mají tendenci při vyjmutí senzoru vypadnout.
Velmi opatrně vytáhněte senzor filamentu z chladiče pomocí čelisťových kleští.
Neztraťte malé dílky! Později je budete opět potřebovat. Ponechte je stranou na bezpečném místě.
Instalace Hallova senzoru
Instalace Hallova senzoru
Umístěte Hallův senzor filamentu do podobně tvarovaného výřezu v chladiči.
Připevněte jej pomocí šroubu M2,5x6rT. Utahujte jej velmi opatrně, hrozí prasknutí desky elektroniky.
Instalace senzoru filamentu
Instalace senzoru filamentu
Instalace senzoru filamentu
Instalace senzoru filamentu
Vložte sestavu senzoru filamentu do chladiče. Ujistěte se, že je ocelová kulička blíže ke straně chladiče.
Dbejte na správnou orientaci sestavy. Na dílu je výstupek. Výstupek musí směřovat dolů.
Zasuňte sestavu do heatsinku (chladiče) a ujistěte se, že sestava senzoru filamentu lícuje s kovem chladiče.
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Nasaďte chladič na motor extruderu. Dejte pozor na orientaci obou dílů.
Kabel motoru musí směřovat "nahoru".
Kabely chladiče (heatsinku) musí být na pravé straně.
Připevněte main-plate na chladič (heatsink). Všimněte si orientace dílu. Jako vodítko použijte výřez.
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video: prusa.io/PG-assembly
Po zhlédnutí videa postupujte podle pokynů v tomto manuálu.
Nasaďte plastový díl PG-assembly-adapter (adaptér pro montáž převodovky) na PG-assembly (sestava převodovky). Všimněte si výřezů pro ozubená kola v adaptéru.
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Převodovku nemontujte bez PG-assembly-adapteru. Tento nástroj slouží k zajištění správného spojení ozubených koleček.
Nasaďte PG-ring na adaptér.
Všimněte si, že na jedné straně zubů dílu PG-ring je zkosení. Tato strana musí směřovat dolů (k dílu PG-assembly).
Uchopte celou sestavu do jedné ruky tak, aby bylo možné s dílem PG-ring pootáčet.
Druhou rukou nasaďte PG-ring na sestavu PG kývavým pohybem (opakovaně pohybujte kroužkem PG doleva a doprava) - stačí čtvrt otáčky.
Zastavte, když jsou povrchy ozubených kol v jedné rovině s povrchem dílu PG-ring.
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
V tomto kroku postupujte velmi opatrně.
Udržujte polohu dílu PG-assembly a připevněte ji na hřídel motoru extruderu.
Velmi jemně a volně otáčejte s celou sestavou PG (PG-assembly-adapter, PG-assembly a PG-ring), dokud nesedne směrem dolů tak, aby mezi sestavou a dílem main-plate nebyla žádná mezera. Na sestavu netlačte.
Odstraňte PG-assembly-adapter.
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Připevněte PG-assembly-adapter zpět k PG-assembly abyste ověřili, že všechny díly správně pasují.
Pootočte dílem PG-assembly-adapter. Sestava PG se musí snadno otáčet bez vynaložení velké síly.
Vyjměte díl PG-adapter. Při montáži jej již nebudete potřebovat. Doporučujeme si ho ponechat pro účely údržby.
Ujistěte se, že PG-assembly nevyčnívá nad PG-ring. Měla by být umístěna níže, než je úroveň povrchu dílu PG-ring, nebo na stejné úrovni jako kroužek.
Mezi díly PG-ring a Main-plate nesmí být žádná mezera. Pokud se mezera objeví, vyjměte sestavu planetové převodovky a znovu ji nasaďte.
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Mezi PG-ring a motor extruderu vložte sestavu idleru. V hlavní desce (díl main-plate) je výřez pro distanční sloupek. Zarovnejte sloupek s otvorem v dílu PG-ring.
Oba díly zajistěte stavěcím šroubem 3x25. Šroub příliš neutahujte! Po utažení šroubek přečnívá z dílu PG-ring.
Pokud máte verzi Nextruderu se 4 šrouby, namísto stavěcího šroubu později nainstalujete šroub M3x25.
Naneste malé množství maziva Prusa Lubricant kolem zubů dílů PG-ring a PG-assembly.
Tip: naneste malé množství maziva na špičku stahovací pásky a poté jej rozetřete po ozubených kolech.
Papírovým ubrouskem otřete přebytečný lubrikant z předních ploch.
Zakrytí planetové převodovky
Zakrytí planetové převodovky
Zakrytí planetové převodovky
Zakrytí planetové převodovky
Vezměte díl PG-case a ujistěte se, že je podložka 13x24x2,5 (plastový kroužek) již vložena do dílu.
Barva plastového kroužku se může lišit. Vlastnosti jsou stejné.
Zakryjte planetovou převodovku a zajistěte PG-case třemi šrouby M3x25. Šrouby příliš neutahujte!
Použijte tři nebo čtyři šrouby M3x25, v závislosti na verzi Nextruderu, kterou máte.
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Na oba šrouby M3x30 navlékněte pružinu 15x5.
Oba šrouby s pružinkami prostrčte otvory ve výstupku na chladiči. Uvnitř nejsou žádné závity.
Na šrouby připevněte sestavu Idler-swivel. Podívejte se na správnou orientaci dílu Idler-nut. Strana s tečkami musí být viditelná. Viz obrázek.
Utáhněte oba šrouby. Utahování ukončete, jakmile hroty šroubů dosáhnou přední strany matice volnoběžky.
Sestavení chladiče
Sestavení chladiče
Sestavení chladiče
Na straně motoru extruderu vložte NTC termistor do otvoru v chladiči.
Zajistěte jej pomocí stavěcího šroubu (červíku) M3x4T. Zašroubujte jej až na doraz. Utahujte jemně, ale pevně pomocí dvou prstů a krátké strany inbusu T6 Torx. Použití větší síly může způsobit trvalé poškození závitu.
Do chladiče (heatsink) vložte dva červíky (stavěcí šrouby). Nedotahujte je úplně. Pro teď budou stačit dvě otáčky.
Připevnění extruderu
Připevnění extruderu
Připevnění extruderu
Umístěte Nextruder zpět na sloupek na dílu X-carriage.
Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí kabelu termistoru chladiče. Měl by být veden vyhrazeným kanálkem v X-carriage.
Ujistěte se, že žádný z kabelů není za extruderem skřípnutý.
Zarovnejte otvory chladiče s distančními podložkami na dílu X-carriage a spojte oba díly třemi šrouby M3x10. Začněte prostředním z nich.
Správa kabeláže extruderu (část 1)
Správa kabeláže extruderu (část 1)
Správa kabeláže extruderu (část 1)
Správa kabeláže extruderu (část 1)
Připojte kabel senzoru Loadcell k desce Loveboard.
Připojte kabel senzoru filamentu k desce Loveboard.
Připojte kabel E-motoru k desce Loveboard.
Připojte kabel termistoru chladiče do desky Loveboard.

Ze dvou podobných konektorů jde do konektoru vpravo.
Opatrně zastrčte kabel termistoru chladiče do drážky v X-carriage.
Instalace ventilátoru chladiče
Instalace ventilátoru chladiče
Instalace ventilátoru chladiče
Nasaďte ventilátor chladiče na sestavu extruderu. Ujistěte se, že je motor orientován tak, aby kabel směřoval doleva.
Na ventilátoru hotendu je nálepka, která musí být na jeho zadní straně - není vidět.
Připevněte ventilátor pomocí dvou šroubů M3x18.
Kabel ventilátoru chladiče připojte k desce Loveboard.

Ze dvou podobných konektorů se ventilátor chladiče připojuje k tomu spodnímu.
Kabel ventilátoru také zatlačte do drážky na dílu X-carriage.
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Ujistěte se, že jsou stavěcí šroubky na boku chladiče povolené.
Zespodu zasuňte sestavu hotendu do chladiče.

Zatlačte jej až nahoru.
Ujistěte se, že je sestava hotendu zcela zasunuta.
Ujistěte se, že část hotendu s kabely směřuje k zadní straně tiskárny, jak je vidět na obrázku.
Po správném umístění sestavy hotendu ji přidržte na místě a zcela utáhněte dva stavěcí šrouby.
Správa kabeláže hotendu
Správa kabeláže hotendu
Správa kabeláže hotendu
Správa kabeláže hotendu
Připojte kabel termistoru hotendu do desky Loveboard.

Termistor hotendu / trysky se připojuje k levému ze dvou podobných konektorů.
Kabel zatlačte do drážky na dílu X-carriage.
Připojte kabel topení hotendu k desce Loveboard.
Nakonec zatlačte kabel do drážky na dílu X-carriage.
Žádný z kabelů by neměl vyčnívat z drážky. V opačném případě tiskový ventilátor nebude moct přiblížit do provozní polohy a nemusel by správně fungovat.
Překontrolujte, zda jsou stavěcí šrouby pevně utaženy.
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
Před zakrytím elektroniky zkontrolujte zapojení všech kabelů. Klikněte na náhled ve vysokém rozlišení v levém horním rohu.
Před dalším krokem zavřete napínací mechanismus, pokud jste tak již neučinili. Použijte následující pořadí:
Uzavřete přítlačnou kladku (extruder idler) směrem k extruderu.
Uzavřete díl idler-swivel a uzamkněte ho vrchním zámkem.
Zakrytí desky LoveBoard: boční kryt
Zakrytí desky LoveBoard: boční kryt
Zakrytí desky LoveBoard: boční kryt
Zahněte a uspořádejte kabely na pravé straně extruderu, jak vidíte na obrázku.
Zakryjte kabely pomocí dílu LoveBoard-cover-right.
Neskřípněte kabely!
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Ujistěte se, že díl LoveBoard-cover-right těsně přiléhá k pravé straně extruderu.. Pokud by tomu tak nebylo, test osy X by při selftestu mohl selhat jelikož by nedoléhající díly bránily úplnému posunu do pravé strany.
Zakrytí desky LoveBoard: horní kryt
Zakrytí desky LoveBoard: horní kryt
Zakrytí desky LoveBoard: horní kryt
Zakrytí desky LoveBoard: horní kryt
Zatlačte všechny kabely k extruderu, abyste kolem nich vytvořili více prostoru. Viz obrázek.
Nasuňte Loveboard-cover (kryt) na extruder. Zatlačte ho celý směrem dolů. Kryt musí jít za díl X-carriage-back.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Ujistěte se, že oba plastové kryty do sebe perfektně zapadnou.
Dokončování
Dokončování
Dokončování
Odstraňte ochranou látku z vyhřívané podložky.
Umístěte tiskový plát zpět na tiskárnu.
Zapojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji.
Průvodce - Spustí Selftest
Průvodce - Spustí Selftest

Přejděte do nabídky Ovládání > Kalibrace a testy a proveďte všechny kalibrace počínaje první.

Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo pohybu os.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Průvodce začíná kontrolou ventilátoru, vyrovnáním osy Z a testem os X a Y, který je plně automatický.
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
V následujícím kroku průvodce budete vyzváni, abyste se dotkli trysky a otestovali a zkalibrovali Loadcell. Během tohoto procesu se části hotendu nezahřívají. Budou tedy studené a vy se jich můžete dotknout. Dále zvoltePokračovat.
Prozatím se trysky nedotýkejte, počkejte, až budete vyzváni zprávou: NYNÍ se dotkněte trysky.
Klepněte zespoda do trysky. Pokud Loadcell dotyk nezaznamená, budete vyzváni k opakování kroku. V opačném případě se při úspěšném provedení testu zobrazí Test loadcell proběhl v pořádku.
Průvodce - zarovnání převodovky
Průvodce - zarovnání převodovky
Průvodce - zarovnání převodovky
Průvodce - zarovnání převodovky
Jakmile se dostanete k části Seřízení převodovky, zvolte Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce tiskárny.
Uvolněte sponu idleru a otevřete dvířka idleru.
Povolte tři šrouby na přední straně převodovky o 1,5 otáčky.
Tiskárna projde automatickým zarovnáním převodovky. Tento proces není zvenčí vidět.
Jakmile budete vyzváni, utáhněte tři šrouby podle vzoru na obrazovce.
Průvodce - Kalibrace Senzoru Filamentu
Průvodce - Kalibrace Senzoru Filamentu
Průvodce - Kalibrace Senzoru Filamentu
Pro kalibraci senzoru filamentu je nutné použít krátký kousek filamentu. Připravte si ho a následně zvolte Pokračovat. Před zahájením tohoto procesu zkontrolujte, že se v extruderu nenachází žádný jiný filament.
Před spuštěním kalibračního procesu se ujistěte, že se v extruderu nenachází žádný filament.
Po výzvě zasuňte konec filamentu do otvoru v horní části extruderu.
Po dokončení kalibrace vyjměte filament.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás