PL
 • English
 • Čeština
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Ręczna kalibracja wielu narzędzi (XL)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFRJA

Ręczna kalibracja narzędzi w wielonarzędziowych wersjach Original Prusa XL może być przeprowadzona w celu upewnienia się, że kalibracja przesunięcia narzędzi zadziałała poprawnie i w celu precyzyjnego ustawienia przesunięcia dla każdego narzędzia. Ta kalibracja jest również zalecana po zderzeniu dyszy lub jeśli używana jest niestandardowa dysza. Przygotowaliśmy specjalny testowy G-code dla wersji dwugłowicowej i pięciogłowicowej, zaprojektowany, aby pokrywał błędy przesunięcia do +/-1 mm. 

Wydruk ma dwie strefy oznaczone X i Y, każda z jednym grzebieniem dla każdego narzędzia, z wyjątkiem narzędzia 1. Porównując dwa leżące przy sobie grzebienie znajdź dwa znaczniki w każdej strefie, które najbardziej pokrywają się z grzebieniem wydrukowanym za pomocą narzędzia 1 i odczytaj ich wartości

Największy znak oznacza 0, a średnie znaki oznaczają 0,5 mm. 

W poniższej wizualizacji G-code do kalibracji 2 narzędzi, pomarańczowe części są wydrukowane za pomocą narzędzia nr 1, a fioletowe za pomocą narzędzia nr 2.

Do wydrukowania tego modelu użyj satynowego arkusza i filamentu PLA oraz unikaj ciemnych kolorów, aby uzyskać lepszy kontrast z arkuszem. Wyczyść powierzchnię druku alkoholem izopropylowym o stężeniu 90% lub wyższym, aby zapewnić dobrą przyczepność. 

Na ilustracji po prawej stronie najlepiej wyrównane znaczniki odpowiadają przesunięciu +0,5 mm w osi X. 

G-Code do kalibracji pięciu narzędzi ma te same właściwości, ale ma cztery grzebienie na oś. Przesunięcie każdego narzędzia jest porównywane z narzędziem 1.

Procedura

 1. Wydrukuj model. Użyj jednego z plików G-code i filamentu PLA, w zależności od liczby narzędzi:
 2. Po zakończeniu drukowania zdejmij arkusz z wydrukiem i dokładnie przyjrzyj się znacznikom na każdej parze grzebieni.
 3. Znajdź najbardziej wyrównane znaczniki dla każdej pary i odczytaj ich wartość. Jeśli masz wątpliwości co do dwóch znaczników, wybierz ich średnią wartość (na przykład, jeśli 0 mm i +0,1 mm są prawie wyrównane, wybierz przesunięcie +0,05 mm). 
 4. Dostosuj przesunięcia, dodając zmierzoną wartość do przesunięcia już pokazanego dla wybranego narzędzia w menu LCD -> Ustawienia -> Narzędzia -> Narzędzie # (numer narzędzia jest wyświetlany zamiast #). Na przykład dodanie 0,05 mm do przesunięcia X na zrzucie ekranu spowoduje uzyskanie wartości końcowej 0,071347 mm.
  W przypadku narzędzia 1 wartość przesunięcia nie jest wyświetlana, ponieważ zawsze jest ustawiona na zero i służy jako odniesienie. 

 5. Po skorygowaniu przesunięć należy usunąć wszelkie drobne pozostałości filamentu z prowadnic liniowych i pasków, aby uniknąć wpływu na pozycję bazowania. Usuń wydruk z arkusza i ponownie wydrukuj element testowy, aby sprawdzić wyrównanie. 
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt