CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. První spuštění

6. První spuštění
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
6. První spuštění
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
31
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Než začnete s Multi-Toolem
Než začnete s Multi-Toolem
V této kapitole je uveden stručný popis průvodce. Upozorňujeme, že snímky obrazovky jsou ilustrativní a mohou se lišit od těch ve firmwaru.
Ujistěte se, že používáte Firmware 4.7.0 nebo novější.
Aktualizaci firmwaru si můžete stáhnout v sekci Ke stažení. Návod k aktualizaci firmwaru naleznete v článku Jak aktualizovat firmware (MK4/XL)
Některé části průvodce je třeba provést vícekrát, což závisí na počtu nástrojových hlav. Například:
Kalibrace doku
Kalibrace Loadcell
Kalibrace senzoru filamentu
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna na stabilním místě, kde nemůže docházet k přenosu okolních vibrací (například tam, kde tisknou další tiskárny).
Ze zadní strany tiskárny připojte kabel zdroje napájení.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Obnovení továrního nastavení
Obnovení továrního nastavení
Obnovení továrního nastavení
Obnovení továrního nastavení
Po upgradu musíme nejprve obnovit tovární nastavení tiskárny.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Nastavení -> Systém -> Tovární nastavení a vyberte Obnovení nastavení & Kalibrace.
Počkejte, až bude tiskárna připravena.
Restartujte tiskárnu.
Vyberte vámi preferovaný jazyk.
Skvělá práce! Tiskárna je připravena pro Průvodce. Pokračujte k dalšímu kroku.
Průvodce
Průvodce
Průvodce
Po spuštění tiskárny se na obrazovce zobrazí výzva k provedení testu tiskárny a průvodce nastavením.
Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo jejich pohybu.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Kalibrace doků vás provede správnou kalibrací polohy jednotlivých nástrojových hlav na tiskárně.
Pro tento postup si prosím připravte:
Univerzální klíč (1x)
Malý klíč (1x)
Při kalibraci doku je nutné správně dodržovat všechny kroky! Nespěchejte, každý krok si přečtěte dvakrát a pak pokračujte podle pokynů.
Průvodce: povolte kolíček (pin)
Průvodce: povolte kolíček (pin)
Průvodce: povolte kolíček (pin)
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Pomocí miniaturního klíče odšroubujte a vyjměte oba kolíčky doku 1.
Průvodce: povolte šrouby
Průvodce: povolte šrouby
Průvodce: povolte šrouby
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Pomocí univerzálního klíče povolte dva šrouby. Stačí několik otáček.
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Ručně přesuňte měnič nástrojů na první nástroj.
Ručně zajistěte kovové tyče podle popisu na obrázku.
Nástroj musí být v zásobníku nástrojů zajištěn.
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte horní šroub na straně doku.
Po potvrzení tlačítkem pokračovat na LCD displeji opustí osa XY s nástrojem dok. Vyčistěte prostor.
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Vložte dva kovové kolíčky a utáhněte je pomocí miniaturního klíče.
Po kliknutí na tlačítko pokračovat na LCD displeji tiskárna vrátí nástroj do dock1 a provede několik kalibračních pohybů.
Po kalibraci Dock1 přejděte ke kalibraci Dock2 a postup zopakujte.
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
V dalším kroku průvodce budete vyzváni, abyste se dotkli trysky a otestovali a zkalibrovali senzor Loadcell. Během tohoto postupu se části tiskárny nezahřívají, můžete se jich dotýkat. Dále zvolte na Pokračovat.
Prozatím se trysky nedotýkejte, počkejte, až budete vyzváni zprávou: NYNÍ se dotkněte trysky.
Lehce poklepejte na trysku. Není třeba používat větší sílu. V případě, že Loadcell nezaznamená dostatečný dotyk, budete vyzváni k opakování kroku. V opačném případě se po úspěšném provedení zobrazí Test Loadcell proběhl v pořádku.
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Po upgradu je třeba znovu zkalibrovat senzory filamentu.
Ve vaší tiskárně by neměl být žádný filament.
Proveďte kalibraci senzoru filamentu. Postupujte podle pokynů na displeji.
Zvolte NE, ve vaší tiskárně není žádný filament.
Počkejte, až vás tiskárna vyzve k vložení filamentu do bočního senzoru filamentu.
Pokračujte k dalšímu kroku.
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Nyní zasuňte filament do teflonové trubičky (vybrané nástrojové hlavy) v bočním senzoru filamentu a tlačte na něj, dokud nedosáhne senzoru filamentu v extruderu (ucítíte mírný odpor).
Stav bočního senzoru filamentu (vlevo) i senzoru filamentu extruderu (vpravo) můžete zkontrolovat na spodní liště na obrazovce.
Kalibrace senzoru filamentu trvá několik sekund.
Po úspěšné kalibraci pokračujte na obrazovce výběrem možnosti Pokračovat.
Pokračujte k dalšímu kroku.
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Počkejte, až vás tiskárna vyzve k vyjmutí filamentu z bočního senzoru filamentu.
Zcela vyjměte filament z postranního senzoru filamentu.
Na obrazovce vyberte možnost Dokončit a pokračujte v kalibraci se všemi hlavami nástrojů na tiskárně.
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Vložte kalibrační kolíček do plastového dílu.
Zatlačte kolíček (pin) do plastové části tak, aby nahoře vznikla malá mezera.
Dobrá práce, kolíček (pin) je připraven.
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Při kalibraci posunu je třeba zašroubovat kalibrační kolíček do středu vyhřívané podložky.
Klepnutím na Pokračovat spustíte kalibraci offsetu nástrojů.
Kalibrační kolíček (1x)
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Teď tiskárna začne krátkou kalibraci.
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Sundejte z vyhřívané podložky ocelový tiskový plát,
Vložte kalibrační pin do středu vyhřívané podložky. Otočte pinem po směru hodinových ručiček.
Tiskárna nyní provede kalibraci všech pěti nástrojových hlav.
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Odšroubujte kalibrační kolíček z vyhřívané podložky a sundejte ho. Otočte proti směru hodinových ručiček.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Tiskárna dokončí kalibraci.
Dobrá práce! Kalibrace offsetu (posunu) je hotová.
Hotovo!
Hotovo!
To je vše. Tiskárna je připravena k tisku. Přesto pokračujte dle pokynů v tomto návodu až do konce.
Odměňte se!
Odměňte se!
Vypadá to, že jste všechno úspěšně sestavili a zapojili! Bezpochyby ;). Gratulujeme! Za to si zasloužíte velkou odměnu. Můžete sníst všechny zbývající gumové medvídky... a nezapomeňte se podělit s těmi, kteří vás během stavby podporovali.
Věděli jste, že gumoví medvídci Haribo jsou jednou z nejdůležitějších součástí návodu k sestavení Original Prusa tiskáren.
Kontrola instalace vyhřívané podložky (částečně složená tiskárna)
Kontrola instalace vyhřívané podložky (částečně složená tiskárna)
Kontrola instalace vyhřívané podložky (částečně složená tiskárna)
Kontrola instalace vyhřívané podložky (částečně složená tiskárna)
Tento krok je určen pouze pro před-sestavené verze tiskárny. (PSU). Pokud máte sestavenou verzi, tento krok přeskočte.
V tomto kroku se ujistíme, že je vyhřívaná podložka nainstalovaná správně.
Šroubovákem T10 lehce povolte všechny šrouby na bocích dílu bed-frame (rám vyhřívané podložky). Stačí několik otáček.
Navštivte v nabídce Ovládání > Posunout osu a nastavte hodnotu Posunout Z na nejnižší pozici.
Nechte vyhřívanou podložku pár sekund být, dokud se neusadí v nejnižší poloze.
V nejnižší poloze utáhněte všechny šrouby pomocí šroubováku T10.
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Nyní si přečtěte Příručku 3D tisku, která je přizpůsobena vaší tiskárně, a podle pokynů tiskárnu správně nastavte. Nejnovější verze je vždy k dispozici na tomto odkazu.
Přečtěte si kapitoly Odpovědnost a Bezpečnost.
Ukázkové 3D modely
Ukázkové 3D modely
Gratulujeme. A teď už opravdu na ten první tisk :)
Můžete začít tím, že si vytisknete některé z našich testovacích objektů přiložených na flash disku - můžete si je prohlédnout Printables.
Centrum Nápovědy
Centrum Nápovědy
Pokud narazíte na jakýkoliv problém, podívejte se nejprve do naší databáze znalostí na help.prusa3d.com
Odpovědi na různé problémy přidáváme každý den!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Nezapomeňte se přidat k největší Prusa komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL, nebo G-cody odladěné pro vaši tiskárnu. Registrujte se na Printables.com
Hledáte inspiraci pro nový projekt? Na našem blogu vychází článek každý týden.
Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, nejprve se podívejte se na naše fórum, komunita je zde velice aktivní a určitě vám poradí :-).
Všechny služby sdílí jeden účet.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás