CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit displej (CW1)

Jak vyměnit displej (CW1)

Jak vyměnit displej (CW1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit displej (CW1)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
21
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou displeje na Original Prusa CW1.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Odstranění víka
Odstranění víka
Odstranění víka
Vypněte CW1 a odpojte jej od externího napájecího zdroje.
Úplně otevřete víko.
Vyndejte z CW1 nerezovou nádrž.
Uvolněte čtyři šroubky na obou závěsech.
Opatrně odstraňte víko i se závěsy
S víkem zacházejte opatrně, snadno se poškrábe.
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte tři šrouby.
Otočte tiskárnu CW1 na druhou stranu (180 °) a znovu vyndejte tři šrouby.
Sejměte přední kryt z CW1.
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Povolte a vyndejte dva šrouby na horní straně zadního krytu.
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Povolte a vyndejte čtyři šrouby na vrchním krytu.
Opatrně uchopte oba držáky nerezové nádrže a mírně je zatlačte dolů a ven. Nerezový plech se mírně ohne - to je v pořádku.
Jakmile ocelový plech s držáky vyskočí, uchopte jeden držák rukou a druhou rukou ho uchopte v blízkosti rotační platformy. Poté tuto sestavu opatrně vyjměte. Buďte opatrní, jsou k ní připojeny kabely!!!
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Opatrně sejměte z přístroje horní část a položte ji vedle CW1. Netahejte za kabely!!!
Odpojení LCD kabelů
Odpojení LCD kabelů
Odpojení LCD kabelů
Odpojení LCD kabelů
Ze slotů na desce elektroniky vyndejte oba LCD kabely.
Odpojte oba kabely LCD ze slotů na desce displeje. A odpojte kabely od tiskárny.
Odstranění displeje
Odstranění displeje
Odstranění displeje
Odstranění displeje
Vytáhněte knob (čudlík) z LCD displeje.
Podívejte se ze zadní strany displeje. Najděte dva šrouby na pravé straně desky displeje a pomocí 2,0mm inbusového klíče je vyndejte.
Vyšroubujte dva šrouby z levé strany desky.
Odstranění displeje
Odstranění displeje
Displej může být nalepen na samolepicí pásce na plexisklo. Nakloněním opatrně vyjměte displej z předního krytu.
Nový displej: příprava dílů
Nový displej: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový displej CW1 (1x) balíček obsahuje dva LCD kabely
Ujistěte se, že jste připravili nové kabely LCD. Staré kabely odložte, aby nedošlo k jejich záměně.
Montáž nového displeje
Montáž nového displeje
Montáž nového displeje
Montáž nového displeje
Umístěte displej do zařízení tak jako na obrázku. Ujistěte se, že kodér je na stejné straně jako otvor v předním krytu.
Umístěte displej na přední kryt. Ujistěte se, že kodér prochází otvorem. Srovnejte čtyři otvory pro šrouby na desce displeje se čtyřmi sloupky na předním krytu.
Zajistěte displej čtyřmi šrouby M3x8r.
Zapojení nových LCD kabelů
Zapojení nových LCD kabelů
Zapojení nových LCD kabelů
Zapojení nových LCD kabelů
Kabely LCD jsou označeny jedním a dvěma pruhy. Pečlivě si přečtěte pokyny pro správné připojení.
Připojte kabel se dvěma pruhy do prvního slotu zleva na desce elektroniky. A kabel s jedním pruhem do pravého slotu.
Ujistěte se, že růžový vodič na každém kabelu je na levé straně.
Ujistěte se, že „zub“ na každém konektoru zapadá do zářezu ve slotu.
Připojte kabel LCD jedním proužkem do levého slotu na desce displeje. A kabel se dvěma pruhy do pravého slotu.
Zkontrolujte, zda jsou oba kabely zcela zasunuty do slotů.
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Dejte kryt zpět na CW1.
Mírně stlačte okraje krytu, abyste se dostali pod zadní kryt.
Ujistěte se, že pod krytem nejsou skřípnuté žádné kabely a zajistěte, aby kabely nezasahovaly do spodního ventilátoru.
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Zarovnejte oba otvory pro šrouby na horní straně zadního krytu s otvory v krytu z nerezové oceli.
Vložte dva šrouby M3x5b se zápustnou hlavou do otvorů a utáhněte je.
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Opatrně položte přední kryt na CW1.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zarovnejte všechny čtyři otvory v obou dílech.
Zajistěte kryt čtyřmi šrouby M4x8b se zapuštěnou hlavou.
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Namontujte víko se závěsy zpět na CW1 a lehce utáhněte šrouby.
Nastavte šrouby v oválných otvorech do stejné polohy na obou závěsech. Utáhněte šrouby.
Zavřete víko a po stranách zkontrolujte, zda po celé délce správně sedí na zadním krytu. V případě potřeby upravte polohu závěsů.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo. Dobrá práce!
Teď zkuste umýt a vytvrdit nějaký tisk ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás