PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

5. Montaż ekstrudera

5. Montaż ekstrudera
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 years ago
5. Montaż ekstrudera
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
35
 Dostępne języki
ENCSESDEITFR
Części wydrukowane 3D
Części wydrukowane 3D
Części wydrukowane 3D
Pokrywa ekstrudera
Extruder-body (korpus ekstrudera)
Uwaga! W styczniu 2017 przeprojektowaliśmy mocowanie sondy P.I.N.D.A. Reszta części ekstrudera pozostała niezmieniona. Patrz druga ilustracja.
Dźwignia dociskowa ekstrudera
Dysza wentylatora wydruku (może być czarna, wymiary są takie same).
Uchwyt przewodów ekstrudera
Części drukowane znajdują się w woreczku opisanym jako "E-AXIS".
[PORADA] Wciśnięcie nakrętki w gniazdo
[PORADA] Wciśnięcie nakrętki w gniazdo
[PORADA] Wciśnięcie nakrętki w gniazdo
[PORADA] Wciśnięcie nakrętki w gniazdo
Jeśli masz problemy z wciśnięciem nakrętek w odpowiednie gniazda, to podążaj za tymi prostymi instrukcjami.
Nakręć nakrętkę M3 o kilka obrotów na długą śrubę (M3x40 z torebki 9. SPARE zazwyczaj się sprawdza).
Wciśnij nakrętkę w gniazdo, w którym powinna się znaleźć.
Złap śrubę szczypcami i delikatnie wbij śrubę z nakrętką przy pomocy klucza.
Umieszczanie nakrętek
Umieszczanie nakrętek
Umieszczanie nakrętek
Umieszczanie nakrętek
Umieść nakrętki M3 (2 szt.) w gniazdach po lewej stronie korpusu ekstrudera.
Wsuń kwadratowe nakrętki M3nS (4 szt.) w gniazda po prawej stronie korpusu ekstrudera.
Wciśnij nakrętki tak głęboko, jak to możliwe.
Upewnij się, że wszystkie nakrętki są na swoich miejscach (z obydwóch stron korpusu ekstrudera).
Przygotowanie korpusu ekstrudera
Przygotowanie korpusu ekstrudera
Przygotowanie korpusu ekstrudera
Przygotowanie korpusu ekstrudera
Wsuń hotend w korpus tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Wsuń hotend do końca i upewnij się, że przewody znajdują się z tej samej strony, jak na ilustracji.
Od teraz zwróć szczególną uwagę na przewody hotendu - postępuj z nimi ostrożnie!
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Umieść nakrętki M3 (2x) w gniazdach w pokrywie ekstrudera.
Górna nakrętka musi być dociśnięta do dna gniazda! Otwór ma 2 wymiary, tylko ostatnie 3 mm przy dnie gniazda mają wymiar odpowiadający nakrętce.
Montaż pokrywy ekstrudera
Montaż pokrywy ekstrudera
Montaż pokrywy ekstrudera
Montaż pokrywy ekstrudera
Śruba M3x18 (1x)
Śruba M3x25 (1x)
Upewnij się, że przewody są skierowane w właściwym kierunku.
Dokręć obydwie śruby mocujące pokrywę do korpusu ekstrudera przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm.
Upewnij się, że używasz śrub o właściwej długości przy montażu pokrywy! Sprawdź również, czy wszystkie nakrętki są na swoich miejscach.
Dokręcaj śruby aż hotend nie będzie miał luzu. Jeśli luz zniknie a między korpusem a obudową nadal będzie szpara, to może tak zostać.
Śruba M3x18 musi złapać tylko pierwszą nakrętkę kwadratową. Druga nakrętka jest dla innej śruby, używanej dalej w procesie montażu.
Przygotowanie silnika ekstrudera
Przygotowanie silnika ekstrudera
Przygotowanie silnika ekstrudera
Przygotowanie silnika ekstrudera
Umieść kółko radełkowane na wałku silnika.
Śruba musi być skierowana w stronę płaskiej części wałka.
Jeśli masz problem z wsunięciem radełka na wałek, to poluźnij odrobinę wkręt dociskowy.
Upewnij się, że radełko jest zamontowane we właściwym kierunku - śruba musi być bliżej silnika.
Nie dokręcaj jeszcze radełka na stałe - zrobimy to później.
Montaż silnika i dźwigni dociskowej
Montaż silnika i dźwigni dociskowej
Montaż silnika i dźwigni dociskowej
Montaż silnika i dźwigni dociskowej
Śruba M3x30 (2x)
Nie zapomnij o dźwigni dociskowej ekstrudera - jedna ze śrub stanowi jej oś i musi przechodzić przez dźwignię.
Przymocuj silnik do korpusu ekstrudera, tak jak pokazano na ilustracji. Sprawdź dokładnie właściwe umiejscowienie przewodów silnika.
Upewnij się, że przewody są skierowane w właściwym kierunku.
Ustawienie i dokręcenie koła radełkowanego.
Ustawienie i dokręcenie koła radełkowanego.
Ustawienie i dokręcenie koła radełkowanego.
Ustawienie i dokręcenie koła radełkowanego.
Dokręć radełko używając klucza imbusowego 1.5 mm.
Upewnij się, że radełkowana część kółka (ta, gdzie średnica jest mniejsza) znajduje się idealnie w osi otworu hotendu.
Upewnij się, że wałek z kółkiem może obracać się bez przeszkód (tzn. nie ma tarcia pomiędzy nim a innymi elementami).
Użyj filamentu 1,75 mm (ze szpuli), aby wyrównać koło zębate z otworami na filament (patrz ilustracja).
Dokręć radełko używając klucza imbusowego 1.5 mm. Upewnij się, że radełkowana część kółka (ta, gdzie średnica jest mniejsza) znajduje się idealnie w osi otworu hotendu. Użyj filamentu 1,75 mm, aby wyrównać koło zębate z otworami na filament.
Wideo jest dostępne tylko w wersji online (cyfrowej).
Przygotowanie łożyska i wałka
Przygotowanie łożyska i wałka
Przygotowanie łożyska i wałka
Przygotowanie łożyska i wałka
Wałek 5x16h
Podkładka M5w (2x)
Łożysko 625 (1x)
Umieść podkładki i łożysko na wałku tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Wciśnij wałek z łożyskiem w dźwignię dociskową.
Upewnij się, że wałek jest wciśnięty do końca!
Umieszczenie śrub dociskowych
Umieszczenie śrub dociskowych
Wkręć śruby dźwigni dociskowej w korpus ekstrudera używając klucza imbusowego 2.5 mm tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Długość sprężyn powinna wynosić ok 13 mm po dokręceniu.
Śruby mogą być dokręcone mocniej - musimy wywrzeć siłę zwrotną na dźwignię dociskową.
Przygotowanie wentylatora wydruku
Przygotowanie wentylatora wydruku
Przygotowanie wentylatora wydruku
Wentylator wydruku 5015
Śruba M3x20 (2x)
Przykręć wentylator do ekstrudera używając klucza imbusowego 2.5 mm tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Nie dokręcaj wentylatora do końca na tym etapie - potrzebujemy tylko aby znalazł się na swoim miejscu.
Wentylator wydruku znajduje się w pudełku oznaczonym 2.3.4.5.SUP
Przygotowanie dyszy nawiewu
Przygotowanie dyszy nawiewu
Przygotowanie dyszy nawiewu
Dysza wentylatora wydruku
Śruba M3x20 (1x)
Przykręć dyszę wentylatora wydruku przy użyciu klucza imbusowego 2.5 mm. Następnie z wyczuciem dokręć śruby mocujące wentylator.
NIE DOKRĘCAJ śrub zbyt mocno - części plastikowe możesz w ten sposób łatwo uszkodzić.
Sprawdź dokładnie czy wentylator może się swobodnie obracać.
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A.
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A.
Przygotuj sondę P.I.N.D.A. (używaną do automatycznej kalibracji) przez odkręcenie obydwóch nakrętek (jeśli Twoja sonda je posiada).
Sonda P.I.N.D.A. znajduje się w pudełku oznaczonym 2.3.4.5.SUP
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A i przewodów wentylatora
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A i przewodów wentylatora
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A i przewodów wentylatora
Przygotowanie sondy P.I.N.D.A i przewodów wentylatora
Delikatnie wsuń sondę P.I.N.D.A. w mocowanie.
Przeprowadź obydwa przewody pod haczykiem na korpusie ekstrudera tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Dokładnym ustawieniem pozycji sondy zajmiemy się później (w rozdziale 9, Sprawdzenie przez pierwszym uruchomieniem), więc teraz nie ma potrzeby regulowania jej lub dokręcania śrub.
Najlepszą pozycją wyjściową zamontowanej sondy jest zrównanie ostatniego zwoju gwintu z dolną krawędzią uchwytu.
Zauważ, że na przewodzie sondy jest utworzona pętelka - jest ona niezbędna do prawidłowego montażu sondy!
Przymocowanie sondy P.I.N.D.A.
Przymocowanie sondy P.I.N.D.A.
Przymocowanie sondy P.I.N.D.A.
Przymocowanie sondy P.I.N.D.A.
Przykręć sondę P.I.N.D.A. śrubami M3x10.
Zauważ, że na przewodzie sondy jest utworzona pętelka - jest ona niezbędna do prawidłowego montażu sondy!
Nowy uchwyt sondy wymaga tylko jednej śruby M3x10. Patrz ostatnia ilustracja.
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Śruba M3x18 (4x)
Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie wentylatora. Naklejka musi być skierowana w stronę hotendu!
Przeprowadź przewody silnika ekstrudera przez kanałek w korpusie i umieść lewy wentylator hotendu na swoim miejscu.
Użyj śrub M3x18 aby przykręcić wentylator do korpusu ekstrudera przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Dokręć śruby ekstrudera przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm.
Lewy wentylator hotendu znajduje się w pudełku oznaczonym 2.3.4.5.SUP
Przygotowanie do kroku 24
Przygotowanie do kroku 24
Śruba M3x40 (1x) z nakrętką M3n (1x)
Instrukcja drukowana mówi o użyciu śruby M3x30, ale prawidłowa to M3x40.
Dokręć nakrętkę go końca gwintu.
Przygotowanie do montażu ekstrudera na osi X
Przygotowanie do montażu ekstrudera na osi X
Przygotowanie do montażu ekstrudera na osi X
Śruba M3x40 (1x)
Śruba M3x30 (1x)
Śruba M3x18 (1x)
Śruba M3x40 (1x) z nakrętką M3n (1x)
Zwróć szczególną uwagę na użycie odpowiednich śrub, tak jak na ilustracji.
Umieść nakrętkę M3n w gnieździe.
Przygotowanie przewodów ekstrudera
Przygotowanie przewodów ekstrudera
Przygotowanie przewodów ekstrudera
Poprowadź przewody ekstrudera tak, jak na ilustracji.
Przewody sondy P.I.N.D.A., silnika ekstrudera i obydwóch wentylatorów muszą przechodzić pomiędzy niższym prętem liniowym a paskiem osi X.
Ułożenie przewodów ekstrudera
Ułożenie przewodów ekstrudera
Ułożenie przewodów ekstrudera
Ułożenie przewodów ekstrudera
Ułóż przewody z górnej części ekstrudera w przygotowanych pod nie rowkach.
Upewnij się, że przewody z silnika ekstrudera są poprowadzone tak, jak na ilustracji.
Przymocowanie ekstrudera
Przymocowanie ekstrudera
Przymocowanie ekstrudera
Dokręć śruby zgodnie z kolejnością opisaną poniżej:
Najpierw dokręć górną śrubę. Nie dokręcaj jej do końca!
Teraz dokręć lewą śrubę. Tę możesz wkręcić do końca.
Dokręć do końca prawą śrubę i wróć do górnej, teraz dokręć ją do końca.
Po dokręceniu śrub wymienionych wyżej wkręć ostatnią śrubę, której użyjemy jako uchwyt na przewody.
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Poprowadź przewody tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Upewnij się, że przewody termistora są ułożone nad przewodami grzałki.
Prowadzenie przewodów termistora poniżej spowoduje problemy - nie rób tego!
Organizacja przewodów - prawa strona
Organizacja przewodów - prawa strona
Organizacja przewodów - prawa strona
Organizacja przewodów - prawa strona
Wsuń dłuższą opaskę zaciskową w szczelinę z prawej strony wózka osi X tak, aby przewody z silnika ekstrudera i wentylatora znajdowały się wewnątrz pętli stworzonej przez opaskę.
Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek umieszczenia opaski zaciskowej.
Gdy już ułożysz przewody to zaciśnij opaskę i odetnij jej nadmiar.
Użyj szczypiec aby odciąć nadmiar opaski zaciskowej.
Montaż uchwytu przewodów
Montaż uchwytu przewodów
Montaż uchwytu przewodów
Montaż uchwytu przewodów
Użyj dwóch opasek zaciskowych aby przymocować uchwyt.
Użyj szczypiec aby obciąć nadmiar opasek zaciskowych.
Przygotowanie filamentu
Przygotowanie filamentu
Od połowy lutego 2018, w zestawie znajduje się tylko jeden, 50-centrymerowy odcinek filamentu nylonowego.
W zestawie znajdują się dwa odcinki filamentu nylonowego o długościach 50 i 30 cm. Oba mają średnicę 3 mm. W tym kroku użyj dłuższego odcinka i NIE PRZYCINAJ żadnego z nich!
Wsuń filament nylonowy do końca w otwór. Jeśli wystąpią problemy, spróbuj poprawić kształt końcówki filamentu.
Filament służy jako usztywnienie wiązki przewodów. Nie przycinaj go, będzie umieszczony w owijce na całej długości wiązki, aż do obudowy elektroniki.
Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie filamentu - powinien być skierowany do góry, tak jak na ilustracji!
Filament nylonowy jest przedstawiony w kolorze pomarańczowym, ale w Twoim zestawie będzie czarny. To taki sam filament, tylko w innym kolorze.
Mocowanie owijki opaskami zaciskowymi
Mocowanie owijki opaskami zaciskowymi
Mocowanie owijki opaskami zaciskowymi
Mocowanie owijki opaskami zaciskowymi
Owiń przewody i nylon owijką spiralną (najdłuższą, o największej średnicy)
Zacznij od przewodów z góry, po zawinięciu pierwszej pętli dodaj przewody hotendu.
Przesuń wózek osi X w pełni od prawej do lewej upewniając się, że owijka nie opiera się o ramę, tj. nie ogranicza ruchu wózka.
Użyj opasek zaciskowych do przymocowania przewodów i owijki spiralnej. Przymocuj owijkę do uchwytu na przewody.
Użyj jednej na początku owijki spiralnej.
Zaciskaj opaski ostrożnie - zbyt dużo siły może uszkodzić przewody! Nie zaciskaj opasek na samych przewodach!
Zakończenie montażu ekstrudera
Zakończenie montażu ekstrudera
Upewnij się, że wózek osi X może się swobodnie poruszać i sprawdź ułożenie przewodów w skrajnym lewym i skrajnym prawym położeniu.
Jeśli organizacja przewodów jest dla Ciebie satysfakcjonująca to dokończ ich owijanie na całej długości.
Oddziel filament od reszty wiązki na ostatniej pętli owijki.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt