CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Montáž Nextruderu & příslušenství

6. Montáž Nextruderu & příslušenství

6. Montáž Nextruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 19 days ago
6. Montáž Nextruderu & příslušenství
 Obtížnost
Střední
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Vedení kabelu Nextruderu
Vedení kabelu Nextruderu
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě:
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze a posuňte jej až na levou stranu.
Použijeme první dva otvory M3 v kovovém profilu.
Montáž doků Nextruderu
Montáž doků Nextruderu
Montáž doků Nextruderu
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Připojte všechny zbývající doky stejným postupem
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Najděte díl Wi-Fi-antenna-holder (krytka) na zadní straně tiskárny.
Za držákem antény je kabel antény, netahejte za konektor!
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Připojte první kabel extruderu k hornímu slotu označenému DWARF 1.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připevněte krytku ke šroubům. Zatlačte ji zcela doleva a šroubky dotáhněte.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
3D tiskárna Original Prusa XL může být dodávána s jednou ze dvou verzí antény Wi-Fi. Každá z nich má jiný tvar. Obě fungují stejně.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Tento krok je pouze pro tiskárny, které mají anténu Wi-Fi na zadní straně tiskárny. Pokud má vaše tiskárna boční anténu, pokračujte k dalšímu kroku.
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Senzor filamentu
Senzor filamentu
Senzor filamentu
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám.
Vložte PTFE trubičku do prostředního slotu v senzoru filamentu.
Zasuňte první PTFE trubičku extruderu až do horního otvoru v dílu.
Zasuňte druhou PTFE trubičku Nextruderu až do prostředního otvoru v dílu.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana se senzorem filamentu (se 3 PTFE trubičkami) směřovala směrem k vám.
Vložte druhou matku M4nEs do extruze. Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M4nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Připevněte druhý držák cívky k matce M4nEs za použití 3mm inbusového klíče. Všimněte si, že na dílu spool-holder-mount je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Druhý Nextruder připojte stejným způsobem jako první.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Vezměte první svazek kabelů doku Nextruderu.
Zkontrolujte, že není kabelový svazek zkroucený.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů a zatlačte nahoru, aby se poloha upravila.
Klíčem T10 utáhněte dva označené šrouby.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Sestavte a připojte všechny Nextrudery.
Dobrá práce!
Nozzle seal heigh calibration
Nozzle seal heigh calibration
Nozzle seal heigh calibration
Starting in May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
The following image was made with the Nextruder and dock removed from the printer for better visibility of how it should be set. Please do not remove the docks from the printer and set the seal height with the dock still connected to the printer.
In the next step, we'll calibrate the height of the nozzle seal.
Using the 2.5 mm Allen key, tighten or untighten the M3x30 screw to calibrate the height of the nozzle seal.
Proceed to the next step.
Nozzle seal heigh calibration
Nozzle seal heigh calibration
Nozzle seal heigh calibration
Nozzle seal heigh calibration
If is the Nozzle seal too low or too high, we need to reposition its height.
Using a 2.5 mm Allen key:
Turn the M3x30 screw clockwise to set the Nozzle seal lower.
Turn the M3x30 screw counterclockwise to set the Nozzle seal higher.
The correct position of the nozzle seal is when it isn't bent and is touching the nozzle.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte dalších osm medvídků.
Věděli jste, že zářivých barev gumových medvídků se dosahuje pomocí potravinářských barviv, která jim dodávají na vizuální přitažlivosti.
Zbývající spojovací materiál
Zbývající spojovací materiál
Abyste se vyhnuli obavám ze zbytků matek a šroubů, podívejte se na následující seznam spojovacího materiálu, který by měl po dokončení montáže zůstat nepoužitý z původního balení.
Nezapomeňte, že pokud jste použili nějaký z náhradních dílů, může se jejich konečný počet lišit.

Zbývající položky spojovacího materiálu:
- M3x8bT (1x) 
-
M3x8rT (2x) 
M3x10 (1x) 
- M3x12 (1x)
- M3x12bt (2x)
- M3x14 (1x)
- M3x30 (1x)
- M3x35 (2x)
- M3nN (1x)
- M3nS (1x)
- Pružinka 15x5 (1x)

Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL.
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Přejděte na další kapitolu: 7. První spuštění
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás