PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

4. Montaż osi Z

4. Montaż osi Z
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
4. Montaż osi Z
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
38
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Montaż dolnych uchwytów Z
Montaż dolnych uchwytów Z
Montaż dolnych uchwytów Z
Montaż dolnych uchwytów Z
UWAGA: Części drukowane nie są takie same! Inna idzie na lewą stronę, a inna na prawą. Spójrz na ilustracje. Zobacz występ (ząb) na każdej części. W przypadku prawej strony ramy występ znajduje się po prawej stronie plastikowej części i odwrotnie.
Przymocuj oba uchwyty silników osi Z do ramy i przykręć każdą część trzema śrubami M3x10.
Wskazówka: możesz obrócić drukarkę na tylną stronę, aby uzyskać lepszy dostęp dolnych uchwytów osi Z podczas montażu. Zalecamy umieszczenie kartonowej podkładki pod drukarką, aby chronić stół roboczy i drukarkę przed zarysowaniami.
W przypadku zwiększonego oporu podczas dokręcania, spróbuj najpierw wkręcić śrubę w gwintowany otwór bez części drukowanej. Następnie wykręć śruby i dołóż część drukowaną.
Montaż silnika osi Z: przygotowanie części
Montaż silnika osi Z: przygotowanie części
Montaż silnika osi Z: przygotowanie części
Do kolejnego etapu przygotuj:
Lewy silnik osi Z (z krótszym przewodem) (1x) używany wcześniej w drukarce
Prawy silnik osi Z (z dłuższym przewodem) (1x) używany wcześniej w drukarce
Śruba M3x10 (8x)
Podkładka gumowa 42x42x2 mm (2x)
Montaż silników Z
Montaż silników Z
Montaż silników Z
Montaż silników Z
Umieść lewy silnik osi Z (krótki przewód) obok lewego dolnego uchwytu osi Z (Z-bottom).
Umieść prawy silnik osi Z (długi przewód) obok prawego uchwytu osi Z
Przewody silnika muszą prowadzić pod ramą do zasilacza (po prawej) i obudowy xBuddy (po lewej).
Wsuń każdy silnik osi Z przez jego uchwyt i przymocuj czterema śrubami M3x10. Nie dokręcaj ich całkowicie w tym momencie.
Podłączenie silników Z
Podłączenie silników Z
Podłączenie silników Z
Podłącz przewody do trzeciego i czwartego gniazda w górnej części płyty xBuddy. Przewód lewego silnika osi Z należy podłączyć do lewego gniazda, a prawego do prawego.
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Ostrożnie wsuń pręty liniowe w dolne uchwyty osi Z. Nie stosuj nadmiernej siły i nie przekrzywiaj prętów!
Jeśli pręty liniowe są zabrudzone lub znajduje się na nich zbyt dużo oleju konserwującego, wytrzyj je ręcznikiem papierowym.
Sprawdź przez otwory inspekcyjne w obu dolnych uchwytach osi Z, czy pręty są całkowicie wsunięte. Między prętem liniowym a dnem otworu nie może być żadnej szczeliny.
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Ostrożnie nasuń zespół osi X na gładkie pręty osi Z.
Zabezpiecz pozycję osi X względem ramy. Zaczep uchwyt osi X [X-holder] NA ŚRODKU osi X za górny gładki pręt, a następnie za ramę drukarki.
Ważne jest, aby umieścić uchwyt osi X na środku ramy i osi X. W przeciwnym razie wyniki centrowania mogą być niedokładne.
Montaż zespołu osi X
Montaż zespołu osi X
Montaż zespołu osi X
Montaż zespołu osi X
Wycentrowanie prętów gwintowanych silników osi Z jest ważne, ale nie musi być idealne. Więcej informacji możesz znaleźć w poniższych instrukcjach:
Zacznij od prawego silnika osi Z.

Dokręcając ostrożnie i stopniowo poszczególne śruby mocujące silnik osi Z, ustaw pręt gwintowany w uchwycie koła pasowego osi X (X-end-idler). Podczas dokręcania obserwuj ruch pręta gwintowanego. Dokręcanie prawej przedniej śruby powoduje przechylenie górnej części pręta w lewą tylną stronę - i odwrotnie. Dokręć mocno wszystkie śruby.

Spójrz na pręt gwintowany od góry. Powinien znajdować się jak najbliżej środka otworu w uchwycie koła pasowego osi X (X-end-idler). Pręt gwintowany nie powinien dotykać powierzchni wydrukowanej części. Spójrz na trzecią ilustrację.
POSTĘPUJ TAK SAMO Z LEWYM SILNIKIEM OSI Z.
Montaż nakrętek trapezowych
Montaż nakrętek trapezowych
Montaż nakrętek trapezowych
Nakręć nakrętkę trapezową na prawy pręt gwintowany. Zwróć uwagę na prawidłową orientację nakrętki. Mniejsza średnica nakrętki musi pasować do otworu w końcówce X. Jeśli tak nie jest, pręt gwintowany jest nieprawidłowo wycentrowany.
Przykręć nakrętkę trapezową za pomocą dwóch śrub M3x10. Nie ma znaczenia, których otworów w nakrętce użyjesz.
Między nakrętką trapezową a częścią drukowaną może być niewielka szczelina. Dokręcenie dwóch śrub spowoduje całkowite przyleganie nakrętki do części.
W ten sam sposób zamontuj drugą nakrętkę trapezową na uchwycie silnika osi X (X-end-motor; lewy pręt gwintowany).
Umiejscowienie górnych uchwytów Z
Umiejscowienie górnych uchwytów Z
Umiejscowienie górnych uchwytów Z
Umiejscowienie górnych uchwytów Z
Umieść lewy górny uchwyt osi Z (Z-top-left) na prętach i wyrównaj go z ramą, następnie wyrównaj otwory w plastikowej części z otworami w ramie.
Dokręć lewy górny uchwyt osi Z (Z-top-left) do ramy przy pomocy dwóch śrub M3x10.
Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania. W przypadku zwiększonego oporu, spróbuj wkręcić śruby z drugiej strony, aby oczyścić otwory. Następnie z powrotem wkręć je z właściwej strony.
Wskazówka: przesuń oś X o kilka centymetrów w dół, aby zrobić trochę miejsca, jeśli nie możesz dostać się do śruby za prętem gwintowanym.
Powtórz ten krok po drugiej stronie ramy z prawym górnym uchwytem (Z-top-right).
Obróć oba pręty gwintowane jednocześnie, aby przesunąć zespół osi X o kilka centymetrów w górę i zwolnić uchwyt osi X.
Zdemontuj uchwyt osi X [X-holder] z drukarki.
Płytka Loveboard: przygotowanie części
Płytka Loveboard: przygotowanie części
Płytka Loveboard: przygotowanie części
Płytka Loveboard: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Płytka LoveBoard (1x) dołączona do opakowania oznaczonego "ELECTRONICS BOX"
Główna wiązka ekstrudera (1x)
 
Śruba M3x6 (1x)
Montaż płytki LoveBoard
Montaż płytki LoveBoard
Montaż płytki LoveBoard
Montaż płytki LoveBoard
Weź końcówkę głównej wiązki ekstrudera bez białej etykiety.
Przesuń zespół osi X do środka wysokości osi Z.
Przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.
Od tyłu drukarki poprowadź główną wiązkę ekstrudera do przodu drukarki przez szczelinę między paskiem a górnym prętem liniowym.
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Oddziel od siebie skręcone i proste przewody.
Najpierw przeprowadź proste przewody przez kanał w wózku osi X (X-carriage).
Następnie przeprowadź skręcone przewody przez kanał.
Podłącz główną wiązkę ekstrudera do płyty LoveBoard. Pozostaw wiązkę rozciągniętą na około 2 centymetry (0,8 cala).
Montaż głównej wiązki ekstrudera
Montaż głównej wiązki ekstrudera
Montaż głównej wiązki ekstrudera
Montaż głównej wiązki ekstrudera
Umieść płytkę LoveBoard na tylnej części wózka osi X i przykręć ją śrubą M3x6.
Bardzo delikatnie pociągnij za główną wiązkę ekstrudera, aby skrócić ją po stronie złącza. Pętla musi być tak mała, jak to możliwe. W przeciwnym razie przewód będzie kolidował z innymi częściami na kolejnym etapie montażu.
Przewody nie mogą kolidować z obszarem silnika ekstrudera.
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Podłączenie głównej wiązki ekstrudera
Przełóż śrubę M3x40 przez uchwyt przewodów wózka osi X (X-carriage-cable-holder).
Przymocuj uchwyt przewodów wózka osi X [X-carriage-cable-holder] do wózka osi X [X-carriage] pod główną wiązką przewodów ekstrudera i dokręć śrubę M3x40.
Uważaj, aby nie przygnieść żadnego przewodu głównej wiązki ekstrudera!
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: przygotowanie części
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: przygotowanie części
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: przygotowanie części
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
X-carriage-back (tylna pokrywa wózka osi X) (1x)
Podkładka gumowa 20x10x1 mm (1x)
Gumową podkładkę 20x10x1 znajdziesz w woreczki oznaczonym "Z-AXIS".
Śruba M3x18 (2x)
Śruba M3x10 (1x)
Nylon 3x555 mm (1x)
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: montaż filamentu nylonowego
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: montaż filamentu nylonowego
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: montaż filamentu nylonowego
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X: montaż filamentu nylonowego
Umieść gumową podkładkę w prostokątnej kieszeni w tylnej pokrywie wózka osi X (X-carriage-back).
Wsuń jeden z zagiętych końców nylonowego filamentu w otwór znajdujący się po lewej stronie głównego kanału kablowego ekstrudera w wózku osi X (X-carriage).
Filament nylonowy musi ZAGINAĆ SIĘ DO GÓRY. Nie w dół, nie na boki. Przyjrzyj się uważnie.
Gdy filament nylonowy będzie zamocowany w wózku osi X (X-carriage) upewnij się, że jest on skierowany w górę, jak na ilustracji. Jeśli zamiast tego jest skierowany w dół, wyciągnij go i zainstaluj w wózku osi X drugi wygięty koniec. następnie sprawdź ponownie.
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Zanim zakryjemy tył wózka osi X (X-carriage), upewnij się, że:
górne łożysko znajduje się w kieszeni wewnątrz wózka osi X (X-carriage), a oznaczenie jest zwrócone w Twoją stronę
filament nylonowy jest skierowany do góry
Umieść tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) na wózku osi X (X-carriage) i ułóż główne przewody jak na ilustracji.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Przykręć tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) dwoma śrubami M3x18.
Wsuń i wkręć śrubę M3x10 w górny otwór w tylnej pokrywie wózka osi X (X-carriage-back).
Ułożenie głównej wiązki: przygotowanie części
Ułożenie głównej wiązki: przygotowanie części
Ułożenie głównej wiązki: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Owijka tekstylna 8x520 (1x)
W zestawie znajdują się trzy różne rozmiary owijek tekstylnych. Możesz je rozróżnić przez porównanie ich długości.
Końce owijek są zgrzewane fabrycznie, aby zapobiec rozerwaniu. Aby je rozdzielić, należy przeciąć lub rozerwać zgrzane końcówki.
Opaska zaciskowa (2x)
X-carriage-cable-holder-cover (pokrywa uchwytu przewodów wózka osi X) (1x)
Owinięcie głównej wiązki ekstrudera
Owinięcie głównej wiązki ekstrudera
Owinięcie głównej wiązki ekstrudera
Przełóż dwie opaski zaciskowe przez uchwyt przewodów wózka osi X (X-carriage-cable-holder). Sprawdź prawidłową orientację opasek zaciskowych.
Owiń główną wiązkę ekstrudera i nylonowy filament w pobliżu wózka osi X za pomocą owijki tekstylnej. Zachowaj odstęp 1 cm (0,39 cala) między owijką a wózkiem osi X. Na tym etapie owiń tylko tę część w pobliżu miejsca łączenia elementów, będziemy kontynuować owijanie wiązki w następnym kroku.
Przykryj wiązkę z owijką pokrywą uchwytu przewodów wózka osi X [X-carriage-cable-holder-cover].
Zaciśnij obie opaski zaciskowe tak, aby "główki" pasowały do kieszeni w plastikowej części. Odetnij nadmiar opasek zaciskowych.
Ważne jest, aby główki opasek zaciskowych były osadzone w kieszeniach. W przeciwnym razie mogą one kolidować z ramą drukarki podczas kalibracji osi X, a kalibracja może się nie udać.
Owinięcie przewodów owijką tekstylną
Owinięcie przewodów owijką tekstylną
Owinięcie przewodów owijką tekstylną
Owiń owijką główną wiązkę ekstrudera i filament nylonowy.
Kontynuuj spiralnym ruchem wokół wiązki, tak aby była ciasno owinięta.

Podtrzymuj wiązkę przewodów w górze podczas owijania i kontynuuj, aż owiniesz całość.

Uchwyt przewodów ekstrudera: przygotowanie części
Uchwyt przewodów ekstrudera: przygotowanie części
Uchwyt przewodów ekstrudera: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Ext-cable-holder-b [uchwyt przewodów ekstrudera B] (1x)
Ext-cable-holder-a [uchwyt przewodów ekstrudera A] (1x)
Opaska zaciskowa (1x)
Śruba M3x18 (2x)
Śruba M3x10 (2x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Włóż dwie nakrętki M3nS do końca w kieszenie uchwytu przewodów ekstrudera A [Ext-cable-holder-a].
Weź zagięty koniec nylonowego filamentu i zlokalizuj otwór w uchwycie przewodów ekstrudera A (Ext-cable-holder-a).
Wsuń zagięty koniec nylonowego filamentu w otwór w uchwycie przewodów ekstrudera A (Ext-cable-holder-a).
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Ułóż główną wiązkę ekstrudera swobodnie obok drukarki. Nie skręcaj jej ani nie obracaj.
Ułóż przewód silnika osi X swobodnie obok drukarki.
Włóż główną wiązkę ekstrudera do kanału kablowego w uchwycie przewodów ekstrudera A [Extr-cable-holder-a].
Weź przewód silnika X i poprowadź go nad główną wiązką ekstrudera przez lewy kanał w uchwycie przewodów ekstrudera A (Ext-cable-holder-a).
Prowadzenie przewodu silnika X za główną wiązką może powodować problemy z posuwem osi podczas drukowania.
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Zakryj przewody uchwytem przewodów ekstrudera B [Ext-cable-holder-b] i przymocuj go dwiema śrubami M3x18.
Przymocuj uchwyt przewodów za pomocą opaski zaciskowej ustawionej w rowku. Zaciśnij opaskę i odetnij jej nadmiar.
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Montaż uchwytu przewodów ekstrudera
Przełóż przewód silnika osi X i główną wiązkę ekstrudera przez otwór w obudowie xBuddy do elektroniki.
Upewnij się, że przewód silnika osi X nie przebiega za główną wiązką ekstrudera. Porównaj z ilustracją.
Przymocuj zmontowany uchwyt przewodów ekstrudera do obudowy xBuddy za pomocą dwóch śrub M3x10.
Na razie pozostaw przewody luzem w obudowie xBuddy. Podłączymy je później.
Porównaj prowadzenie głównej wiązki ekstrudera z trzecią ilustracją. Zwróć uwagę na krzywiznę uchwytu przewodów.
Porównaj prowadzenie przewodu silnika osi X.
Poczęstuj się
Poczęstuj się
Zjedz sześć żelków.
Czy wiesz, że w 2014 roku do standardu Unicode dodano emoji inspirowane gumowymi misiami, dzięki czemu entuzjaści żelków mogą wyrazić swoją miłość do słodyczy w cyfrowych rozmowach.
Gotowe!
Gotowe!
Porównaj swój montaż z ilustracją.
Wszystko w porządku? Gratulacje! Udało Ci się zmontować oś Z z kilkoma innymi drobiazgami.
Kontynuujmy przechodząc do następnego rozdziału: 5. Montaż Nextrudera
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt