PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

5. Elektronika

5. Elektronika
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
5. Elektronika
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
22
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA
Demontaż klapki obudowy RAMBo
Demontaż klapki obudowy RAMBo
Demontaż klapki obudowy RAMBo
Demontaż klapki obudowy RAMBo
MK2.5 ma zmodernizowaną obudowę RAMBo. W kolejnych krokach zdemontujemy całkowicie stare części. Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić przewodów.
UPEWNIJ SIĘ, że nie pomylisz starych części z nowymi!!! Różnią się od siebie.
Zdemontuj górny zawias odkręcając śrubę M3x10 przy użyciu klucza imbusowego 2,5 mm.
Zdejmij pokrywę obudowy RAMBo.
Zdemontuj dolny zawias odkręcając śrubę M3x10 przy użyciu klucza imbusowego 2,5 mm.
Demontaż obudowy RAMBo (część 1)
Demontaż obudowy RAMBo (część 1)
Demontaż obudowy RAMBo (część 1)
Odkręć dwie górne śruby M3x10 łączące płytę RAMBo z obudową.
Odkręć dwie dolne śruby M3x10 łączące płytę RAMBo z obudową.
Demontaż obudowy RAMBo (część 2)
Demontaż obudowy RAMBo (część 2)
Demontaż obudowy RAMBo (część 2)
Demontaż obudowy RAMBo (część 2)
Lekko odkręć dwie śruby M3x10 łączące pokrywę RAMBo z ramą. NIE wykręcaj ich całkowicie!!!
Ostrożnie wysuń osłonę RAMBo z ramy. Podłączone przewody nie pozwolą na więcej niż kilka centymetrów.
Odciągnij płytkę od pokrywy.
Owinięcie przewodów osi X (opcjonalnie)
Owinięcie przewodów osi X (opcjonalnie)
Owinięcie przewodów osi X (opcjonalnie)
Owinięcie przewodów osi X (opcjonalnie)
Dodaliśmy jeszcze jedną owijkę - dla przewodów silnika osi X, aby ujednolicić styl przewodów. Możesz zdjąć owijkę spiralną i zamienić ją na tekstylną lub zostawić ją - wybór należy do Ciebie ;).
Do kolejnego etapu przygotuj:
Owijka tekstylna 6x300 mm (1x)
Opaska zaciskowa (1x)
Owiń owijkę wokół przewodów silnika osi X. Owijka jest krótsza niż przewody.
Przymocuj owijkę opaską zaciskową - zaciśnij ją mocno. Jest to tymczasowe rozwiązanie, do czasu ukończenia montażu obudowy RAMBo, ale możesz zostawić ją na miejscu po ukończeniu.
Reszta tego rozdziału zawiera ilustracje, na których jest owijka spiralna, ale procedura montażu jest taka sama dla owijki tekstylnej.
Przygotowanie obudowy RAMBo (część 2)
Przygotowanie obudowy RAMBo (część 2)
Przygotowanie obudowy RAMBo (część 2)
Umieść cztery nakrętki M3n w gniazdach.
Wsuń płytę RAMBo do obudowy i dokręć czterema śrubami M3x10.
Zachowaj ostrożność przy dokręcaniu śrub. Zrób to z wyczuciem, aby nie uszkodzić płyty.
Użyj szczypiec, aby pomóc sobie w ustawieniu śrub.
Montaż obudowy RAMBo (część 1)
Montaż obudowy RAMBo (część 1)
Montaż obudowy RAMBo (część 1)
Wsuń owijkę spiralną w szczelinę i pozostaw trochę luzu (nie naciągaj przewodów).
Zwróć uwagę na wcięcia pod śruby M3x10, które zostały już przykręcone do ramy.
Wsuń obudowę RAMBo na przygotowane wcześniej śruby M3x10 i wyrównaj obudowę z krawędzią ramy osi Z.
Dokręć obydwie śruby za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Przygotowanie klapki obudowy RAMBo (część 1)
Przygotowanie klapki obudowy RAMBo (część 1)
Do kolejnych etapów przygotuj:
RAMBo-cover-door (klapka obudowy RAMBo) (1x)
RAMBo-cover-hinge-top (górny zawias pokrywy RAMBo) (1x)
RAMBo-cover-hinge-bottom (dolny zawias pokrywy RAMBo) (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Przygotowanie klapki obudowy RAMBo (część 2)
Przygotowanie klapki obudowy RAMBo (część 2)
Przygotowanie klapki obudowy RAMBo (część 2)
Wsuń do końca nakrętkę M3nS. W razie potrzeby, możesz użyć małego śrubokręta do dopchnięcia jej.
Sprawdź poprawne ułożenie części względem siebie przy użyciu klucza imbusowego.
Przygotowanie dolnego zawiasu
Przygotowanie dolnego zawiasu
Przygotowanie dolnego zawiasu
Weź dolny zawias klapki RAMBo (RAMBo-cover-hinge-bottom) i wsuń w niego śrubę M3x10.
Zwróć uwagę na gniazdo pod główkę śruby w części drukowanej.
Umieść zawias na ramie i przykręć śrubę. Bolec zawiasu musi być skierowany w górę.
Montaż pokrywy obudowy RAMBo
Montaż pokrywy obudowy RAMBo
Montaż pokrywy obudowy RAMBo
Montaż pokrywy obudowy RAMBo
Umieść klapkę obudowy RAMBo (RAMBo-cover-door) na dolnym zawiasie.
Weź górny zawias pokrywy RAMBo (RAMBo-cover-hinge-top) i wsuń w niego śrubę M3x10.
Umieść górny zawias (RAMBo-cover-hinge-top) w pokrywie obudowy RAMBo i zamontuj na ramie.
Różne obejmy przewodów
Różne obejmy przewodów
Różne obejmy przewodów
Wiązki przewodów są przymocowane przy pomocy obejm, które MAJĄ RÓŻNE ROZMIARY promienia wewnętrznego. Upewnij się, że używasz WŁAŚCIWEJ OBEJMY dla wybranej wiązki przewodów!
Obejma wiązki przewodów podgrzewanego stołu (RAMBo-heatbed-cable-clip) jest używana dla przymocowania mniejszej (cieńszej) wiązki przewodów, dlatego jej promień wewnętrzny jest mniejszy.
Obejma dla wiązki przewodów ekstrudera (RAMBo-extruder-cable-clip) jest używana dla przymocowania większej (grubszej) wiązki przewodów, dlatego jej promień wewnętrzny jest większy.
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 1)
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 1)
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 1)
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rambo-heatbed-cable-clip (Obejma wiązki przewodów podgrzewanego stołu (1x) ) (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Nakrętka M3n (2x)
Wsuń wiązkę przewodów podgrzewanego stołu w górny otwór w obudowie RAMBo. Upewnij się, że część tekstylnej owijki znajduje się w otworze.
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 2)
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 2)
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 2)
Podłączenie wiązki przewodów podgrzewanego stołu (część 2)
Umieść obydwie nakrętki M3n w gniazdach w obudowie RAMBo tak, jak jest to pokazane na ilustracji. Upewnij się, że nakrętki weszły do końca.
Weź obejmę obudowy RAMBo przeznaczoną dla przewodów podgrzewanego stołu (Rambo-heatbed-cable-clip) i dociśnij ją do wiązki przewodów.
Przykręć obejmę używając śrub M3x10. Dokręć obydwie śruby równomiernie.
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera (część 1)
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera (część 1)
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera (część 1)
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rambo-extruder-cable-clip (obejma wiązki przewodów ekstrudera) (1x)
Śruba M3x10 (2x)
Nakrętka M3n (2x)
Przewód rozgałęziony sondy P.I.N.D.A. (1x)
Przewód rozgałęziony lewego wentylatora hotendu (1x)
Połączenie przewodów rozgałęzionych do przewodów ekstrudera
Połączenie przewodów rozgałęzionych do przewodów ekstrudera
Połączenie przewodów rozgałęzionych do przewodów ekstrudera
Modernizacja Original Prusa i3 MK2.5 przenosi kilka ulepszeń z MK3, jednakże płytka RAMBo 13a(10a) nie ma wystarczającej liczby styków w złączach. Używając przewodu rozgałęzionego rozdzielamy jeden przewód na dwa złącza.
Weź przewód rozgałęziony sondy P.I.N.D.A. v2 i połącz go z przewodami sondy z wiązki ekstrudera.
Weź przewód rozgałęziony lewego wentylatora hotendu i połącz go z przewodami hotendu z wiązki ekstrudera.
Szybka kontrola: sonda P.I.N.D.A. ma 4 przewody, więc jej przewody łączymy z rozgałęźnikiem o liczbie przewodów 3+1.
Wsuń wiązkę przewodów ekstrudera w górny otwór w obudowie RAMBo. Upewnij się, że część owijki znajduje się w otworze.
Filament nylonowy powinien zostać pomiędzy przewodami we wiązce. Nie ma potrzeby oddzielania go od wiązki jak w poprzednich wersjach obudowy RAMBo.
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Umieść obydwie nakrętki M3n w gniazdach w obudowie RAMBo tak, jak jest to pokazane na ilustracji. Upewnij się, że nakrętki weszły do końca.
Weź obejmę obudowy RAMBo przeznaczoną dla przewodów ekstrudera (Rambo-extruder-cable-clip) i dociśnij ją do wiązki przewodów.
Przykręć obejmę używając śrub M3x10. Dokręć obydwie śruby równomiernie.
Przeczytaj opis i obejrzyj ilustracje następnego kroku dokładnie, ponieważ musisz podłączyć przewody rozgałęzione do różnych złączy!
Reszta tego rozdziału zawiera ilustracje, na których jest owijka spiralna, ale procedura montażu jest taka sama dla owijki tekstylnej.
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłącz przewody wiązki ekstrudera do płyty RAMBo:
Czujnik P.I.N.D.A. (rozgałęźnik - 4 przewody)
Lewy wentylator hotendu (rozgałęźnik - 3 przewody)
Silnik ekstrudera (żółta etykieta z literą "E")
Grzałka ekstrudera
Termistor ekstrudera (żółta/zielona koszulka termokurczliwa, kierunek nie ma znaczenia)
Przedni wentylator wydruku (czerwona koszulka termokurczliwa - upewnij się, że czerwony przewód jest bliżej złącza termistora ekstrudera)
Przewód czujnika filamentu (użyj odpowiedniego rzędu pinów w złączu i upewnij się, że czerwony i niebieski przewód znajdują się po prawej stronie, od zewnętrznej strony płyty). Na trzecim zdjęciu płytka RAMBo jest skierowana złączem USB w Twoją stronę.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt