CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit topení hotendu (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit topení hotendu (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit topení hotendu (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak vyměnit topení hotendu (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou topení hotendu na tiskárně Original Prusa i3 MK3S a MK3S+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
2,0mm Inbusový klíč
2,5mm Inbusový klíč
Čelisťové kleště
Plochý šroubovák šířka hrotu 2,5 mm
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajistíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Povolte šrouby M3x40 na krytu Einsy. Není potřeba je odstraňovat úplně.
Otevření dílu Einsy-doors.
Odpojení topení hotendu
Odpojení topení hotendu
Odpojení topení hotendu
Odpojení topení hotendu
Odřízněte dvě stahovací pásky ze svazku kabelů. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odpojte kabel topení hotendu z elektronické desky Einsy.
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Z kabelového svazku z krytu Einsy do držáku kabelů sundejte textilní rukáv.
Odřízněte dvě spodní stahovací pásky na držáku kabelů. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Horní tři stahovací pásky nepřestřihujte.
Pokud máte na kabelu topení a kabelu termistoru stahovací pásku, odřízněte ji.
Odstranění topení
Odstranění topení
Odstranění topení
Pomocí 2mm inbusového klíče povolte černý šroub s kulatou hlavou na spodní straně topného bloku. Šroub není třeba povolovat úplně.
S pomocí inbusového klíče opatrně vytlačte topení hotendu ven z topného bloku.
Odstranění konektoru
Odstranění konektoru
Vytáhněte celé topení hotendu z tiskárny a položte si jej vedle.
S pomocí plochého šroubováku povolte oba šroubky v konektoru. Není potřeba je úplně vyndavat.
Vytáhněte oba drátky z konektoru.
Konektor nevyhazujte. Budete ho potřebovat později.
Nové topení hotendu - příprava dílů
Nové topení hotendu - příprava dílů
Nové topení hotendu - příprava dílů
Nové topení hotendu - příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nové topení hotendu (1x)
Konektor Molex (1x) znovu použijte ze starého topného bloku nebo v případě poškození kupte nový v našem e-shopu.
Stahovací páska (2x)
UPOZORNĚNÍ: S dráty hotendu zacházejte velmi opatrně.
Sestavení nového topení
Sestavení nového topení
Zasuňte oba kabely topení celé do Molex konektoru. Na pořadí kabelů nezáleží.
Pomocí plochého šroubováku utáhněte dva šrouby na konektoru.
Ujistěte se, že jsou kabely zcela zasunuté a dotažené. Toto je velice důležité!
Instalace nového topení hotendu
Instalace nového topení hotendu
Instalace nového topení hotendu
Instalace nového topení hotendu
Vložte nové topení hotendu do topného bloku z levé strany extruderu (strana, kde je ventilátor hotendu).
Upravte topný blok hotendu tak, aby se vodiče nekřížily, ale aby šly paralelně nad sebou. Viz druhý obrázek.
Vycentrujte topné těleso tak, aby se nacházelo uprostřed topného bloku.
Podržte kabely topení jednou rukou tak, aby směřovaly směrem k zadní straně extruderu (X-carriage).
Druhou rukou opatrně utáhněte černý kulatý šroub na spodní straně topného bloku.
Po upevnění topného tělesa na místě nevadí, když kabely budou chvíli mírně viset dolů. Netahejte za ně! Brzy je uspořádáme do konečné polohy.
Vedení kabelů hotend termistoru
Vedení kabelů hotend termistoru
Vedení kabelů hotend termistoru
Ujistěte se, že kabely hotend termistoru (dva tenčí) vedou nad kabely topení. Pokud ne, veďte je podle obrázku.
Vedení kabelů termistoru pod kabely topení může později způsobit problémy.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Kolem kabelového svazku omotejte celý textilní rukáv.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí. Tím se zabrání vyklouznutí kabelů během tisku.
Zkroucením rukávu se účinně zkrátí její délka, takže nylonový filament uvnitř svazku kabelů snadno dosáhne do otvoru v plastové krabičce elektroniky (Einsy-base).
Zasuňte nylonový filament do otvoru v plastové kabelové sponě na einsy-base.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Připojení kabelu topení hotendu
Připojení kabelu topení hotendu
Připojení kabelu topení hotendu
Připojení kabelu topení hotendu
Zapojte kabel topení hotendu do slotu na desce Einsy.
Veďte kabely podle obrázku.
Zajistěte svazek kabelů pomocí dvou stahovacích pásek uvnitř Einsy-base.
Zavřete Einsy-doors (dvířka) a zajistěte je utažením šroubu M3x40 ze zadní strany Einsy-base. Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý.
Ujistěte se, že matice M3nS uvnitř dvířek Einsy je na svém místě a nespadne.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
POZNÁMKA: Před těmito kroky odstraňte ochrannou látku z vyhřívané podložky.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Na displeji tiskárny přejděte z menu do Předehřev.
Vyberte PLA.
Přejděte zpět na Hlavní obrazovku a zkontrolujte, zda se teplota zvýšila.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás