CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Korekce podložky

Poslední aktualizace 2 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA
Tato kalibrace je určená pouze pro pokročilé uživatele!

Společně s Automatickou kalibrací podložky (Mesh Bed Leveling) je Korekce podložky důležitou funkcí navrženou tak, aby umožnila uživatelům doladit i úplně nejmenší nedokonalosti první vrstvy. Umožňuje virtuálně změnit výšku podložky na levé, pravé, přední a zadní straně, čímž vám v podstatě umožňuje mít různé hodnoty Doladění osy Z na každé ze čtyř stran vyhřívané podložky. Tato funkce je nejužitečnější, pokud často potřebujete využít celou plochu vyhřívané podložky.

Před zahájením kalibrace se ujistěte, že mezi ocelovým plátem a vyhřívanou podložkou nic nepřekáží.

Jak používat korekci podložky

Od firmwaru verze 3.5.2, je maximální velikost korekce +/- 100 mikronů (μm) místo +/- 50 mikronů (μm) v předchozích verzích. Dokonce i 20 mikronů může znamenat obrovský rozdíl, takže při použití této funkce postupujte po malých inkrementálních změnách. Stejně jako v případě Doladění osy Z, záporné hodnoty znamenají posun trysky blíže směrem k vyhřívané podložce.

Než začnete, ujistěte se, že jste v poslední době provedli XYZ kalibraci, a že jste vyčistili celý povrch vyhřívané podložky 90% (nebo více) isopropylalkoholem.
 1. Spusťte Kalibrace první vrstvy (i3), abyste získali dobrou základní kalibraci.
 2. Stáhněte a slicujte tento testovací model pro vaši verzi tiskárny s pomocí výchozího nastavení PLA v PrusaSliceru při výšce vrstvy 0,20 mm.
 3. Vytiskněte g-code připravený v předchozím kroku pomocí PLA filamentu (ideálně světlé a neprůhledné barvy). Tisk má jen jednu vrstvu a zabírá většinu potisknutelného povrchu. Nemusíte tisknout celý soubor, zastavte tisk, jakmile jsou patrné rozdíly ve výšce vrstvy napříč deskou.
 4. Vyhodnoťte, kde je vrstva příliš přeplněná a plná jizev a kde jsou naopak mezery mezi řádky. Na fotografii níže jsou řádky v pravém horním rohu příliš smrsknuté. V levém dolním rohu je zase tryska příliš daleko.

Ve výše uvedeném příkladu chcete upravit minusovou hodnotu vlevo, tedy přiblížit trysku a vpravo plusovou hodnotou trysku oddálit. Možná budete muset zároveň také upravit vzdálenost vpředu a vzadu - po úpravě levé a pravé strany proto raději proveďte zkušební tisk.

 1. Jděte do LCD Menu -> Kalibrace -> Korekce podložky. Tam můžete upravovat hodnoty pro Vlevo/Vpravo/Vpředu/Vzadu (chápáno z vašeho úhlu pohledu, tedy odkud se právě díváte na LCD displej tiskárny).
 2. Upravte hodnoty, doporučujeme postupovat v krocích po +/- 10. Tyto hodnoty budou přidány k základní hodnotě Doladění osy Z, kterou jste nastavili v prvním kroku. Nezapomeňte, že záporná hodnota zmenší vzdálenost mezi tryskou a podložkou, což způsobí, že vrstva bude více přimáčknutá. Kladná hodnota zvýší vzdálenost trysky a vyhřívané podložky, což zacelí "jizvy" na první vrstvě.
 3. Opakujte kroky 3 až 6, dokud nebudete s výsledkem spokojeni (foto níže pro představu).

Například, řekněme, že vaše hodnota Doladění osy Z je -1.000 a vrstva je příliš přimáčknutá vzadu a napravo naopak vidíte mezery mezi řádky.

 • Vzadu: musíte zadat kladnou hodnotu (nakonec to bude například 25), aby byla vrstva méně přimáčknutá
 • Vpravo: musíte zadat zápornou hodnotu (nakonec bude třeba -10), aby byla vrstva více přimáčknutá/celistvá
Hodnoty Korekce podložky se vyresetují na hodnotu 0 pokaždé, když zapnete Kalibračního průvodce (wizard) nebo nebo Kalibraci XYZ. Jakmile pro sebe najdete ideální hodnoty, poznamenejte si je pro budoucí využití.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás