PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Możesz otworzyć okno Preferencji przez otwarcie menu Konfiguracja - Preferencje lub kombinacją klawiszy Ctrl + P.

Preferencje są podzielone na kilka zakładek dla łatwiejszej nawigacji.

Ogólne

Zapamiętaj katalog wyjściowy

Domyślnie włączone. Jeśli włączone, PrusaSlicer będzie zapisywał pliki w ostatnim katalogu wyjściowym zamiast w katalogu z plikiem wejściowym.

Rozmieść modele automatycznie

Domyślnie wyłączone. Po włączeniu PrusaSlicer będzie automatycznie umieszczał modele wokół środka stołu. Nie zmieni to relacji modelu w stosunku do innych modeli. Weź pod uwagę, że jeśli automatyczne rozmieszczanie będzie włączone a na stole będzie tylko jeden model, to niemożliwe będzie jego przesunięcie, ponieważ zawsze będzie przyciągany do środka stołu.

Przetwarzanie w tle

Domyślnie generowanie G-code rozpoczyna się w momencie naciśnięcia przycisku Cięcie lub po przejściu do okna podglądu. Po włączeniu przetwarzania w tle, G-code będzie generowany od razu po dodaniu modeli. W rezultacie widok pociętego modelu, jak i szacowany czas druku będą dostępne praktycznie od razu po przejściu do okna poglądu.

Przetwarzanie w tle przydaje się szczególnie w przypadku, w którym często przechodzisz od zmiany ustawień do podglądu G-code (np. przy ustawianiu parametrów podpór).

Za każdym razem, gdy dokonasz jakiejkolwiek zmiany na stole (np. przesunięcie modelu, skopiowanie go), odpowiednia część G-code zostanie zaktualizowana w tle. Weź pod uwagę, że, w przeciwieństwie do starszych wersji Slic3r PE, przetwarzanie w tle jest teraz lepiej zoptymalizowane i nie wymaga ponownego generowania całego kodu, co powodowało znaczne zużycie zasobów. Przeliczane są tylko te sekcje kodu, z którymi związane są zmiany dokonane przez użytkownika.

Pamiętaj, że przy starszych lub wolniejszych urządzeniach, włączenie przetwarzania w tle może powodować spadek płynności.

Eksport pełnych ścieżek do 3MF i AMF

Domyślnie, pliki projektów 3MF nie zapisują pełnych ścieżek do modeli źródłowych, ponieważ udostępnianie takich plików mogłoby stanowić (niewielkie) zagrożenie dla bezpieczeństwa. Włączenie tej opcji spowoduje, że przy ponownym otwarciu projektu, funkcja Wczytaj ponownie z dysku będzie automatycznie lokalizować pliki modelu, bez konieczności wskazywania ścieżki do nich. Więcej o funkcji Wczytaj ponownie z dysku dowiesz się z tego artykułu.

Skojarz pliki .3MF z PrusaSlicer

Włączenie tej opcji sprawi, że pliki 3MF będą domyślnie otwierane w PrusaSlicerze. Podczas kolejnego otwierania pliku .3MF prawdopodobnie zostanie wyświetlone okienko z wyborem programu.

Skojarz pliki .STL z PrusaSlicer

Włączenie tej opcji sprawi, że pliki STL będą domyślnie otwierane w PrusaSlicerze. Podczas kolejnego otwierania pliku .STL prawdopodobnie zostanie wyświetlone okienko z wyborem programu.

Automatyczna aktualizacja wbudowanych zestawów ustawień

Jeśli aktywna, to PrusaSlicer będzie pobierać aktualizacje wbudowanych zestawów ustawień w tle (dotyczy ustawień druku, filamentu i drukarek). Będą one pobierane do osobnego folderu tymczasowego. Opcja aktualizacji ustawień będzie oferowana przy starcie aplikacji.

PrusaSlicer NIGDY nie usuwa profili stworzonych przez użytkownika. Dodatkowo, podczas każdej aktualizacji profili, wykonywany jest całkowity zrzut obecnej konfiguracji.

Lokalizacja zrzutów

Windows C:\Użytkownicy\nazwa-użytkownika\AppData\Roaming\PrusaSlicer\snapshots
Mac “HDD” ▸ ⁨Użytkownicy⁩ ▸ ⁨nazwa-użytkownika⁩ ▸ ⁨Biblioteka⁩ ▸ ⁨Application Support⁩ ▸ ⁨PrusaSlicer⁩ ▸ snapshots
Linux ~/.PrusaSlicer/snapshots
Wersje rozwojowe (alpha i beta) używają innych zestawów ustawień, niż wersje stabilne. Pozwala to zamiennie używać różnych wydań bez ich wzajemnego wpływu na siebie. Zrzuty możesz znaleźć w odpowiednich folderach z danymi: PrusaSlicer, PrusaSlicer-alpha,
PrusaSlicer-beta

Ukryj “-domyślne-” zestawy ustawień

Domyślnie włączone. Jeśli jest dostępny działający profil druku/filamentu/drukarki to "domyślny" pusty profil będzie ukryty na liście rozwijanej.

Pokaż niekompatybilne ustawienia druku i filamentów

Włączenie tej opcji spowoduje pokazywanie na listach profili druku i filamentów, które są oznaczone jako niekompatybilne z obecnie wybraną drukarką.

Pokaż okno dialogowe przy upuszczaniu projektu

Po włączeniu tej funkcji, przeciągnięcie i upuszczenie projektu w formacie 3MF do PrusaSlicera spowoduje pojawienie się monitu, w którym możesz wybrać wczytanie samego modelu lub wczytanie i aktywowanie również profilu drukarki/materiału/druku.

Zezwalaj tylko na pojedynczą instancję PrusaSlicer

Po włączeniu, dozwolone będzie uruchomienie tylko jednej instancji PrusaSlicera. Oznacza to, że otwieranie plików skojarzonych z PrusaSlicerem spowoduje dodanie modelu do uruchomionej instancji PrusaSlicera. Po wyłączeniu możesz uruchomić kilka instancji na raz, które będą zupełnie niezależne od siebie. Uruchomienie wielu instancji może spowolnić działanie Twojego komputera, jeśli jego moc obliczeniowa jest niewystarczająca (np. tańsze laptopy).

Pytaj o niezapisane zmiany podczas zamykania aplikacji

Po włączeniu, zamykanie PrusaSlicera spowoduje wyświetlenie monitu o akcję dotyczącą niezapisanych zmian i profili. Możesz wybrać "Zapamiętaj mój wybór", aby automatycznie powtarzać wybraną akcję w przyszłości.

Pytaj o niezapisane zmiany przy wyborze nowego zestawu ustawień

Po włączeniu, zmiana profilu spowoduje wyświetlenie monitu o akcję dotyczącą niezapisanych zmian. Jedną z opcji jest "Transfer", czyli przeniesienie zmian, które może być szczególnie przydatne, gdy chcesz zachować niektóre z dokonanych zmian (np. zachować włączenie podpór). Możesz wybrać "Zapamiętaj mój wybór", aby automatycznie powtarzać wybraną akcję w przyszłości.

Pytaj o niezapisane zmiany podczas tworzenia nowego zestawu ustawień

Jeśli opcja ta jest włączona, podczas tworzenia nowego zestawu ustawień zawsze będzie wyświetlane pytanie, jakie działania należy podjąć w przypadku niezapisanych zmian.

Pokaż ekran startowy

Wyłączenie ekranu startowego nie przyspieszy uruchamiania PrusaSlicera.

Wyczyść stos akcji Cofnij / Ponów w nowym projekcie

Jeśli opcja ta jest włączona, wczytanie nowego projektu spowoduje usunięcie historii akcji Cofnij / Ponów.

Włącz obsługę starszych urządzeń 3DConnexion

Po włączeniu, ekran ustawień starszych ustawień 3DConnexion będzie dostępny po naciśnięciu Ctrl + M.

Widok

Widok perspektywiczny (domyślny) - Użyj widoku perspektywicznego

Widok perspektywiczny daje więcej informacji o głębokości, ponieważ modele na drugim planie są mniejsze od tych na pierwszym. Widok perspektywiczny to w gruncie rzeczy widzenie rzeczywistego świata przez ludzkie oko. 

Widok ortograficzny - Wyłącz widok perspektywiczny

Widok ortograficzny jest często używany w projektowaniu części. Wszystkie obiekty mają taką samą skalę, linie równoległe pozostają równoległe, a jednostka długości będzie zawsze taka sama, na całym obszarze rysunku. Ułatwia to oszacowanie relatywnego rozmiaru modeli i ich rozmieszczanie.

Odwróć kierunek zoomu kółkiem myszy

Po włączeniu, obracanie kółka w górę spowoduje oddalanie widoku, zamiast przybliżanie i vice versa.

GUI

Użyj własnego rozmiaru ikon pasków narzędzi

Zarówno górny, jak i dolny pasek narzędzi automatycznie przeskalowuje się względem DPI systemu. Możesz ręcznie nadpisać skalowanie i ustawić inny rozmiar przy pomocy suwaka.

Pokaż przycisk zwijania/rozwijania bocznego panelu

Po włączeniu, przycisk zwijania/rozwijania bocznego panelu będzie widoczny. Gdy przycisk jest niewidoczny, możesz użyć kombinacji Shift + Tab. Ta funkcja jest szczególnie przydatna na urządzeniach z mniejszym ekranem lub podczas wykonywania zrzutów ekranu w podglądzie cięcia.

Nie otwieraj linków w przeglądarce

Domyślnie (gdy wyłączone), łącza do poszczególnych ustawień będą przekierowywać do tej dokumentacji. Kliknięcie na łącze spowoduje otwarcie przeglądarki i przekierowanie do odpowiedniego artykułu. Po zaznaczeniu tej opcji, łącza nie będą działać (niektórzy użytkownicy wyrazili obawy związane z bezpieczeństwem).

Użyj kolorów dla osi w panelu manipulacji

Jeśli opcja jest włączona, nazwy i wartości osi będą kolorowane zgodnie z kolorami osi. Jeśli jest wyłączona, zostanie użyty stary interfejs użytkownika.

Porządkowanie modyfikatorów obiektów wg typów

Jeśli opcja ta jest włączona, kolejność na liście obiektów będzie zawsze następująca: Część modelu, Odejmowanie objętości, Modyfikator, Blokada podpory, Wymuszenie podpory. Jeśli jest wyłączona, można dowolnie zmieniać ich kolejność, jednak jedna z części modelu zawsze musi być na pierwszym miejscu.

Ustawianie zakładek ustawień jako elementów menu (eksperymentalne)

Eksperymentalna opcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce w pionie na małych ekranach.

Pokaż powiadomienie "Porada dnia" po uruchomieniu

Jeśli opcja ta jest włączona, przy każdym uruchomieniu PrusaSlicera będzie wyświetlana jedna przydatna wskazówka.

Powiadamiaj o nowych wydaniach

Gdy opcja ta jest włączona i nowsza stabilna wersja PrusaSlicera jest dostępna, powiadomienie zostanie wyświetlone przy następnym uruchomieniu (nigdy podczas używania programu). Opcja "Tylko wydania stabilne" powiadomi Cię tylko o stabilnych, ostatecznych wydaniach, a opcja "Wszystkie" powiadomi Cię o wszystkich wydaniach, w tym wersjach alfa, beta i Release Candidate.

Obecnie jest to tylko mechanizm powiadamiania, nie przeprowadza automatycznej instalacji.

Własny rozmiar ikon pasków narzędzi

Zarówno górny, jak i lewy pasek narzędziowy są automatycznie skalowane na podstawie rozdzielczości DPI podawanej przez system operacyjny. Możesz ręcznie zastąpić to skalowanie i ustawić inny rozmiar za pomocą suwaka.

Opcje układu

Poprzedni układ z paskiem kart

Ustawienia są umieszczone w zakładkach na górze okna.

Nowy układ z dostępem przez przycisk ustawień w górnym menu

Nowy przycisk otwierający sekcję ustawień pojawi się na górnym pasku. Pozwala to zaoszczędzić trochę obszaru ekranowego na urządzeniach z mniejszymi wyświetlaczami.

Ustawienia w oknie niemodalnym

Ustawienia zostaną otwarte w nowym, niemodalnym oknie. Oznacza to, że możesz mieć otwarte ustawienia na jednym ekranie, a podgląd cięcia na drugim. Interakcja z obydwoma oknami jest możliwa w tym samym czasie. Działa to świetnie z włączonym "Przetwarzaniem w tle" - możesz zmieniać ustawienia i od razu widzieć aktualizację w podglądzie.

Interfejs w trybie ciemnym (eksperymentalny)

Włącz tryb ciemny

Włącza tryb ciemny.

Użyj systemowego menu w aplikacji

W systemie Widows aplikacja będzie używać standardowego menu systemowego. Jeśli ze względu na skalowanie wygląda ono brzydko, możesz je wyłączyć, aby korzystać ze starszego interfejsu użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt