CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2B. Rozebrání extruderu MK3S

2B. Rozebrání extruderu MK3S

2B. Rozebrání extruderu MK3S
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2B. Rozebrání extruderu MK3S
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
Filament je vysunut z hotendu.
tiskárna je správně zchlazená
tiskárna je odpojena
Posuňte osu Z do poloviny její výšky.
Posuňte osu X na střed.
Doporučujeme použít jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
S pomocí inbusového klíče povolte šroub M3x40 a otevřete dvířka.
Povolte dva šrouby M3x10 a vyndejte extruder-cable-clip. Na starších tiskárnách přestříhněte stahovací pásku.
Pokud jsou v Einsy-case (krytu desky Einsy) stahovací pásky, opatrně je odstraňte.
Odstraňte stahovací pásky z dílu cable-holder (držák kabelů).
Sundejte textilní rukáv po celé délce až k Einsy-case.
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Odpojte kabel senzoru P.I.N.D.A. od desky EINSY.
VAROVÁNÍ: kabel senzoru P.I.N.D.A. má bezpečnostní západku, netahejte za něj! Nejprve stlačte bezpečnostní západku, abyste zajistili volný pohyb konektoru.
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Uvolněte čtyři šroubky na dílu x-carriage-back.
Vyjměte díl x-carriage-back z extruderu a nechte ho viset na svazku kabelů.
Díl X-carriage-back nikam nezahazujte. Nechte si ho pro pozdější využití v další kapitole.
Kabel senzoru P.I.N.D.A. protlačte skrze otvor v X-carriage-back tak, abyste mohli senzor později vyjmout.
Odstraňte z tiskárny nylonový filament.
Odstranění senzoru P.I.N.D.A.
Odstranění senzoru P.I.N.D.A.
Odstranění senzoru P.I.N.D.A.
Odstranění senzoru P.I.N.D.A.
Povolte šroub na držáku senzoru P.I.N.D.A. (holder).
Vyjměte senzor P.I.N.D.A. z tiskárny.
Vytlačte kabel senzoru P.I.N.D.A. ven z tiskárny mezi řemenem osy X a hlazenou tyčí.
Odstranění senzoru filamentu
Odstranění senzoru filamentu
Odstranění senzoru filamentu
Povolte a vyjměte šroub M3x40 s pružinkou ze strany extruderu.
Povolte šroubek na fs-coveru.
Odstraňte fs-cover z extruderu.
K uvolnění šroubku M2x8, který drží senzor filamentu, použijte 1,5mm inbusový klíč.
Odpojte senzor a odstraňte ho z tiskárny.

Tiskárny mají buď černou nebo červenou verzi senzoru filamentu. Červená verze je novější, více optimalizovaná verze. Pokud máte na tiskárně červenou verzi, můžete ji využít později znovu. Pokud máte černou verzi senzoru filamentu, nechte si ho jako náhradní. Detekce filamentu je u obou verzí shodná.

Odstranění ventilátorů
Odstranění ventilátorů
Odstranění ventilátorů
Odstranění ventilátorů
Uvolněte čtyři šroubky na ventilátoru hotendu (vlevo) a sundejte jej z extruderu.
Uvolněte dva šrouby na tiskovém (předním) ventilátoru a sundejte jej z extruderu.
Odstraňte Fan-shroud.
Použijte 2,5mm inbusový klíč s kulatým koncem pro uvolnění šroubku na Print-fan-supportu.
Vyjměte print-fan-support z extruderu.
Opatrně položte oba ventilátory na vyhřívanou podložku.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Povolte dva šrouby na dílu Extruder-cover a odstraňte díl Extruder-cover (kryt extruderu) z hotendu.
Povolte šroub M3x40 ze zadní strany extruderu.
Odstraňte z tiskárny přítlačnou kladku (extruder-idler).
Rukou si přidržte motor extruderu a na extruderu povolte druhý šroub M3x40. Opatrně motor extruderu vyjměte.
Opatrně položte motor extruderu na vyhřívanou podložku.
Odstranění extruder-body
Odstranění extruder-body
Odstranění extruder-body
Odstraňte Adapter-printer s kuličkou uvnitř z dílu extruder-body. Buďte opatrní, kulička má tendenci vyskočit a odkutálet se pryč.
Povolte a vyndejte šroub M3x18 z dílu Fs-lever.
Povolte dva zbývající šrouby z Extruder-body.
Odstraňte z tiskárny díl extruder-body.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
TENTO KROK JE POVINNÝ! Tiskárna MK3S+ používá kratší PTFE trubičky než MK3S, takže je teď vyměníme!
Zatlačte černou plastovou objímku dolů směrem k hotendu.
Z hotendu odstraňte starou PTFE trubičku.
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Otevřete upgrade balíček a najděte pytlík s novými (kratšími) PTFE trubičkami.
Zkontrolujte novou PTFE trubičku. Ujistěte se, že jsou oba konce čisté.
Teď přišel čas vložit novou PTFE trubičku. Všimněte si, že má dva různé konce:
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu.
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Druhou rukou vytáhněte objímku a teprve poté uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro to, aby hotend fungoval správně. Trubička se nesmí pohybovat dovnitř ani ven!
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Hřídel vytlačte a vytáhněte ven. Nechte si ji na později.
Vyndejte podávací kolečko Bondtech, ale BUĎTE OPATRNÍ, uvnitř jsou dvě ložiska. Neztraťte je!
Tištěný plastový díl bude nahrazen novým.
Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Tady jsme hotovi!
Před tím, než budete pokračovat, zrekapitulujte si přechozí kroky:
Uložte si nebo vyhoďte všechny staré plastové díly od extruderu, nebudete je potřebovat. Kromě dílu X-carriage, který je stále připojený k ložiskům a k dílu X-carriage-back s kabely procházejícími skrz.
Ponechte si oba ventilátory, hotend (s vyměněnou PTFE trubičkou), nylonový filament a řemen osy X.
Nechte si motor a obě podávací kolečka Bondtech včetně ložisek a hřídele.
Rozebraný senzor filamentu bude nahrazen novým. Tento si můžete ponechat pro své budoucí projekty ;)
Spojovací materiál je součástí upgrade kitu. Ten z extruderu si však nechejte jako rezervu.
Nyní přejděte na: 3B. Upgrade extruderu MK3S.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás