PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Menu LCD (MK4)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFRJA

Original Prusa MK4 wyposażona jest w kolorowy ekran LCD, który między innymi obsługuje miniatury G-code i kody QR.

Stopka ekranu głównego może być edytowana, aby wyświetlać na głównym ekranie te funkcje, które uznasz za przydatne.

Upewnij się, że zawsze masz najnowszą wersję firmware.

Struktura menu

 • Druk
 • Nagrzewanie
   • PLA
   • PETG
   • ASA
   • PC
   • PVB
   • ABS
   • HIPS
   • PP
   • FLEX
   • PA
   • Chłodzenie
 • Filament
   • Załaduj filament
   • Rozładuj filament
   • Zmień filament
   • Czyszczenie
 • Sterowanie
   • Ruch osi
     • Ruch X
     • Ruch Y
     • Ruch Z
     • Ruch E
     • Chłodzenie
   •  Temperatura
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy
     • Wentylator wydruku
     • Chłodzenie
   • Auto bazowanie
   • Ustaw gotowość
   • Wyłącz silniki
   • Cold pull
   • Kalibracje i testy
     • 1. Test wentylatorów
     • 2. Test osi XY
     • 3. Kalibracja wyrównania Z
     • 4. Test tensometru
     • 5. Test osi Z
     • 6. Test grzałki
     • 7. Osiowanie przekładni
     • 8. Kalibracja czujnika filamentu
 • Ustawienia
   • Czujnik filamentu
   • Wykrywanie zablokowanego filamentu
   • Moduł MMU
   • Tryb Stealth
   • Kontrola wentylatorów
   • Input Shaper
     • Filtr osi X
     • Częstotliwość osi X
     • Filtr osi Y
     • Częstotliwość osi Y
   • Interfejs użytkownika
     • Stopka
     • Sortowanie plików [czas/nazwa]
     • Ekran postępu wydruku [wyłączony, 30-200 s]
     • Wyłącznik czasowy menu
     • Tryb dźwięku [głośny/cichy/asysta/pojedynczy]
     • Nagrzewanie przy zmianie filamentu [dysza/dysza i stół]
     • RGM Status Bar
     • Dotyk
     • Touch Sig workaround
   • Język i czas
     • Język
     • Zmiana strefy czasowej
     • Format czasu
   • Sieć
     • Prusa Link
       • Włączone
       • Generuj hasło
       • Użytkownik
       • Hasło
     • Prusa Connect
       • Włączone
       • Status
       • Error
       • Dodaj drukarkę do Connect
       • Wczytaj ustawienia
     • Domyślne [Eth/Wi-fi]
     • Adres IPv4
     • Adres MAC
     • Dane diag. i log
     • Ethernet
       • Protokół
       • LAN
       • Adres IPv4
       • Maska IPv4
       • Brama IPv4
       • Adres MAC
     • Wi-Fi
       • Ustawienia modułu Wi-fi
       • Utwórz dane logowania
       • Wczytaj dane logowania
       • Protokół
       • LAN
       • Adres IPv4
       • Maska IPv4
       • Brama IPv4
       • Adres MAC
   • Sprzęt
     • Średnica dyszy [0,40 mm/0,60 mm/0,80 mm/0,25 mm]
     • Weryfikacje G-code
       • Średnica dyszy [ostrzeżenie/restrykcyjne/brak]
       • Model drukarki [ostrzeżenie/restrykcyjne/brak]
       • Wersja Firmware [ostrzeżenie/restrykcyjne/brak]
       • Poziom G-code [ostrzeżenie/restrykcyjne/brak]
       • Kompatybilność MK3 [ostrzeżenie/restrykcyjne/brak]
     • Silikonowa skarpeta na Nextruderze
     • Rodzaj drukarki [MK3.9/MK4]
     • Nextruder [MMU/Fabryczny]
     • Konserwacja Nextrudera
   • Aktualizacja FW
   • System
     • Zapisz zrzut błędów
     • Identyfikator urządzenia w QR
     • Wczytaj ustawienia z pliku
     • Reset ustawień fabrycznych
       • Reset ustawień & kalibracji
       • Twardy reset (wymagane USB z FW)
 • Info
   • Info o sensorach
     • Temperatura bariery cieplnej
     • Temperatura płyty
     • Temperatura stołu
     • Temperatura dyszy
     • Wartość tensometru
     • Czujnik filamentu
     • Wentylator wydruku
     • Wentylator radiatora
     • Napięcie grzałek
     • Napięcie wejściowe
     • Prąd grzałek
     • Prąd wejściowy
     • Prąd MMU
   • Info o wersji
     • Wersja Firmware
     • Wersja Bootloadera
     • Płyta Buddy
     • Numer seryjny
     • Płytka Love Board
     • xLCD
   • Statystyki druku
     • Statystyki błędów
       • Zaniki zasilania
     • Statystyki
       • Oś X
       • Oś Y
       • Oś Z
       • Filament
       • Czas druku
 • Czy ten artykuł był pomocny?

  Komentarze

  Wciąż masz pytania?

  Wciąż masz pytania?

  Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
  A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

  Kontakt