CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit Termistor vyhřívané podložky (MK4 / MK3.9 / MK3.5)

Jak vyměnit Termistor vyhřívané podložky (MK4 / MK3.9 / MK3.5)

Jak vyměnit Termistor vyhřívané podložky (MK4 / MK3.9 / MK3.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
Jak vyměnit Termistor vyhřívané podložky (MK4 / MK3.9 / MK3.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou termistoru vyhřívané podložky na vaší tiskárně Original Prusa MK4 nebo MK3.9.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Odstranění kabelů
Odstranění kabelů
Odstranění kabelů
Odstranění kabelů
Odstraňte díl heatbed-cable-holder na zadní straně krabičky xBuddy, který je upevněn dvěma šrouby M3x6.
Odstraňte pojistný šroub vyhřívané podložky, který drží černý kabel.
Odstraňte pojistný šroub vyhřívané podložky, který drží červený kabel.
Odpojte kabel termistoru vyhřívané podložky.
Všimněte si, že na konektoru je bezpečnostní západka, kterou je třeba stisknout, aby bylo možné zástrčku odpojit.
Vytáhněte kabelový svazek vyhřívané podložky z krabičky xBuddy.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Vyšroubujte osm šroubů M3x4bT z vyhřívané podložky.
Vyšroubujte šroub M3x14bT, který drží střed vyhřívané podložky.
Uprostřed dílu Y-carriage, pod vyhřívanou podložkou je podložka. Uložte si ji pro pozdější použití.
Rozebrání kabelového svazku
Rozebrání kabelového svazku
Rozebrání kabelového svazku
Rozebrání kabelového svazku
Vyšroubujte dva šrouby M3x10, které drží díl cable-cover-top.
Z kabelového svazku sundejte textilní rukáv.
Vyšroubujte šroub M3x10, který drží díl cable-cover-bottom.
Kabel termistoru prochází dílem cable-cover-bottom.
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Ze spodní strany vyhřívané podložky odlepte žlutou kaptonovou pásku a stříbrnou hliníkovou pásku.
Z vyhřívnané podložky vyjměte kabel termistoru vyhřívané podložky.
Nový termistor vyhřívané podložky: příprava dílů
Nový termistor vyhřívané podložky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Termistor vyhřívané podložky MK4 (1x)
Kaptonová páska (1x)
Hliníková páska (1x)
Věnujte pozornost pokynům! „Žlutá“ kaptonová páska má tendenci se muchlat a nebudete moci obnovit její původní tvar!
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Poté, co jste odstranili termistor a pásky, očistěte celou desku, abyste odstranili mastnotu. Můžete ponechat lepidlo, které bylo pod hliníkovou páskou.
Umístěte termistor na vyhřívanou podložku. Hrot termistoru musí být v kruhu.
Pokud toto místo vynecháte, tiskárna bude odečítat nesprávné hodnoty teploty.
Všimněte si, na které straně je senzor připojeno k vyhřívané podložce.
Vezměte stříbrnou hliníkovou pásku a opatrně z ní sloupněte ochrannou fólii.
Přilepte pásku na vyhřívanou podložku, ALE POUZE na střed termistoru (uvnitř kruhu). Pořádně si zkontrolujte správné umístění.
Odlepte nebo mírně ohněte pásku, abyste odhalili špičku termistoru.
Zakrytí termistoru
Zakrytí termistoru
Udržujte polohu termistoru a zakryjte jej hliníkovou páskou. Ujistěte se, že je páskou zakrytý celý senzor termistoru.
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Nyní nalepte finální "žlutou" kaptonovou pásku. NESLEPUJTE ochrannou fólii z celé kaptonové pásky najednou, zkroutí se!!!
Odlepte asi 1 cm dlouhý proužek kaptonové pásky a přilepte jej na vyhřívanou podložku. Ujistěte se, že páska řádně přilnula.
Ujistěte se, že kaptonová páska nepřekrývá žádné otvory pro šrouby ve vyhřívané podložce.
Kaptonová páska má větší plochu než stříbrná páska. Ujistěte se, že je stříbrná páska překryta ze všech stran.
Pokračujte v lepení pásky. Dbejte na to, aby se v oblasti termistoru příliš nezkroutila.
Zkontrolujte, zda je celý přilnavý povrch správně připevněn k vyhřívané podložce.
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka vyhřívané podložky): nylonový filament
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka vyhřívané podložky): nylonový filament
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka vyhřívané podložky): nylonový filament
Sestavení dílu heatbed-cable-cover (krytka vyhřívané podložky): nylonový filament
Veďte kabel termistoru vyhřívané podložky skrz heatbed-cable-cover-bottom.

Ujistěte se, že nylonová struna prochází skrze otvor v dílu heatbed-cable-cover-bottom. Ujistěte se, že struna na druhé straně příliš nevyčuhuje. Neměla by vyčuhovat o více než 2 milimetry.

Př vkládání nylonového filamentu dbejte na to, aby filament nepoškodil termistorové kabely pod tištěným dílem.
Orientujte zakřivení struny filamentu podle třetího obrázku.
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Sestavení dílu heatbed-cable-cover-top (vrchní krytka heatbedu)
Konec kabelového svazku zabalte společně s nylonovým vláknem do opletu. Posuňte objímku co nejvíce směrem k výhřívané podložce.
Připevněte díl heatbed-cable-cover-top na spoj a zajistěte jej dvěma šrouby M3x10.
Na spodní straně nechte na kabelu termistoru volnost pro prostrčení jednoho prstu.
Ujistěte se, že mezi krytkami není velká mezera.
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Položte podložku na díl Y-carriage a zarovnejte ji s otvorem uprostřed.
Nasaďte vyhřívanou podložku na díl Y-carriage a zajistěte ji pomocí šroubu M3x14bT, který prochází podložkou. Šroub zatím nedotahujte úplně.
Vložte šroubky M3x4bT do zbývajících otvorů. Zatím neutahujte šroubky úplně.
Utažení vyhřívané podložky
Utažení vyhřívané podložky
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Šrouby utahujte pevně a opatrně.
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Vedení kabelů vyhřívané podložky
Veďte kabely vyhřívané podložky čtvercovým otvorem na zadní straně krabičky xBuddy.
Protáhněte filament označeným otvorem pod čtvercovým otvorem.
Umístěte černý kabel vyhřívané podložky na levou svorku a utáhněte pojistný šroub.
Umístěte červený kabel vyhřívané podložky na pravousvorku a utáhněte pojistný šroub.
Připojte kabel termistoru vyhřívané podložky k desce xBuddy.
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Zakrytí kabelů vyhřívané podložky
Připevněte díl heatbed-cable-holder ke krabičce xBuddy. Svazek s kabely musí mířit směrem nahoru. Zajistěte jej pomocí dvou šroubů M3x6. Šrouby pevně utáhněte.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Zapojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji.
Chcete-li zkontrolovat, zda vše funguje správně, přejděte do nabídky Předehřát.
Vyberte jednu z možností předehřevu, například PLA.
V dolní části obrazovky byste měli vidět, jak se teplota zvyšuje s tím, jak se zahřívá vyhřívaná podložka.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás