CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

3B. Upgrade extruderu MK3S

Menu

3B. Upgrade extruderu MK3S

3B. Upgrade extruderu MK3S
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3B. Upgrade extruderu MK3S
 Obtížnost
Střední
 Kroky
40
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč na šroub M2
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Několik tipů, než začneme
Tato kapitola je nejdůležitější a nejnáročnější, dělejte ji proto v klidu a nepospíchejte. Správné sestavení extruderu je zásadní.
Pytlík se spojovacím materiálem obsahuje šrouby M3x20 a M3x18. Dejte pozor, ať je neprohodíte! Čtěte pozorně instrukce, ať víte, kdy použít M3x20.
Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem poškodit!
Hotend v MK3S+ používá kratší PTFE trubičku než MK3S (více informací najdete na help.prusa3d.com/PTFE-MK3S+).
Věnujte dostatečnou pozornost vedení kabelů, pokud byste vynechali některý z důležitých kroků, museli byste extruder demontovat.
Tento pytlík obsahuje spojovací materiál navíc. Nedělejte si starosti, pokud vám zbyde několik nevyužitých šroubů a matic.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-body (1x)
Adapter-printer (1x)
FS-lever (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku.
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (2x)
Matka M3n (2x)
Kovová kulička (1x)
Magnet 10x6x2 (1x)
Magnet 20x6x2 (1x)
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Vezměte matku M3ns a vložte ji do dílu Extruder-body až na doraz.
Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
Zajistěte matici pomocí šroubu M3x10. Utáhněte šroub jen nepatrně, později zde ještě budeme umísťovat senzor SuperPINDA.
Vezměte dvě matky M3n a vložte je do plastového dílu.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte díl Extruder-body a vložte do něj jednu matku M3nS až na doraz.
Vezměte menší magnet (10x6x2) a opatrně ho vložte do dílu FS-lever. Většina magnetu bude schovaná uvnitř tištěného dílu.
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Montáž dílu FS-lever
Vložte díl FS-lever do Extruder-body.
Přišroubujte díl šroubem M3x18. Šroub lehce dotáhněte a ujistěte se, že se FS-lever volně pohybuje.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že následující postup je proveden správně. Jinak senzor filamentu nebude fungovat!!!
Vložte větší magnet (20x6x2) do dílu Extruder-body. Magnet vyčnívá.
Nesprávná orientace: magnety se navzájem přitahují a FS-lever je posunutý doleva.
Správná orintace: magnety se navzájem odpuzují a FS-lever je posunutý doprava.
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vložení kovové kuličky
Vezměte tištěný díl Adapter-printer a vložte do něj kovovou kuličku.
Koulejte s kuličkou do všech stran, abyste se ujistili, že se může hladce pohybovat.
V případě hrubého povrchu uvnitř dílu vyjměte kovovou kuličku a vyčistěte vnitřek tištěného dílu.
Díl Adapter-printer umístěte společně s kovovou kuličkou do dílu Extruder-body. Všimněte si zaobleného výčnělku na tištěné části. Musí správně zapadnout do drážky v dílu Extruder-body. Povrchy obou částí by měly být téměř zarovnané.
NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru.
Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)
V tištěném dílu je "kanálek" pro filament. Zarovnejte podle něj ozubení na podávacím kolečku.
Vedení kabelu IR-senzoru
Vedení kabelu IR-senzoru
Vedení kabelu IR-senzoru
Zajistětě, aby během demontáže kabel IR-senzoru nevypadl z X-carriage-back. Pokud se tak stane, postupujte podle těchto instrukcí:
Vezměte kabel IR senzoru a najděte si konec s menším konektorem.
Vložte kabel do dílu X-carriage. Zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.
Vzdálenost mezi konektorem a dílem X-carriage by měla být přibližně 15 mm. Přesnou pozici upravíme později.
Veďte kabel skrz slot (drážku) a zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.
Příprava dílů sestavy Extruder-body
Příprava dílů sestavy Extruder-body
Příprava dílů sestavy Extruder-body
Příprava dílů sestavy Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hotend pro MK3S+ (1x)
Ujistěte se, že jste v minulé kapitole vyměnili PTFE trubičku hotendu. trubička MK3S je delší a není kompatibilní s MK3S+.
Šroub M3x10 (2x)
Šroub M3x40 (1x)
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Vložte sestavený díl Extruder-body do X-carriage. Neskřípněte mezi oběma díly kabel IR-senzoru!!!
Zajistěte ho dvěma šrouby M3x10.
Znovu se ujistěte, že jste vyměnili PTFE trubičku hotendu v minulé kapitole! Trubička MK3S není kompatibilní s MK3S+.
Hotend umístěte do dílu Extruder-body. Musí správně zapadnout do drážky v tištěném dílu, který má shodný tvar s hotendem.
Kabely hotendu by měly směřovat doleva.
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Sestavení Extruder-body
Umístěte sestavený motor extruderu na X-carriage tak, jak je vidět na obrázku. Kabel motoru musí směřovat dolů.
Podržte motor rukou a sešroubujte všechny díly dohromady šroubem M3x40. Použijte pravý otvor pro šroub na zadní straně extruderu.
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Kontrola zarovnání podávacího kolečka
Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.
Shora zasuňte filament do PTFE trubičky přes Bondtech kolečko.
Zkontrolujte zarovnání a pokud bude třeba, povolte stavěcí šroub (červík) na řemeničce a upravte pozici. Pak šroub utáhněte, ale buďte opatrní, můžete ho snadno strhnout.
VYJMĚTE filament.
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový extruder-idler (1x)
Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)
Ložisko (2x) může být zaseknuté uvnitř podávacího kolečka
Osička (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (1x)
Montáž ložisek
Montáž ložisek
Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Sestavení přítlačné kladky (Extruder-idler)
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte podávací kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky (idler a pulley, tedy přítlačnou kladku i řemeničku). Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl. Osička by měla být zarovnána s plochou vytištěného dílu.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Montáž extruder idleru (přítlačné kladky)
Montáž extruder idleru (přítlačné kladky)
Vložte díl Extruder-idler na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat.
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Pro následující kroky si prosím připravte:
Print-fan-support (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (1x)
Přítlačná pružinka (1x) - nasuňte pružinku na šroub
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Příprava dílů pro Extruder-cover
Pro tento krok si prosím připravte:
Extruder-cover (1x)
Matka M3nS (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Zasuňte matku nadoraz do tištěného dílu.
Zkontrolujte správné usazení matky pomocí inbusového klíče.
Druhý otvor pro matku ponechte prázdný, použijeme ho později.
Montáž dílu Extruder-cover
Montáž dílu Extruder-cover
Montáž dílu Extruder-cover
Montáž dílu Extruder-cover
Umístěte díl Extruder-cover na díl Extruder-body. Opět se ujistěte, že všechny tři díly na sebe sedí a lícují.
Vložte a utáhněte dva šrouby M3x40. Buďte opatrní, protože šrouby jsou o něco delší (2-3 mm), než je hloubka celé sestavy.
Vezměte matku M3n a vložte ji až na doraz do dílu Print-fan-support. Toto je důležité!
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Umístěte podporu na extruder a při tom dbejte na to, aby nakloněná část podpory směřovala "dolů" (směrem k trysce).
Podpěru zajistěte šroubem M3x10.
Přítlak dvířek Extruder-idler
Přítlak dvířek Extruder-idler
Přítlak dvířek Extruder-idler
Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.
Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler, dokud se šroub nechytne v matce.
Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Veďte kabel motoru extruderu tak, jako to vidíte na obrázku. Ponechte kabel mírně volný (cca 2-3 cm) pod motorem extruderu. Hodí se to pro budoucí snadnější demontáž.
Veďte kabel drážkou po celé její délce.
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
FINÁLNÍ KONTROLA! Ventilátor má výstup kabelů orientovaný směrem nahoru. Kabel pak prochází horní drážkou v dílu X-carriage. V dílu X-carriage nezapomeňte použít obě drážky. Ujistěte se, že po cestě NENÍ KABEL SKŘÍPNUTÝ!
Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
Poznámka: Šrouby se samy zaříznou do tištěných dílů extruderu. Nejsou zde žádné matky.
Poslední otvor nechte prozatím volný.
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Příprava dílů pro montáž Fan-shroud
Pro následující kroky si prosím připravte:
Fan-shroud (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Matka M3nS (1x)

Pokud jste si vytiskli kryt ventilátoru (fan-shroud) sami, tiskne se společně s vnitřní podpěrou, kterou je třeba nejprve odstranit.

Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Montáž dílu Fan-shroud
Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud.
Zkontrolujte správné usazení matky pomocí inbusového klíče.
Podívejte se na výčnělek na dílu Fan-shroud a na drážku v extruderu.
Vložte Fan-shroud do extruderu. Nasuňte jej tak, aby oba výstupky na dílu Fan-shroud zapadly do drážky na extruderu - viz obrázek.
K zajištění použijte šroub M3x20. Šroub neutahujte silně, mohlo by dojít k poškození plastového obalu. Ujistěte se, že se může ventilátor volně točit.
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.
Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.
Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.
Z druhé strany vložte zbývající šroub M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.
Veďte kabel podle znázornění na obrázku směrem ke slotu (drážce). Kabel mírně ohněte směrem k extruderu. NETAHEJTE za kabel!
Příprava senzoru SuperPINDA
Příprava senzoru SuperPINDA
Pro následující kroky si prosím připravte:
Senzor SuperPINDA (1x)
Všimněte si, že SuperPINDA se liší od předchozí generace senzoru PINDA. Teď už má v konektoru pouze tři vodiče.
Montáž senzoru SuperPINDA
Montáž senzoru SuperPINDA
Montáž senzoru SuperPINDA
Montáž senzoru SuperPINDA
Vložte nový senzor SuperPINDA do držáku.
Vsuňte asi polovinu senzoru. Na přesné pozici nezáleží, upravíme ji později.
Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.
Šroubek lehce dotáhněte. Nedotahujte ho úplně. Výšku senzoru SuperPINDA nastavíte později.
Vtlačte kabel do drážky společně s kabelem od ventilátoru.
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Příprava nylonové struny
Při úpravě nylonové struny doporučujeme použít ochranné brýle.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nová černá nylonová struna délky 50 cm (1x)
Balíček pro upgrade obsahuje novou nylonovou strunu pro případ, že by ta vaše z rozebrané tiskárny byla poškozena nebo již nebyla dostatečně tuhá.
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte, zda vypadá špička podobně jako na třetím obrázku.
Balíček pro upgrade obsahuje novou nylonovou strunu pro případ, že by ta vaše z rozebrané tiskárny byla poškozena nebo již nebyla dostatečně tuhá.
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Vložení nylonové struny
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte nylonovou strunu špičatým koncem do otvoru a otočte s ní. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE VELICE OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Příprava dílů IR-senzoru
Příprava dílů IR-senzoru
Příprava dílů IR-senzoru
Příprava dílů IR-senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M2x8 (1x)
Nový Prusa IR-senzor (1x)
Ujistěte se, že jste si připravili červenou verzi IR-senzoru. Můžete použít červený IR-senzor, který jste měli na tiskárně dříve, a nový z balení si ponechat jako náhradní. Nepoužívejte starou (černou) verzi senzoru!
FS-cover (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Montáž IR-senzoru
Usaďte IR-sensor na horní část dílu Extruder-body a přišroubujte ho pomocí šroubu M2x8. Ujistěte se, že černý plast "ve tvaru U" směřuje dolu.
Utáhněte šroub M2x8, senzor by se neměl hýbat - dávejte však pozor. Plošný spoj není nezničitelný ;)
Připojte kabel. Mějte při tom na paměti správnou orientaci konektoru.
Ponechte kabel mírně volný, jako na obrázku. Nedělejte smyčku příliš velkou, protože by kabel mohl narážet do rámu. V případě potřeby upravte délku smyčky opatrným zatažením za kabel.
Položte díl FS-cover na extruder a zarovnejte ho podle obrázku. Zkosené hrany krytu musí směřovat k vám.
Vložte šroub (pozor na správný otvor) a utáhněte ho.
Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste ji zarovnat inbusovým klíčem a nebo použít delší šroub se závitem po celé délce (z pytlíku s náhradními šrouby).
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x10 (4x)
Stahovací páska (5x)
Nový textilní rukáv 13×490 mm (1×)
Balíček pro upgrade obsahuje nový textilní rukáv pro případ, že by došlo k poškození vašeho z rozebrané tiskárny.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Kabel senzoru SuperPINDA a nylonovou strunu protlačte skrze otvor v x-carriage-back.
Umístěte x-carriage-back na extruder.
Zajistěte ho čtyřmi šrouby M3x10.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů vedoucích z extruderu.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů. Šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Osa E je hotova!
Osa E je hotova!
Už máme hotovo? Skoro!
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Je čas na další kapitolu: 4. Elektronika
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás