CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

9B. MK3S+ / MK3.5 Modifikace extruderu (KIT)

Menu

9B. MK3S+ / MK3.5 Modifikace extruderu (KIT)

9B. MK3S+ / MK3.5 Modifikace extruderu (KIT)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
9B. MK3S+ / MK3.5 Modifikace extruderu (KIT)
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
39
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Čelisťové kleště
1,5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Měřicí nástroj (volitelný), nejlepší je digitální posuvné měřítko
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny

Tato kapitola popisuje modifikace jednomateriálové MK3S+ / MK3.5 extruderu na MMU3.

Všechny díly si ponechte. Některé z nich bude třeba znovu namontovat na své místo.
Než začnete, ujistěte se, že:
Filament je vysunut a tisková hlava je ve výšce, ve které je snadno přístupná.
Tiskárna je správně zchlazená a ocelový tiskový plát je odstraněn z tiskárny.
Tiskárna je vypnutá a vypojená ze zásuvky.
Na tiskárně MK3.5 si zajistěte snadný přístup ke krabičce s elektronikou na levé straně.
MK3S+ Uvolnění kabelového svazku
MK3S+ Uvolnění kabelového svazku
MK3S+ Uvolnění kabelového svazku
Abyste mohli na MK3S+ používat MMU3, je třeba vyměnit několik součástí tiskové hlavy. Nejprve musíme uvolnit svazek kabelů extruderu.
Pokud používáte tiskárnu MK3.5, přeskočte o dva kroky dopředu.
Inbusem povolte šroub M3x40 na skříňce elektroniky a otevřete dvířka na druhé straně.
Povolte dva šrouby M3x10 a vyndejte ze shora extruder-cable-clip.
Pokud kabely uvnitř skříňky s elektronikou drží stahovací pásky, opatrně je přestřihněte a odstraňte.
MK3S+ Odpojení kabelu IR filament senzoru
MK3S+ Odpojení kabelu IR filament senzoru
MK3S+ Odpojení kabelu IR filament senzoru
Opatrně odpojte kabel senzoru filamentu a ujistěte se, že se může volně pohybovat v krabičce elektroniky.
Opatrně mírně směrem k extruderu povytáhněte kabel IR filament senzoru. Senzor bude umístěn v jiné poloze a stávající délka kabelu je nedostatečná. Ujistěte se, že kabel je po celé jeho délce volný. Kompletní demontáž není nutná.
MK3.5 Uvolnění kabelového svazku
MK3.5 Uvolnění kabelového svazku
MK3.5 Uvolnění kabelového svazku
MK3.5 Uvolnění kabelového svazku
Tento krok platí pouze pro tiskárnu MK3.5. Pokud používáte tiskárnu MK3S+ přejděte k dalšímu kroku.
Odstraňte čtyři šrouby M3x6 držící kryt xBuddy. Odstraňte kryt.
Vyšroubujte dva šrouby M3x18, které drží přední část držáku kabelu, a vyjměte díl Ext-cable-holder-a.
Opatrně odřízněte a odstraňte stahovací pásky upevňující svazek kabelů a dávejte pozor, abyste nepoškodili žádný kabel.
Opatrně mírně směrem k extruderu povytáhněte kabel IR filament senzoru. Senzor bude umístěn v jiné poloze a stávající délka kabelu je nedostatečná. Ujistěte se, že kabel je po celé jeho délce volný. Kompletní demontáž není nutná.
Demontáž dílu X-carriage-back
Demontáž dílu X-carriage-back
Demontáž dílu X-carriage-back
Demontáž dílu X-carriage-back
Přeřízněte a odstraňte všechny stahovací pásky z držáku kabelů za extruderem.
Uvolněte textilní rukáv na svazku kabelů mírným zatažením dozadu. Obvykle není nutné jej zcela odstraňovat.
Vyšroubujte všechny čtyři šrouby M3x10 na zadní části dílu X-carriage-back.
Abyste zajistili snadnější průchod kabelů, oddělte x-carriage v zadní části asi o 10 mm.
Rozebrání FS-cover a ventilátoru hotendu
Rozebrání FS-cover a ventilátoru hotendu
Rozebrání FS-cover a ventilátoru hotendu
Rozebrání FS-cover a ventilátoru hotendu
Povolte a odstraňte šroub M3x10 na vrchu.
Odstraňte FS-cover, později bude nahrazen novým.
Povolte přítlačný šroub Idleru M3x40 s pružinkou na boku. Můžete jej ponechat na místě.
Povolte šroub M2x8, odpojte a vyjměte IR senzor filamentu.
S IR senzorem filamentu zacházejte opatrně, držte jej po stranách. Snažte se nedotýkat součástek na desce plošných spojů. Mějte jej na místě bezpečném proti elektrostatickému výboji.
Povolte oba šrouby M3x40 vpředu, jen o několik otáček, abyste vytvořili asi 0,5cm mezeru v těle extruderu (extruder-body).
Povolte a odstraňte všechny šrouby, které drží ventilátor hotendu na boku. Ventilátor vyjměte. Musíme se dostat k šroubu za ventilátorem.
Rozebrání extruderu-body
Rozebrání extruderu-body
Rozebrání extruderu-body
Rozebrání extruderu-body
Povolte a vyndejte šroub M3x40 na zadní straně, který drží Extruder-idler na boku.
Odstraňte z tiskárny přítlačnou kladku (extruder-idler).
Odstraňte druhý šroub M3x40 na zadní straně.
Od nynějška se snažte držet části extruderu pohromadě, protože se mohou snadno rozpadnout, když je nedrží pohromadě šrouby!
Pomocí inbusového klíče zatlačte černý díl Adapter-printer nahoru. Mějte na paměti, že uvnitř je ocelová kulička, která obvykle vypadne. Díl vyjměte úplně.
Díl Adapter-printer vyměníte za nové.
Kabel IR filament senzoru
Kabel IR filament senzoru
Kabel IR filament senzoru
Kabel IR filament senzoru
Ve svazku kabelů najděte kabel IR filament senzoru a přesuňte jej z boxu elektroniky směrem k extruderu.
Uchopte kabely IR filament senzoru a zkuste je jemně vytáhnout nahoru k horní části extruderu.
Za kabel příliš netahejte.

Tlačte kabel směrem k extruderu z krabičky s elektronikou, zatímco vytahujete kabel nahoře. Tímto způsobem by se měl kabel posouvat bez výrazného odporu.

Kombinujte jemné tlačení a tahání za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
Snažíme se dostat 6 cm kabelu nad horní část extruder body.
INFORMACE o PTFE trubičce hotendu
INFORMACE o PTFE trubičce hotendu
INFORMACE o PTFE trubičce hotendu
INFORMACE o PTFE trubičce hotendu
VELMI DŮLEŽITÉ INFO! ČTĚTE POZORNĚ!!
Uvnitř hotendu extruderu je krátká teflonová PTFE trubička. Hraje hlavní roli v provozu MMU. Tato trubička ochlazuje roztavený hrot filamentu, aby na něm vytvořila úzký ostrý konec, zatímco MMU provádí výměnu materiálu.
Trubička je považována za spotřební materiál, protože se při pravidelném používání časem opotřebovává. Proto by se měla pravidelně jednou za čas měnit poté, co tiskárna překročí určité množství výměn materiálu. Důrazně doporučujeme její výměnu nyní, protože extruder je již částečně rozmontován.
Nová teflonová PTFE trubička hotendu má vnitřní průměr od 1,85 mm. Pokud je vaše tiskárna nová nebo nebyla příliš používána, můžete výměnu PTFE trubičky vynechat a přeskočit rovnou na krok "Adapter-printer příprava dílů"

Vzorek vpravo byl vyjmut z tiskárny po přibližně 20 000 výměnách materiálu za použití vysokoteplotního abrazivního filamentu, který opotřeboval otvor trubičky až na 2,4 mm. To mělo za následek větší stringování a deformování špičky filamentu, což vedlo k častým problémům se zaváděním filamentu do MMU na daném stroji. Takto opotřebovaná PTFE trubička musela být vyměněna.

Rozdělení extruderu
Rozdělení extruderu
Rozdělení extruderu
Povolte oba šrouby M3x40 vpředu, těsně pod motorem extruderu. Neodstraňujte je úplně. Budeme je používat k uchycení dílů extruderu.
Opatrně rozdělte extruder vytažením přední části.
Vytvořte přibližně 1cm mezeru podobnou té, která je vidět na obrázku.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Uchopte hotend a nakloněte jeho horní část směrem k motoru. Jemnými pohyby ji posuňte dolů.
Pokud je hotend stále zaseknutý uvnitř, uvolněte více šrouby pod motorem, abyste zvětšili mezeru mezi tištěnými díly.
BUĎTE VELICE OPATRNÍ s kabely hotendu!!! Mohli byste je poškodit! Použijte přiměřenou sílu pro vytažení hotendu. Neohýbejte kabely.
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Pro následující kroky si prosím připravte:
PTFE trubička hotendu (1x)
PTFE trubička pro MK3S+ je 42,3 mm dlouhá, 1,85 mm ID, 4 mm OD, vnitřní zkosení na jedné straně, vnější zkosení na druhé straně.
Přiložená PTFE trubička je určena pouze pro tiskárny MK3S+. trubičky PTFE pro MK3S a MK3S+ se liší délkou.
Odstranění staré PTFE trubičky
Odstranění staré PTFE trubičky
Odstranění staré PTFE trubičky
Zatlačte černou plastovou objímku.
Z hotendu odstraňte PTFE trubičku.
Když je černá objímka stále stlačená, zatlačte teflonovou PTFE trubičku dovnitř a pak ji vytáhněte. Tímto způsobem nejprve uvolníte malé kovové háčky uvnitř černé objímky. Pokud PTFE trubičku vytlačíte, aniž by byly háčky řádně odpojeny, může se trubička uvnitř zaseknout.
Opotřebovanou teflonovou PTFE trubičku ihned vyhoďte do nejbližšího odpadkového koše, abyste ji omylem neinstalovali zpět ;)
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Nyní je čas na vložení nové PTFE trubičky. Pamatujte, že je každý konec trubičky jiný.
Jeden konec trubičky má vnější zkosení. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Druhá strana má vnitřní zkosení. Tento kónický tvar je vstupem pro filament. Tato část musí být zvenkuhotendu.
Zasuňte teflonovou PTFE trubičku. Zasuňte ji až nadoraz a držte ji!

Druhou rukou vytáhněte objímku a přitom stále tlačte teflonovou PTFE trubičku dovnitř. JE TO KRITICKY DŮLEŽITÉ pro správnou funkci hotendu.

.
Po dokončení vkládání nové teflonové PTFE trubičky zkontrolujte, zda je celý hotend dotažený a zda se během procesu nic neuvolnilo.
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovu vložte hotend zpět do extruderu. Ujistěte se, že je jeho orientace stejná jako na obrázku.
JE KRITICKY DŮLEŽITÉ zajistit, aby byl hotend správně namontován v tělese extruderu!!! Horní část hotendu musí zapadnout do správných vybrání v tištěných dílech. Viz druhý a třetí obrázek!
Znovusložení extruderu (část 2.)
Znovusložení extruderu (část 2.)
Znovusložení extruderu (část 2.)
Ještě jednou zkontolujte správnou pozici hotendu. Podívejte se zespodu extruderu. Topný blok hotendu by měl být orientován tak jako na obrázku. Kolmo k tištěným dílům, kabely směřují dozadu.
Veďte kabely termistorů nad silnými kabely topení.

Podívejte se na extruder z boku. Tryska by měla být mírně pod tištěným krytem ventilátoru (fan-shroud).

Pokud je výrazně níže než na obrázku, není váš hotend správně zasunutý.

Znovusložení extruderu (3. část)
Znovusložení extruderu (3. část)
Znovusložení extruderu (3. část)
Opatrně a pomalu zatlačte všechny díly k sobě.
V případě, že zaznamenáte výrazný odpor, okamžitě přestaňte a zkontrolujte, který díl blokuje pohyb.
Dva šrouby M3x40 na přední straně extruderu mírně utáhněte - jen tak, aby díly extruderu držely blíže u sebe. Později šrouby dotáhneme úplně.
Adapter-printer příprava dílů
Adapter-printer příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Adapter-printer-mmu (1x)
Balení by mělo obsahovat pouze oranžový adaptér. Pokud jste si díly vytiskli sami, nepoužívejte prosím verzi s otvorem pro ocelovou kuličku. (používá se pro single-material - jednomateriálové - tiskárny)
Sestavení Adapter-printer
Sestavení Adapter-printer
Sestavení Adapter-printer
Vložte Adapter-printer do otvoru v horní části v těla extruderu. Podívejte se na výstupek, musí zapadat do drážky.
Zatlačte ji dolů, dokud nebude v jedné rovině s povrchem.
Nový chimney: příprava dílů
Nový chimney: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Chimney base (1x) s Tappex Microbarb 0006-M5 závitovou vložkou
Chimney (1x)
Matka M3nS (1x)
Podložka M3 (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Nová sestava chimney (1. část)
Nová sestava chimney (1. část)
Vezměte díl Chimney a orientujte ji tak, jak je vidět na obrázku.
Vložte matici M3nS do označeného otvoru na spodní straně tištěného dílu.
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Přidejte díl Chimney base na extruder. Všimněte si správné orientace na obrázku.
Ujistěte se, že je kabel nad základnou komínu a je orientován tak, jak je vidět na obrázku.
Nasuňte chimney na díl base z pravé strany.
Ujistěte se, že kabel prochází kanálem na spodní straně základny komína a vychází na pravé straně.
Díly k sobě připevněte pomocí šroubu M3x18. Utáhněte jej tak, aby díly držely na extruderu. Nedotahujte je ještě úplně. Později budeme muset díly posunout.
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Vložte šroub M3x30 do označeného otvoru na boku komínkové základny. Šroubujte tak dlouho, dokud se komínek úplně nezasune dovnitř.
Jakmile ucítíte mírný odpor, přestaňte utahovat. Neutahujte šroub příliš silně!
Vložte podložku M3 do označeného otvoru na vrchu komínkové základny (díl Chimney-Base).

Zatlačte ji až na doraz, aby se hlava šroubu zajistila na místě.
Ujistěte se, že hlava šroubu je za podložkou. Tímto způsobem budete moci otáčením šroubu přesně pohybovat dílem chimney v obou směrech.
Pomocí inbusového klíče 2,5 mm upravte polohu podložky tak, aby byla ve středu a abyste později dosáhli na hlavu šroubu pod ní.
Příprava IR filament senzoru
Příprava IR filament senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt Chimney (1x)
Šroub M2x8 (1x), který jste už dříve odstranili z tiskárny
Prusa IR senzor filamentu (1x), který jste z tiskárny už dříve odstranili
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Připevněte IR filament senzoru na horní část dílu chimney.
Ujistěte se, že elektronické součástky na desce senzoru směřují dolů a tři připojovací kolíky jsou vzadu.
Na senzor nasaďte krytku.
Pomocí 1,5mm inbusového klíče zajistěte kryt na místě malým šroubem M2x8.
Podívejte se na zadní stranu extruderu. Připojte kabel k senzoru filamentu.
Ujistěte se, že bezpečnostní západka na konektoru směřuje nahoru a konektor je zarovnán s kolíky.
Při nesprávném zapojení konektoru můžete poškodit elektroniku!!!
Rozebrání přítlačné kladky (extruder-idler)
Rozebrání přítlačné kladky (extruder-idler)
Nyní vezměte díl Extruder-idler, který jste předtím odstranili z extruderu. Musíme z něj vyndat kolečka Bondtech, ložiska a hřídel.
Tištěný plastový díl bude nahrazen novým.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vytlačte hřídel ven. Uschovejte jí pro pozdější použití.
Vyndejte podávací kolečko Bondtech, ale BUĎTE OPATRNÍ, uvnitř jsou dvě ložiska. Neztraťte je!
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler-mmu (1x)
Ujistěte se, že používáte správné nové díly.
Podávací kolečko Bondtech (1x) , které jste předtím sundali z originálního idleru.
Jehlové ložisko (2x) ,které jste předtím sundali z originálního idleru. Může být stále uvnitř podávacích koleček.
Matka M3n (1x)
Hřídel (1x) , které jste předtím sundali z originálního idleru.
PrusaLube (1x) dodaný lubrikant
Vložení ložisek do Bondtech kolečka & mazání
Vložení ložisek do Bondtech kolečka & mazání
Vložení ložisek do Bondtech kolečka & mazání
Vložení ložisek do Bondtech kolečka & mazání
Do jehel v obou ložiskách přidejte malou dávku maziva. Přebytečné mazivo setřete, aby se nerozneslo všude kolem.
Vložte obě ložiska do podávacích koleček Bondtech. Dbejte na to, aby ložiska během montáže nevyklouzla.
Do převodové části podávacího kolečka Bondtech přidejte trochu maziva.

Dbejte na to, aby se mazivo nedostalo do drážky filamentu.

Nepoužívejte nadměrné množství maziva. Stačí jen malé množství.
Sestava Extruder-idler-mmu (1. část)
Sestava Extruder-idler-mmu (1. část)
Sestava Extruder-idler-mmu (1. část)
Sestava Extruder-idler-mmu (1. část)
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler-mmu2s.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte kolečka Bondtech do idleru podle obrázku. Ujistěte se, že je ozubená část Bondtech na straně plastového dílu s výřezem.
Zasuňte hřídel přes idler a podávací kolečko Bondtech. Použijte přiměřenou sílu, aby nedošlo k rozbití plastového dílu.
Sestava Extruder-idler-mmu (2. část)
Sestava Extruder-idler-mmu (2. část)
Sestava Extruder-idler-mmu (2. část)
Pomocí 2,5mm inbusového klíče zasuňte hřídel tak, aby byla zasunuta rovnoměrně na obou stranách.
Zkontrolujte, zda se podávací kolečko Bondtech může volně otáčet.
Příprava dílů spojovacího materiálu extruderu
Příprava dílů spojovacího materiálu extruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:

M3x40 šroub s pružinkou (1x) (přítlačný šroubek extruder idleru. Může být stále v extruderu. )

Šroub M3x40 (2x)
Šroub M3x20 (1x) (Spodní roh ventilátoru extruderu)
Šroub M3x14 (3x) (ventilátor extruderu)
Byly dodávány dvě verze ventilátoru extruderu. Většina tiskáren má ventilátor Noctua, ale pokud máte ventilátor Delta, mírně se liší šrouby M3x16b a M3x22b. Použijte šrouby, které jste z ventilátoru odstranili dříve.
Šroub M3x10 (4x) (x-carriage-back)
Znovusložení extruderu
Znovusložení extruderu
Znovusložení extruderu
Znovusložení extruderu
Dotáhněte dva šrouby M3x40 v přední části extruderu.
Přidejte ventilátor k extruderu a posuňte jej dozadu. Za ventilátorem jsou kabely. Pomocí inbusového klíče můžete kabely jemně zatlačit do vyhrazeného kanálku.
Než přikročíte k upevnění ventilátoru, ujistěte se, že jsou všechny kabely uvnitř kanálku.
Ventilátor má dvě strany, na jedné je nálepka s označením. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Ventilátor připevněte s pomocí následujících šroubů (v závislosti na verzi ventilátoru):
Šroub M3x14 / M3x16b (3x)
Šroub M3x20 / M3x22b (1x) ve spodním rohu.
Instalace Extruder-idler-mmu
Instalace Extruder-idler-mmu
Instalace Extruder-idler-mmu
Instalace Extruder-idler-mmu
Přidejte Extruder-idler-mmu na extruder.
Do otvorů v zadní části extruderu vložte dva šrouby M3x40. Mírně je utáhněte.
Šroub držící díl extruder-idler příliš neutahujte. Jinak se idler nebude moci volně pohybovat.
Do otvoru na levé straně extruderu vložte přítlačný šroub idleru M3x40 s pružinkou.
Jednou rukou přidržujte idler, zatímco z druhé strany utahujete napínací šroub. Hlava šroubu by měla být v jedné rovině nebo mírně pod povrchem. Tak bude idler vytažen správnou silou.
Znovusestavení X-carriage-back
Znovusestavení X-carriage-back
Nyní se podívejte na zadní stranu extruderu. Jemně zatlačte díl X-carriage-back směrem k extruderu. Ujistěte se, že mezi oběma díly nejsou skřípnuté žádné kabely a že kabely správně zapadají do vyhrazených kanálků!
Utáhněte všechny čtyři šrouby M3x10.

Šrouby utáhněte přiměřenou silou.

Pokud jsou horní dva šrouby utaženy příliš silně, horní dvě ložiska budou připomínat tvar písmene V, osa se nebude moci správně pohybovat a horní tyč osy X se poškodí. Horní šrouby utáhněte jen lehce. Nezapomeňte, že horní dvě ložiska jsou zajištěna stahovacími páskami - horní dva šrouby tedy nemusí být příliš utažené.

.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů. Poté rukáv zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Utáhněte rukáv kolem svazku kabelů (aniž byste kabely uvnitř překroutili). Pevně jej držte, zatímco jej upevňujete na místě pomocí stahovacích pásek.
DŮLEŽITÉ: Zbývající část každé stahovací pásky odštípněte kleštěmi co nejblíže k její hlavě. Všimněte si správné polohy hlavy každé pásky (směřuje nahoru).
Připojení kabelů hotendu
Připojení kabelů hotendu
Připojení kabelů hotendu
Prostrčte dvě stahovací pásky horními otvory držáku kabelů (cable-holder). Stahovací pásky kolem kabelů hotendu mírně utáhněte.
Uspořádejte kabely z hotendu do vyhrazeného kanálku na spodní straně.
Utáhněte stahovací páskjy a odstřihněte jejich přebývající části.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás