CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Montáž Nextruderu & příslušenství

Menu

5. Montáž Nextruderu & příslušenství

5. Montáž Nextruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
5. Montáž Nextruderu & příslušenství
 Obtížnost
Střední
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Montáž bočního senzoru filamentu - pravý (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (1x)
Pravý senzor filamentu
Pravý senzor filamentu
Pravý senzor filamentu
Pravý senzor filamentu
Z pravé strany tiskárny:
Vložte matku M3nEs do extruze.
Zapojte kabel senzoru filamentu do senzoru filamentu.
Vložte a utáhněte šroubek M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Nyní byste měli mít připojeny oba snímače bočních vláken.
Vedení kabelu Nextruderu
Vedení kabelu Nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze a posuňte jej až na levou stranu.
Použijeme všechny otvory M3 v kovovém profilu.
Udržte pozici dlouhého kovového profilu pro další krok. Nesmí se hýbat!
Verze A: Připojení doků Nextruderu
Verze A: Připojení doků Nextruderu
Verze A: Připojení doků Nextruderu
Verze A: Připojení doků Nextruderu
If you have older docks, attach them to the first and the second positions. Then attach the new docks from the upgrade.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Zatlačte 2,5mm inbusový klíč až k otvoru v zadním kovovém dílu, dokud nedosáhnete na prostřední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Dok je nacvakávací, šroub tedy musí být dotažen VELMI silně.
Opakujte tento krok pro druhý dok.
Verze B: Připojení doků Nextruderu
Verze B: Připojení doků Nextruderu
Verze B: Připojení doků Nextruderu
If you have older docks installed in the first and the second dock position, continue attaching the docks from the third position.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Připojte všechny zbývající doky stejným postupem
Kontrola doku
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Verze A: Těsnění trysky: příprava dílů
Verze A: Těsnění trysky: příprava dílů
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Následující instrukce jsou určeny pouze pro tiskárny bez přednamontovaného těsnění trysky. Pokud jste těsnění trysky již na doky Nextruderu nainstalovali, přejděte na Připojení kabelů Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Těsnění trysky (2x)
V případě pádu připevněte pružinku ke šroubu M3x30.
Verze A: Instalace těsnění trysky Nextruderu
Verze A: Instalace těsnění trysky Nextruderu
Verze A: Instalace těsnění trysky Nextruderu
Verze A: Instalace těsnění trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnění trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena později v této kapitole.
Doky mají otvor pro těsnící planžetu trysky.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.
Opakujte tento postup pro druhý dok.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Kabel druhého doku (zprava) připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Instalace zadního držáku Wi-Fi antény
Instalace zadního držáku Wi-Fi antény
Instalace zadního držáku Wi-Fi antény
Instalace zadního držáku Wi-Fi antény
Tento krok je pouze pro tiskárny, které mají anténu Wi-Fi na zadní straně tiskárny. Pokud má vaše tiskárna boční anténu, pokračujte k dalšímu kroku.
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Nevyjímejte desku XL-Splitter z tiskárny, fotografie je pouze ilustrační pro zapojení konektorů Nextruderu.
Připojte třetí, čtvrtý a pátý (zprava) Nextruder k rozdělovači:
Třetí Nextruder.
Čtvrtý Nextruder.
Pátý Nextruder.
XL-splitter s připojenými Nextrudery by měl vypadat takto.
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy zpět na tiskárnu.
Zkontrolujte kabely Nextruderů, musí být uvnitř výřezu v krytu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Najděte pravý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z prvního doku (zprava) až do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z druhého doku (zprava) až nadoraz do prostředního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z třetího doku (zprava) až nadoraz do spodního otvoru v dílu.
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Najděte levý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z čtvrtého doku (zprava) až nadoraz do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z pátého doku (zprava) až na doraz do prostředního otvoru v dílu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
Tiskárna Original Prusa XL se dodává se dvěma verzemi Wi-Fi antény, z nichž každá má jiný tvar. Funkčnost je však stejná.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Tento krok je pouze pro tiskárny, které mají anténu Wi-Fi na zadní straně tiskárny.
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro všechny tři držáky cívek:
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Držák cívky: levá strana tiskárny
Držák cívky: levá strana tiskárny
Držák cívky: levá strana tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se senzorem filamentu (s 3 PTFE trubičkami).
Třetí matici M4nEs vložte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Matky M4nEs se mohou volně pohybovat, jejich polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Připevněte a utáhněte třetí držák cívky k matce M4nEs za použití 4mm inbusového klíče. Všimněte si, že na dílu spool-holder-mount je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Otočte tiskárnu tak, aby senzor filamentu (se dvěma PTFE trubičkami) směřoval k vám.
Čtvrtou a pátou matici M4nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Matky M4nEs se mohou volně pohybovat, jejich polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Připevněte čtvrtý a pátý držák cívky k matce M4nEs za použití 3mm inbusového klíče. Všimněte si, že na dílu spool-holder-base je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Druhý, třetí, čtvrtý a pátý Nextruder připojte stejným způsobem jako první.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Vezměte první svazek kabelů doku Nextruderu.
Zkontrolujte, že není kabelový svazek zkroucený.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů a zatlačte nahoru, aby se poloha upravila.
Klíčem T10 utáhněte dva označené šrouby.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Sestavte a připojte všechny Nextrudery.
Dobrá práce!
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Na těsnění trysek byly použity kroky kalibrace výšky doku Nextruderu bez tiskárny pro lepší přehlednost, pokračujte v dalších krocích na tiskárně. Doky nedemontujte.
V dalším kroku zkalibrujeme výšku těsnění trysky.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte nebo povolte šroub M3x30 pro kalibraci výšky těsnění trysky.
Pokud máte starší verzi dílu XL-dock-cable-router, postupujte podle instrukcí pro nový XL-dock-cable-router.
Pokračujte k dalšímu kroku.
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Pokud je těsnění trysky příliš nízko nebo příliš vysoko, musíme změnit její výšku.
Za použití 2,5mm inbusového klíče:
Otáčením šroubu M3x30 ve směru hodinových ručiček nastavte těsnění trysky níže.
Otáčením šroubu M3x30 proti směru hodinových ručiček nastavte těsnění trysky výš.
Správná poloha těsnění trysky je, když těsnění není ohnuté a dotýká se trysky.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte dalších osm medvídků.
Věděli jste, že zářivých barev gumových medvídků se dosahuje pomocí potravinářských barviv, která jim dodávají na vizuální přitažlivosti.
Zbývající spojovací materiál
Zbývající spojovací materiál
Abyste se vyhnuli obavám ze zbytků matek a šroubů, podívejte se na následující seznam spojovacího materiálu, který by měl po dokončení montáže zůstat nepoužitý z původního balení.
Nezapomeňte, že pokud jste použili nějaký z náhradních dílů, může se jejich konečný počet lišit.

Zbývající položky spojovacího materiálu:
- Šroub svorkovnice (1x)
- M3x6 (1x) 
-
M3x8 (1x) 
M3x10 (2x) 
- M3x12 (1x)
- M3x20rT (2x)
- M4x12 (1x)

Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL.
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejdeme na poslední kapitolu 6. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás