CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit FEP fólii (SL1S)

Jak vyměnit FEP fólii (SL1S)

Jak vyměnit FEP fólii (SL1S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak vyměnit FEP fólii (SL1S)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou FEP fólie na Original Prusa SL1S vaničce na resin.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Než začnete, ujistěte se, že ve vaničce na resin není žádný resin. Vyčistěte vaničku.
Můžete postupovat dle tohoto online průvodce nebo se podívat na video tutoriál. Oba způsoby jsou stejné.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro následující kroky si prosím připravte:
TX9 Torx klíč (1x)
Kousek látky nebo papírové utěrky pro vyčištění vaničky na resin
Špachtle (1x) doporučuje se k odstranění zbytků resinu
Nůž s ostrým hrotem (1x)
Nitrilové rukavice jsou doporučeny nosit při zacházení s FEP fólií
Doporučujeme mít alespoň dva páry rukavic. Jeden pár použijte k odstranění původní fólie a druhý pár k instalaci nové fólie.
Odstranění FEP fólie
Odstranění FEP fólie
Odstranění FEP fólie
Pomocí Torx klíče TX9 uvolněte všech 22 šroubů ze spodní strany nádrže na resin.
Šrouby nevyhazujte, budete je potřebovat později.
Pomocí prstů vytlačte FEP fólii zevnitř vaničky na resin směrem ven.
Pro zamezení kontaktu se zbytky resinu používejte nitrilové rukavice.
Čištění vaničky
Čištění vaničky
Čištění vaničky
Čištění vaničky
Pomocí špachtle opatrně seškrábněte všechny zbytky resinu z okrajů vaničky. Okraje musí být dokonale čisté. V opačném případě bude vanička protékat!.
Vyčistěte vaničku na resin pomocí isopropyl alkoholu a utěrky.
Vyčistěte kovový rám
Příprava rámu vaničky
Příprava rámu vaničky
Vezměte rám vaničky na pryskyřici (na orientaci nezáleží) a do rohů zasuňte čtyři Torx šrouby 2.5x8rt.
Příprava FEP fólie
Příprava FEP fólie
Příprava FEP fólie
UPOZORNĚNÍ: Následující postup je zásadní. Nejprve si přečtěte pokyny! Nová FEP fólie se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstvy slouží k ochraně střední vrstvy, což je teprve vlastní FEP fólie.
Oddělte všechny vrstvy mírně od sebe, abyste je rozeznali:
Silnější vnejší ochranná vrstva
Silná prostřední vrstva (samotná FEP fólie)
Tenká vnější ochranná vrstva
Odstraňte obě ochranné vrstvy tak, abyste měli pouze prostřední vrstvu. Zkontrolujte také, že jste odstranili všechny zbytky.
Příprava rámu vaničky
Příprava rámu vaničky
Příprava rámu vaničky
Opatrně položte FEP fólii na rám a na šrouby a pomocí nich fólii natáhněte a vyrovnejte.
Opatrně otočte rám vzhůru nohama.
Při zacházení s FEP fólií doporučujeme používat nitrilové rukavice, abyste eliminovali otisky prstů na fólii.
Vložení torx šroubů
Vložení torx šroubů
Vložení torx šroubů
Vložení torx šroubů
Zkontrolujte, zda jsou zarovnané otvory v rámu s otvory na FEP fólii.
NEPRORÁŽEJTE nové otvory pro Torx šrouby!
Začněte vkládat zbylé šrouby. Netlačte příliš silně, abyste rám neohnuli.
Pokud je obtížné šroub zasunout, zašroubujte jej rukou.
Zkontrolujte, zda jste použili dvacetdva Torx šroubů M2,5x8rt.
Připravte vaničku na resin, položte ji na rovný povrch spodní stranou nahoru.
Sestavení vaničky
Sestavení vaničky
Umístěte rám s fólií a šrouby na vaničku a připevňovat šrouby 2.5x8 pomocí TORX klíče. Utahujte postupně jeden šroub za druhým, pracujte v naznačeném směru.
Uvnitř otvorů ve vaničce na resin nejsou žádné závity. Šroub je tam při utahování přetne. Proto při utahování lehce tlačte klíč směrem ke šroubu.
Utáhněte je o několik otáček , aby na závit jen nasedl a nastavila se pozice. Šrouby zatím nedotahujte úplně!!!
BUĎTE OPATRNÍ, abyste TORX klíčem nepoškodili FEP fólii!
Sestavení vaničky
Sestavení vaničky
Sestavení vaničky
Utáhněte všechny šroubky v pořadí označeném čísly na obrázku. Začněte šroubkem označeným 1 v rohu a pokračujte kolem vaničky cik cak tak, jako je to označeno.
Je důležité dodržet cik cak postup utahování, abyste měli jistotu, že je FEP fólie rovnoměrně napnutá, a že z vaničky neuniká resin.
Nakonec dotáhněte všechny šrouby. Tentokrát postupujte ve směru hodinových ručiček.
Ujistěte se, že jsou všechny šrouby úplně dotaženy! Vytékající resin může tiskárnu fatálně poškodit.
Sestavení vaničky
Sestavení vaničky
Vezměte jakýkoli nůž s ostrým hrotem (není součástí balení).
Opatrně udělejte ve FEP fólii dva otvory, jako na obrázku.
Propíchněte oba otvory dvěma směry (do tvaru kříže).
Nepoužívejte nůž s tupou špičkou, abyste FEP fólii napínáním při propichování nepoškodili.
Vychytávka: Otočte vaničku do její "normální polohy" a naplňte ji vodou z kohoutku až po okraj. Sledujte, jestli voda neprosakuje ven.
Hotovo
Hotovo
Gratulujeme, právě jste úspěšně vyměnili FEP fólii na vaší vaničce na resin. Naplňte ji pryskyřicí a můžete tisknout.
Několik tipů na závěr:
Na FEP fólii nepoužívejte isopropyl alkohol.
Po instalaci vaničky na resin s novou FEP fólií znovu zkalibrujte tiskárnu.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás