CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Binární G-code

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Binární G-code je nový standard pro kódování a kompresi souborů ASCII G-codů. Soubory G-code jsou jednoduché na přečtení a interpretaci, avšak jejich nevýhodou je, že data nejsou uložena efektivně a soubor je obvykle příliš velký. Komprese souboru je problematická, jelikož tiskárny obvykle běží na omezeném hardwaru a nemusí mít dostatek paměti a/nebo výkon CPU pro jeho dekompresi.

Binární G-code

Formát binárního G-code je flexibilní a kódování a komprese jednotlivých bloků je variabilní. Poskytujeme také knihovnu libbgcode, který obsahuje rutiny pro převod ASCII G-codů na binární a naopak. Knihovna je napsána v jazyce C++ a repozitář obsahuje vazby pro Python.

Naše testování ukázalo, že použití binárního G-kódu snižuje průměrnou velikost přibližně o 70 %.

Požadavky na Slicer

Do PrusaSliceru byla implementována podpora nového formátu souborů .bgcode, včetně jeho exportu, načítání konfigurací a náhledu G-codu nebo asociací souborů. Export binárního G-codu lze povolit v nabídce Tisk -> Nastavení -> Výstupní volby ->Exportovat jako binární G-code. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena od verze PrusaSliceru 2.7.0. Do nabídky Soubor byla přidána možnost převést kód ASCII G-code na binární (nebo naopak).

Požadavky Firmwaru

Aby bylo možné tisknout binární G-code, musí jej podporovat firmware tiskárny. U tiskáren Original Prusa MINI, MK4 a XL je podporován od firmwaru 5.1.0. Je nutné aktualizovat firmware tiskárny před použitím binárního formátu G-code.

Problémy kompatibility

Některé externí programy pro ovládání tiskárny, jako je Octoprint, mohou mít s binárním G-codem problém. V takovém případě vypněte funkci binárního G-codu v PrusaSliceru.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás