PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

6. Montaż Nextrudera i akcesoriów

Menu

6. Montaż Nextrudera i akcesoriów

6. Montaż Nextrudera i akcesoriów
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
6. Montaż Nextrudera i akcesoriów
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
43
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Czujnik filamentu: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zespół czujnika filamentu - lewy (x)
Zespół bocznego czujnika filamentu - prawy (x)
Śruba M3x12rT (2x)
Wpust rowkowy M3nEs (2x)
Umieszczenie wpustu rowkowego M3nEs
Umieszczenie wpustu rowkowego M3nEs
Umieszczenie wpustu rowkowego M3nEs
Obróć drukarkę tak, aby lewa strona była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M3nEs w pionowym profilu po lewej stronie z tyłu.
Podłączenie czujników filamentu
Podłączenie czujników filamentu
Podłączenie czujników filamentu
Podłączenie czujników filamentu
Podłącz przewód czujnika filamentu do zespołu czujnika filamentu.
Przesuń zespół czujnika filamentu do góry profilu i ustaw wpust rowkowy M3nEs tak, aby pokrywał się z otworem w zespole czujnika filamentu.
Przymocuj czujnik filamentu do wpustu rowkowego M3nEs za pomocą śruby M3x12rT, używając wkrętaka T10.
Powtórz tę samą procedurę dla czujnika filamentu po drugiej stronie
Na tym etapie oba czujniki filamentu powinny być zamontowane.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Czas na kolejnego żelka. Śmiało!
Czy wiesz, że żelki zainspirowały wiele nowatorskich produktów, w tym lampy w kształcie żelkowych misiów, etui na telefony, a nawet zasłony prysznicowe.
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Sprawdź, czy nakrętka znajduje się w gnieździe w doku Nextrudera.

Upewnij się, że nakrętka jest dociśnięta do końca w gnieździe w doku. Jeśli nie, użyj klucza imbusowego, aby docisnąć ją do końca.

Prowadzenie przewodów Nextrudera
Prowadzenie przewodów Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj wkładkę-mocowanie doków z pięcioma otworami M3 [tch-mounting-insert] wewnątrz tylnego profilu aluminiowego i dosuń ją do końca w lewo.
Wykorzystamy wszystkie otwory M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
Zachowaj pozycję wkładki-mocowania doków [tch-mounting-insert] do następnego kroku.Nie może się ruszać!
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Montaż doków Nextruderów
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Powtórz tę procedurę dla wszystkich pozostałych doków
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji.
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nozzle seal [uszczelka dyszy] (5x)
Śruba M3x30 (5x)
Sprężyna 15x5 (5x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step Connecting the Nextruder cables.
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Wsuń śrubę M3x30 w każdy uchwyt uszczelki dyszy.
Wsuń sprężynę na każdą śrubę uszczelki dyszy.
Wykonaj to samo dla wszystkich pięciu uszczelek.
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Doki mają otwór na uszczelkę dyszy.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód Nextrudera #1 (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód Nextrudera #2 (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Zdejmij nakrętkę z podkładkami ze złącza antenowego.
Złącze antenowe jest gotowe.
Najnowsza wersja złącza ma grubszą podkładkę. Już jej nie potrzebujemy, więc możesz ją wyrzucić.
Umieść złącze antenowe w otworze o tym samym kształcie w mocowaniu anteny Wi-Fi [Wi-Fi-antenna-holder].
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Przełóż złącze antenowe przez mocowanie [Wi-Fi-antenna-holder].
Umieść cieńszą podkładkę z powrotem na złączu.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć nakrętkę na złączu antenowym.
Dobra robota! Antena Wi-Fi jest gotowa.
Montaż mocowania anteny Wi-Fi
Montaż mocowania anteny Wi-Fi
Montaż mocowania anteny Wi-Fi
Montaż mocowania anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Załóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz złącze anteny do właściwego gniazda na płycie XL Buddy.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Nie wyciągaj płytki XL-splitter z drukarki - zdjęcie jest jedynie ilustracją kolejności podłączenia przewodów Nextruderów.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Nextruder #3
Nextruder #4
Nextruder #5
Płytka XL-splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać tak, jak na ilustracji.
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextruderów, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj prawy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z pierwszego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z drugiego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z trzeciego Nextrudera (od prawej strony) do końca w dolny otwór w części.
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Ułożenie rurek PTFE
Zlokalizuj lewy czujnik filamentu.
Wsuń rurkę PTFE z czwartego Nextrudera (od prawej strony) do końca w górny otwór w części.
Wsuń rurkę PTFE z piątego Nextrudera (od prawej strony) do końca w środkowy otwór w części.
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Aby nie było zbyt łatwo, mamy dla Ciebie nowy uchwyt na szpulę.
Wersje:
Wersja A: Drukowany uchwyt na szpulę
Jeśli posiadasz tę wersję, przejdź do następnego kroku
Wersja B: Formowany wtryskowo uchwyt na szpulę
Jeśli posiadasz tę wersję, przejdź do kroku 32.
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] [5x]
Spool-holder-base [podstawa uchwytu na szpulę] (5x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (5x)
Śruba M5x85 (5x)
Wpust rowkowy M5nEs (5x)
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: lewa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z czujnikiem filamentu (z 3 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi i trzeci wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla wszystkich pięciu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli kluczem imbusowym 4 mm.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja A: uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona BEZ anteny Wi-Fi była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M4nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Umieść drugi i trzeci wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: lewa strona
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Przymocuj i dokręć drugi i trzeci uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą śrub M4x12.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Wersja B: Uchwyt szpuli: prawa strona
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z drugim bocznym czujnikiem filamentu (z 2 rurkami PTFE) była skierowana do Ciebie.
Umieść czwarty i piąty wpust rowkowy M4nEs w profilu mniej więcej w tych samych miejscach, jak na ilustracji.
Przymocuj i dokręć czwarty i piąty uchwyt szpuli do wpustów rowkowych M4nEs za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Weź trzy żelki i podziel się resztą żelków z ludźmi, którzy pomogli Ci zbudować drukarkę 3D.
Czy wiesz, że żelki są uwielbiane przez ludzi w każdym wieku, od dzieci po dorosłych i często są traktowane jako nostalgiczny przysmak?
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Zadokuj drugi, trzeci, czwarty i piąty Nextruder w taki sam sposób jak pierwszy.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Weź wiązkę przewodów pierwszego Nextrudera.
Upewnij się, że wiązka przewodów nie jest skręcona!
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów i dociśnij do właściwej pozycji.
Używając wkrętaka T10 dokręć dwie wskazane śruby.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla wszystkich głowic narzędziowych:
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.

Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę Nextrudera. Wciśnij ją do końca.

Zmontuj i podłącz wszystkie kolejne Nextrudery.
Dobra robota!
To już prawie koniec!
To już prawie koniec!
Gratulacje! Twoja Original Prusa XL jest gotowa do odpalenia!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału: 7. Pierwsze uruchomienie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt