CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2C. Příprava tiskárny (MK4/MK3.9)

Menu

2C. Příprava tiskárny (MK4/MK3.9)

2C. Příprava tiskárny (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 8 months ago
2C. Příprava tiskárny (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
36
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro následující kroky si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
T10 Torx klíč
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Kus látky nebo tkaniny (o rozměrech minimálně 15 x 15 cm) pro zakrytí vyhřívané podložky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete s částečnou demontáží tiskárny, proveďte následující kroky:
Vyjměte filament z extruderu.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Odstraňte ocelový tiskový plát z vyhřívané podložky.
Vyjměte USB flash disk.
Vyjměte cívku filamentu z držáku a vyjměte držák cívek z tiskárny.
Odpojení xLCD kabelů
Odpojení xLCD kabelů
Odpojení xLCD kabelů
Odpojení xLCD kabelů
Opatrně otočte tiskárnu na bok (na zdroj).
Odpojte PE kabel.
Odpojte xLCD kabel.
Možná máte jinou verzi připojeného PE kabelu. Odpojte PE a pokračujte podle pokynů.
Odstranění držáků xLCD kabelů
Odstranění držáků xLCD kabelů
Odstranění držáků xLCD kabelů
Vypáčte kabelové svorky pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Vypáčte a uvolněte všechny kabelové svorky.
Opatrně vyjměte kabely xLCD a kabel PE z kabelových svorek.
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Pomocí čelisťových kleští ustříhněte stahovací pásku blízko u zdroje. Buďte opatrní, abyste nestříhli do kabelů!
Postupujte po svazku kabelů nahoru. Přestřihněte dvě stahovací pásky zajišťující svazek kabelů nad kabely xLCD.
Odřízněte zbývající stahovací pásky na kabelovém svazku. Jejich počet se v tomto místě může lišit.
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Z kabelového svazku odstraňte xLCD kabel a PE kabel.
Postavte tiskárnu zpět na nohy a ponechte kabely xLCD a PE volně vedle tiskárny.
Nepokládejte tiskárnu na xLCD a PE kabely!
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Posuňte vyhřívanou podložku pryč od xLCD obrazovky.
Povolte všechny čtyři šrouby, které drží xLCD v přední desce za použití 2,5mm inbusového klíče. Vyjměte xLCD z tiskárny.
Prozatím uložte xLCD na bezpečné místo. Brzy ho budete opět potřebovat.
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Povolte dva šrouby, které drží kryt zdroje (PSU-cover) a kryt odstraňte.
Povolte dva šrouby, které připevňují zdroj napájení k hliníkové extruzi. Nevyndavejte je úplně! Nechte je na místě.
Povolte dva šrouby s kulatou hlavou, které připevňují napájecí zdroj k přední části rámu.
Pokud je jeden ze šroubů skrytý za dílem X-end, otáčejte ručně oběma závitovými tyčemi současně, abyste posunuli osu X nahoru nebo dolů.
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Zdroj napájení mírně nadzvedněte, až jej lze z tiskárny zcela vyjmout.
Vyjměte zdroj napájení z tiskárny a položte jej na zadní stranu tiskárny na kus látky, jak je znázorněno na obrázku.
Pro vyvedení kabelů z rámu bude nutné tiskárnu mírně nadzvednout.
Opatrně otočte tiskárnu na stranu "elektroniky".
Dávejte pozor, abyste tiskárnu nepoložili na kabely LCD!
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Najděte kruhové otvory v rámu v blízkosti pravého motoru osy Z.
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Protáhněte kabel motoru stahovací páskou a pásku utáhněte. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Pokračujte směrem dolů a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte motor osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Postupujte po drátech a upevněte kabelový svazek pomocí stahovací pásky v několika dalších otvorech.
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Nasaďte podpěru rámu tiskárny na šrouby v hliníkových extruzích (místo zdroje napájení).
Posuňte podpěru rámu tiskárny k rámu.
Připevněte podpěru rámu tiskárny k rámu dvěma šrouby M4x10r.
Zakrytí kabelů zdroje napájení (PSU)
Zakrytí kabelů zdroje napájení (PSU)
Zakrytí kabelů zdroje napájení (PSU)
Zakrytí kabelů zdroje napájení (PSU)
Z elektroniky zabalte kabel PSU (včetně černého&bílého napájecího kabelu a zeleného&žlutého PE kabelu) do textilního obalu.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Celý kabelový svazek omotejte textilním rukávem a mírně ho stočte, ale nepřekrucujte kabely uvnitř.
Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Zakrytí kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí kabelů xLCD obrazovky
Z elektroniky zabalte kabely xLCD a PE do textilního rukávu.
Zatlačte textilní rukáv do blízkosti krabičky s elektronikou.
Obalte kabelový svazek xLCD po celé délce.
Pomocí stahovacího pásku vytvořte smyčku skrz kruhové otvory v rámu kolem kabelů motoru a svazku kabelů xLCD.
Nezapomeňte na levý kabel motoru osy Z na přední straně rámu! Podívejte se na detail na obrázku.
Verze A: Demontáž xLCD
Verze A: Demontáž xLCD
Verze A: Demontáž xLCD
Vyjměte otočný knoflík xLCD (xLCD-knob) a uložte ho pro pozdější použití.
Povolte čtyři šrouby M3x8, které zajišťují desku xLCD.
Sundejte xLCD-support-left.
Sundejte PE Faston 6,3x0,8 a nechte si ho na později.
Verze B: Demontáž xLCD
Verze B: Demontáž xLCD
Verze B: Demontáž xLCD
Vyjměte otočný knoflík xLCD (xLCD-knob) a uložte jej pro pozdější použití.
Povolte pět šroubů M3x8rT, které drží desku xLCD.
Sundejte xLCD-support-left.
Sundejte PE Faston 6,3x0,8 a nechte si ho na později.
Verze A: Demontáž xLCD
Verze A: Demontáž xLCD
Opatrně vytáhněte druhou podpěru xLCD, která vytáhne xLCD z krytu xLCD (xLCD-cover).
Všimněte si malého háčku, který obepíná desku plošných spojů.
Verze B: Demontáž xLCD
Verze B: Demontáž xLCD
Opatrně vytáhněte druhou podpěru xLCD, která vytáhne xLCD z krytu xLCD.
Všimněte si malého háčku, který obepíná desku plošných spojů.
Příprava xLCD: příprava dílů
Příprava xLCD: příprava dílů
Příprava xLCD: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD-cover (1x) starý díl
xLCD screen (1x) starý díl
xLCD-knob (1x) starý díl
xLCD-support-L-MK4 (1x)
xLCD-support-R-MK4 (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava obrazovky xLCD
Příprava obrazovky xLCD
Do každého držáku xLCD (xLCD-support) zasuňte matici M3nS až na doraz.
K zatlačení matic do podpěr xLCD můžete použít inbusový klíč 2,5 mm.
Při manipulaci s díly dávejte pozor, aby matky nevypadly z objímek.
Verze A: Příprava obrazovky xLCD
Verze A: Příprava obrazovky xLCD
Verze A: Příprava obrazovky xLCD
Verze A: Příprava obrazovky xLCD
Vložte xLCD-support-right na xLCD.
Všimněte si malého háčku, který obepíná desku plošných spojů.
Vložte díl xLCD s podpěrou až na doraz do krytu xLCD (xLCD-cover).
Připevněte levý držák (xLCD-support-left) na desku xLCD a zarovnejte jej se dvěma otvory v desce.
Zajistěte podpěru xLCD třemi šrouby M3x8.
Verze B: Příprava obrazovky xLCD
Verze B: Příprava obrazovky xLCD
Verze B: Příprava obrazovky xLCD
Verze B: Příprava obrazovky xLCD
Vložte xLCD-support-right na xLCD.
Všimněte si malého háčku, který obepíná desku plošných spojů.
Vložte díl xLCD s podpěrou až na doraz do krytu xLCD (xLCD-cover).
Připevněte xLCD-support-left (levý držák) na desku xLCD a zarovnejte jej s třemi otvory v desce.
Zajistěte podpěru xLCD třemi šrouby M3x8rT.
Verze A: Instalace PE Faston
Verze A: Instalace PE Faston
Verze A: Instalace PE Faston
Vyhledejte otvor PE na xLCD hned vedle dílu xLCD-support-right.
Vložte spojovací prvek M3x8 a PE faston a zajistěte jej 2,5mm inbusovým klíčem.
Verze B: Instalace PE Faston
Verze B: Instalace PE Faston
Verze B: Instalace PE Faston
Vložte šroub M3x8rT do otvoru PE a zajistěte jej.
Vložte PE Faston mezi xLCD-support-left a desku xLCD. Zarovnejte jej s otvorem a nasměrujte PE Faston mírně šikmo tak, jak vidíte na obrázku.
Sešroubujte všechny díly k sobě s pomocí jednoto šroubu M3x8rT.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
To bylo snadné, že? Odměňte se a doplňte energii na další kapitolu.
Snězte druhou řadu gumových medvídků. Ostatní nechte!
Tiskárna je připravena
Tiskárna je připravena
Tiskárna je připravena
Opatrně umístěte zdroj na vyhřívanou podložku. Použijte kus látky jako ochranu.
Skvělá práce, tiskárna je připravena.
Tiskárnu na chvíli odložte, budete ji potřebovat později.
Nyní přejděme k další kapitole: 3. Montáž enclosure
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás