CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2. Upgrade jednotky MMU3

2. Upgrade jednotky MMU3
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
2. Upgrade jednotky MMU3
 Obtížnost
Střední
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
V této kapitole se podíváme na díl ele-cover (krytka elektroniky) a na vedení elektroniky.
K dispozici bylo několik verzí dílů tohoto dílu, které se mohou mírně lišit vzhledem. Verze B je o něco vyšší, aby vyhovovala předpisům ESD.
Verze B se začala posílat v balení MMU3 od dubna 2024. Pokud máte tuto verzi, přeskočte tuto kapitolu.
Součástí verze B je komponent PD-board-cover.
Pokud upravujete starší jednotku MMU3 na MK4, doporučujeme vyměnit kryt ele-cover a přidat kryt PD-board-cover.
Příprava
Příprava
Příprava
Opatrně odřízněte všechny stahovací pásky, které drží kabely na jednotce MMU3.
Dejte pozor, abyste nepoškodili žádné kabely.
Vyjměte dva šrouby M3x18, které drží díl ele-cover.
Zvedněte kryt elektroniky.
Odpojte kabely
Odpojte kabely
Odpojte kabely
Odpojte kabely
Odpojte všechny kabely vedoucí k desce ovládání.
Vyjměte doplněk PD-board z ovládací desky.
Odstraňte tři šrouby M3x6 držící desku elektroniky.
Vyjmutí ovládací desky
Vyjmutí ovládací desky
Vyjmutí ovládací desky
Vyjměte z dílu ele-cover ovládací desku.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou z malých součástek na desce.
Odstraňte z krytky ele-cover tři matky M3n.
Pro tip: použijte dlouhý šroub M3 částečně zašroubovaný do matky. Mírně s ním kývejte a zároveň matici vytahujte.
Příprava dílů Ele-cover
Příprava dílů Ele-cover
Příprava dílů Ele-cover
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt elektroniky (1x)
Ujistěte se, že používáte novou verzi B, a ne starou verzi A.
Elektronika MMU - Ovládací deska (1x) kterou jste dříve odmontovali
Matka M3n (3x)dříve vyjmutá
Šroub M3x6 (3x)dříve vyjmutý
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Vložte tři matky M3n do označených otvorů v horní části krytu elektroniky. Všechny je zatlačte dovnitř, dokud nebudou v jedné rovině s povrchem dílu.
Zasuňte ovládací desku do krytu. Nezapomeňte, že tři tlačítka vpředu musí být zasunuta jako první.
Zajistěte desku na místě třemi šrouby M3x6.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou z malých součástek na desce.
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Pro následující kroky si prosím připravte:
MMU / Kabel tiskárny (1x)
Ujistěte se, že používáte správnou MK4 verzi kabelu. Podívejte se na obrázek pro porovnání.
Šroub M3x18 (2x) dříve vyjmutý
PD-board addon (1x) (destička stabilizující napětí) kterou jste dříve odmontovali
PD-board-cover (1x)
Montáž krytu PD-board-cover
Montáž krytu PD-board-cover
Montáž krytu PD-board-cover
Montáž krytu PD-board-cover
Zasuňte desku PD-board do držáků na PD-board-cover. Dbejte na správnou orientaci dílů.
Začněte se zasunováním pod mírným úhlem.
Zapojte PD-board do konektorů na desce elektroniky úplně vlevo. Jemně zatlačte na PD-board.
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Verify the PD-board occupies the two connectors on the side of the control board
Bílý konektor na PD-board směřuje dovnitř.
Pro snazší orientaci na obrázku některé fotografie neobsahují PD-board cover.

Ujistěte se, že je deska PD-board připojena přesně tak, jak je vidět na obrázku.

Pokud zapojíte desku PD-board nesprávně, poškodíte elektroniku. Na poškození tiskárny způsobené nesprávným sestavením elektroniky se nevztahuje záruka.

Kabel nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je tiskárna připojena do zásuvky nebo je zapnutá.
Připojte kabel MMU/tiskárny do PD-board.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připravte si jednotku a sestavu desky s elektronikou podle obrázku. Podle kabelů je správně připojte ve správném pořadí.
MMU / Kabel tiskárny
Kabel senzoru SuperFINDA
Kabel motoru řemeničky
Kabel motoru selektoru
Kabel motoru idleru
Jednoduchá pomůcka pro zapojování kabelů je: Když se díváte zezadu jednotky, konektory se zapojují na stejné straně, jako jsou samy motory. Jen motor selektoru (vepředu) se zapojuje do prostředního konektoru.
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky

Připojte sestavu elektroniky k jednotce MMU.

Ujistěte se, že strana s knoflíky směřuje dopředu.

Podívejte se zezadu, jestli PD-board nekoliduje s kabely. Kabely by měly vést nad ním, nikoliv pod ním.
Zajistěte elektroniku na místě dvěma šrouby M3x18.
Použijte správný typ šroubů. Pokud byste použili delší, jednotka by nemusela fungovat podle očekávání.
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Ujistěte se, že je selektor posunut zcela doleva.
Uspořádejte kabel SuperFINDA tak, aby se připojil ke kabelům motoru na boku jednotky, jako vidíte na obrázku.
Nechte u kabelu dostatečnou vůli, aby se příliš neohýbal, když selektor dosáhne i první polohy filamentu!
Pomocí stahovací pásky spojte kabel od senzoru s kabelem od motoru selektoru ve vyznačené poloze.
Pomocí stahovací pásky spojte kabely k sobě společně s kabely Pulley-motoru do vyznačené polohy.
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Spojte kabel motoru Idleru s kabelem do tiskárny na pravé straně. Přebývající kabel můžete našťourat pod kryt elektroniky, aby nepřekážel.
Připevněte tyto kabely k označenému upevňovacímu bodu na dílu ele-cover pomocí stahovací pásky.
Ujistěte se, že kabely mají dostatečnou vůli, aby za ně stahovací pásky po utažení netahaly.
Ve svazku kabelů mezi motory a elektronikou ponechte co největší vůli, aby bylo možné jednotku později otevřít bez rizika poškození kabelů!
Volné kabely svažte k sobě pomocí stahovací pásky.
Zkontrolujte, zda vaše vedení kabelů vypadá stejně jako na obrázku.
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Vložte pět dlouhých PTFE trubiček do otvorů s černými objímkami na zadní straně jednotky MMU.
Povolte dva přítlačné šroubky idleru a otevřete jednotku.
Vedle každé pozice řemeničky jsou malá okénka. Zkontrolujte, zda je PTFE trubička zcela zasunuta a její konec je viditelný uvnitř okénka. Pokud tomu tak není, zatlačte trubičku ještě trochu dovnitř.
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Zavřete jednotku a lehce utáhněte šroubky Idleru.
Nastavte oba šroubky Idleru tak, aby byla hlavička šroubku lehce nad povrchem tištěného dílu Idler body.
Toto nastavení je vhodné pro většinu materiálů. Některé specifické filamenty mohou vyžadovat mírně odlišné nastavení napětí v idleru.
Správný přítlak idleru je zásadní a může vyžadovat další nastavení na jednotce MMU.
Pokračovat
Pokračovat
Jednotka MMU3 je připravena k montáži. Ale o tom až později.
Pro upgrade zásobníku pokračujte na další kapitolu.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás