CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak získat přístup k podávacímu kolečku extruderu a vyčistit jej. (MINI/MINI+)

Jak získat přístup k podávacímu kolečku extruderu a vyčistit jej. (MINI/MINI+)

Jak získat přístup k podávacímu kolečku extruderu a vyčistit jej. (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak získat přístup k podávacímu kolečku extruderu a vyčistit jej. (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
13
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod slouží k zpřístupnění a vyčistění  podávacího kolečka extruderu na Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Předtím, než začnete s demontáží, pokuste se vyčistit ozubená kolečka pomocí inspekčních dvířek. na vrchu extruderu. Viz přírůčka pro MINI, kapitola "Běžná údržba", dostupná na prusa3d.com/drivers
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že:
Filament je vyjmut z tiskárny.
Součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka jsou zchlazeny na pokojovou teplotu!!!
Tiskárna je vypnutá a vypojená ze zásuvky.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Než budete pokračovat dále, doporučuje se ochránit vyhřívanou podložku.
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Demontáž extruderu
Demontáž extruderu
Demontáž extruderu
Uvolněte a odstraňte dva šroubky z extruderu.
Odstraňte inspekční dvířka.
Ponechejte si všechny vyjmuté tištěné díly a spojovací materiál pro pozdější použití.
Demontáž extruderu
Demontáž extruderu
Demontáž extruderu
Přidržte si extruder rukou.
Uvolněte a odstraňte spodní šroubek.
Opatrně umístěte extruder na kus látky na vyhřívané podložce tak, že motor směřuje směrem dolů.
Pokud extruder nedosáhne na vyhřívanou podložku, posuňte osu Z dolů nebo osu X blíže. Proveďte tyto úkony manuálně, není třeba zapínat tiskárnu.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Uvolněte a odstraňte tři šroubky z horní části dílu extruder-rear.
Odstraňte extruder-rear.
Vytáhněte podávací kolečko z dílu "extruder-front".
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Pro odstranění zbytků filamentu ze zubatých drážek na podávacím kolečku použijte ocelový kartáč.
Na dílu "extruder-rear" zkontrolujte, zda v otvoru na filament nejsou žádné nečistoty.
Nasazení podávacího kolečka
Nasazení podávacího kolečka
Nasazení podávacího kolečka
Umístěte podávací kolečko do ložiska. Delší část s ozubenými drážkami musí směřovat nahoru tak, jak je vidět na obrázku.
Ozubená kola musí být správně zarovnána. Otočte s podávacím ozubeným kolečkem abyste se ujistili, že se pohybuje i druhé.
Ujistěte se, že nejsou kolem ozubených kol žádné zbytky filamentu ani jiné nečistoty. Musí to být čisté.
Opětovná montáž extruderu
Opětovná montáž extruderu
Opětovná montáž extruderu
Opětovná montáž extruderu
Umístěte extruder-rear na díl extruder-front. Zkontrolujte správnou orientaci dílů dle obrázku.
Hřídel podávacího kolečka musí zapadat do ložiska.
Zajistěte obě části třemi šrouby M3x25.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Umístěte extruder na Z-carriage a zajistěte jej pomocí šroubku M3x25 ve spodním otvoru.
Umístěte inspekční dvířka do extruderu.
Zkontrolujte, že jsou otvory zarovnané.
Zajistěte je pomocí šroubku M3x25, ale šroubek neutahujte příliš. Dvířka musí jít otevřít.
Vložte šroub M3x25 do otvoru vpravo a utáhněte jej.
Montáž PTFE trubiček
Montáž PTFE trubiček
Namontujte horní šroubení s PTFE trubičkou a utáhněte pomocí klíče. Šroubení neutahujte příliš, mohlo by dojít k jeho deformaci!
Skvělá práce, máte hotovo!
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás