CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

1b. Rozebrání tiskárny

1b. Rozebrání tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
1b. Rozebrání tiskárny
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Křížový šroubovák PH2
2mm inbusový klíč pro šrouby vyhřívané podložky
2,5mm inbusový klíč pro všechny šrouby M3
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Některé jednotky mohou mít svazky kabelů zajištěné pomocí stahovacích pásků. Tyto pásky opatrně přestřihněte.
Vyhněte se stříhání kabelů. Přestože k upgradu nebudou potřeba žádné kabely nebo elektronické díly, můžete si je ponechat pro vlastní projekt.
Povolte dva šroubky na dílu heatbed-cable-clip a díl vyjměte z tiskárny.
Odpojte všechny kabely od desky Einsy.
Barvy kabelů, deska Einsy a vedení kabeláže se mohou u jednotlivých modelů tiskáren lišit.
Některé kabely mají na konektoru bezpečnostní západku. Před odpojením ji stiskněte.
Pomocí šroubováku povolte šrouby na všech napájecích kabelech a odpojte je od desky Einsy.
Uvolněte dva šrouby v dílu extruder-cable-clip a vyndejte ho z tiskárny.
Odstranění Einsy-base
Odstranění Einsy-base
Odstranění Einsy-base
Odstranění Einsy-base
Uvnitř Einsy-base povolte šroub pod deskou elektroniky Einsy.
V tuto chvíli není nutné šroub zcela odstraňovat.
Na opačné straně Einsy-base najděte šroub za chladicími žebry a povolte jej, není třeba jej odstraňovat.
Uchopte základnu Einsy (Einsy-base) a vysuňte ji z rámu tiskárny.
Demontáž dveří Einsy (Einsy-door)
Demontáž dveří Einsy (Einsy-door)
Povolte dva šrouby držící závěsy.
Odstraňte dvířka Einsy (Einsy-door) se závěsy z rámu tiskárny.
Odstraňte z rámu zbývající dva šrouby.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Povolte devět zápustných šroubů zajišťujících vyhřívanou podložku.
Odstraňte z dílu Y-carriage vyhřívanou podložku.
Po sejmutí vyhřívané podložky zůstane na Y-carriage devět nepřipevněných distančních podložek. Dejte si pozor, mají tendenci odpadávat. Po jejich odstranění je pro jistotu všechny spočítejte.
Tyto díly již nebudete pro upgrade potřebovat. Jde nám spíše o to, aby tuto malou součástku později nenašlo vaše dítě nebo váš pes a aby nedošlo ke zranění.
Doporučujeme dočasně umístit vyhřívanou podložku na kus čisté látky nebo jinou měkkou podložku.
Demontáž vedení kabelů
Demontáž vedení kabelů
Demontáž vedení kabelů
Demontáž vedení kabelů
Umístěte tiskárnu na stranu se zdrojem napájení.
Zaměřte se na levý motor osy Z.
Odřízněte stahovací pásky zajišťující svazek kabelů.
Počet stahovacích pásků se může u různých modelů tiskáren lišit.
Přestřihněte stahovací pásky v pravém motoru osy Z.
Nechte prozatím kabely volné.
Odstranění sestavy LCD displeje
Odstranění sestavy LCD displeje
Odstranění sestavy LCD displeje
Opatrně vyjměte kabely LCD z extruze.
Postavte tiskárnu zpět na "nohy".
Povolte čtyři šrouby M3, které drží sestavu LCD v předním panelu.
Vyjměte sestavu LCD z tiskárny.
Demontáž osy Y: odstranění řemenu
Demontáž osy Y: odstranění řemenu
Demontáž osy Y: odstranění řemenu
Povolte dva šrouby M3, které drží Y-belt-idler v předním panelu.
Z přední desky odstraňte díl Y-belt-idler. Prozatím jej ponechte volně "uvnitř" rámu.
Sundejte řemen z řemeničky GT2-16 na motoru osy Y.
Odstranění sestavy osy Y
Odstranění sestavy osy Y
Odstranění sestavy osy Y
Odstranění sestavy osy Y
Povolte a vyndejte dva šrouby M3, které drží každý díl Y-rod-holder na předním panelu.
Poznámka: Tiskárny MK3 a MK3S mají odlišné provedení dílu Y-rod-holder. V tuto chvíli na rozdílu nezáleží.
Povolte a vyndejte dva šrouby M3, které drží každý díl Y-rod-holder na zadním panelu.
Vyjměte celou sestavu osy Y z tiskárny.
V tuto chvíli neodstraňujte ze sestavy žádné díly.
Odstranění dílů Z-axis-top
Odstranění dílů Z-axis-top
Odstranění dílů Z-axis-top
Na dílu Z-axis-top-left povolte dva šrouby M3.
Vyjměte z tiskárny díl Z-axis-top-left.
Na dílu Z-axis-top-right povolte dva šrouby M3.
Odstraňte díl Z-axis-top-right.
Odstranění dílu cable-holder
Odstranění dílu cable-holder
Odstranění dílu cable-holder
Ze zadní strany extruderu přestřihněte tři stahovací pásky v horní části textilního rukávu, ve kterém je svazek kabelů. A dvě stahovací pásky na spodní straně dílu cable-holder.
Některé jednotky MK3 mohou mít místo textilního pouzdra gumový spirálový obal.
Povolte šroub M3 zajišťující držák kabelu (cable-holder).
Odstraňte z extruderu díl cable-holder (držák kabelů).
Odstranění sestavy osy X
Odstranění sestavy osy X
Odstranění sestavy osy X
Z přední strany tiskárny otáčejte oběma závitovými tyčemi osy Z souběžně, abyste posunuli sestavu osy X nahoru. Zastavte, jakmile lichoběžníkové matice sestavy osy X vyjedou ze závitových tyčí.
Vyjměte z tiskárny sestavu motoru osy X.
Obě hlazené tyče osy Z vytáhněte z dílů Z-bottom.
Odstranění motorů osy Z
Odstranění motorů osy Z
Odstranění motorů osy Z
Povolte čtyři šrouby M3 z obou dílů Z-bottom, které zajišťují motory osy Z.
Motory vyjměte tak, že je zespodu vytáhnete.
Odstranění motoru osy Y
Odstranění motoru osy Y
Odstranění motoru osy Y
Na zadní straně tiskárny povolte dva šrouby M3, které upevňují sestavu motoru osy Y na zadní desce.
Vyjměte z tiskárny sestavu motoru osy Y.
Odlepte nálepku se sériovým číslem tiskárny. Po dokončení aktualizace tiskárny nalepíte štítek s novým sériovým číslem.
Štítek se sériovým číslem může být na zadní straně zadní desky nebo na zadní straně tiskárny nad zdrojem napájení.
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Odpojení kabelů napájecího zdroje
Tento krok je určen pouze pro černý zdroj napětí! Stříbrný zdroj v žádném případě nerozebírejte!!
Položte rám tiskárny na levou stranu (strana bez zdroje napájení).
Zaměřte se na kabely vedoucí od zdroje napájení (PSU).
Povolte dva šrouby M3 uvnitř krytu PSU (díl PSU-cover).
Z napájecího zdroje odstraňte díl PSU-cover.
Odpojte od zdroje napájení všechny napájecí kabely.
Odpojte kabel power panic ze zdroje napájení.
Demontáž Y-carriage: řemen
Demontáž Y-carriage: řemen
Nyní je tiskárna rozebrána na podsestavy. Některé podsestavy vyžadují i drobné zásahy. Jdeme na to.
Vezměte sestavu osy Y.
Povolte dva šrouby M3 zajišťující díly Y-belt-holder a Y-belt-tensioner.
Díl Y-belt-holder vypadá u MK3 jinak. Postup je však stejný.
V závislosti na modelu tiskárny se může díl Y-carriage lišit od obrázku.
Sestavu řemene vyjměte z Y-carriage.
Demontáž Y-carriage: držáky tyčí
Demontáž Y-carriage: držáky tyčí
Demontáž Y-carriage: držáky tyčí
Demontáž Y-carriage: držáky tyčí
Na dílech Y-rod-holder jsou šrouby M3. Povolte šroub a sundejte z tyče díl Y-rod-holder.
MK3 a MK3S používají místo šroubu stahovací pásku. Odstřihněte stahovací pásku a z tyče vyndejte díl Y-rod-holder.
To samé udělejte se všemi čtyřmi díly Y-rod-holder.
Vyjměte hlazenou tyč ze sestavy Y-carriage.
Demontáž Y-carriage: ložiska
Demontáž Y-carriage: ložiska
Demontáž Y-carriage: ložiska
Povolte dva šrouby na každém držáku ložiska dílu Y-carriage.
Tiskárny MK3 a MK3S mají místo úchytů ložisek U-šrouby zajištěné dvěma maticemi M3nN na opačné straně.
Starší jednotky MK3S+ mají úchyty ložisek zajištěny dvěma maticemi M3nN na opačné straně.
Odstraňte úchyt ložiska a ložisko.
Tímto způsobem vyjměte z dílu Y-carriage všechna tři ložiska.
Demontáž osy X: odstranění řemeničky
Demontáž osy X: odstranění řemeničky
Demontáž osy X: odstranění řemeničky
Odstraňte šroub M3, který zajišťuje řemeničku na dílu X-end-idler.
Sundejte řemeničku i řemen z dílu X-end-idler.
Kladku dejte stranou, už ji nepotřebujete.
Odstranění motoru osy X
Odstranění motoru osy X
Odstranění motoru osy X
Odstranění motoru osy X
Povolte napínací šroub na dílu x-end-motor na ose X.
Upozorňujeme, že poloha šroubu se může lišit v závislosti na modelu tiskárny.
Povolte tři šrouby M3 zajišťující motor osy X.
Vytáhněte motor osy X a řemeničku z řemenu a vyjměte ji z osy X.
Vyndání hlazených tyčí osy X
Vyndání hlazených tyčí osy X
Vyndání hlazených tyčí osy X
Vyndání hlazených tyčí osy X
Vytáhněte díl X-end-motor ze sestavy osy X.
Demontáž dílu může být obtížná a vyžaduje větší sílu.Dbejte proto zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
Zcela vysuňte sestavu extruderu ze sestavy osy X. Už ji nepotřebujete.
Vytáhněte obě hlazené tyče z dílu X-end-idler.
Demontáž dílů může být obtížná a vyžaduje větší sílu.Dbejte proto zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
Hlazené tyče si nechte stranou, budete je potřebovat pro upgrade.
Odstranění ložisek osy X
Odstranění ložisek osy X
Odstranění ložisek osy X
Povolte všechny šrouby M3 upevňující díl X-carriage-back na zadní straně sestavy extruderu a vyjměte ji.
Odřízněte stahovací pásky zajišťující obě horní ložiska.
Vyjměte všechna ložiska LM8UU z extruderu.
Znovu vizuálně zkontrolujte jejich stav. Pokud jsou v dobrém stavu, odložte je stranou, abyste je mohli použít později při modernizaci tiskárny.
Alternativně můžete použít ložiska LM8UU z dílů X-end, která nebyla během tisku tolik namáhána. Jejich vyjmutí je však obtížnější.
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Tiskárna a její podsestavy jsou rozebrány na jednotlivé díly. Ukažme si, které díly budou potřeba pro další kroky k modernizaci tiskárny.
Pro následující kapitoly si prosím připravte následující díly:
Rám tiskárny s napájecím zdrojem (1x)
Y-carriage (1x)
Sestava vyhřívané podložky (1x)
Hlazená tyč 8x370 (2x) osa X
Hlazená tyč 8x330 mm (2x) osa Y
LM8UU Ložisko (6x) z osy X a Y
Nezahazujte
Nezahazujte
Pro použití tiskárny si ponechte napájecí kabel ke zdroji napájení, pružný ocelový plát (pláty) a držák cívky.
Díly, které nejsou uvedeny v seznamu pro upgrade, již nebudete potřebovat. Ponechte si je stranou, aby nedošlo k jejich smíchání s novými díly.
Můžu si konečně dát medvídka?
Můžu si konečně dát medvídka?
Zatím žádní gumoví medvídci? Vydržte, prosím.
Nechceme vás nechat čekat, ale správné dávkování gumových medvídků je pro celý postup velmi důležité.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás