PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

2. Modernizacja modułu MMU3

2. Modernizacja modułu MMU3
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
2. Modernizacja modułu MMU3
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
17
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
W tym rozdziale przyjrzymy się obudowie elektroniki [ele-cover] i okablowaniu.
Istnieje kilka wersji tej części, które mogą wyglądać nieco inaczej. Wersja B jest nieco wyższa, aby zachować zgodność z przepisami ESD.
Wersja B została dołączona do paczek MMU3 dostarczanych od kwietnia 2024 roku. Jeśli posiadasz tę wersję, pomiń ten rozdział.
Pokrywa płytki PD [PD-board-cover] jest dołączona do wersji B.
Jeśli dostosowujesz starszy moduł MMU3 do MK4, zalecamy wymianę obudowy elektroniki [ele-cover] i dodanie pokrywy płytki PD [PD-board-cover].
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Ostrożnie odetnij wszystkie opaski zaciskowe spinające przewody MMU3.
Upewnij się, że nie uszkodzisz żadnych przewodów.
Odkręć dwie śruby M3x18 mocujące obudowę elektroniki [ele-cover].
Zdejmij obudowę elektroniki.
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odłącz wszystkie przewody prowadzące do płytki elektronicznej.
Zdejmij płytkę PD z płyty głównej.
Wykręć trzy śruby M3x6 mocujące płytkę elektroniczną.
Wyciągnięcie płyty głównej
Wyciągnięcie płyty głównej
Wyciągnięcie płyty głównej
Wyciągnij płytkę elektroniki z obudowy elektroniki [ele-cover].
Uważaj, aby nie uszkodzić żadnych małych elementów na płytce.
Wyciągnij trzy nakrętki M3n z obudowy elektroniki [ele-cover].
Pro tip: użyj długiej śruby M3 częściowo wkręconej w nakrętkę. Lekko nią poruszaj, jednocześnie wyciągając nakrętkę.
Przygotowanie obudowy elektroniki
Przygotowanie obudowy elektroniki
Przygotowanie obudowy elektroniki
Do kolejnych etapów przygotuj:
Pokrywa elektroniki (1x)
Upewnij się, że używasz nowej wersji B, a nie starej wersji A.
Elektronika MMU - płyta główna (1x) zdemontowana wcześniej
Nakrętka M3nN (3x) zdemontowane wcześniej
Śruba M3x6 (3x) wykręcone wcześniej
Montaż płyty głównej
Montaż płyty głównej
Montaż płyty głównej
Montaż płyty głównej
Umieść trzy nakrętki M3n we wskazanych otworach na górze pokrywy elektroniki. Wciśnij je wszystkie, aż zrównają się z powierzchnią.
Wsuń płytę główną w pokrywę. Pamiętaj, że trzy przyciski z przodu muszą zostać wsunięte jako pierwsze.
Przykręć płytę trzema śrubami M3x6.
Uważaj, aby nie uszkodzić żadnych małych elementów na płytce.
Przygotowanie części płytki PD
Przygotowanie części płytki PD
Przygotowanie części płytki PD
Przygotowanie części płytki PD
Do kolejnych etapów przygotuj:
Przewód do połączenia MMU z drukarką (1x)
Upewnij się, że używasz prawidłowej wersji przewodu do MK4. Zobacz ilustrację porównawczą.
Śruba M3x18 (2x) wykręcone wcześniej
Płytka PD-board (1x) zdemontowana wcześniej
PD-board-cover [pokrywa płytki PD] (1x)
Montaż pokrywy płytki PD
Montaż pokrywy płytki PD
Montaż pokrywy płytki PD
Montaż pokrywy płytki PD
Wsuń płytkę PD we wsporniki na pokrywie płytki PD [PD-board-cover]. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie części.
Rozpocznij wsuwanie płytki pod niewielkim kątem.
Podłącz płytkę PD do skrajnego lewego gniazda w elektronice. Delikatnie dociśnij płytę PD.
Montaż płytki PD
Montaż płytki PD
Montaż płytki PD
Upewnij się, że płytka PD zajmuje dwa złącza z boku płyty głównej.
Białe gniazdo na płycie PD jest skierowane do wewnątrz.
Dla łatwiejszej orientacji na ilustracji, niektóre zdjęcia nie zawierają pokrywy płytki PD [PD-board-cover].

Upewnij się, że płytka PD jest podłączona dokładnie tak, jak pokazano na ilustracji.

Nieprawidłowe podłączenie płytki PD spowoduje uszkodzenie elektroniki. Wszelkie uszkodzenia drukarki spowodowane nieprawidłowym montażem elektroniki nie są objęte gwarancją.

Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu, jeśli drukarka jest podłączona do gniazda zasilania lub jest włączona.
Podłącz przewód MMU/drukarka do płytki PD.
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Przygotuj urządzenie i płytę główną w sposób pokazany na ilustracji. Podążaj za przewodami, aby podłączyć je we właściwej odległości.
Przewód do połączenia MMU z drukarką
Przewód czujnika SuperFINDA
Przewód silnika radełek (Pulley)
Przewód silnika wybieraka (Selector)
Przewód silnika docisku (Idler)
Zasada dotycząca przewodów silnika jest następująca: patrząc od tyłu urządzenia, złącza silnika znajdują się po tych samych stronach co silniki, podczas gdy silnik z przodu (wybierak) zajmuje środkowe złącze.
Montaż elektroniki
Montaż elektroniki
Montaż elektroniki

Przymocuj elektronikę do do modułu MMU.

Upewnij się, że strona z przyciskami jest skierowana do przodu.

Spójrz z tyłu, aby sprawdzić, czy płytka PD nie koliduje z przewodami. Przewody powinny być prowadzone nad płytką PD, a nie pod nią.
Zamocuj zmontowaną elektronikę przy pomocy dwóch śrub M3x18.
Użyj śrub odpowiedniego typu. W przypadku użycia dłuższych, urządzenie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Organizacja przewodów (część 1)
Organizacja przewodów (część 1)
Organizacja przewodów (część 1)
Organizacja przewodów (część 1)
Upewnij się, że wybierak jest przesunięty do końca w lewo.
Ułóż przewód SuperFINDA tak, aby łączył się z przewodami silnika z boku urządzenia, jak na ilustracji.
Pozostaw wystarczająco dużo luzu na przewodzie, aby nie zgiął się zbytnio, gdy wybierak osiągnie skrajne pozycje!
Połącz przewód silnika wybieraka z przewodem SuperFINDA za pomocą opaski zaciskowej w zaznaczonym miejscu, jak na ilustracji.
Połącz przewody z przewodem silnika kół radełkowanych (Pulley) w zaznaczonym miejscu za pomocą opaski zaciskowej.
Organizacja przewodów (część 2)
Organizacja przewodów (część 2)
Organizacja przewodów (część 2)
Połącz przewód silnika docisku z przewodem MMU/drukarka po prawej stronie. Wsuń nadmiar przewodu pod pokrywę elektroniki.
Przymocuj przewody do oznaczonego punktu mocowania na obudowie elektroniki [ele-cover] za pomocą opaski zaciskowej.
Upewnij się, że przewody mają wystarczający luz, aby opaska nie naciągała ich podczas zaciskania.
Zostaw jak najwięcej luzu w wiązce przewodów między silnikami a elektroniką, aby można było później otworzyć urządzenie bez ryzyka uszkodzenia przewodów!
Zepnij luźne przewody za pomocą opaski zaciskowej.
Sprawdź, czy organizacja przewodów wygląda tak samo jak na ilustracji.
Montaż tylnych rurek PTFE
Montaż tylnych rurek PTFE
Montaż tylnych rurek PTFE
Montaż tylnych rurek PTFE
Wsuń pięć długich rurek PTFE do otworów z czarnymi kołnierzami zaciskowymi z tyłu modułu MMU.
Odkręć dwie śruby docisku i otwórz jednostkę.
Obok każdej pozycji koła radełkowanego znajduje się małe okienko. Sprawdź, czy rurka PTFE jest całkowicie wsunięta, a jej koniec jest widoczny wewnątrz okienka. Jeśli nie, wepchnij rurkę bardziej.
Ustawienie naprężenia docisku
Ustawienie naprężenia docisku
Ustawienie naprężenia docisku
Zamknij jednostkę i lekko dokręć śruby docisku.
Wyreguluj obie śruby docisku tak, aby górna część łba śruby znajdowała się nieco powyżej górnej powierzchni korpusu docisku [Idler-body].
Jest to ustawienie, które sprawdza się w przypadku większości materiałów. Niektóre specyficzne filamenty mogą wymagać nieco innego ustawienia naprężenia docisku.
Prawidłowe naprężenie docisku jest kluczowe i w Twoim module MMU może wymagać dalszej regulacji.
Kontynuuj
Kontynuuj
Twój Moduł MMU3 jest gotowy do montażu. Zrobimy to jednak później.
Przejdź do następnego rozdziału, aby zaktualizować bufor.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt