PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Połączenie Original Prusa SL1/SL1S z PrusaSlicer

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Dzięki zaawansowanemu systemowi operacyjnemu zainstalowanemu w Original Prusa SL1/SL1S SPEED, użytkownik ma możliwość przesyłania pociętych plików .sl1 lub .sl1s bezpośrednio z PrusaSlicer - nie ma potrzeby kopiowania pliku na pamięć USB i podłączania jej do drukarki.

Twoja SL1SL1S SPEED może być podłączona do sieci lokalnej przewodem Ethernet lub przez Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Podłączenie do Internetu (SL1/SL1S).

Dane logowania

Drukarka ma dwie metody zabezpieczenia połączenia z programem PrusaSlicer: klucz API i HTTP digest. Można je znaleźć w menu drukarki w sekcji Menu główne -> Ustawienia -> Sieć -> Dane logowania. Domyślnie drukarka obsługuje HTTP digest, co powoduje wygenerowanie nazwy użytkownika i hasła. Można również wyłączyć HTTP digest w menu drukarki i użyć klucza API, co spowoduje wygenerowanie pojedynczego kodu. Do połączenia z PrusaSlicer potrzebny jest albo klucz API, albo nazwa użytkownika i hasło.

Zalecamy używanie HTTP digest jako danych uwierzytelniających logowanie, ponieważ jest to bezpieczniejsze niż klucz API.

HTTP digest

Jeśli opcja HTTP digest jest włączona, zobaczysz nazwę użytkownika i hasło, których używasz do zdalnego łączenia się z drukarką.

Klucz API (mniej bezpieczny)

Wyłącz opcję HTTP digest, aby zobaczyć klucz API, który jest używany do zdalnego łączenia się z drukarką.

Adres IP lub nazwa hosta

W celu zidentyfikowania drukarki, do której podłączasz się w programie PrusaSlicer, konieczne jest również znalezienie adresu IP lub nazwy hosta drukarki.

Adres IP

Aby znaleźć adres IP, przejdź do Menu główne -> Ustawienia -> Sieć i przewiń do dołu strony. Zobaczysz tam kod QR i adres IP.

Nazwa hosta

Nazwę hosta można znaleźć w Menu główne -> Ustawienia -> Sieć -> Nazwa hosta. Jeśli chcesz ją zmienić, kliknij nazwę, a następnie potwierdź ją po zakończeniu.

Połączenie z PrusaSlicer (dodaj fizyczną drukarkę)

Otwórz PrusaSlicer i upewnij się, że wybrana jest drukarka Original Prusa SL1/SL1S SPEED. Następnie przejdź do sekcji "Ustawienia druku" (zielony prostokąt) i kliknij na ikonkę kółka zębatego na górze menu (purpurowa strzałka). Alternatywnym rozwiązaniem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy koła zębatego znajdującego się obok nazwy drukarki w widoku stołu.
 

Dwa sposoby dodania drukarki fizycznej.

Aby wpisać adres IP, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić listę urządzeń wykrytych w Twojej sieci lokalnej. Wybierz drukarkę i kliknij "OK", aby potwierdzić. Drukarkę możesz znaleźć po nazwie hosta i numerze seryjnym. Jeśli drukarka nie została wykryta, wpisz adres IP ręcznie.
 
Dane logowania muszą być zawsze wprowadzone ręcznie. Służą one do identyfikacji drukarki SL1/SL1S SPEED i programu PrusaSlicer. Nie należy ich nikomu udostępniać. Wybierz HTTP digest lub klucz API w oparciu o to, co jest ustawione w drukarce - muszą się one zgadzać.
 
Okno dodawania drukarki fizycznej.
 
Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Test, aby upewnić się, że połączenie działa prawidłowo. PrusaSlicer poinformuje Cię o tym komunikatem "Powodzenie". Od tej pory możesz wysyłać pliki bezpośrednio za pomocą nowego przycisku, który pojawi się w interfejsie PrusaSlicera.
WAŻNE: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci, aby mogła zostać rozpoznana.

Przesyłanie wydruku

Gdy model jest już pocięty i gotowy do drukowania, kliknij przycisk G, znajdujący się w prawym dolnym rogu, obok przycisku Eksportuj. Pojawi się monit o podanie nazwy pliku i potwierdzenie przesłania. Po otrzymaniu pliku będzie można rozpocząć drukowanie w menu Druk drukarki.

Pro tip: Po pocięciu pliku użyj skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+G, aby wysłać plik.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt