PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

3. Ustawienie drukarki

3. Ustawienie drukarki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
3. Ustawienie drukarki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
48
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: możesz użyć pudełka po Nextruderze dostarczonym z drukarką.
Wersje modułu LCD
Wersje modułu LCD
Wersje modułu LCD
Spójrz na xLCD, są dwa warianty:
Wersja A: złącze Faston w prawym dolnym rogu
Wersja B: złącze Faston z lewej u góry
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Od przodu drukarki umieść zespół LCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody LCD.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Od przodu drukarki umieść zespół LCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody LCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz złącze uziemiające do złącza PE na xLCD. Wsuń je do końca.
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Wyrównaj zespół xLCD z wpustami rowkowymi w przednim profilu aluminiowym.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z lewej strony xLCD.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z prawej strony xLCD.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Używając wkrętaka T10 poluzuj dwie wskazane śruby po wewnętrznej stronie Nextrudera.
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów.
Używając wkrętaka T10 dokręć dwie wskazane śruby.
Upewnij się, że część wiązki z przewodem i złączem jest skierowana do góry Nextrudera; jak na ilustracji.
Wiązka przewodów musi być zamocowana dokładnie w taki sam sposób, jak na ilustracji; z przewodem na górze i półprzezroczystą rurką PTFE na dole.
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.

Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę ekstrudera. Wciśnij ją do końca.

Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Sprawdź, czy nakrętka M3nS znajduje się w gnieździe w doku Nextrudera.

Upewnij się, że nakrętka jest dociśnięta do końca w gnieździe w doku. Jeśli nie, użyj klucza imbusowego, aby docisnąć ją do końca.

Jeśli nakrętka wypadła, to może znajdować się w pudełku Nextrudera. Jeśli nie, użyj zapasowej nakrętki z woreczka oznaczonego "Nozzle Seal".
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przypomnienie: aby przenosić drukarkę, zawsze chwytaj za uchwyty po obu stronach drukarki. Nie należy podnosić drukarki za aluminiowe profile, ani za panele z blachy na górze.
W kolejnych krokach będziemy pracować z narzędziami i montować ekstruder nad stołem grzewczym, dlatego zalecamy zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Do tego celu może posłużyć puste pudełko po Nextruderze.
Umieść puste pudełko w okolicach przedniej, środkowej części stołu grzewczego.
Przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj wkładkę-mocowanie doków z pięcioma otworami M3 [tch-mounting-insert] wewnątrz tylnego profilu aluminiowego.
Wykorzystamy dwa pierwsze otwory M3 we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert].
W długiej metalowej listwie znajduje się śruba, która mocuje część na czas transportu. Na razie zachowaj śrubę w listwie.
Utrzymaj pozycję wkładki-mocowania doków [tch-mounting-insert] do następnego kroku.Nie może się ruszać! Jeśli wkładka przesunie się, wystarczy dosunąć ją do końca w lewo i unieruchomić za pomocą śruby.
Umieść pierwszy Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Możesz przesunąć Nextruder podczas manipulowania przewodami. Obserwuj go uważnie!
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie. Lepsze zrozumienie i udany montaż można osiągnąć, oglądając film dołączony do instrukcji.
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Uszczelka dyszy: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nozzle seal [uszczelka dyszy] (2x)
Śruba M3x30 (2x)
Sprężyna 15x5 (2x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step First Nextruder docking.
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Wsuń śrubę M3x30 w każdy uchwyt uszczelki dyszy.
Wsuń sprężynę na każdą śrubę uszczelki dyszy.
Wykonaj to samo dla obydwóch uszczelek.
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Wiązka przewodów nie może być skręcona.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Umieść drugi Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Umieść mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router] na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku [xl-dock-cable-router] wystaje śruba. Wkręć śrubę w drugi otwór na śrubę we wkładce-mocowaniu doków [tch-mounting-insert]. Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router] i dokręć śrubę.
Kontrola montażu doków
Kontrola montażu doków
Sprawdź, czy doki są prawidłowo dokręcone. Nie mogą się poruszać.
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Obejrzyj wideo w następnym kroku, aby lepiej zrozumieć procedurę.
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Drugi dok jest gotowy.
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - drugi Nextruder jest gotowy!
Dok jest mocowany na wcisk, więc śruba musi być bardzo mocno dokręcona.
Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Z boku drukarki znajduje się boczny czujnik filamentu. Wsuń rurkę PTFE pierwszego Nextrudera do końca w górny otwór w części.
Delikatnie pociągnij rurkę PTFE do tyłu. Spowoduje to wypchnięcie czarnego kołnierza zaciskowego w bocznym czujniku filamentu i zablokowanie rurki.
Powtórz powyższą procedurę dla rurki PTFE drugiego Nextrudera.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Złącze antenowe jest przygotowane przez producenta:
Wersja A: Mocowanie anteny Wi-Fi jest umieszczone z boku. Przejdź do kolejnego kroku.
Złącze antenowe musi zostać zmontowane przez Ciebie:
Wersja B: Antena Wi-Fi znajduje się pośrodku. Przejdź do Wersja B: Podłączenie przewodów Nextrudera.
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi w prawym tylnym rogu drukarki.
Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Zdejmij nakrętkę z podkładkami ze złącza antenowego.
Złącze antenowe jest gotowe.
Najnowsza wersja złącza ma grubszą podkładkę. Już jej nie potrzebujemy, więc możesz ją wyrzucić.
Umieść złącze antenowe w otworze o tym samym kształcie w mocowaniu anteny Wi-Fi [Wi-Fi-antenna-holder].
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi: przygotowanie części
Przełóż złącze antenowe przez mocowanie [Wi-Fi-antenna-holder].
Umieść cieńszą podkładkę z powrotem na złączu.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego dokręć nakrętkę na złączu antenowym.
Dobra robota! Antena Wi-Fi jest gotowa.
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Włóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz przewód antenowy do złącza antenowego na płytce XL buddy. Podeprzyj płytkę Wifi palcem podczas podłączania przewodu.
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Wersje uchwytu szpuli
Aby nie było zbyt łatwo, mamy dla Ciebie nowy uchwyt na szpulę.
Wersje:
Wersja A: Drukowany uchwyt na szpulę
Mamy to? Przejdź do kolejnego kroku.
Wersja B: Formowany wtryskowo uchwyt na szpulę
Mamy to? Przejdź do Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części.
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Wersja A: uchwyt szpuli - przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] (2x)
Spool-holder-base [podstawa uchwytu na szpulę] (2x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (2x)
Śruba M5x85 (2x)
Wpust rowkowy M5nEs (2x)
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Wersja A: uchwyt szpuli - ustawienie wpustów rowkowych
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z anteną Wi-Fi i bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.
Wersja A: montaż uchwytu szpuli
Wersja A: montaż uchwytu szpuli
Wersja A: montaż uchwytu szpuli
Wersja A: montaż uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla obu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja A: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj pierwszy zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M5nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Przymocuj o dokręć drugi zespół uchwytu szpuli.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli: ustawienie wpustu rowkowego
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M4nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Umieść drugi wpust rowkowy M4nEs w profilu.
Wpust rowkowy M4nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Wersja B: Montaż uchwytu szpuli
Zlokalizuj dwa bolce na podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base] i wyrównaj je z rowkami w ślizgu uchwytu szpuli [spool-holder-slider].
Umieść podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] w ślizgu uchwytu [spool-holder-slider] i wysuń nieco z drugiej strony.
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Wersja B: Przygotowanie uchwytu szpuli
Nałóż śrubę M4x12 na dłuższy koniec klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń klucz imbusowy 3 mm ze śrubą M4x12 przez zmontowany uchwyt szpuli do przygotowanego otworu w podstawie uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Śruba M4x12 musi wystawać przez podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base].
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Wersja B: montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Złóż i przykręć drugi zespół uchwytu szpuli do dolnego wpustu rowkowego M4nEs przy pomocy śruby M4x12.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
To już prawie koniec!
To już prawie koniec!
Gratulacje! Twoja Original Prusa XL jest gotowa do odpalenia!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału: 4. Pierwsze uruchomienie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt