PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

5. Montaż xLCD i PSU

5. Montaż xLCD i PSU
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
5. Montaż xLCD i PSU
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
49
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do kolejnych etapów przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm (tylko przy srebrnym zasilaczu)
Szczypce spiczaste do zaciągania i obcinania opasek zaciskowych
Klucz Torx T8/T10
Wkrętak krzyżakowy Phillips
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Obróć ramę jak na ilustracji i skup się na zaznaczonym obszarze.
Weź jeden z klipsów na przewody i zaczep stronę z klipsem w wewnętrznym rowku dolnego dłuższego profilu. Na elemencie znajduje się haczyk, zwróć uwagę na zbliżenie na ilustracji.
Umieść drugi koniec klipsa na spodzie profilu.
Użyj większej siły, aby wcisnąć dolną stronę klipsa na przewód. Musi on pasować do rowka i musisz poczuć, jak "wklikuje się".
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Montaż klipsów na przewody
Zamontuj trzy klipsy na długim profilu.
Zamontuj jeden klips na krótkim profilu.
Obróć ramę i załóż dwa klipsy na drugi krótki profil.
Postaw drukarkę z powrotem na stopach.
Montaż xLCD: przygotowanie części
Montaż xLCD: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
xLCD (1x)
Zdejmij folię ochronną z ekranu xLCD.
xLCD-cover [obudowa ekranu xLCD] (1x)
xLCD-support-left [wspornik xLCD - lewy] (1x)
xLCD-support-right [wspornik xLCD - prawy] (1x)
xReflector sticker set (zestaw naklejek odbłyskowych xReflector) (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż xLCD: przygotowanie części (część 2)
Montaż xLCD: przygotowanie części (część 2)
Śruba M3x8 (4x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (4x)
Złącze PE Faston 6,3x0,8 (1x)
W niektórych kolejnych etapach można zauważyć zdjęcia pokrywy xLCD z nadrukowaną grafiką (logo MK4, przycisk resetowania). Wynika to z faktu, że użyliśmy opisów i zdjęć z instrukcji montażu MK4.
Przyklejenie naklejki odbłyskowej xReflector
Przyklejenie naklejki odbłyskowej xReflector
Przyklejenie naklejki odbłyskowej xReflector
Przyklejenie naklejki odbłyskowej xReflector
Odklej jedną z naklejek xReflector.
Jeśli naklejka zostanie uszkodzona podczas odklejania, w opakowaniu SPARE znajduje się dodatkowa.
Umieść pasek xReflector tak, aby pokrywał się z jedną stroną i obiema krawędziami "rynienki" w obudowie xLCD [xLCD-cover]. Kontynuuj układanie paska naklejek xReflector w kierunku drugiej strony rynienki.
Wciśnij pasek xReflector do rynienki, aby przylegał do obudowy xLCD.
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Montaż prawego wspornika xLCD
Umieść prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right] po stronie gniazda USB na płytce xLCD. Zauważ, że w części drukowanej znajduje się mały haczyk, obejmujący krawędź płytki.
Wyrównaj otwór w plastikowej części z otworem w płytce xLCD.
Upewnij się, że folia ochronna została ściągnięta z wyświetlacza.
Umieść xLCD z zaczepionym prawym wspornikiem xLCD [xLCD-support-right] w obudowie xLCD [xLCD-cover]. Zwróć uwagę na wgłębienie na prawy wspornik xLCD w obudowie xLCD. Wspornik musi idealnie pasować do wgłębienia.
Upewnij się, że haczyk na prawym wsporniku xLCD [xLCD-support-right] cały czas obejmuje krawędź płytki xLCD. W przeciwnym razie nie będzie można go później przymocować.
Montaż złącza PE Faston
Montaż złącza PE Faston
Montaż złącza PE Faston
Montaż złącza PE Faston
Przymocuj prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right] i płytkę xLCD za pomocą śruby M3x8.
Ustaw złącze PE Faston na lewym górnym otworze płytki xLCD.
Ustaw złącze PE Faston zgodnie z ilustracją. Wygięta część musi być skierowana w prawo - w stronę symbolu trójkąta.
Przytrzymaj złącze PE Faston na miejscu i przymocuj za pomocą śruby M3x8.
Montaż lewego wspornika xLCD
Montaż lewego wspornika xLCD
Montaż lewego wspornika xLCD
Wsuń lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left] na płytkę xLCD i wyrównaj go z dwoma otworami w płytce.
Przykręć części do siebie dwoma śrubami M3x8.
Przewody xLCD: przygotowanie części
Przewody xLCD: przygotowanie części
Przewody xLCD: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Przewód PE (ochronny) 460/420 mm (1x)
Przewód xLCD (1x)
xLCD-knob [pokrętło xLCD] (1x)
Śruba M3x10 (4x)
Śruba M3x6 (1x)
Podkładka M3w (1x)
Podłączenie przewodu PE: xLCD
Podłączenie przewodu PE: xLCD
Podłączenie przewodu PE: xLCD
Podłącz przewód xLCD do płytki xLCD. Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Musi on być wpięty po stronie gniazda xLCD oznaczonej białym trójkątem na płytce.
Upewnij się, że przewód xLCD jest podłączony w takiej samej orientacji, jak na ilustracji. W przeciwnym razie wyświetlacz nie będzie działał.
Weź koniec przewodu PE z prostokątnym złączem. Wsuń złącze przewodu na złącze PE Faston do końca.
Montaż pokrętła
Montaż pokrętła
Montaż pokrętła
Zamocuj i wciśnij pokrętło xLCD na trzpień enkodera xLCD.
Zwróć uwagę, że na trzpieniu enkodera znajduje się płaska część. Po wewnętrznej stronie pokrętła znajduje się spłaszczenie, które należy ustawić w jednej linii z płaską częścią, aby prawidłowo osadzić pokrętło.
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
W przedniej płycie ramy drukarki znajdują się cztery otwory. Włóż cztery śruby M3x10 przez każdy z nich od wewnętrznej strony.

Przymocuj zespół xLCD do płyty przedniej. Śruby powinny pasować do odpowiednich otworów w zespole xLCD.

Poprowadź przewody xLCD i PE pod przednią płytą do wnętrza ramy.
Dokręć wszystkie cztery śruby.
Ułożenie przewodu xLCD
Ułożenie przewodu xLCD
Przeprowadź wszystkie przewody przez klipsy na przewody po wewnętrznej stronie ramy.
Pozostaw przewód luźny na tym etapie.
Podłączenie przewodu PE: xBuddy
Podłączenie przewodu PE: xBuddy
Podłącz złącze PE (końcówka z dwoma przewodami) do prawego dolnego otworu na śrubę w obudowie xBuddy. Przykręć złącze śrubą M3x6 z podkładką M3w. Mocno dokręć śrubę.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza PE.
Poprowadź przewód PE tak, aby nie kolidował z gwintowanym otworem pod osłoną xBuddy.
Przewody zasilacza (czarny PSU): przygotowanie części
Przewody zasilacza (czarny PSU): przygotowanie części
Przewody zasilacza (czarny PSU): przygotowanie części
Przewody zasilacza (czarny PSU): przygotowanie części
Kolejne kroki dotyczą tylko zasilacza w wersji czarnej.
Do kolejnych etapów przygotuj:
PSU-cover [pokrywka zasilacza] (1x) możesz użyć poprzedniej
Śruba M3x10 (2x)
Przewód zasilający xBuddy (2x)
Przewód Power Panic (1x)
Opaska zaciskowa (3x)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Umieść drukarkę tak, aby mieć łatwy dostęp do dolnej części zasilacza.
Odkręć lewą śrubę na płytce drukowanej zasilacza. Na śrubie znajduje się podkładka. Nie wyrzucaj śruby, będzie potrzebna później.
Umieść pojedynczy koniec przewodu PE (nie ten z widełkami) w tym samym miejscu, w którym znajdowała się wykręcona śruba. Przymocuj przewód, ponownie używając śruby z podkładką.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza przewodu PE.
Poprowadź przewód PE tak, aby nie kolidował z gwintowanym otworem pod złączem PE.
Informacja o przewodach zasilających (czarny PSU)
Informacja o przewodach zasilających (czarny PSU)
Informacja o przewodach zasilających (czarny PSU)
W kolejnych krokach będziemy podłączać przewody zasilające jeden po drugim. Śruby zaciskowe są już wkręcone w złącza zasilacza. Poluzuj je, ale nie wykręcaj ich całkowicie, aby nie pomieszały się ze śrubami innego typu używanymi po stronie płyty xBuddy. Każdy z dwóch przewodów zasilających ma dwie końcówki.
Jeden ma dominujący czerwony kolor = dodatni / +
Jeden ma dominujący czarny kolor = ujemny / - .
Zwróć uwagę, że przewody zasilające mają różne złącza na każdym końcu. Na razie przygotuj niebieskie złącza.
Uwaga, polaryzacja zacisków zasilacza jest następująca:
Dodatni (V+)
Dodatni (V+)
Ujemny (V-)
Ujemny (V-)
Czerwony przewód (dodatni) może mieć czarny pasek. Podobnie czarny przewód (ujemny) może mieć czerwony pasek.
Nie podłączaj jeszcze żadnych przewodów, poczekaj na instrukcje.
Podłączenie zasilacza (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza (czarny PSU)
Weź dwa CZERWONE przewody i wsuń końcówki widełkowe pod pierwsze dwa (dodatnie) zaciski od lewej strony na spodzie zasilacza. Upewnij się, że stalowa podkładka znajduje się nad złączem widełkowym.
Skieruj wygiętą część widełek w górę.
Dokręć mocno śruby zacisków.
Pamiętaj, że niektóre części są wykonane z tworzyw sztucznych. Postępuj ostrożnie podczas dokręcania śrub zacisków.
Weź dwa CZARNE przewody i wsuń końcówki widełkowe pod dwa ostatnie (ujemne) zaciski. Upewnij się, że stalowa podkładka znajduje się nad złączem widełkowym.
Dokręć mocno śruby zacisków.
Sprawdź ponownie wszystkie połączenia! Czerwony przewód w pierwszym gnieździe, a czarny w trzecim. Upewnij się, że przewody są prawidłowo dokręcone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia drukarki i jej otoczenia!
Podłączenie Power Panic (czarny PSU)
Podłączenie Power Panic (czarny PSU)
Podłączenie Power Panic (czarny PSU)
Podłączenie Power Panic (czarny PSU)
Podłącz przewód Power Panic do zasilacza. Użyj strony z czarną końcówką.
Sprawdź ponownie wszystkie połączenia! Czerwony przewód w drugim gnieździe, a czarny w czwartym. Upewnij się, że przewody są prawidłowo dokręcone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia drukarki i jej otoczenia.
Umieść pokrywkę zasilacza nad zaciskami. Upewnij się, że logo "PRUSA" jest skierowane do góry.

Przymocuj pokrywkę za pomocą dwóch śrub M3x10 w zaznaczonych otworach. Zwróć uwagę, że otwory są dość głębokie.

Upewnij się, że pokrywka jest prawidłowo osadzona i żaden przewód nie jest pod nią przygnieciony.
Spójrz od spodu zasilacza i przeprowadź wszystkie przewody zasilacza przez klipsy na przewody zgodnie z ilustracją.
Nie przeprowadzaj przewodu silnika osi Z przez klipsy na przewody.
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Wsuń opaskę zaciskową przez okrągłe otwory w ramie, aby utworzyć pętlę po obu stronach ramy, tak aby przewód przechodził przez obie pętle.
Zacznij zaciągać opaskę zaciskową, aby dobrze przylegała i przytrzymywała przewody po obu stronach.
Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Ostrożnie odetnij nadmiar opaski.
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (czarny PSU)
Kontynuuj prowadzenie przewodów w kierunku xBuddy. Dołącz przewód silnika osi Y do wiązki.
Przymocuj je kolejną opaską zaciskową do ramy.
Ostrożnie poprowadź i zagnij przewód xLCD pod wiązką przewodów. Nie dołączaj przewodu xLCD do wiązki. Pozostaw go na razie swobodnie.
Poprowadź przewód PE od xLCD przez wycięcie w ramie i dołącz go do wiązki przewodów.
Przymocuj wiązkę przewodów opaską zaciskową.
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłączenie zasilacza: przewód PE (czarny PSU)
Podłącz przewody zasilacza do płyty xBuddy w następującej kolejności (zaczynając od lewej i pierwszej pary przewodów z zasilacza):
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny)
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny)
Przymocuj wszystkie złącza przewodów zasilających za pomocą śrub zaciskowych. Dokręć śruby mocno i z wyczuciem.
Podłącz przewód Power Panic do białego złącza na spodzie płyty xBuddy.
Sprawdź prawidłowe ułożenie przewodów, porównując je z ilustracją. Jest to bardzo ważne! Nieprawidłowe ułożenie przewodów może spowodować uszkodzenie drukarki!
Przewód PE: przygotowanie części (srebrny PSU)
Przewód PE: przygotowanie części (srebrny PSU)
Przewód PE: przygotowanie części (srebrny PSU)
Przewód PE: przygotowanie części (srebrny PSU)
Kolejne kroki dotyczą tylko zasilacza w wersji srebrnej.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Przedłużka przewodu PE (1x)
Podkładka M3w (1x)
Śruba M3x6 (1x)
Śruba M4x5 (1x)
Wpust rowkowy M3nEs (1x)
Opaska zaciskowa (5x)
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs (srebrny PSU)
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs (srebrny PSU)
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs (srebrny PSU)
Poniższe kroki zostały zaczerpnięte z innej instrukcji modernizacji drukarki. W związku z tym brakuje części takich jak wózek Y. Nie ma to jednak żadnego wpływu na proces podłączania srebrnego zasilacza.
Od wewnętrznej strony krótkiego profilu pod zasilaczem, umieść wpust rowkowy M3nEs pomiędzy dwoma klipsami na przewód.
Dokładne położenie wpustu nie ma w tej chwili znaczenia.
Ułożenie przewodu PE (srebrny PSU)
Ułożenie przewodu PE (srebrny PSU)
Ułożenie przewodu PE (srebrny PSU)
Ostrożnie połóż drukarkę na stronie zasilacza.
Chwyć pojedynczy koniec przewodu PE (nie widełkowy), który jest już zainstalowany w drukarce. Przeprowadź go przez prawy klips na przewody.
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Wyjmij wolny koniec przewodu PE wychodzącego z drukarki i wyrównaj złącze z jednym ze złączy przedłużonego przewodu PE.
Przełóż śrubę M3x6 i podkładkę M3w przez oba złącza.
Przykręć złączone przewody do wpustu rowkowego M3nEs w profilu i zabezpiecz je dobrze, dokręcając całkowicie śrubę M3x6.
Przedłużony przewód PE pozostawiony luźno musi znajdować się z lewej strony i wychodzić swobodnie na zewnątrz drukarki.
Podłączenie przedłużonego przewodu PE (srebrny PSU)
Podłączenie przedłużonego przewodu PE (srebrny PSU)
Podłączenie przedłużonego przewodu PE (srebrny PSU)
Podłączenie przedłużonego przewodu PE (srebrny PSU)
Połącz oba przewody PE i przymocuj je opaską zaciskową do lewego klipsa na przewody.
Zwróć uwagę na dwa gwintowane otwory na śruby w srebrnym zasilaczu. Przymocuj przedłużone złącze uziemiające do "górnego" otworu za pomocą śruby M4x5.
Przeprowadź wszystkie przewody zasilacza przez odpowiedni klips na przewody.
Ułożenie przewodu prawego silnika osi Z (srebrny PSU)
Ułożenie przewodu prawego silnika osi Z (srebrny PSU)
Ułożenie przewodu prawego silnika osi Z (srebrny PSU)
Wsuń opaskę zaciskową przez okrągłe otwory w ramie, aby utworzyć pętlę po obu stronach ramy, tak aby przewód przechodził przez obie pętle.
Zacznij zaciągać opaskę zaciskową, aby dobrze przylegała i przytrzymywała przewody po obu stronach. Uważaj, aby nie zacisnąć opaski zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów. Bardzo ostrożnie odetnij pozostałą część opaski.
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (srebrny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (srebrny PSU)
Ułożenie wiązki przewodów zasilających (srebrny PSU)
Kontynuuj w górę i utwórz pętlę za pomocą kolejnej opaski zaciskowej.
Poprowadź przewód osi Z i wszystkie przewody od zasilacza przez opaskę zaciskową.
Umieść przewód PE i zasilający na dole wiązki.
Delikatnie wciśnij przewody w opaskę zaciskową i zaciśnij ją tak, aby była dobrze dopasowana i nie pozostawiała zbyt dużego luzu. Uważaj jednak, aby nie zaciągać jej zbyt mocno, ponieważ może ona uszkodzić izolację przewodów. Odetnij jej nadmiar.
Ułożenie przewodów zasilających (srebrny PSU)
Ułożenie przewodów zasilających (srebrny PSU)
Ułożenie przewodów zasilających (srebrny PSU)
Kontynuuj prowadzenie przewodów w kierunku xBuddy. Dołącz przewód silnika osi Y do wiązki.
Przymocuj je kolejną opaską zaciskową do ramy.
Ostrożnie poprowadź i zagnij przewód xLCD pod wiązką przewodów. Nie dołączaj przewodu xLCD do wiązki. Pozostaw go na razie swobodnie.
Poprowadź przewód PE od xLCD przez wycięcie w ramie i dołącz go do wiązki przewodów.
Przymocuj wiązkę przewodów opaską zaciskową.
Przedłużenie przewodu Power Panic (srebrny PSU)
Przedłużenie przewodu Power Panic (srebrny PSU)
Przedłużenie przewodu Power Panic (srebrny PSU)
Przedłużenie przewodu Power Panic (srebrny PSU)
Za pomocą śruby 3/32 PT przymocuj przedłużone złącze przewodu Power Panic do ostatniego (prawego) złącza zasilania. Nie dokręcaj całkowicie śruby złącza! Na razie wystarczy kilka obrotów, całkowicie dokręcimy śrubę później.
Przewód musi mieć swobodę ruchu.
Podłącz białe złącze przedłużonego przewodu Power Panic do gniazda oznaczonego PWR PAN na płycie xBuddy.
Pozostaw na razie czarne złącze przedłużonego przewodu Power Panic luźno.
Zauważ, że większość poniższych kroków jest przedstawiona z czarnym zasilaczem i bez przedłużonego przewodu Power Panic. Jeśli jednak występują różnice w przypadku srebrnego zasilacza, dostaną one osobne instrukcje.
Wkręć lekko pozostałe śruby zacisków w zaciski na płytce xBuddy. Nie dokręcaj śrub do końca, wystarczy 3-5 obrotów.
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów PE (srebrny PSU)
Podłącz złącze przewodu PE do prawego dolnego otworu na śrubę w obudowie xBuddy. Przymocuj przewód za pomocą śruby M3x6 z podkładką M3w. Mocno dokręć śrubę.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza PE.
Poprowadź przewód PE tak, aby nie kolidował z gwintowanym otworem pod osłoną xBuddy.
Podłączenie przewodów zasilacza (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów zasilacza (srebrny PSU)
Podłączenie przewodów zasilacza (srebrny PSU)
Podłącz przewody zasilające pod wstępnie wkręcone śruby zacisków na płycie xBuddy w następującej kolejności (zaczynając od lewej i pierwszej pary przewodów zasilacza):
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny)
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny) - podłącz razem z przedłużonym przewodem Power Panic. Przedłużony przewód Power Panic musi znajdować się pod spodem.
Przymocuj wszystkie złącza przewodów zasilających za pomocą śrub zaciskowych. Mocno dokręć śruby.
Sprawdź prawidłowe ułożenie przewodów, porównując je z ilustracją. Jest to bardzo ważne! Nieprawidłowe ułożenie przewodów może spowodować uszkodzenie drukarki!
Mocowanie przewodów zasilacza
Mocowanie przewodów zasilacza
Mocowanie przewodów zasilacza
Podziel wiązkę przewodów na dwie ścieżki:
Przełóż opaskę zaciskową przez dolny otwór w klipsie.
Zobacz zbliżenie pokazujące, jak przełożyć opaskę zaciskową przez klips na przewody.
Poprowadź przewody PE, zasilacza i Power Panic wokół lewego klipsa na przewody.
Poprowadź przewód xLCD i przewody silnika z prawej strony klipsa na przewody.
Bardzo delikatnie zaciśnij opaskę zaciskową na przewodach. Odetnij nadmiar opaski.
Ułożenie przewodu lewego silnika osi Z
Ułożenie przewodu lewego silnika osi Z
Ułożenie przewodu lewego silnika osi Z
Przełóż opaskę zaciskową przez ramę pod lewym silnikiem osi Z.
Poprowadź przewód lewego silnika osi Z przez wycięcie w ramie do obudowy xBuddy.
Ostrożnie zaciągnij opaskę zaciskową. Odetnij jej nadmiar.
Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Podłączenie adapterów przewodów silników
Podłączenie adapterów przewodów silników
Wyprowadź wszystkie przewody silnika (oznaczone Y, Z, Z) z drukarki.
Podłącz każdy przewód silnika do adaptera przewodu. Prawidłowe podłączenie złącza będzie sygnalizowane lekkim kliknięciem.
Podłączenie przewodów silników
Podłączenie przewodów silników
Podłączenie przewodów silników
Podłączenie przewodów silników
Podłącz silnik osi Y do drugiego gniazda od lewej. Poprowadź przewód wzdłuż prawej strony obudowy xBuddy i za jej krawędzią.
Podłącz przewody silnika Z do trzeciego i czwartego gniazda. Kolejność okablowania nie ma znaczenia.
Pozostaw miejsce wokół pierwszego gniazda na kolejne złącze, które zostanie podłączone później.
Podłączenie przewodów xLCD
Podłączenie przewodów xLCD
Podłączenie przewodów xLCD
Podłączenie przewodów xLCD
Podłącz xLCD do gniazda po prawej stronie płyty xBuddy. Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Zatrzask musi pasować do górnej części złącza.
Upewnij się, że przewody biegną w całości nad opaskami zaciskowymi w obudowie xBuddy, a nie pod nimi.
Ułóż przewody xLCD jak na ilustracji, tak aby przewód xLCD zakrywał wiązkę w całości. Zepnij przewody za pomocą dwóch pierwszych opasek zaciskowych w dolnej części obudowy xBuddy. Nie zaciskaj opasek zbyt mocno!
Haribo
Haribo
Zjedz osiem żelków.
Czy wiesz, że oryginalne żelkowe misie zostały zainspirowane tańczącymi niedźwiedziami z Europy, a Riegel nazwał je "Gummibärchen", co po niemiecku oznacza "małe gumowe misie"?
To wszystko
To wszystko
Zespół xLCD i przewody zasilacza są na swoich miejscach.
Przejdźmy do następnego rozdziału 6. Modernizacja stołu grzewczego.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt