CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1S)

Menu

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1S)

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1S)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
39
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede výměnou sestavy UV LED na tiskárně Original Prusa SL1S SPEED. Pro starší model tiskárny SL1, postupujte prosím podle tohoto návodu.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Schovejte si všechny šrouby vyjmuté z tiskárny. Budete je potřebovat, protože budou použity znovu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, proveďte následující:
Posuňte konzolu s tiskovou platformou nahoru (Nabídka -> Ovládání -> Reset platformy). V následujících krocích budete potřebovat více prostoru.
Vyjměte vaničku na pryskyřicí. Pokud máte uvnitř pryskyřici, přefiltrujte ji zpět do láhve a nádržku vyčistěte.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu o 180 ° a odstraňte poslední čtyři šrouby na druhé straně.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Podívejte se na tiskárnu zleva a vyhledejte konektor kabelu LCD na desce elektroniky.
Na konektoru LCD je bezpečnostní západka. Nehtem opatrně vyklopte bezpečnostní západku. Všimněte si, že ji nelze vyjmout.
Opatrně vyndejte LCD kabel z konektoru.
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
S pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte a vyndejte všechny 4 šrouby, které drží displej. Postupujte opatrně, abyste šrouby nestrhli.
Všechny vyndané šrouby si uschovejte pro pozdější použití.
Ukazováčkem zespodu na levé straně vytlačte sestavu displeje nahoru.
Odstraňte sestavu obrazovky.
Najděte ochranný materiál, kterým zakryjete sestavený displej a dejte ho stranou. Oranžová nálepka, která byla nalepená na displeji již z výroby pro tyto účely poslouží nejlépe.

Ujistěte se, že LCD displej nebude poškrábaný či prasklý. Postupujte velmi opatrně. Dávejte pozor na kabel vedoucí ze sestaveného displeje.

Odpojení dotykové obrazovky NOVÁ vs STARÁ
Odpojení dotykové obrazovky NOVÁ vs STARÁ
Odpojení dotykové obrazovky NOVÁ vs STARÁ
Odpojení dotykové obrazovky NOVÁ vs STARÁ
Existují DVĚ VERZE konektoru LCD:
Nový konektor má bezpečnostní západku, kterou je třeba otočit před vložením kabelu (deska V1.3a). Opatrně vysuňte černou bezpečnostní západku. Mějte na paměti, že ji nelze vyjmout.
Starý konektor má bezpečnostní západku, kterou musíte vytáhnout před vložením kabelu (deska V1.3). Opatrně vytáhněte černou bezpečnostní západku. Mějte na paměti, že ji nelze vyjmout.
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Opatrně vyndejte kabel z konektoru. (obě verze)
Odstranění bočního blower ventilátoru
Odstranění bočního blower ventilátoru
Odstranění bočního blower ventilátoru
Odstranění bočního blower ventilátoru
Podívejte se na pravou stranu tiskárny.
Vyndejte spodní šroub M3x10b držící sestavu blower ventilátoru.
Vyndejte horní šroub M3x10b a sestavu ventilátoru podržte rukou, jinak může spadnout.
Vyjměte sestavu ventilátoru a umístěte ji vedle tiskárny, jako na obrázku. Netahejte za kabel!
Pokud sestava nedosahuje dostatečné vzdálenosti, zkuste posunout stahovací pásku doprava. Pokud je příliš utažená, přestřihněte stahovací pásku (kleště ze sady SL1, jehlové kleště, nůžky na nehty). Dejte pozor, abyste kabely nepřestřihli!
Odpojení kabelu UV LED
Odpojení kabelu UV LED
Odpojení kabelu UV LED
Při pohledu na pravou stranu tiskárny najděte konektor UV LED na desce Boost.
Odpojte kabel UV LED od desky boost. Všimněte si, že na přední straně konektoru je bezpečnostní západka, kterou je třeba stisknout, aby se kabel dostal ven.
Otevření dotykové obrazovky
Otevření dotykové obrazovky
Otevření dotykové obrazovky
Otevření dotykové obrazovky
Podívejte se zespodu a najděte šroub na pravé straně rámu dotykové obrazovky. Povolte ho.
Mírně povolte šroub na levé straně rámu. Nevyndavejte ho.
Opatrně otočte dotykovou obrazovku úplně doleva
Pokud nemůžete obrazovku snadno otočit, povolte ještě trochu levý šroub.
Odstranění kabelu UV LED
Odstranění kabelu UV LED
Odstranění kabelu UV LED
Existují dva typy konektorů kabelů UV LED s různými způsoby zamykání. Podívejte se blíže a porovnejte, který typ máte, a poté vyberte odpovídající pokyny:
Typ A - Na konektoru je bezpečnostní západka. Zvedněte západku a odpojte konektor.
Profesionální tip: K nadzvednutí západky můžete použít malý inbusový klíč.
Typ B - Konektor kabelu UV LED je zajištěn šroubem. Povolte šroubek pomocí iNbusového klíče 2,0 mm a odpojte konektor.
.
Závrtný šroubek neztraťte! Později ho budete opět potřebovat.
Odpojení sestavy UV LED světla
Odpojení sestavy UV LED světla
Odpojení sestavy UV LED světla
V levém předním dolním rohu tiskárny vyjměte zajišťovací šroub M3x18 a vytáhněte jej z tiskárny pro případ, že by vypadl. Šroubek nevyhazujte, budete ho později opět potřebovat.

Z pravé strany tiskárny povolte šroub M4x5, dokud nebude dostatečná vůle, aby bylo možné posunout sestavu UV LED směrem k zadní části tiskárny. Nevytahujte šroub úplně!

Posuňte sestavu UV LED směrem k zadní části tiskárny.
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Posuňte sestavu UV LED směrem k zadní části tiskárny tak, aby se odblokovala, a poté ji zvedněte, aby se oddělila od spodní části tiskárny.
Opatrně vyndejte sestavu UV LED světla ven z tiskárny.
Položte startou sestavu UV LED vedle a označte si ji, ať víte, která je ta nová.
Nová sestava UV LED světla - příprava dílů
Nová sestava UV LED světla - příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nová sestava UV LED (1x)
Odstraňte ochrannou pěnu ze spodní části sestavy UV LED a ochrannou průhlednou fólii z čoček.
Při manipulaci s čočkami se jich nedotýkejte holýma rukama, abyste předešli otiskům prstů a jakékoliv mastnotě. Mastnota nebo jiné nečistoty mohou způsobit problémy při tisku.
Příprava plochy pro sestavu UV LED
Příprava plochy pro sestavu UV LED
Posuňte svazek kabelů co nejvíce dozadu a buďte k němu šetrní. Netlačte silně! Celý svazek by se měl dostat do nejzazší možné polohy.
Ujistěte se, že v tomto místě nejsou žádné kabely.
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložte šroub M3x18 (ten, který jste odstranili ze staré sestavy UV LED) do držáku chladiče, jak je vidět na obrázku. Jen začněte závitem tak, aby nevyčníval na druhé straně - musí sedět v jedné rovině nebo být zapuštěný s vnitřní stranou. Viz druhý obrázek.
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Vložení sestavené UV LED
Pro následující kroky používejte nitrilové rukavice. Chrání sestavu UV LED před mastnotou.
Uchopte sestavu UV LED za chladič. Nedotýkejte se UV LED desky (černá LED deska mezi chladičem a čočkami).
Ujistěte se, že plochý konektor je proti přední straně tiskárny.
Opatrně vložte sestavený díl UV LED do tiskárny z pravé strany. Zastavte před držákem elektroniky vlevo.
Ujistěte se, že kabely nejsou skřípnuté!
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Umístěte sestavu UV LED tak, aby se zadní stranou dotýkala spodní desky. Držte ji mírně nakloněnou a tlačte ji dozadu, dokud nesrovnáte "klíčovou dírku" na držáku chladiče (kovový plát) s hlavou šroubu M4x5 na spodní desce.
Ujistěte se, že kabely nejsou skřípnuté. Všechny kabely v zadní části tiskárny by měly být umístěny za sestavou UV LED. Zkontrolujte, zda není žádný kabel přimáčknutý POD kovovým plechem držáku chladiče.
Tlačte dolů, dokud hlava šroubu neprojde "klíčovou dírkou" v držáku chladiče.
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Zarovnání sestavy UV LED
Podívejte se ze strany elektroniky a ujistěte se, že mezi základnou tiskárny a držákem chladiče (plechovým plátem) není žádná mezera. Musí sedět v jedné rovině se spodní částí.
Zasuňte sestavu LED do přední části tiskárny. Ujistěte se, že se pohybuje rovnoměrně na obou stranách. Použijte přiměřenou sílu.
Šroub na pravé straně by měl snadno vklouznout do oválné drážky.
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Upevnění sestavy UV LED
Dotáhněte šroub M4x5 a současně druhou rukou mírně tlačte dopředu na sestavu UV LED.
Z levého předního dolního rohu tiskárny utáhněte zajišťovací šroub M3x18. Ujistěte se, že sestava UV LED sedí zcela v jedné rovině se spodní deskou tiskárny. Můžete jí trochu pomoci tím, že ji zatlačíte směrem dolů. Nedotýkejte se čoček.
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Kontrola ojnice
Podívejte se zleva pod dotykovou obrazovku dovnitř tiskárny.
Několikrát ručně pohněte ojnicí nahoru a dolů a zkontrolujte, zda ojnice nenaráží na chladič. Poté přesuňte ojnici do horní polohy. Poloha hřídele by měla být taková, jak je znázorněno na obrázku.
Podívejte se blíže na ojnici a zkontrolujte správné zarovnání sestavy UV LED:
Správné zarovnání: Spojovací tyč nezasahuje do sestavy UV LED. Mezi oběma díly je mezera. Prosím, přejděte na Připojení kabelu UV LED.
Nesprávné seřízení: Ojnice naráží do sestavy UV LED. Mezi oběma díly není žádná mezera. Povolte zajišťovací šroub a sestavu UV LED světla. Přejděte na Zajištění sestavy UV LED světla a celý postup zopakujte znovu. Mějte na paměti, že sestavu musíte posunout o několik milimetrů směrem k zadní části tiskárny, aby se vytvořila mezera mezi ojnicí a chladičem a nedošlo k jejich kolizi.
Zapojení UV LED kabelu
Zapojení UV LED kabelu
Vezměte kabel UV LED, který jste dříve odstranili. Porovnejte s obrázkem, který typ konektoru máte, a postupujte podle příslušných pokynů:
Typ A: Na konektoru kabelu je bezpečnostní západka. Pokud máte tento typ kabelového konektoru, přejděte na Připojení kabelu UV LED typu A.
Typ B: Na kabelovém konektoru je zaoblený výstupek s otvorem pro šroubek. Pokud máte tento typ kabelového konektoru, přejděte na Připojení kabelu UV LED typu B.
Tento konektor může mít různé barevné varianty. Typ je však stejný.
Připojení kabelu UV LED - typ A
Připojení kabelu UV LED - typ A
Připojení kabelu UV LED - typ A
Najděte konektor sestavy UV LED.
Vezměte konektor kabelu UV LED (typ A) a nasaďte jej na konektor sestavy UV LED až do mírného "cvaknutí". To znamená, že bezpečnostní zářez zapadne do otvoru a konektor je zajištěn.
Pro jistotu se podívejte ze strany a zkontrolujte, zda je bezpečnostní západka v otvoru.
Nyní přejděte na Zavření dotykové obrazovky.
Připojení kabelu UV LED - typ B
Připojení kabelu UV LED - typ B
Připojení kabelu UV LED - typ B
Do otvoru na horní straně konektoru vložte stavěcí šroub M4x6 a utáhněte jej o 2-3 otáčky. Ujistěte se, že je konektor správně orientován - pro lepší orientaci si všimněte barevných kabelů na obrázku.
Na "spodní" straně konektoru se ujistěte, že šroub s drážkou je mírně zapuštěn do otvoru a nevyčnívá.
Najděte konektor sestavy UV LED.
Připojení kabelu UV LED - typ B
Připojení kabelu UV LED - typ B
Připojení kabelu UV LED - typ B
Zcela nasaďte konektor kabelu UV LED na konektor sestavy UV LED. Stavěcí zápustný šroub musí směřovat nahoru.
Konektor zajistěte úplným utažením stavěcího šroubu (červíka) M4x6. Šroub musí být v jedné rovině s povrchem konektoru.
Tip: Utáhněte šroub přes otvor tiskové obrazovky. Nedotýkejte se čoček!
Zavření dotykové obrazovky
Zavření dotykové obrazovky
Zavření dotykové obrazovky
Zavření dotykové obrazovky
Opatrně zavřete dotykovou obrazovku zpět na její místo.
Vložte šroub M4x10 zpět do otvoru na pravé straně rámu dotykové obrazovky.
Utáhněte šroub na levé straně rámu dotykové obrazovky.
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Jemně vyklopte černou bezpečnostní západku. Pamatujte, že není odnímatelná.
Vložte kabel od dotykové obrazovky. Ujistěte se, že kabel je rovný a není zkroucený.
Zajistěte kabel na místě zatlačením bezpečnostní západky zpět.
Nyní přejděte na stránku Vedení kabelu UV LED.
Připojení dotykové obrazovky (stará verze)
Připojení dotykové obrazovky (stará verze)
Připojení dotykové obrazovky (stará verze)
Připojení dotykové obrazovky (stará verze)
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Jemně vyklopte černou bezpečnostní západku. Pamatujte, že není odnímatelná.
Vložte kabel od dotykové obrazovky. Ujistěte se, že kabel je rovný a není zkroucený.
Zajistěte kabel na místě zatlačením bezpečnostní západky zpět.
Vedení kabelu UV LED
Vedení kabelu UV LED
Vedení kabelu UV LED
Veďte UV LED kabel dle obrázku. Kabel musí procházet pod dotykovou obrazovkou a za podpěrnou lištou.
Kabel sestavy UV LED zapojte do desky Boost.
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Vložte sestavu ventilátoru dovnitř tiskárny. Plech (držák ventilátoru) musí být za podpěrou.
Přidržte sestavu rukou a zajistěte ji zápustným šroubem M3x10b do horního otvoru pro šroub.
Vložte a utáhněte druhý zápustný šroub M3x10b do levého spodního otvoru pro šroub.
Ujistěte se, že mezi sestavou ventilátoru a sestavou UV LED není přiskřípnutý žádný kabel!
Instalace tiskového displeje
Instalace tiskového displeje
Instalace tiskového displeje
Instalace tiskového displeje
Ochrannou nálepku na vnější straně tiskového displeje ponechte, pokud jste ji nalepili už dříve.
Před utažením šroubů se ujistěte, že kabel displeje není ohnutý nebo skřípnutý. Kabel se může nesprávnou manipulací snadno poškodit. Dávejte na něj pozor.
Opatrně vložte sestavu displeje do tiskárny, jak je vidět na obrázku. Ujistěte se, že je kabel NA LEVÉ straně pod černým výklopným rámečkem a může se volně pohybovat.
Pečlivě zarovnejte displej s rámem mechanismu náklonu pod ním. Pomocí šroubů se zápustnou hlavou M4x14b jej upevněte zpět na místo.
Nyní postupně utáhněte všechny 4 šrouby křížem a přiměřenou silou.
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Zkontrolujte, zda je bezpečnostní západka stále otevřená.
Opatrně zasuňte kabel displeje do konektoru. Bílá čára na kabelu musí být zarovnána rovnoběžně s konektorem.
Zarovnejte kabel do konektoru tak, aby "zub" na každé straně kabelu zapadl do tvarované drážky.
Bezpečnostní západku prstem uzavřete.
Zkontrolujte, že je bílá čára na kabelu displeje mírně nad bezpečnostní západkou a že je rovnoběžná s tělem konektoru.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Pozor ať neskřípnete kabely!
Kryt nasaďte na tiskárnu do poloviny. Nejprve musíme připojit přední USB a tlačítko napájení.
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".
Uchycení krytu
Uchycení krytu
Uchycení krytu
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, vložte zbývající šrouby a všechny je na obou stranách utáhněte.
Kontrola funkčnosti UV LED
Kontrola funkčnosti UV LED
Kontrola funkčnosti UV LED
Kontrola funkčnosti UV LED
Zavřete víko, zapojte tiskárnu a zapněte ji.
Přejděte do Menu -> Nastavení -> Kalibrace -> Test displeje a postupujte dle pokynů na displeji.
Neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Podívejte se zepředu na tiskárnu. Úroveň očí musí být nad displejem. Jinak nebudete moci správně posoudit výsledek.
Zkontrolujte celou obrazovku, celá plocha musí být rovnoměrně osvětlená a na celé obrazovce musí být vidět detaily loga naší společnosti. Nesmí chybět žádné části (písmena).
Tip: Pokud logo nevidíte zřetelně, zkuste na obrazovku položit list papíru. Doporučujeme formát A5 s hustotou 80 g/m².
Po vložení plátu nezapomeňte KRYT ZAVŘÍT!
Kalibrace tiskové platformy
Kalibrace tiskové platformy
Kalibrace tiskové platformy
Kalibrace tiskové platformy
Po výměně tiskového displeje se mohou hodnoty výšky nového dílu mírně změnit. Proto znovu zkalibrujte tiskovou platformu.
Na dotykovém displeji přejděte do Home -> Nastavení -> Kalibrace -> Kalibrace tiskárny a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Hotovo!
Hotovo!
Právě jste úspěšně vyměnili sestavu UV LED na své tiskárně SL1S SPEED.
Nalijte resin do vaničky a vyzkoušejte ho ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás