PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Druk sekwencyjny

Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

div class="note-callout">Ta opcja jest niedostępna, gdy PrusaSlicer jest ustawiony w trybie "Prostym".

Drukowanie kilku modeli na raz może odbywać się sekwencyjnie, tj. jeden po drugim - drukarka wydrukuje jeden model, następnie przejdzie do kolejnego. Może to zminimalizować wyciekanie filamentu i powstawanie nitek między wydrukami. Może również zapobiec straceniu kilku wydruków ukończonych częściowo, jeśli któryś z nich odklei się od stołu.

Możesz włączyć tę opcję w sekcji Ustawienia druku - Opcje wyjściowe - Druk sekwencyjny (model po modelu).

Naciśnij klawisz E w podglądzie 3D, aby wyświetlić kolejność drukowania modeli.

Możesz zmienić kolejność przez przeciągnięcie modeli na liście. Modele umieszczone na szczycie listy będą drukowane jako pierwsze, następnie drukarka będzie po kolei przechodzić to tych ułożonych poniżej.

Doglądaj drukarki regularnie, aby sprawdzić, czy ich pierwsze warstwy dobrze przylegają do stołu.

Kolizje

W druku sekwencyjnym istnieje duże prawdopodobieństwo kolizji głowicy drukującej lub osi X z ukończonymi wydrukami. PrusaSlicer spróbuje ostrzec Cię w takich przypadkach, ale nawet, jeśli podczas cięcia nie pojawi się komunikat, to zalecamy szczególną ostrożność i umieszczanie modeli tak, aby uniknąć kolizji.

Układaj modele tak, aby kolejność druku wynosiła: od umieszczonych z przodu do tyłu, od lewej do prawej i od najniższego do najwyższego,
aby zminimalizować ryzyko kolizji z ekstruderem lub elementami osi X.

Jeśli PrusaSlicer wykryje kolizję, zwizualizuje ją za pomocą czerwonego podświetlenia nakładających się regionów..

Aby PrusaSlicer był w stanie wykryć możliwość kolizji, ustaw Odstęp od ekstrudera.

Promień

Zajęta przestrzeń wokół ekstrudera w formie cylindra. 

Wysokość

Odległość pomiędzy czubkiem dyszy, a prętami osi X (lub najmniejsza odległość od innego elementu osi X, który mógłby zahaczyć o gotowy wydruk).

PrusaSlicer chce, aby wszystkie modele były niższe niż wysokość określona w ustawieniach, poza ostatnim, który może sięgać do maksimum zakresu osi Z.

Wizualna reprezentacja domyślnych parametrów, tworzących strefę bezpieczeństwa o promieniu 45 mm i wysokości 20 mm wokół dyszy (dzięki David Renaud)

Algorytm wykrywania zderzeń jest dość prosty i czasami będzie uniemożliwiać eksportowanie możliwego do wydrukowania pliku G-code. Możesz zdecydować się na modyfikację parametrów, ale robisz to na własną odpowiedzialność.

Przykład

Wysokość strefy bezpieczeństwa to 20 mm.
Model ma 25 mm wysokości.

Modele można wydrukować sekwencyjnie, ale obecny algorytm wykrywania kolizji nie rozróżnia sytuacji z lewej (niemożliwa do wydrukowania przez kolizję z prętem osi X) i z prawej (możliwa do wydrukowania). Musisz więc ręcznie zmienić parametry strefy bezpieczeństwa.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt