CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Nastavení tiskárny

Menu

3. Nastavení tiskárny

3. Nastavení tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
3. Nastavení tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
48
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
T10 Torx klíč
Inbusový klíč 2,5 mm
Inbusový klíč 4,0 mm
Jako ochrana vyhřívané podložky se při nastavování použije kartonová krabice. Nápověda: můžete použít krabici od Nextruderu dodanou s tiskárnou.
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Podívejte se na xLCD, existují dvě varianty:
Verze A: faston vpravo dole
Verze B: faston vlevo nahoře
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Zasuňte uzemňovací konektor úplně do PE fastonu.
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Vyrovnejte sestavu xLCD s maticemi v přední hliníkové extruzi.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z levé strany xLCD.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z pravé strany xLCD.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Pomocí klíče T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Klíčem T10 utáhněte dva označené šrouby.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Nejnovější sestavy se dodávají s těsněním trysky předinstalovaným na doku extruderu. Chcete-li si to ověřit, prohlédněte si jeden z dokovacích stanic extruderu zblízka a porovnejte jej s obrázkem, abyste zjistili, zda je těsnění trysky již nasazeno pomocí čtyřhranné matice. Pokud ne, pokračujte podle následujícího textu.
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Zkontrolujte, zda je matice zasunuta v doku nextruderu.

Ujistěte se, že je matka zatlačena do doku až na doraz. Pokud tomu tak není, použijte inbusový klíč k zatlačení matice do doku nextruderu.

Upadlá matice může být v krabici od Nextruderu. Pokud ne, použijte náhradní matici v sáčku od těsnících planžet trysek.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
V následujících krocích budeme pracovat s nářadím a instalovat extruder nad vyhřívanou podložku, doporučujeme ji chránit před případným poškozením. K tomuto účelu může sloužit prázdná krabice od Nextruderu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze.
Použijeme první dva otvory M3 v kovovém profilu.
V dlouhém kovovém profilu je šroub, který upevňuje díl během přepravy. Šroubek v kovovém profilu prozatím ponechte.
Udržte pozici dlouhého kovového profilu pro další krok. Nesmí se hýbat!
Pokud se kovový profil pohybuje, stačí ho posunout úplně doleva a zafixovat šroubem.
Umístěte první Nextruder na krabici a veďte kabely na zadní straně tiskárny.
Při manipulaci s kabeláží se může nextruder pohybovat. Nextruder proto stále sledujte!
Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Těsnící planžeta trysky (2x)
Šroub M3x30 (2x)
Pružinka 15x5 (2x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step First Nextruder docking.
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Do každé těsnící planžety trysky vložte šroub M3x30.
Na každou těsnící planžetu trysky nasaďte pružinku.
Takto postupujte u obou těsnících planžet trysky.
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
Svazek kabelů nesmí být zkroucený.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Umístěte dva kovové kolíčky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním Nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Umístěte druhý Nextruder na krabici a veďte kabely po zadní straně tiskárny.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Připevněte ho do druhého otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! Druhý dok je připraven.
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Opatrně tiskárnu otočte tak, aby přední strana směřovala k vám.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, druhý Nextruder je připraven!
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Na boku tiskárny je boční senzor filamentu. Zasuňte první teflonovou PTFE trubičku extruderu až do horního otvoru v dílu.
Jemně vytáhněte PTFE trubičku zpět, čímž vytlačíte černou objímku v bočním senzoru filamentu a trubičku zajistíte.
Opakujte tento postup pro druhou PTFE trubičku extruderu.
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Konektor antény je připraven od výrobce:
Verze A: Držák Wi-Fi antény je na straně. Pokračujte k dalšímu kroku.
Konektor antény musíte sestavit sami:
Verze B: Wi-fi anténa je uprostřed. Přeskočte prosím na Verze B: Připojení kabelů Nextruderu.
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připojte první kabel extruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény v pravém zadním rohu tiskárny.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připojte první kabel extruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Propojte kabel antény s anténním konektorem na desce XL buddy. Při připojování kabelu podepřete desku Wi-fi prstem.
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Aby toho nebylo málo, máme pro vás nový držák cívky.
Verze:
Verze A: Vytištěný Držák cívky
Máte to? Pokračujte k dalšímu kroku.
Verze B: Vstřikolisovaný držák cívky
Máte to? Pokračujte na Verze B: Montáž držáku cívky: příprava dílů
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Verze A: Držák cívky: vložení matek
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Druhou matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro oba držáky cívek:
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs v extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Připojte a utáhněte druhou sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte první matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Vložte druhou matku M4nEs do extruze.
Matky M4nEs se mohou volně pohybovat, jejich polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Sestavte druhý držák cívky a připevněte jej ke spodní matici M4nEs pomocí šroubu M4x12.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL.
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejděte na poslední kapitolu 4. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás