CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Osa X & Montáž dílu X-carriage

Menu

3. Osa X & Montáž dílu X-carriage

3. Osa X & Montáž dílu X-carriage
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
3. Osa X & Montáž dílu X-carriage
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
40
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Permanentní fix (není součástí stavebnice)
Sestava osy X: příprava dílů
Sestava osy X: příprava dílů
Sestava osy X: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-end-idler (1x)
X-end-motor (1x)
Šroub M3x25 (1x)
Šroub M3x16 (4x)
Matka M3nS (7x)
Matka M3n (6x)
Montáž dílu X-end-motor
Montáž dílu X-end-motor
Montáž dílu X-end-motor
Montáž dílu X-end-motor
Do otvorů na zadní straně X-end-motoru vložte čtyři matky M3n.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte matici M3nS do plastového dílu a utáhněte ji.
Našroubujte šroub M3x25 do plastové části. Šroub nedotahujte úplně. Hlavu šroubu udržujte zarovnanou s horním povrchem dílu.
Ze "spodní" části vložte a utáhněte šroub M3x16.
V plastové části není žádný závit, žádná matice. Šroub při utahování vyřízne závit do plastu.
Zkontrolujte, že používáte správnou délku šroubu M3x16, ne M3x18. Pokud si nejste jisti, vždy porovnejte rozměry šroubů s kontrolním listem (cheatsheet).
Z "horní" části dílu vložte a utáhněte šroub M3x16.
Montáž dílu X-end-motor
Montáž dílu X-end-motor
Montáž dílu X-end-motor
Matku M3nS zasuňte do dílu X-end-motor skrze oválný otvor.
Z boku zasuňte do dílu druhou matici M3nS.
Na matku příliš netlačte, abyste nepoškodili protější tištěnou stěnu dílu.
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Do otvorů na zadní straně X-end-idleru vložte dvě matky M3n.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte dvě matky M3nS ze strany do plastového dílu.
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Zkontrolujte, že používáte správnou délku šroubu M3x16, ne M3x18. Pokud si nejste jisti, vždy porovnejte rozměry šroubů s kontrolním listem (cheatsheet).
Ze "spodní" části vložte a utáhněte šroub M3x16.
V plastové části není žádný závit, žádná matice. Šroub při utahování vyřízne závit do plastu.
Z "horní" části vložte a utáhněte druhý šroub M3x16.
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Sestavení dílu X-end-idler
Vložte matku M3nS do dílu X-end-idler ze strany.
Na matku příliš netlačte, abyste nepoškodili protější tištěnou stěnu dílu.
Matku M3nS zasuňte do dílu X-end-idler skrze oválný otvor.
Montáž ložisek: příprava dílů
Montáž ložisek: příprava dílů
Montáž ložisek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lineární ložisko LM10LUU (2x)
X-end-clip (2x)
Gumová podložka 20x10x1 (4x)
Šroub M3x30 (6x)
Šroub M3x18 (2x)
Mazání ložisek INFO
Mazání ložisek INFO
Pro zjištění, zda ložiska vyžadují mazání, se podívejte na obal:
Ložiska namazaná společností Prusa jsou dodávána v modrém sáčku. Pokud máte namazaná ložiska, přejděte na Upevnění ložisek: podložky ložisek.

Pokud ložiska nebyla dodána v tomto specifickém balení, je třeba je namazat. Postupujte podle následujících kroků s pokyny pro správné mazání ložisek.
Mazání ložisek: příprava dílů
Mazání ložisek: příprava dílů
Mazání ložisek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Prusa lubrikant (1x)
Aplikátor maziva Prusa 10mm (1x) pro ložiska LM10LUU
V sadě jsou dvě verze aplikátoru maziva Prusa. Každá má jinou velikost.
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazivo používejte s rozmyslem, méně je lépe! Mazivo se použije pro všechna ložiska a převodovku. V dodané tubě je ho dostatek pro všechny komponenty. Dodržujte pokyny týkající se správného množství pro každé ložisko. Použití příliš velkého množství maziva může způsobit problémy.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Otevřete mazivo a propíchněte otvor v tubě špičkou v uzávěru.
Našroubujte tubu do aplikátoru.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Otáčejte tubou a aplikátorem proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Vyjměte ložisko z aplikátoru a podívejte se na množství nanesené uvnitř. Podívejte se na třetí obrázek, který zobrazuje dostatečné množství maziva uvnitř ložiska.
Mazivo musí být rovnoměrně rozetřeno po všech čtyřech řadách kuliček uvnitř ložiska. Maziva nesmí být příliš mnoho, stačí tenká vrstva. Podívejte se podrobněji na poslední obrázek.
Stejně postupujte z opačné strany ložiska. Mazivo v ložisku LM10LUU musí být konzistentně naneseno po celé jeho délce.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro obě ložiska LM10LUU.
Vložení ložisek: X-end-motor
Vložení ložisek: X-end-motor
Vložení ložisek: X-end-motor
Vložte a zatlačte ložisko LM10LUU až na doraz do dílu X-end-motor.
Umístěte ložisko jako na obrázku. Řady kuliček musí být orientovány do "X".
Upevnění ložisek: podložky ložisek
Upevnění ložisek: podložky ložisek
Upevnění ložisek: podložky ložisek
Upevnění ložisek: podložky ložisek
Vezměte jeden díl X-end-clip. Všimněte si, že uvnitř plastového dílu jsou dvě obdélníkové kapsy.
Vložte gumové podložky do obou kapes tak, že na ně zatlačíte prstem.
Stejným způsobem postupujte u obou dílů X-end-clip.
Zakrytí ložisek: X-end-motor
Zakrytí ložisek: X-end-motor
Zakrytí ložisek: X-end-motor
Zakrytí ložisek: X-end-motor
Umístěte X-end-motor s ložiskem podle obrázku.
Vezměte díl X-end-clip a všimněte si výstupku na vnitřní straně dílu. Výstupek musí být za okrajem ložiska (na obrázku na levé straně ložiska).
V této poloze nasaďte X-end-clip na okraj ložiska.
Velmi opatrně nasaďte X-end-clip na celou délku ložiska.
Podržte díl X-end-clip mírně zvednutý od spodní plochy dílu X-end-motor. Tlačení na X-end-clip z horní strany může deformovat gumové podložky uvnitř dílu.
Vložte čtyři šrouby M3x30 do dílu X-end-clip. Šrouby utáhněte úhlopříčně.
Šrouby utáhněte úplně, úhlopříčně.
Vložení ložisek: X-end-idler
Vložení ložisek: X-end-idler
Vložení ložisek: X-end-idler
Vložení ložisek: X-end-idler
Vložte a zatlačte druhé ložisko LM10LUU až na doraz do dílu X-end-idler.
Umístěte ložisko jako na obrázku. Řady kuliček musí být orientovány do "X".
Stejným způsobem jako v předchozím kroku nasuňte na ložisko zbývající X-end-clip. Nezapomeňte díl správně orientovat.
Existují dva typy šroubů pro koncovou svorku X-end-clip na dílu X-end-idler:
Do otvorů na levé straně vložte dva šrouby M3x30.
Do otvorů na pravé straně vložte dva šrouby M3x18.
Šrouby utáhněte úplně, úhlopříčně.
Sestavení osy X: příprava dílů
Sestavení osy X: příprava dílů
Sestavení osy X: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Abyste si tyto díly nespletli, doporučujeme je uspořádat a zarovnat všechny vedle sebe pro snažší porovnání jejich velikosti.
Hlazená tyč 8 x 370 mm (2x) nejdelší pár
Z hladkých tyčí setřete ochranný olej papírovou utěrkou nebo kusem látky.
Ložisko LM8UU (3x)
Sestavení osy X: Označení ložisek
Sestavení osy X: Označení ložisek
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Nastavte si ložisko tak, abyste viděli dvě řady kuliček. Tak jako na obrázku.
Na vnější straně ložiska, uprostřed nad dvěma řadami kuliček, udělejte značku permanentním fixem.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Toto označení použijeme v následujících kapitolách, abychom dosáhli správné orientace ložiska.
Sestavení osy X: příprava dílů (mazání)
Sestavení osy X: příprava dílů (mazání)
Sestavení osy X: příprava dílů (mazání)
Sestavení osy X: příprava dílů (mazání)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Aplikátor maziva Prusa 8mm (1x)
Mazivo Prusa lubricant (1x) pro ložiska LM8UU
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Našroubujte tubu do aplikátoru.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Otáčejte tubou a aplikátorem proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí lubrikant ven (okolo těsnění), přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci lubrikantu přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro všechna tři ložiska.
Ložiska mohou po instalaci zanechat na hlazených tyčích přebytečné mazivo. Veškeré zbytky otřete papírovou utěrkou.
Sestavení osy X: vložení hlazených tyčí
Sestavení osy X: vložení hlazených tyčí
Sestavení osy X: vložení hlazených tyčí
Sestavení osy X: vložení hlazených tyčí
Vložte hladké tyče až na doraz do dílu X-end-idler.
Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!
Opatrně a jemně nasaďte tři ložiska na hlazené tyče. Jedno ložisko na horní tyč a dvě ložiska na spodní tyč. Viz obrázek. Na orientaci značek v tuto chvíli nezáleží.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, spočítejte je. Pokud vypadla jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Inspekčním otvorem zkontrolujte, zda se hlazené tyče dotýkají šroubu uvnitř dílu.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Najděte výstupky na dílu X-carriage a do čtvercových otvorů vložte tři matice M3nS.
Ze spodní strany dílu vložte pět matic M3nS.
Nasazení distančních sloupků
Nasazení distančních sloupků
Nasazení distančních sloupků
Nasazení distančních sloupků
Vložte dvě matky M3n do dílu X-carriage-back.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Z opačné strany zasuňte šroub M3x10 do X-carriage-back. Šroub musí vyčnívat z "přední" strany dílu.
Na šroub M3x10 nasaďte šestihranný sloupek a utáhněte jej. Všimněte si výřezu stejného tvaru jako má sloupek. Musí dokonale přiléhat a nesmí se otáčet.
Nasazení distančních sloupků
Nasazení distančních sloupků
Nasazení distančních sloupků
Prostrčte dva šrouby M3x10 skrz X-carriage
Z "přední" strany X-carriage připevněte dva šestihranné distanční sloupky na vyčnívající šrouby M3x10 stejným způsobem, jaký byl popsán v předchozím kroku. Šrouby utáhněte.
Připojení dílu X-carriage-clip
Připojení dílu X-carriage-clip
Připojení dílu X-carriage-clip
Umístěte sestavu osy X s orientací dle obrázku. Ujistěte se, že zadní část dílu X-end-motor směřuje nahoru.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jsou díly správně orientovány.
Na obě ložiska na spodní tyči nasaďte X-carriage. Orientace X-carriage-motor je znázorněna na obrázku.
Horní ložisko prozatím z X-carriage vyjměte.
Zasuňte obě spodní ložiska až do kapes v X-carriage a zarovnejte je s vnějším povrchem dílu X-carriage.
Otočte obě ložiska tak, aby značení směřovalo k vám (dolů).
Zakryjte ložiska dílem X-carriage-clip a zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x10. Šrouby zatím nedotahujte zcela.
Uchycení motoru osy X: příprava dílů
Uchycení motoru osy X: příprava dílů
Uchycení motoru osy X: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy X (1x)
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Řemenička GT2-16 (1x)
Šroub M3x18 (3x)
Šroub M3x10 (1x)
Připojení motoru osy X
Připojení motoru osy X
Připojení motoru osy X
Připojení motoru osy X
Vložte šroub M3x10 do dílu X-end-motor. Zarovnejte jej s okrajem plastového výstupku. Šroub nedotahujte, uvnitř není žádný závit, jen ho volně zasuňte.
Umístěte díl X-end-motor na motor osy X. Zajistěte jej třemi šrouby M3x18. Šrouby utáhněte jen lehce. Později je upravíte.
Dbejte na správnou orientaci motoru osy X Kabel musí směřovat směrem k vám.
Dbejte na to, aby "napínací" šroub na straně motoru osy X při manipulaci nevypadl.
Umístěte motor tak, aby šrouby byly na vnitřním konci oválných otvorů.
Připojení motoru X: montáž řemeničky
Připojení motoru X: montáž řemeničky
Připojení motoru X: montáž řemeničky
Na hřídeli motoru je plochá strana. Otočte hřídel tak, aby byla plochá strana proti vám skrz otvor v dílu X-end-motor.
Nasaďte řemeničku, dbejte na SPRÁVNOU orientaci. Porovnejte ji s druhým obrázkem!
Umístěte některý z inbusových klíčů na horní plochu jako na obrázku, a zarovnejte kladku s inbusovým klíčem.
Jeden z červíků musí směřovat přímo proti plošce na hřídeli. Lehce červík dotáhněte.
Otočte řemeničku a utáhněte druhý stavěcí šroub.
Vedení řemenu osy X: X-end-idler
Vedení řemenu osy X: X-end-idler
Vedení řemenu osy X: X-end-idler
Vedení řemenu osy X: X-end-idler
Veďte řemen osy X kolem řemeničky idleru.
Vložte "upnutou" řemeničku s řemenem do dílu X-end-idler.
Zarovnejte otvor v řemeničce s levým otvorem v plastovém dílu.
Po zarovnání řemeničky prostrčte kolík plastovou částí a řemeničkou. Pomocí inbusového klíče zatlačte kolík až na doraz.
Lehce zatáhněte za řemen, abyste zajistili polohu řemeničky. Uvidíte, jak se kolík v otvoru zasune dovnitř dílu. Jakmile je řemenička zajištěna, kolík není vůbec vidět.
Vedení řemenu osy X: X-end-motor
Vedení řemenu osy X: X-end-motor
Vedení řemenu osy X: X-end-motor
Vedení řemenu osy X: X-end-motor
Nechte prozatím horní ložisko volné.
Zasuňte "horní" konec řemenu do drážky v X-carriage. Pomocí inbusového klíče jej zatlačte až na doraz.
Prostrčte "spodní" konec řemene drážkou řemene v X-carriage.
Veďte řemen skrze díl X-end-motor, kolem řemenice a zpět do X-carriage.
Vedení řemenu osy X: X-carriage
Vedení řemenu osy X: X-carriage
Veďte řemen osy X k dílu X-carriage a zatlačte jej co nejvíce do drážky v plastovém dílu. Pomocí inbusového klíče jej zatlačte až na doraz.
Řemen nesmí být příliš volný (prověšený). Jeho napnutí upravíme později.
Vložte horní ložisko do drážky v X-carriage. Značení musí směřovat k vám, jako na obrázku.
Montáž dílu X-carriage: závěrečná kontrola
Montáž dílu X-carriage: závěrečná kontrola
Montáž dílu X-carriage: závěrečná kontrola
Několikrát pohněte s dílem X-carriage na obě strany a zkontrolujte, zda je pohyb stále plynulý.
Poté, co se ujistíte, že je pohyb plynulý, dotáhněte šrouby na díu X-carriage-clip v tomto pořadí:
Levý horní šroub
Spodní pravý šroubek
Pravý horní šroubek
Levý dolní šroub
Několikrát pohněte s dílem X-carriage na obě strany a zkontrolujte, zda je pohyb stále plynulý.
Haribo
Haribo
Snězte pět medvídků.
Věděli jste, že původní gumoví medvídci byli inspirováni evropskými tančícími medvídky a Riegel je pojmenoval "Gummibärchen", což v němčině znamená "malí gumoví medvídci"?
Hotovo!
Hotovo!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Je vše v pořádku? Dobrá práce, právě jste úspěšně složili sestavu osy X.
Pojďme na další kapitolu: 4. Sestavení osy Z
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás