CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit lineární vedení osy Z (XL)

Menu

Jak vyměnit lineární vedení osy Z (XL)

Jak vyměnit lineární vedení osy Z (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
Jak vyměnit lineární vedení osy Z (XL)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
49
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede výměnou lineárního vedení osy Z na tiskárně Original Prusa XL.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi verzemi tiskárny Original Prusa XL.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Tento návod je určen pro obě lineární vedení osy Z tiskárny XL.
Tento postup vyžaduje vytisknutí potřebných dílů. Další informace naleznete v následujícím kroku.
Zarovnávací nástroj
Zarovnávací nástroj
Předtím, než začnete s operací tiskárny, vytiskněte si zarovnávací nástroje , které jsou potřebné pro další postup.
Zarovnávací nástroje si stáhněte z Printables.com.
Najdete ji v části Soubory -> Díly pro údržbu.
Před tisknutím si přečtěte Instrukce k tisku.
Bez tohoto dílu nepokračujte. Je pro tento postup nezbytný.
Pokud se vám nedaří díl vytisknout, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu [email protected].
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroubovák T10 / klíč
4mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Zarovnávací nástroj
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Vysunutí filamentu
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu.
Odviňte filament na cívku a vyjměte cívku z tiskárny.
Nechte tiskárnu zchladnout, přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Příprava tiskárny - vyjmutí bočního příslušenství
Zjistěte, zda je na straně lineárního vedení osy Z, kterou budete měnit, anténa, držák cívky nebo senzor filamentu. V případě, že je některý z těchto dílů přítomen, postupujte při jeho odstranění podle níže uvedených pokynů.
Povolte šroub zajišťující držák cívky a vyjměte držák z tiskárny.
Poznámka: Poloha šroubu se může lišit v závislosti na vaší verzi držáku cívky.
Pokud má tiskárna anténu na straně, kde bude vyměněno lineární vedení, odšroubujte ručně anténu a vyjměte ji.
Pokud máte verzi s anténou na zadní straně tiskárny, nemusíte ji odstraňovat.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Nastavte výchozí pozici tiskárny. Přejděte do Ovládání -> Auto home.
Posuňte osu Z 5 cm pod Nextruder. Přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z.
Na zadní straně vypněte vypínač (symbol "O").
Odpojte kabel napájení.
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Demontáž bočního senzoru filamentu
Následující krok je nutný pouze v případě, že je senzor filamentu na stejné straně jako vyměňované lineární vedení osy Z
Dvěma prsty zatlačte na černou objímku na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Současně opatrně vytáhněte PTFE trubičku extruderu ze sestavy senzoru filamentu.
Konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte senzor filamentu z matice M3nEs pomocí T10 šroubováku.
Jemným stisknutím západky na konektoru odpojte kabel senzoru filamentu.
Umístění tiskárny
Umístění tiskárny
Umístění tiskárny
Pokud je vyměňované lineární vedení osy Z na levé straně, otočte tiskárnu na levou stranu.
Pokud se lineární vedení osy Z nachází na pravé straně, otočte tiskárnu na pravou stranu.
Následující kroky jsou stejné pro výměnu lineárního vedení osy Z na obou stranách.
Před dokončením výměny tiskárnu nepřemisťujte.
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Odkrytí kabelu motoru osy Z - spodní část
Podívejte se na spodní část tiskárny a vyhledejte:
Kryt extruze 243 mm
Z-motor-cable-bottom-cover
Odstraňte obě krytky z tiskárny.
Spodní část tiskárny je připravena.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Uvolnění motoru osy Z - část 1.
Pomocí šroubováku T10 povolte a odstraňte dva šroubky M4x10rT. Šroubky nevyhazujte! Ještě je využijete později.
Pomocí šroubováku T10 vyjměte z rámu vyhřívané podložky uvedené dva šrouby M3x12rT. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Uvolnění motoru osy Z - část 2.
Posuňte díl Bed-frame-mount doprostřed lineárního vedení.
Pomocí šroubováku T10 vyšroubujte čtyři šrouby M3x8rT a uvolněte motor osy Z. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Podržte rukou motor osy Z. Zatím ho nevysouvejte!
Druhou rukou uchopte závitovou tyč.
Opatrně vytáhněte motor z Bed-frame.
Odstraňění ramene osy Z (vlevo)
Odstraňění ramene osy Z (vlevo)
Odstraňění ramene osy Z (vlevo)
Odstraňění ramene osy Z (vlevo)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud je lineární vedení osy Z, které chcete vyměnit na LEVÉ straně tiskárny.
Najděte oblast označenou zeleně.
Povolte 4x M3x8rT. Šrouby nevyhazujte, použijeme je později!
Další dva šrouby M3x8rT ponechte dotaženy.
Odstraňte pevné rameno ze zbytku lineárního vedení.
Lineární vedení je připraveno k finálnímu vyjmutí z hliníkové extruze.
Odstraňění ramene osy Z (vpravo)
Odstraňění ramene osy Z (vpravo)
Odstraňění ramene osy Z (vpravo)
Odstraňění ramene osy Z (vpravo)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud je lineární vedení osy Z, které chcete vyměnit na PRAVÉ straně tiskárny.
Šroubovákem T10 povolte šroub M4x8rT a poté sejměte otočné rameno.
Pomocí šroubováku T10 povolte 4x šrouby M3x8rT a sejměte čtvercový držák.
Lineární vedení je připraveno k finálnímu vyjmutí z hliníkové extruze.
Odstranění lineárního vedení
Odstranění lineárního vedení
Odstranění lineárního vedení
Lineární vedení osy Z je k rámu tiskárny připevněno 7x šrouby M3x8.
Dejte pozor, abyste během postupu nepoškodili kabely modulárních dlaždic vyhřívané podložky.
Pomocí krátké části 2,5mm inbusového klíče povolte 7x šroub M3x8. Nevyhazujte je, použijete je později.
Na druhém obrázku je detail zeleně označené oblasti se zbytkem tiskárny, se zvýrazněným lineárním vedením.
Opatrně vyjměte lineární vedení osy Z.
Výměna lineárního vedení: příprava dílů
Výměna lineárního vedení: příprava dílů
Výměna lineárního vedení: příprava dílů
Výměna lineárního vedení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lineární vedení (1x)
Lineární vedení osy Z má dva zelené ochranné kolíčky. Neodstraňujte je dříve, než je to uvedeno v tomto návodu!
Lineární vedení osy Z se skládá z kolejnice a pojezdu. Pojezd z kolejnice nevysouvejte, mohlo by dojít k nevratnému poškození!
Šrouby M3x8 (7x)
Nástroj pro centrování (1x)
Instalace lineárního vedení část 1 (vlevo)
Instalace lineárního vedení část 1 (vlevo)
Instalace lineárního vedení část 1 (vlevo)
Postupujte dle tohoto postupu, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na levé straně tiskárny.
Šrouby v tomto kroku příliš neutahujte, hrozí nebezpečí jejich stržení.
Dejte pozor, abyste během postupu nepoškodili kabely modulárních dlaždic vyhřívané podložky.
Vložte centrovací nástroj mezi dvojici šroubů M3x8. Začněte párem 1. Dva šrouby vedle centrovacího nástroje mírně utáhněte pomocí dlouhé strany 2,5mm inbusového klíče.
Tento postup opakujte i u ostatních šroubů, kromě toho, který je nejblíže k sestavě vyhřívané podložky.
Pokud je carriage během těchto kroků v cestě, opatrně jej posuňte, abyste měli dostatek místa pro provedení postupu.
Jakmile se dostanete ke 4. páru, odstraňte uvedený zelený ochranný kolíček a pokračujte v postupu.
Instalace lineárního vedení část 2 (vlevo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vlevo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vlevo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vlevo)
Postupujte dle tohoto postupu, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na levé straně tiskárny.
Šrouby neutahujte příliš, hrozí nebezpečí jejich stržení.
Dejte pozor, abyste během postupu nepoškodili kabely modulárních dlaždic vyhřívané podložky.
Na prvním obrázku je detail místa blíže k vyhřívané podložce. Šroub nejblíže k sestavě vyhřívané podložky je utažen proti T-matce.
Vyjměte zelený bezpečnostní kolíček. Šroub utáhněte dlouhou stranou 2,5mm inbusového klíče.
Celý postup zopakujte s centrovacím nástrojem pro všechny páry šroubů a pro šroub nejblíže vyhřívané podložce v uvedeném pořadí. Šrouby opatrně plně dotáhněte pomocí dlouhé části inbusového klíče.
Pokud je carriage během těchto kroků v cestě, opatrně jej posuňte, abyste měli dostatek místa pro provedení postupu.
Instalace ramene osy Z (vlevo)
Instalace ramene osy Z (vlevo)
Instalace ramene osy Z (vlevo)
Instalace ramene osy Z (vlevo)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na levé straně.
Najděte čtyři závitové otvory na vozíku lineárního vedení.
Umístěte díl arm-fixed na své místo.
Čtyři šrouby M3x8rT utáhněte pomocí šroubováku TX 10.
Další dva šrouby M3x8rT jsou již dotaženy.
Instalace lineárního vedení část 1 (vpravo)
Instalace lineárního vedení část 1 (vpravo)
Instalace lineárního vedení část 1 (vpravo)
Postupujte dle tohoto postupu, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na pravé straně tiskárny.
Šrouby neutahujte příliš, hrozí nebezpečí jejich stržení.
Dejte pozor, abyste během postupu nepoškodili kabely modulárních dlaždic vyhřívané podložky.
Vložte centrovací nástroj mezi dvojici šroubů M3x8. Začněte párem 1. Dva šrouby vedle centrovacího nástroje mírně utáhněte pomocí dlouhé strany 2,5mm inbusového klíče.
Tento postup opakujte i u ostatních šroubů, kromě toho, který je nejblíže k sestavě vyhřívané podložky.
Pokud je carriage během těchto kroků v cestě, opatrně jej posuňte, abyste měli dostatek místa pro provedení postupu.
Jakmile se dostanete ke 4. páru, odstraňte uvedený zelený ochranný kolíček a pokračujte v postupu.
Instalace lineárního vedení část 2 (vpravo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vpravo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vpravo)
Instalace lineárního vedení část 2 (vpravo)
Postupujte dle tohoto postupu, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na pravé straně tiskárny.
Šrouby neutahujte příliš, hrozí nebezpečí jejich stržení.
Dejte pozor, abyste během postupu nepoškodili kabely modulárních dlaždic vyhřívané podložky.
Na prvním obrázku je detail místa blíže k vyhřívané podložce. Šroub nejblíže k sestavě vyhřívané podložky je utažen proti T-matce.
Vyjměte zelený bezpečnostní kolíček. Šroub utáhněte dlouhou stranou 2,5mm inbusového klíče.
Celý postup zopakujte s centrovacím nástrojem pro všechny páry šroubů a pro šroub nejblíže vyhřívané podložce v uvedeném pořadí. Šrouby opatrně plně dotáhněte pomocí dlouhé části inbusového klíče.
Pokud je carriage během těchto kroků v cestě, opatrně jej posuňte, abyste měli dostatek místa pro provedení postupu.
Instalace ramene osy Z (pravé)
Instalace ramene osy Z (pravé)
Instalace ramene osy Z (pravé)
Instalace ramene osy Z (pravé)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud vyměňujete lineární vedení osy Z na pravé straně.
Najděte čtyři závitové otvory na vozíku lineárního vedení.
Umístěte díl square-mount na své místo. Pomocí šroubováku TX 10 utáhněte šrouby 4x M3x8rT.
Umístěte arm-rotary na své místo. Pomocí šroubováku TX 10 utáhněte šroub M4x8rT.
Připojení motoru osy Z
Připojení motoru osy Z
Připojení motoru osy Z
Připojení motoru osy Z
Jednou rukou uchopte motor osy Z a držte jej v řadě.
Pomocí druhé ruky opatrně zasuňte motor osy Z zpět do dílu Bed-frame.
Přesuňte motor osy Z na stranu přes Bed-frame.
Zajištění motorů osy Z
Zajištění motorů osy Z
Zajištění motorů osy Z
Vložte čtyři šrouby M3x10rT do čtyř otvorů v dílu Z-motor-mount.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
S rámem podložky (Bed-frame) nehýbejte! Pohybujte pouze trapézovou maticí.
Ze spodní části vyhřívané podložky:
Otáčením ve směru hodinových ručiček zarovnejte závitový otvor v trapézové matici se závitovým otvorem v rámu podložky (díl bed-frame).
Z horní části vyhřívané podložky:
Najděte dva otvory vedle závitové tyče.
Buďte opravdu opatrní, šroubem můžete snadno otočit a poškodit závit v lichoběžníkové matici.
Vložte dva šrouby M4x10rT a jemně je utáhněte pomocí šroubováku T10.
Zajištění dílu Bed-frame
Zajištění dílu Bed-frame
Zajištění dílu Bed-frame
Ručně posuňte díl Bed-frame-mount směrem k vyhřívané podložce.
Připevněte díl Bed-frame-mount k Bed-frame dvěma šrouby M3x12rT, které utáhnete šroubovákem T10.
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Zakrytí motoru osy Z - spodní část
Podívejte se na spodní část tiskárny.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Zasuňte kabel motoru do extruze. Ujistěte se ale nejprve, že vede kolmo od motoru k extruzi.
Vložte kryt extruze 243 mm. Zatlačte na něj a posuňte jej po celé délce.
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Otočte tiskárnu na pravou stranu na nožičky.
Pokud byl vyměněný motor osy Z na druhé straně, otočte tiskárnu na nožičkách na levou stranu.
Utažení frame-rear-cover
Utažení frame-rear-cover
Utažení frame-rear-cover
Neskřípněte kabely!
Opatrně nasuňte díl frame-rear-cover.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte oba šrouby M3x12.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Zasuňte PTFE trubičku z extruderu do první objímky na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
Tiskárna Original Prusa XL se dodává se dvěma verzemi Wi-Fi antény, z nichž každá má jiný tvar. Funkčnost je však stejná.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Tento krok je nutný pouze v případě, že je anténa umístěna na straně tiskárny, kde jste vyměňovali lineární vedení osy Z.
Najděte konektor Wi-Fi antény v pravém zadním rohu tiskárny.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestav držáku cívky
Verze sestav držáku cívky
Verze sestav držáku cívky
Tiskárna Original Prusa XL je dodávána se dvěma verzemi držáku cívky. Každá verze má trochu jiné díly a jiný postup.
Podívejte se na obrázky a porovnejte, které díly máte, a poté vyberte odpovídající návod:
Vytisknutý držák cívky (Verze A): Sada tří tištěných dílů. Pokud máte tuto verzi, pokračujte na Verze A: Držák cívky: příprava dílů.
Vstřikolisovaný držák cívky (Verze B): Sada dvou vstřikolisovaných dílů. Pokud máte tuto verzi, pokračujte na Verze B: Sestavení držáku cívky: příprava dílů.
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze A: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs v extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Nyní přejděte ke kalibraci XYZ
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M4nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Kalibrace zarovnání Z
Kalibrace zarovnání Z
Kalibrace zarovnání Z
Kalibrace zarovnání Z
Ze zadní strany připojte napájecí kabel.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Otočte tiskárnu přední stranou k sobě.
Na obrazovce přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z.Otáčením kodéru LCD posuňte osu Z směrem dolů až na konec rozsahu a sledujte, zda je pohyb plynulý.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Ovládání -> Kalibrace & Testy -> 4 Kalibrace zarovnání Z a nechte tiskárnu zkalibrovat.
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Výborně, úspěšně jste vyměnili lineární vedení osy Z na vaší tiskárně Original Prusa XL!
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás