PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić blok grzejny/barierę cieplną (MINI/MINI+)

Menu

Jak wymienić blok grzejny/barierę cieplną (MINI/MINI+)

Jak wymienić blok grzejny/barierę cieplną (MINI/MINI+)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 7 months ago
Jak wymienić blok grzejny/barierę cieplną (MINI/MINI+)
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
26
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie

Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany bloku grzejnego w Original Prusa MINI oraz MINI+.

Niektóre części mogą różnić się nieznacznie, jednak nie ma to wpływu na procedurę.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Narzędzia i elementy złączne niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia i elementy złączne niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia i elementy złączne niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia i elementy złączne niezbędne dla tej instrukcji

Klucz imbusowy 1,5 mm (1x)

Klucz imbusowy 2 mm (1x)

Klucz dynamometryczny (1x)

Nasadka 7 mm (1x)

Szczypce spiczaste do opasek zaciskowych (1x)

Klucz płaski 16 mm / 10 mm (1x)

Tkanina lub inny materiał o wymiarach 15x15 cm (1x)

Użyjemy tkaniny do zabezpieczenia podgrzewanego stołu. Możesz użyć innego, podobnego materiału.

Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy

Podłącz drukarkę do zasilania i włącz ją.

Z ekranu głównego przejdź do sekcji Ustawienia.

Otwórz menu Temperatura.

Ustaw temperaturę dyszy na 280 °C obracając pokrętło.

Odkręcenie dyszy
Odkręcenie dyszy
Odkręcenie dyszy

Upewnij się, że filament jest rozładowany z hotendu!

UWAGA: Nie dotykaj dyszy! Jest GORĄCA!!!

Ustaw klucz dynamometryczny na 2,5 Nm.

Niektóre klucze dynamometryczne nie są przeznaczone do odkręcania. Przeczytaj instrukcję obsługi swojego narzędzia przed użyciem. Do odkręcenia możesz również użyć klucza płaskiego lub nasadkowego w rozmiarze 7 mm.

Przytrzymaj blok przy pomocy klucza płaskiego 16 mm. Wsuń klucz ponad przewody, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Trzymając blok, weź klucz dynamometryczny drugą ręką i poluzuj nim dyszę.

Przejdź do menu Nagrzewanie, przewiń na dół i wybierz Chłodzenie.

Poczekaj 15-20 minut na całkowite wychłodzenie hotendu przed kolejnym krokiem.

Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Upewnij się, że podgrzewany stół i głowica są schłodzone do temperatury otoczenia.

Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza!

Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami!

Zdejmij płytę stalową stołu.

Przykryj podgrzewany stół grubą tkaniną - w ten sposób zabezpieczysz go przed uszkodzeniami podczas pracy.

Demontaż złącz
Demontaż złącz
Demontaż złącz
Demontaż złącz

Poluzuj górny element (nakrętkę) złącza rurki PTFE i zdemontuj długą rurkę z hotendu.

Odkręć i wyciągnij króciec z radiatora.

Przy pomocy szczypiec lub pęsety ostrożnie wyciągnij rurkę PTFE z radiatora..

Odwinięcie owijki tekstylnej
Odwinięcie owijki tekstylnej
Odwinięcie owijki tekstylnej
Odwinięcie owijki tekstylnej

Są dwie wersje mocowania owijki tekstylnej na głowicy:

Nowa wersja bez opaski zaciskowej: Ostrożnie wyciągnij owijkę z obejmy (MINI-fan-spacer-clip). Nie ciągnij za przewody!

Poprzednia wersja z opaską zaciskową: Obetnij opaskę mocującą przewody do głowicy. Uważaj, aby nie przeciąć przewodów wentylatora druku!

Zdejmij owijkę na odcinku od głowicy do ekstrudera.

Nie musisz obcinać żadnych innych opasek!
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu

Poluzuj odrobinę przewody hotendu dla tego kroku.Przesuń głowicę kilka centymetrów w kierunku środka osi X - spójrz na ilustrację.

Jeśli posiadasz nowszą wersję uchwytu czujnika [MINI-MINDA-holder], wykręć wskazaną śrubę M3x20, aby zwolnić przewody znajdujące się pod spodem.

Poluzuj trzy śruby na boku radiatora przy pomocy klucza imbusowego 1,5 mm.

Przytrzymaj blok grzejny drugą ręką.

Ostrożnie wyciągnij blok grzejny z barierą cieplną z radiatora.

Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu

UWAGA: Nie ciągnij za przewody grzałki, ani termistora! Postępuj zgodnie z instrukcjami!

Poluzuj wkręt dociskowy mocujący grzałkę i wypchnij ją ostrożnie przy pomocy klucza imbusowego.

Poluzuj wkręt dociskowy mocujący termistor i wypchnij go ostrożnie przy pomocy klucza imbusowego.

Demontaż bariery cieplnej
Demontaż bariery cieplnej
Demontaż bariery cieplnej

Wyczyść poprzednią pastę termiczną ręcznikiem papierowym.

Złap barierę przez tkaninę, aby jej nie uszkodzić.

Przytrzymaj blok grzejny szczypcami, następnie wyciągnij barierę cieplną.

Stara bariera cieplna wyciągnięta. Przejdźmy do kolejnego kroku, w którym zamontujemy nową ;)

Ponowny montaż hotendu
Ponowny montaż hotendu
Ponowny montaż hotendu

Ten krok instrukcji jest taki sam dla montażu nowego bloku grzejnego i nowej bariery cieplnej.

Wkręć dyszę w blok, ale nie do końca. Zostaw między nimi około 0,5 mm odstępu - spójrz na ilustrację.

Przytrzymaj ręką dyszę, aby się nie obracała.

Drugą ręką wkręć barierę cieplną w blok grzejny z drugiej strony. Wkręcaj do momentu, aż bariera zatrzyma się na dyszy wewnątrz bloku. Nie dokręcaj na razie niczego kluczem dynamometrycznym!!!

Ponowny montaż hotendu
Ponowny montaż hotendu

Wsuń termistor w blok grzejny i dokręć wkręt dociskowy.

Wsuń grzałkę w blok grzejny i dokręć czarny wkręt dociskowy. Upewnij się, że grzałka przechodzi przez całą szerokość bloku i wystaje odrobinę z drugiej strony. Spójrz na ilustrację.

Upewnij się, że zarówno termistor, jak i grzałkaprawidłowo wsunięte na swoje miejsca i dokręcone!

Nałożenie pasty termoprzewodzącej
Nałożenie pasty termoprzewodzącej
Nałożenie pasty termoprzewodzącej

Nałóż 1/4 zawartości opakowania na barierę cieplną.

Rozetrzyj pastę równomiernie po obwodzie. Nie nakładaj jej na końcówki - zostaw co najmniej 2 mm od obydwóch krawędzi.

Nie nakładaj pasty termicznej na gwint!

Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu

Ostrożnie wsuń hotend w radiator. Upewnij się, że przewody znajdują się po lewej stronie.

Przytrzymaj blok grzejny drugą ręką.

Delikatnie dokręć trzy śruby z boku radiatora. Później poluzujemy je raz jeszcze.

Dokładna szczelina między radiatorem a blokiem grzejnym nie ma w tym momencie znaczenia. Dostosujemy ją później.

Wytrzyj nadmiar pasty ręcznikiem papierowym lub wacikiem kosmetycznym.

Zabezpieczenie przewodów (nowa wersja)
Zabezpieczenie przewodów (nowa wersja)
Zabezpieczenie przewodów (nowa wersja)
Zabezpieczenie przewodów (nowa wersja)
Jeśli posiadasz nowszą wersję uchwytu czujnika [MINI-MINDA-holder], poprowadź przewody hotendu pod plastikową częścią. Następnie zamocuj część na miejscu za pomocą śruby M3x20.

Pomiń ten krok, jeśli Twoja wersja jest wyposażona w opaskę zaciskową mocującą owijkę tekstylną do głowicy.

Owiń wiązkę owijką tekstylną.

Wsuń owijkę tekstylną w obejmę przewodów (MINI-fan-spacer-clip) tak, aby sięgała 2-5 mm poniżej jej dolnej krawędzi.

Teraz przejdź do montażu rurki PTFE hotendu

Zabezpieczenie przewodów (poprzednia wersja)
Zabezpieczenie przewodów (poprzednia wersja)
Zabezpieczenie przewodów (poprzednia wersja)
Zabezpieczenie przewodów (poprzednia wersja)

Ten krok dotyczy wersji z owijką tekstylną mocowaną do głowicy opaską zaciskową.

Owiń wiązkę owijką tekstylną.

UWAGA: nie zaciskaj opaski zbyt mocno, zostaw trochę luzu, aby nie uszkodzić przewodów!

Przymocuj ją opaską do przekładki (fan-spacer).

Upewnij się, że przewody nie są naciągnięte. Jeśli są, obetnij opaskę, poluzuj je odrobinę i załóż nową.

Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie

Użyj latarki w telefonie lub podobnego urządzenia, aby oświetlić wnętrze głowicy od góry. Sprawdź, czy nie ma w niej pozostałości filamentu. Środek powinien być czysty, a widoczna powinna być jedynie metalowa powierzchnia. Przykład znajdziesz na ilustracji - możesz ją otworzyć w pełnej rozdzielczości.

Czysta głowica jest kluczowa dla bezproblemowego drukowania. Sprawdź dokładnie, czy w środku nie ma pozostałości filamentu!!!

Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie

Wsuń nową rurkę teflonową do radiatora i dopchnij do końca.

Orientacja rurki nie ma znaczenia - obydwa końce są takie same.

Poluzuj trzy śruby na boku radiatora przy pomocy klucza imbusowego 1,5 mm.

Delikatnie naciśnij na dyszę od dołu. Rurka teflonowa powinna się poruszyć.

Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie

Zamontuj króciec złącza PTFE w radiatorze. Wkręć go do końca, ale nie dokręcaj, następnie cofnij pełen obrót (360°).

Zwróć uwagę na właściwy kierunek króćca. Końcówka z grubszym gwintem musi znaleźć się w radiatorze.

Naciśnij na blok grzejny od dołu z rozsądną siłą - nie musisz wyginać całej osi. Pozwoli to wywrzeć nacisk na rurkę PTFE znajdującą się w środku. To ważne - nie zwalniaj nacisku.

Upewnij się, że dłuższa krawędź bloku grzejnego jest równoległa do krawędzi radiatora. Jeśli tak nie jest, przekręć blok, jednocześnie cały czas naciskając go ku górze.

Cały czas trzymając blok od dołu (powodując nacisk na rurkę wewnątrz hotendu), dokręć trzy wkręty dociskowe.

Teraz możesz puścić blok grzejny. Upewnij się, że nie może się poruszać. Jeśli jednak ma luz, to znaczy, że wkręty dociskowe nie są wystarczająco mocno dokręcone. Poluzuj je i wróć do pierwszego punktu tego kroku.

Kluczowy jest brak odstępu pomiędzy rurką PTFE, a innymi elementami hotendu. Dlatego "naprężamy ją" naciskając od dołu.

Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie
Montaż rurki PTFE w hotendzie

Zakończ montaż złącza PTFE przez dokręcenie króćca o pełny obrót (360°), aby skompensować odkręcenie wykonane w poprzednim kroku.

Nałóż na króciec nakrętkę złącza z długą rurką PTFE i dokręć przy pomocy klucza. Nie używaj nadmiernej siły!

Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy

Podłącz drukarkę do zasilania i włącz ją.

Z ekranu głównego przejdź do sekcji Sterowanie.

Otwórz menu Temperatura.

Ustaw temperaturę dyszy na 280 °C obracając pokrętło.

Dokręcenie dyszy
Dokręcenie dyszy
Dokręcenie dyszy

UWAGA: Nie dotykaj dyszy! Jest GORĄCA!!!

Ustaw klucz dynamometryczny na 2,5 Nm.

Przytrzymaj blok przy pomocy klucza płaskiego 16 mm. Wsuń klucz ponad przewody, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Trzymając blok, weź klucz dynamometryczny drugą ręką i dokręć nim dyszę.

Przejdź do menu Nagrzewanie, przewiń na dół i wybierz Chłodzenie.

Ustawienie wysokości czujnika M.I.N.D.A./SuperPINDA
Ustawienie wysokości czujnika M.I.N.D.A./SuperPINDA
Ustawienie wysokości czujnika M.I.N.D.A./SuperPINDA
Ustawienie wysokości czujnika M.I.N.D.A./SuperPINDA
Ręcznie obróć śrubę trapezową, aby obniżyć oś X. Zatrzymaj się, gdy dysza dotknie powierzchni stołu! Uważaj, aby go nie wygiąć!
Poluzuj odrobinę śrubę na uchwycie czujnika [minda-holder], aby móc go przestawić.
Połóż starą, nieaktywną kartę kredytową lub końcówkę opaski zaciskowej pod czujnikiem M.I.N.D.A. .
Delikatnie dociśnij czujnik M.I.N.D.A./SuperPINDA do karty kredytowej.
Dokręć śrubę uchwytu [minda-holder]. Nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić części!
Ponownie ręcznie obróć śrubę trapezową, tym razem w przeciwnym kierunku, aby podnieść oś o około 5 mm.
Teraz przejdź do instrukcji Kalibracja pierwszej warstwy (MINI/MINI+).
Gotowe!
Gotowe!

Dobra robota!

Nagrzej drukarkę i wypróbuj ;)

Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt