CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit heatbreak/topný blok/chladič (MK3/MK2.5)

Jak vyměnit heatbreak/topný blok/chladič (MK3/MK2.5)

Jak vyměnit heatbreak/topný blok/chladič (MK3/MK2.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit heatbreak/topný blok/chladič (MK3/MK2.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
32
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou chladiče,heatbreaku a topného bloku hotendu.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
POZNÁMKA:Pečlivě si přečtěte návod. Některé kroky se mohou lišit v závislosti na typu dílu, který vyměňujete.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Čelisťové kleště na stahovací pásky (1x)
Klíč velikosti 16 EU (1x) 
Inbusové klíče - 2,5/2,0/1,5 mm (1x)
Momentový klíč (1x)
Standardní hlavice 7 mm EU (1x)
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (2x)
Momentový klíč musí být nastaven na hodnoty kolem 2–3 Nm a je zásadní pro správné utažení trysky. Můžete použít běžný klíč, ale existuje riziko poškození hotendu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že:
Filament je uvolněn z hotendu (odstraňte také cívku a držák cívky).
Osa X s extruderem je mírně nad středem výšky osy Z.
UPOZORNĚNÍ: V některých krocích budete muset tiskárnu předehřát. Nedotýkejte se HORKÝCH dílů!
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Povolte a vyndejte označené šrouby M3.
Vyndejte úplně fan-nozzle.
Opatrně vložte přední tiskový ventilátor do řemene osy X.
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
VAROVÁNÍ: Tento ani další krok nejsou určeny pro výměnu CHLADIČE! Přeskočte k ochrana vyhřívané podložky
Na informační obrazovce přejděte do Nastavení.
Otevřete nabídku Teplota.
Nastavte teplotutrysky na 275 °C otočením čudlíku.
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Nastavte momentový klíč na 3 Nm.
Některé momentové klíče nejsou určeny k povolování. Přečtěte si instrukce pro váš momentový klíč. Případně lze použít ráčnu nebo oboustranný klíč o velikosti 7 mm.
Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč pod kabely, aby nedošlo k poškození.
Druhou rukou použijte momentový klíč, uchopte jím trysku a mírně ji povolte.Trysku zatím neodstraňujte.
Přejděte do nabídky Predehrev a na konci vyberte Zchladit.
Před dalším krokem vyčkejte 15 - 20 minut na úplné vychladnutí.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Povolte a vyndejte všechny čtyři šrouby M3x18 na levém ventilátoru hotendu.
Povolte a vyndejte oba šrouby M3x25, pak opatrně odstraňte díl extruder-cover.
Vaše uspořádání extruderu a ventilátoru by mělo vypadat jako na posledním obrázku.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí hotendu z extruderu vyžaduje „speciální“ techniku, díky které se hotend docela snadno vysune. Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak dojde k nevratnému poškození některých dílů!!!
Hotend se vyndavá současným nakloněním a tažením. Podívejte se na první obrázek ukazující NESPRÁVNÉ naklonění. Tento hotend je nakloněný příliš dopředu a mezi hotendem a tělem extruderu není žádná mezera. Hotend je částečně uvnitř a nebudete jej moct vyndat.
Druhý obrázek ukazuje SPRÁVNÝ sklon. Hotend je nakloněný, ale mezi hotendem a tělem extruderu je mezera. Tak jej budete moct vyndat.
Nyní nakloníme hotend správně. Vezměte kleště do druhé ruky, uchopte hotend nad žebry chladiče, zatáhněte dolů a mírně k sobě. Hotend by měl „vyskočit“ ven. Kabely příliš nenatahujte, jinak byste je mohli poškodit.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Než budete v tomto kroku pokračovat, ujistěte se, že je tryska uvolněná.
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič s vyjmutým heatbreakem.
Zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Vyjměte PTFE trubičku z chladiče.
Odstranění heatbreaku
Odstranění heatbreaku
Druhým kusem látkyochraňte závit heatbreaku.
Podržte chladič a s pomocí kleští uvolněte a vyndejte heatbreak.
Odstranění starého chladiče je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Vezměte nový heatbreak a naneste většinu obsahu balíčku teplovodivé pasty na jeho delší závit. Rovnoměrně pastu rozetřete papírovým ubrouskem.
Neaplikujte pastu na krátký závit!
Nesprávná aplikace:teplovodivá pasta pokrývá oba závity heatbreaku.
Správná aplikace:teplovodivá pasta pokrývá delší závit heatbreaku.
Nanesení pasty na kratší závit může vytvořit mezeru mezi heatbreakem a tryskou. Při zavedení filamentu by se mohla tryska ucpat.
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Zašroubujte delší závit heatbreaku (s pastou) do chladiče. Ujistěte se, že byl zašroubován celý závit.
Po zašroubování heatbreaku vyčistěte přebytečné zbytky pasty.
Pro dokončení procesu výměny přejděte na Znovusestavení hotendu
Výměna chladiče: příprava dílů
Výměna chladiče: příprava dílů
Výměna chladiče: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový chladič (1x)
Teplovodivá pasta (1x)
Chladič obsahuje novou černou plastovou objímku, nepoužívejte starou.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Vyjměte PTFE trubičku z chladiče.
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič.
Vyvarujte se povolení heatbreaku od topného bloku!
Chcete-li pevně chytit topný blok, doporučujeme použít klíč velikosti 16. Klíč udržujte v dostatečné vzdálenosti od kabelů, aby nedošlo k jejich poškození.
Odstranění starého chladiče je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Před instalací nového chladiče očistěte z heatbreaku starou teplovodivou pastu.
Naneste většinu obsahu balíčku teplovodivé pasty na delší závit heatbreaku. Rovnoměrně ji rozetřete papírovým ubrouskem.
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Našroubujte nový chladič na heatbreak. Ujistěte se, že je heatbreak celý v chladiči.
Poté, co heatbreak znovu našroubujete, setřete přebytečnou pastu z povrchu chladiče.
Pro dokončení procesu výměnypřejděte na Sestavení PTFE trubičky
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
UPOZORNĚNÍ: Netahejte za kabely termistoru nebo topení. Následujte instrukce!
Povolte šroubek termistoru a za pomoci 1,5mm inbusové klíče opatrně vytlačte termistor ven.
Povolte šroub topení s pomocí 2,0mm inbusové klíče. Opatrně vytlačte topení ven.
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Z topného bloku vyjměte trysku a nechte si ji na později.
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič.
Odstranění starého topného bloku je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Vložte termistor do nového topného bloku hotendu a zajistěte ho utažením zajišťovacího šroubu.
Poté vložte topení do topného bloku a zajistěte jej utažením černého šroubu. Ujistěte se, že topení visí na pravé straně, viz obrázek.
Ujistěte se, že jsou termistor i topení správně vloženy a utáhnuty!
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Lehce zašroubujte trysku. Vytvořte mezeru 0,5 mm podobně, jako je to na obrázku.
Rukou zajistěte trysku, aby se nehýbala.
Lehce našroubujte druhou rukou heatbreak s chladičem do topného bloku hotendu, dokud se nedotkne trysky.Prozatím ho neutahujte pomocí momentového klíče!!!
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Nyní je čas na opětovné zavedení PTFE trubičky. Pamatujte, že je každý konec trubičky jiný.
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Za pomoci druhé ruky vytáhněte objímku a až poté můžete uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro správnou funkci hotendu.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Přesuňte se zpět k přední části tiskárny.
Při sestavování extruderu buďte opatrní! Ujistěte se, že není skříplý žádný kabel (např. kabel P.I.N.D.A.).
Namontujte zpátky extruder-cover a utáhněte oba šrouby M3x25.
Veďte kabel motoru zpět do slotu.
Zajistěte, aby byly všechny díly extruderu dotažené a nehýbaly se. Pozornost věnujte především hotendu!
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
POZNÁMKA: Tento a následující krok nejsou určeny pro výměnu CHLADIČE! Přejděte na další krok.
Zapojte tiskárnu, zapněte ji a předehřejte trysku na 250 °C.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Nastavte momentový klíč na 2,5 Nm.
Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč pod kabely, aby nedošlo k poškození.
Druhou rukou uchopte trysku momentovým klíčem. A utáhněte trysku.
Přejděte do nabídky Predehrev a na konci vyberte Zchladit.
Než přejdete k dalšímu kroku, počkejte 15 - 20 minut, než se hotend zcela ochladí.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Ještě jednou zkontolujte správnou pozici hotendu. Podívejte se zespodu extruderu. Topný blok hotendu by měl být orientován tak jako na obrázku.
Posuňte zpět levý ventilátor hotendu a utáhněte všechny čtyři šrouby M3x18. Utahujte je opatrně, plastový rám ventilátoru můžete prasknout.
Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce!
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás