PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

8. Zamek mechaniczny (dodatek)

8. Zamek mechaniczny (dodatek)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
8. Zamek mechaniczny (dodatek)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
23
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu mechanicznego zamka w Original Prusa Enclosure.
Dostarczone elementy złączne zawierają dodatkowe części zamienne.
Wszystkie części do druku są dostępne do pobrania na Printables.com w przypadku uszkodzenia lub braku jakiejś części.
Demontaż panelu drzwi
Demontaż panelu drzwi
Otwórz prawe drzwi i odkręć wszystkie cztery śruby na zawiasach.
Zdemontuj panel drzwi.
Uważaj, aby nie zarysować panelu drzwi podczas przenoszenia.
Do wykonania kolejnych czynności zalecamy użycie kawałka szmatki lub dowolnego miękkiego materiału jako maty, aby zabezpieczyć panel drzwi przed zarysowaniem.
Demontaż panelu drzwi
Demontaż panelu drzwi
Demontaż panelu drzwi
Demontaż panelu drzwi
Zalecamy położenie panelu drzwi na kawałku materiału lub jakiejkolwiek miękkiej macie.
Na panelu drzwiowym odkręć dwie śruby mocujące pochwyt i zdejmij go z panelu.
Odkręć dwie śruby mocujące magnes drzwi A i wyjmij go z panelu.
Odkręć dwie śruby mocujące magnes drzwi B i wyjmij go z panelu.
Zdemontuj listwę z panelu drzwi.
Montaż obudowy zamka
Montaż obudowy zamka
Montaż obudowy zamka
Montaż obudowy zamka
Ustaw listwę drzwiową jak na rysunku. Zagięta krawędź listwy musi być skierowana do góry.
Włóż obudowę zamka do otworu o tym samym kształcie od spodu.
Od przeciwnej strony ustaw obudowę zamka zgodnie z pierwszą ilustracją. Do orientacji wykorzystaj nacięcia w obudowie.
Przymocuj obudowę zamka, dokręcając nakrętkę. Dla łatwiejszego dokręcenia użyj klucza do montażu zamka.
Połóż panel drzwiowy na listwie drzwiowej.
 
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Wsuń magnes 20 x 6 x 2 mm do kieszeni w uchwycie zamka drzwi A.
Polaryzacja ani orientacja magnesu nie mają znaczenia.
Wciśnij magnes do końca - musi być całkowicie schowany w części.
Postępuj tak samo z drugim magnesem i uchwytem zamka B.
Wsuń po dwie nakrętki M3n w każdy uchwyt drzwi zamka.
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Montaż uchwytów zamka
Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w panelu drzwiowym! Panel może pęknąć.
 
Przymocuj uchwyt zamka A od spodu do panelu drzwiowego i listwy drzwiowej. Wyrównaj go z krawędziami panelu.
Przymocuj prowadnicę pręta do panelu dwoma śrubami M3x18. Orientacja części nie ma znaczenia.
Powtórz procedurę z górną częścią (uchwyt zamka drzwi B).
Montaż zamka: przygotowanie części
Montaż zamka: przygotowanie części
Montaż zamka: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Mocowanie zamka (1x)
Magnes 10 x 6 x 2 mm (2x)
Zawleczka e-ring (1x)
Rygiel zamka (1x)
Wkładka bębenkowa (1x)
Montaż zamka
Montaż zamka
Montaż zamka
Montaż zamka
Wsuń dwa magnesy 10 x 6 x 2 w gniazda w uchwycie zamka. Orientacja magnesów nie ma znaczenia.
Zamocuj uchwyt zamka na panelu drzwi.
Od spodu wsuń zamek przez otwór w zespole panelu drzwi. Zwróć uwagę na prawidłową orientację zamka.
Montaż zamka
Montaż zamka
Montaż zamka
Montaż zamka
Zamocuj rygiel zamka na zamku. Zwróć uwagę na orientację części.
Umieść zawleczkę e-ring na ryglu zamka od wewnątrz. Nałóż klucz do montażu zamka na rygiel i zawleczkę.
Używając klucza do montażu zamka, wciśnij zawleczkę na zamek, aby zamocować go.
Montaż prętów: przygotowanie części
Montaż prętów: przygotowanie części
Montaż prętów: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Pręt zamka (2x)
Sprężynka 0,3 x 4 x 25 mm (2x)
Kołnierz mocujący pręta (2x)
Klucz (2x)
Możesz zdjąć jeden z kluczy z kółka i zachować go jako zapasowy.
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Zlokalizuj rowek na kluczu do montażu zamka. Umieść pręt obok rowka.
Nasuń kołnierz mocujący na każdy pręt. Nie dokręcaj jeszcze wkręta dociskowego.
Umieć pręt w rowku w kluczu do montażu zamka i przesuń kołnierz mocujący pręta do krawędzi klucza.
Dokręć wkręt dociskowy na kołnierzu mocującym.
Nasuń sprężynę na pręt.
Postępuj tak samo z drugim prętem.
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Włóż klucz do zamka.
Przekręć klucz, aby "zablokować" mechanizm.
Z przeciwnej strony sprawdź, czy orientacja rygla jest taka sama jak na ilustracji.
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Montaż prętów
Weź jeden z prętów i włóż koniec ze sprężyną do "dolnej" prowadnicy pręta.
Przymocuj koniec pręta w kształcie litery "L" do rygla w takiej samej orientacji, jaką pokazano na ilustracji.
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z trzecią ilustracją.
Montaż prętów
Montaż prętów
Weź drugi pręt i włóż koniec ze sprężyną do "górnej" prowadnicy pręta.
Przymocuj koniec pręta w kształcie litery "L" do rygla w takiej samej orientacji, jaką pokazano na ilustracji.
Montaż pokrywy zamka
Montaż pokrywy zamka
Montaż pokrywy zamka
Montaż pokrywy zamka
Wsuń dwie nakrętki M3nS do końca w gniazda w uchwycie z otworem na zamek.
Zamocuj uchwyt z otworem na zamek na listwie drzwiowej od strony z kluczem. Wyrównaj otwory w uchwycie z otworami w panelu.
Przytrzymaj uchwyt ręką.
Załóż pokrywę zamka na zamek.
Przymocuj wszystkie części do siebie za pomocą dwóch śrub M3x18.
Montaż uchwytów prętów
Montaż uchwytów prętów
Montaż uchwytów prętów
Montaż uchwytów prętów
Wsuń do końca nakrętkę M3nS do każdej prowadnicy pręta.
Zamocuj drugi zatrzask pręta w wycięciu w przednim dolnym profilu i zamocuj go śrubą M3x8.
Zamocuj drugi zatrzask pręta w wycięciu w przednim górnym profilu i zamocuj go śrubą M3x8.
Montaż panelu drzwi
Montaż panelu drzwi
Montaż panelu drzwi
Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w panelu drzwiowym! Panel może pęknąć.
 
Zamocuj panel drzwiowy na zawiasach. Upewnij się, że uchwyt znajduje się po zewnętrznej stronie obudowy.
Przymocuj zespół drzwi dokręcając dwie śruby M3x8 w każdym zawiasie.
Przekręć klucz i zablokuj drzwi. Spróbuj pociągnąć "zablokowane" drzwi, aby upewnić się, że zamek działa prawidłowo.
To wszystko!
To wszystko!
Gratulacje! Udało Ci się pomyślnie zamontować zamek mechaniczny.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt