CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Rozebrání extruderu

2. Rozebrání extruderu

2. Rozebrání extruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Rozebrání extruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
Filament je vysunut z hotendu.
tiskárna je správně zchlazená
tiskárna je odpojena
odstranili jste ocelový tiskový plát
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
S pomocí inbusového klíče povolte šroub M3x40 a otevřete dvířka.
Povolte dva šrouby M3x10 a vyndejte extruder-cable-clip. Na starších tiskárnách přestříhněte stahovací pásku.
Pokud jsou v Einsy-case (krytu desky Einsy) stahovací pásky, opatrně je odstraňte.
Odstraňte stahovací pásky z dílu cable-holder (držák kabelů).
Sundejte textilní rukáv po celé délce až k Einsy-case.
Odpojení kabelů extruderu
Odpojení kabelů extruderu
Odpojení kabelů extruderu
Otevřete Rambo-case a následujte všechny kabely extruderu. Odpojujte je jeden po druhém.
UPOZORNĚNÍ: Některé kabely mají bezpečnostní západku, netahejte za ně!
Ostatní kabely nechte zapojené.
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Povolte všech pět šroubů a odmontujte díl X-carriage-back. Buďte opatrní na vodiče. Odmontujte cable-holder a uschovejte jej pro znovusestavení.
Odpojte konektor a vyndejte kabel senzoru filamentu. Tento kabel už není potřeba a bude nahrazen novým.
Opatrně kabely oddělte a nastrkejte je ke stranám.
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Povolte oba šrouby M3.
Před vyjmutím posledního šroubu extruder podržte, jinak spadne dolů.
Opatrně položte extruder na vyhřívanou podložku a osou X prostrčte kabely.
Vraťte se k X-carriage:
Odstraňte černý nylon a nechte si ho na později.
Vyndejte řemen a nechte si ho po ruce na později.
Odstřihněte stahovací pásky a pojezd úplně vyndejte. Pro MK2.5S budete potřebovat jiný.
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Předtím, než odstraníte tiskový ventilátor, nezapomeňte nejprve vyndat nozzle-fan (fan-shroud).
Povolte všechny šrouby na obou ventilátorech a opatrně je vyndejte.
Povolte oba šrouby, které drží přítlačnou kladku.
Odstraňte podpěru ventilátoru
UPOZORNĚNÍ: povolte všechny tři šrouby, ale pamatujte, že motor a řemenička včetně podávacího kolečka Bondtech vypadnou!
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Povolte oba šrouby M3 a odstraňte díl extruder-cover (kryt extruderu), abyste se mohli dostat k hotendu.
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí hotendu z extruderu vyžaduje „speciální“ techniku, díky které se hotend docela snadno vysune. Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak dojde k nevratnému poškození některých dílů!!!
Hotend se vyndavá současným nakloněním a tažením. Podívejte se na první obrázek ukazující NESPRÁVNÉ naklonění. Tento hotend je nakloněný příliš dopředu a mezi hotendem a tělem extruderu není žádná mezera. Hotend je částečně uvnitř a nebudete jej moct vyndat.
Druhý obrázek ukazuje SPRÁVNÝ sklon. Hotend je nakloněný, ale mezi hotendem a tělem extruderu je mezera. Tak jej budete moct vyndat.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
TENTO KROK JE POVINNÝ! Tiskárna MK2.5S používá kratší PTFE trubičky než MK2.5, takže je teď vyměníme!
Zatlačte černou plastovou objímku dolů směrem k hotendu.
Z hotendu odstraňte starou PTFE trubičku.
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Otevřete upgrade balíček a najděte pytlík s novými (kratšími) PTFE trubičkami.
Zkontrolujte novou PTFE trubičku. Ujistěte se, že jsou oba konce čisté.
Teď přišel čas vložit novou PTFE trubičku. Všimněte si, že má dva různé konce:
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Druhou rukou vytáhněte objímku a teprve poté uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro to, aby hotend fungoval správně. Trubička se nesmí pohybovat dovnitř ani ven!
Odstranění podávacího kolečka Bondtech
Odstranění podávacího kolečka Bondtech
EXTRA UPOZORNĚNÍ!!! Při tomto kroku buďte velmi opatrní!!! Pojistný šroub snadno strhnete a nenávratně poškodíte.
Nejprve se ujistěte, že kolečko Bondtech není na hřídeli přilepené. To platí v případě předem sestavené tiskárny. Pokud je tam lepidlo, nejprve hřídel zahřejte (teplovzdušnou pistolí, zapalovačem). Buďte opatrní, můžete se popálit.
Za druhé opatrně povolte zajišťovací šroub. Pokud je odpor příliš velký, použijte mazivo (např. WD-40) a chvíli počkejte.
Z hřídele sundejte podávací kolečko Bondtech a schovejte si ho na později.
Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Tento krok je volitelný, v novém extruderu použijete jiný senzor.
Povolte dva šrouby, které drží filament-sensor-cover.
Povolte šroub M3x10, který drží senzor filamentu.
Vyndejte senzor a dávejte při tom pozor, abyste se nedotkli plochého spoje a čipů na něm.
Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Tady jsme hotovi!
Než budeme pokračovat, tady je malá rekapitulace:
Uložte si nebo vyhoďte všechny staré plastové díly, nebudete je potřebovat. Ponechejte si pouze cable-holder.
Ponechte si oba ventilátory, hotend (s vyměněnou PTFE trubičkou), P.I.N.D.A. senzor, nylonovou strunu a řemen osy X.
Nechte si motor a obě podávací kolečka Bondtech včetně ložisek a hřídele.
Rozebraný senzor filamentu bude nahrazen novým, tento si můžete ponechat pro své budoucí projekty ;)
Spojovací materiál najdete v upgrade kitu, tyto můžete použít jako náhradní.
Připraveni? Přeskočíme na 3. Sestavení osy E
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás