CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4. Sestavení elektroniky

4. Sestavení elektroniky

4. Sestavení elektroniky
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Sestavení elektroniky
 Obtížnost
Střední
 Kroky
6
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Zapojení kabelového svazku z extruderu
Najděte na desce Einsy-base otvor pro nylonovou strunu, budete jej potřebovat v následujícím kroku.
Než budete pokračovat, musíte zakroutit textilní oplet. Tím docílíte toho, aby kabely během tisku nevypadly.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.
Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a protáhnout do délky.
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zapojení kabelového svazku z Extruderu
Zasuňte nylonovou strunu do slotu.
Pokud nylonová struna končí někde uvnitř textilního rukávu, vraťte se k předchozímu kroku a podívejte se na způsob, jak zkrátit textilní rukáv.
Ujistěte se, že struna netlačí na kabel motoru osy X, což by indikovalo, že je příliš dlouhá a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit strunu nahoru.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Starší jednotky MK3 mohou mít upevnění kabelového svazku pomocí stahovací pásky. K upevnění textilního rukávu použijte stahovací pásek. Neutahujte jej příliš, mohlo by dojít k poškození kabelů!
Zapojení kabelů (upgrade MK3 na MK3S+)
Zapojení kabelů (upgrade MK3 na MK3S+)
Zapojení kabelů (upgrade MK3 na MK3S+)
Pokud upgradujete z MK3S na MK3S+, tento krok prosím přeskočte.
Připojte všechny odpojené kabely podle schématu zapojení.
Některé tiskárny nemusí mít díl plug-aligner (oranžový rámeček ve slotu senzoru filamentu). Nemá to žádný vliv na funkci tiskárny.
Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle schématu zapojení.
Připojení kabelu senzoru SuperPINDA (upgrade MK3S na MK3S+)
Připojení kabelu senzoru SuperPINDA (upgrade MK3S na MK3S+)
Připojení kabelu senzoru SuperPINDA (upgrade MK3S na MK3S+)
Připojení kabelu senzoru SuperPINDA (upgrade MK3S na MK3S+)
Pokud upgradujete z MK3 na MK3S+, tento krok prosím přeskočte.
Zapojte senzor SuperPINDA do desky Einsy.
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle schématu zapojení.
Pro jistotu zkontrolujte správné připojení kabelu senzoru filamentu. Konektor musí být zapojen do spodní řady slotu. Nesprávné zapojení může vést k trvalému poškození senzoru.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Uspořádejte vedení kabelů podle posledního obrázku a připevněte svazek kabelů k pouzdru Einsy pomocí dvou stahovacích pásků.
Starší jednotky MK3 nemají na pouzdře Einsy výčnělky pro připevnění stahovacího pásku.
Hotovo
Hotovo
Zavřete dvířka Einsy-door a zajistěte je šroubem M3x40.
Už máte skoro hotovo... pokračujte další kapitolou.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás