PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

10. Szybkozłączka zasilacza - MK4/MK3.9 z czarnym zasilaczem (dodatek)

Menu

10. Szybkozłączka zasilacza - MK4/MK3.9 z czarnym zasilaczem (dodatek)

10. Szybkozłączka zasilacza - MK4/MK3.9 z czarnym zasilaczem (dodatek)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 7 months ago
10. Szybkozłączka zasilacza - MK4/MK3.9 z czarnym zasilaczem (dodatek)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
37
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu szybkozłączki zasilacza w Original Prusa Enclosure.
Ten dodatek jest kompatybilny z Original Prusa MK4 i MK3.9.
Ten dodatek nie jest kompatybilny ze srebrnym zasilaczem.
Kup kompatybilny czarny zasilacz w naszym sklepie internetowym.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia nie są dołączone do paczki z dodatkiem.
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Szczypce spiczaste lub obcinaczki
Wkrętak krzyżakowy PH2
Szmatka (do przykrycia stołu grzewczego)
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą wiązkę przewodów xLCD.
Odkręć dwie śruby mocujące zespół xLCD.
Zachowaj ostrożność, ponieważ ekran xLCD jest nadal podłączony.
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Przewód PE xLCD występuje w dwóch wersjach. Należy go odłączyć:
Wersja A: odłącz przewód PE od górnego złącza PE Faston.
Wersja B: odłącz przewód PE od dolnego złącza PE Faston.
Obydwie wersje: ostrożnie wyciągnij przewód xLCD.
Zdejmij zespół xLCD i odłóż go na bok. Wykorzystamy go później.
Wciągnij wiązkę przewodów xLCD przez otwór w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Otwórz drzwi obudowy.
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza (PSU-lock). Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Ostrożnie wyciągnij drukarkę z obudowy.
Uważaj, aby nie porysować drukarki, ani obudowy.
Odstaw obudowę na jakiś czas, będzie nam potrzebna później.
Odłączenie zasilacza
Odłączenie zasilacza
Odłączenie zasilacza
Odłączenie zasilacza
Na uchwycie zasilacza odetnij opaskę zaciskową mocującą przewód zasilający.
Po drugiej stronie zespołu zasilacza odkręć dwie śruby mocujące pokrywę zasilacza i zdejmij ją.
Używając wkrętaka krzyżakowego poluzuj wszystkie śruby na przewodach zasilacza. Nie ma potrzeby odkręcania śrub.
Odłącz wszystkie przewody zasilacza od złącz.
Używając wkrętaka krzyżakowego poluzuj śrubę mocującą złącze przewodu PE.
Odłącz przewód Power Panic od zasilacza.
Odłóż na razie odłączony zasilacz na bok. Wrócimy do tego później.
Owijka wiązki przewodów xLCD
Owijka wiązki przewodów xLCD
Owijka wiązki przewodów xLCD
Odetnij opaskę zaciskową mocującą wiązkę przewodów xLCD.
Zdejmij owijkę tekstylną 450 mm z wiązki przewodów xLCD. Umieść ją w pobliżu, ponieważ będzie nam jeszcze potrzebna.
xBuddyBox-cover (pokrywa obudowy xBuddy)
xBuddyBox-cover (pokrywa obudowy xBuddy)
xBuddyBox-cover (pokrywa obudowy xBuddy)
xBuddyBox-cover (pokrywa obudowy xBuddy)
Odetnij opaskę zaciskową łączącą obie wiązki przewodów.
Od przodu obudowy xBuddy, używając klucza imbusowego 2,5 mm, wykręć cztery śruby M3x6, aby zwolnić pokrywę xBuddy. Zdejmij pokrywę.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm poluzuj dwie śruby M3x10 mocujące pokrywę zacisków płytki [el-box-cover]. Zdejmij pokrywę.
Odłączenie przewodów zasilacza
Odłączenie przewodów zasilacza
Odłączenie przewodów zasilacza
Odłączenie przewodów zasilacza
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby mocujące przewody zasilacza, następnie wyjmij wszystkie przewody ze złącz. Zachowaj śruby na później!
Odłącz przewód Power panic od płyty głównej.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć śrubę M3x6 i wyjmij przewód PE z podkładką. Zachowaj podkładkę i śrubę na później!
Odetnij opaski zaciskowe na obu końcach owijki tekstylnej i zdejmij owijkę z wiązki przewodów. Zachowaj owijkę na później!
Ta wiązka przewodów nie będzie już potrzebna. Zalecamy jednak, aby jej nie wyrzucać, ale zachowaj ją jako zapasową.
Zostaw obudowę elektroniki otwartą.
Szybkozłączka zasilacza: Power Panic
Szybkozłączka zasilacza: Power Panic
Szybkozłączka zasilacza: Power Panic
Weź przewód z szybkozłączką - strona drukarki.
Drukarki MK4 mogą mieć dwie wersje przewodu Power Panic (odłączonego od zasilacza w poprzednich krokach). Typ kabla Power Panic ma wpływ na sposób przygotowania przewodu z szybkozłączką.
Sprawdź, jaką wersję przewodu Power Panic posiadasz i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:.
Pojedynczy przewód (czarny): wtyczki łączące muszą pozostać rozłączone.
Podwójny (czarno-biały): podłącz obie wtyczki.
Odłóż przewód z szybkozłączką na bok. Będziemy go potrzebować później.
Montaż przewodu z szybkozłączką
Montaż przewodu z szybkozłączką
Montaż przewodu z szybkozłączką
Montaż przewodu z szybkozłączką
Wyciągnij zatyczkę z uchwytu zasilacza.
Włóż przewód z szybkozłączką - strona czarnego zasilacza do otworu w uchwycie zasilacza.
Od strony przeciwnej do uchwytu zasilacza sprawdź, czy zatrzaski na złączu są zaczepione o blachę.
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Poluzuj śrubę na zasilaczu, a następnie załóż złącze przewodu PE od szybkozłączki na śrubę.
Podłącz wszystkie przewody zasilacza. Użyj tej metody dla wszystkich przewodów i podłącz je w następującej kolejności:
DODATNI (czerwony) przewód
DODATNI (czerwony) przewód
UJEMNY (czarny) przewód
UJEMNY (czarny) przewód
Ponownie sprawdź poprawność podłączenia! Czerwony przewód w pierwszym złączu, czarny w trzecim. Upewnij się, że przewody są dobrze dokręcone, inaczej ryzykujesz uszkodzeniem drukarki!
Podłącz przewód Power Panic do zasilacza.
Osłona zasilacza
Osłona zasilacza
Wsuń pokrywkę na przewody z góry. Upewnij się, że logo "PRUSA" jest skierowane ku górze.
Przykręć pokrywkę przy pomocy dwóch śrub M3x10. Zauważ, że otwory są dość głębokie.
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Podłączenie przewodów zasilacza
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę M3x6 ze złączem przewodu PE i podkładką.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza PE.
Podłącz przewody szybkozłączki do płyty xBuddy w następującej kolejności (od lewej):
DODATNI (czerwony) przewód
UJEMNY (czarny) przewód
DODATNI (czerwony) przewód
UJEMNY (czarny) przewód
Podłącz przewód Power Panic do płyty xBuddy.
Odetnij opaskę zaciskową mocującą przewód xLCD.
Porównaj podłączenie przewodów z ostatnią ilustracją.
Montaż pokrywy obudowy xBuddy: dolna pokrywa
Montaż pokrywy obudowy xBuddy: dolna pokrywa
Montaż pokrywy obudowy xBuddy: dolna pokrywa
Montaż pokrywy obudowy xBuddy: dolna pokrywa
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Wsuń dwie śruby M3x10 przez otwory w pokrywie zacisków płytki (el-box-cover).
Podłącz przewód Power Panic do białego złącza z prawej strony płyty xBuddy.
Ostrożnie umieść pokrywę zacisków płytki [el-box-cover] na swoim miejscu, zgodnie z ilustracją.
Osłona przewodu z szybkozłączką
Osłona przewodu z szybkozłączką
Osłona przewodu z szybkozłączką
Osłona przewodu z szybkozłączką
Zaczynając od strony elektroniki, owiń owijką tekstylną przewód szybkozłączki (w tym czarno-biały przewód Power Panic).
Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Pozostaw 2-5 cm od elektroniki nieosłonięte. Zabezpiecz koniec owijki opaską zaciskową.
Przymocuj drugi koniec opaską zaciskową.
Osłonięcie wiązki przewodów xLCD
Osłonięcie wiązki przewodów xLCD
Osłonięcie wiązki przewodów xLCD
Osłonięcie wiązki przewodów xLCD
Owiń przewody xLCD i PE owijką tekstylną od strony elektroniki.
Przesuń owijkę tekstylną w pobliże obudowy elektroniki.
Owiń całą wiązkę xLCD owijką tekstylną.
Przeciągnij opaskę zaciskową przez okrągłe otwory w ramie, aby stworzyć pętlę wokół przewodów silnika i xLCD.
Nie zapomnij uwzględnić przewodu lewego silnika osi Z na przedniej stronie ramy! Szczegóły na ilustracji.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Teraz przygotuj obudowę do pracy na blacie roboczym.
Upewnij się, że blokady zasilacza [PSU-lock] są nadal ustawione w tej samej pozycji:
Na dolnej ramie obróć blokady zasilacza do pozycji poziomej.
Na wsporniku obróć blokady zasilacza do pozycji pionowej.
Przełóż zasilacz przez otwór w tylnym panelu.
Zamocuj uchwyt zasilacza (PSU-holder) na wszystkich blokadach (PSU-lock).
Obróć wszystkie blokady zasilacza o 90°, aby zablokować zespół zasilacza.
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Aby umieścić drukarkę w obudowie, najpierw wsuń jej lewą stronę.
Uważaj, aby nie porysować bocznych paneli drukarką!
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.
Podłączenie przewodu z szybkozłączką
Podłączenie przewodu z szybkozłączką
Podłączenie przewodu z szybkozłączką
Podłączenie przewodu z szybkozłączką
Chwyć szybkozłączkę prowadzącą od drukarki, mając przewód Power Panic po lewej stronie.
Podłącz złącze do szybkozłączki w uchwycie PSU.
Szybkozłączka może być podłączona tylko w jednym kierunku.
Zmień położenie drukarki, jak na ilustracji. Umieść ją na środku obudowy i ustaw właściwą pozycję:
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Poprowadź przewód xLCD przez wycięcie w dolnym panelu.
Zaciśnij opaskę zaciskową, aby zabezpieczyć wiązkę przewodów. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Umieść zespół xLCD w pobliżu przewodów xLCD, jak na ilustracji. Pamiętaj o takiej samej orientacji ekranu, jak na ilustracji. Dla lepszego zrozumienia zwróć uwagę na wsporniki xLCD.
Podłącz przewód xLCD do płytki xLCD. Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Musi on być wpięty po stronie gniazda xLCD oznaczonej białym trójkątem na płytce.
Weź koniec przewodu PE z prostokątnym złączem. Wsuń złącze przewodu na złącze PE Faston do końca.
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez dolny profil.
Wsuń zespół xLCD na dwie śruby M3x8 w ramie i dokręć je.
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Poprowadź przewód xLCD przez wycięcie w dolnym panelu.
Zaciśnij opaskę zaciskową, aby zabezpieczyć wiązkę przewodów. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Umieść zespół xLCD w pobliżu przewodów xLCD, jak na ilustracji. Pamiętaj o takiej samej orientacji ekranu, jak na ilustracji. Dla lepszego zrozumienia zwróć uwagę na wsporniki xLCD.
Podłącz przewód xLCD do płytki xLCD. Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Musi on być wpięty po stronie gniazda xLCD oznaczonej białym trójkątem na płytce.
Weź koniec przewodu PE z prostokątnym złączem. Wsuń złącze przewodu na złącze PE Faston do końca.
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Przełóż dwie śruby radełkowane przez dolną płytę do xLCD. Zamocuj zespół xLCD, ręcznie dokręcając śruby.
Wsuń zespół xLCD na dwie śruby M3x8 w ramie i dokręć je.
Mocowanie przewodu xLCD
Mocowanie przewodu xLCD
Mocowanie przewodu xLCD
Poprowadź opaskę zaciskową przez perforację w dolnym panelu i pod wiązką przewodów xLCD.
Zaciśnij opaskę zaciskową, aby zabezpieczyć wiązkę przewodów xLCD. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Właśnie udało Ci się pomyślnie zamontować szybkozłączkę przewodu w Original Prusa Enclosure.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt