CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Extrudér

5. Extrudér
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Extrudér
 Obtížnost
Střední
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
Extruder cover (kryt extrudéru)
Extruder body (tělo extrudéru)
Pozor! Od srpna 2017 je upraven držák autokalibrační sondy (P.I.N.D.A.). Zbytek součástky Extruder-body zůstává nezměněn. Viz druhý obrázek.
Extruder idler (přítlačná kladka extrudéru)
Fan nozzle (kryt ventilátoru – může být v černé barvě, rozměry jsou stejné)
Držák kabeláže
Vytištěné díly naleznete v pytlíku s označením "E-AXIS".
Tip na vkládání matek
Tip na vkládání matek
Tip na vkládání matek
Tip na vkládání matek
Pokud budete mít problém s vkládáním matek do uložení, stačí následovat následujících pár kroků.
Našroubujte M3 matku na šroub jako na obrázku (M3x40 z balení 9.SPARE funguje nejlépe).
Vsuňte šroub s matkou do uložení.
Kleštěmi uchyťte šroub s matkou a klíčem klepněte na hlavu šroubu.
Umístění matek
Umístění matek
Umístění matek
Umístění matek
Vložte matky M3 (2 ks) do otvorů na levé části těla extrudéru.
Zasuňte čtvercové matky M3nS (4 ks) do otvorů na pravé části extrudéru.
Matky zasuňte co nejhlouběji.
Ujistěte se, že jste osadili všechny matky (z obou stran těla extrudéru).
Příprava těla extrudéru
Příprava těla extrudéru
Příprava těla extrudéru
Příprava těla extrudéru
Vložte připravenou trysku do těla extrudéru jako na obrázku.
Trysku zatlačte do těla a ujistěte se, že kabely směřují přesně jako na obrázku.
Od tohoto kroku dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s kabeláží extrudéru.
Příprava krytu extrudéru
Příprava krytu extrudéru
Příprava krytu extrudéru
Vložte matky M3n (2 ks) do otvorů v krytu extrudéru.
Horní matka musí být zcela zatlačena! (Otvor na matku má dva průměry a pouze v posledních 3 mm výšky dojde ke správnému uchycení matky.)
Umístění těla extrudéru
Umístění těla extrudéru
Umístění těla extrudéru
Umístění těla extrudéru
M3x18 (1 kus)
Šroub M3x25 (1 ks)
Dbejte správné orientace kabelů z vyhřívání trysky.
Použijte 2,5mm inbusový klíč k přišroubování krytu k tělu extrudéru.
Ujistěte se, že používáte šrouby správné délky při montáži krytu extrudéru. Zkontrolujte, že jsou všechny matky na svých místech.
Utáhněte šrouby dostatečně tak, aby nedocházelo k pohybu trysky v extrudéru, pokud bude mezi krytem a tělem stále mezera, je to v pořádku.
Šroub M3x18 musí dosáhnout pouze na první čtvercovou matku. Druhá je určena pro jiný šroub, který osadíte později.
Příprava motoru extrudéru
Příprava motoru extrudéru
Příprava motoru extrudéru
Příprava motoru extrudéru
Stiskněte řemeničku na motoru.
Šroub řemeničky musí být umístěn přímo nad plochou částí hřídele motoru.
Pokud nejde kolečko nasadit, vyšroubujte o pár závitů zajištovací šroubek.
Pozor na orientaci podávacího kolečka, zajišťovací šroubek musí být směrem k tělu motoru.
Zajištovací šroubek prozatím kompletně neutahujte.
Namontování motoru a přítlačné kladky
Namontování motoru a přítlačné kladky
Namontování motoru a přítlačné kladky
Namontování motoru a přítlačné kladky
Šroub M3x30 (2 ks)
Nezapomeňte mít kladku na místě (šroub musí procházet otvorem v kladce).
Uchyťte motor na tělo extrudéru (viz obrázek), důkladně zkontrolujte správnou orientaci motoru a kabeláže.
Dbejte na správnou orientaci kabelu motoru.
Dotažení podávacího kolečka
Dotažení podávacího kolečka
Dotažení podávacího kolečka
Dotažení podávacího kolečka
Použijte 1,5mm inbusový klíč k dotažení podávacího kolečka.
Ujistěte se, že zdrsněná část podávacího kolečka je přesně v ose cesty filamentu.
Ujistěte se, že se podávací ozubené kolečko může volně otáčet.
Použijte kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky) pro zarovnání podávacího kolečka s otvory pro filament (viz obrázek).
Použijte 1,5mm inbusový klíč k dotažení podávacího kolečka. Ujistěte se, že zdrsněná část podávacího kolečka je přesně v ose cesty filamentu. Použijte kus přibaleného filamentu pro zarovnání podávacího kolečka s otvory pro filament.
Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.
Příprava přítlačného ložiska
Příprava přítlačného ložiska
Příprava přítlačného ložiska
Příprava přítlačného ložiska
Hřídel 5x16sh
Podložka M5 (2 ks)
Ložisko 625 (1 ks)
Nasuňte podložky a ložisko na hřídelku dle obrázku.
Vložte hřídelku s ložiskem do idleru (přítlačné kladky).
Zkontrolujte, že je hřídelka zcela doražena do pouzdra!
Umístění přítlačných šroubů
Umístění přítlačných šroubů
Použijte 2,5mm inbusový klíč k zašroubování přítlačných šroubů jako na obrázku.
Délka přítlačných pružinek v zašroubovaném stavu by měla být cca 13 mm.
Dotažení obou šroubů větší silou je v pořádku, potřebujeme vyvinout tlak na idler (přítlačnou kladku).
Příprava tiskového ventilátoru
Příprava tiskového ventilátoru
Příprava tiskového ventilátoru
5015 tiskový ventilátor
Šroub M3x20 (2 ks)
Použijte 2,5mm inbusový klíč k přišroubování ventilátoru na extrudér jako na obrázku.
Prozatím kompletně neutahujte, ventilátor by měl být pouze uchycený na místě.
Přední ventilátor je v boxu 2.3.4.5.SUP.
Příprava krytu a dotažení ventilátoru
Příprava krytu a dotažení ventilátoru
Příprava krytu a dotažení ventilátoru
Kryt ventilátoru
Šroub M3x20 (1 ks)
Krytku ventilátoru dotáhněte pomocí 2,5mm inbusu. Šrouby, které drží ventilátor, dotahujte zlehka.
Důkladně zkontrolujte, že se ventilátor může volně otáčet.
Důkladně zkontrolujte, že se ventilátor může volně otáčet.
Příprava autokalibrační sondy
Příprava autokalibrační sondy
Připravte autokalibrační sondu (P.I.N.D.A.) vyšroubováním obou matek (pokud s nimi sonda dorazila, pokud ne, můžete přeskočit).
Autokalibrační sonda je v boxu 2.3.4.5.SUP.
Příprava kabelů autokalibrační sondy a ventilátoru
Příprava kabelů autokalibrační sondy a ventilátoru
Příprava kabelů autokalibrační sondy a ventilátoru
Příprava kabelů autokalibrační sondy a ventilátoru
Prostrčte P.I.N.D.A. sondu skrz držák.
Veďte oba kabely skrz háček na těle extrudéru (viz obrázek).
Přesná pozice P.I.N.D.A. sondy bude upravena později (v kapitole 9, Finále), takže ji zatím přesně nenastavujte ani nedotahujte.
Prozatím plně postačí, pokud zarovnáte poslední závit na sondě s horní hranou držáku, viz obrázek.
Nezapomeňte udělat smyčku na kabelu jako na obrázku. Jinak může dojít k jeho poškození!
Utažení senzoru P.I.N.D.A.
Utažení senzoru P.I.N.D.A.
Utažení senzoru P.I.N.D.A.
Utažení senzoru P.I.N.D.A.
Zajistěte P.I.N.D.A. sondu pomocí dvojice šroubů M3x10.
Nezapomeňte udělat smyčku na kabelu jako na obrázku. Jinak může dojít k jeho poškození!
Nový design držáku vyžaduje jen jeden šroub M3x10. Viz poslední obrázek.
Uchycení ventilátoru
Uchycení ventilátoru
Uchycení ventilátoru
Uchycení ventilátoru
Šroub M3x18 (4 ks)
Dbejte na správnou orientaci ventilátoru. Nálepka musí směřovat k trysce!
Kabely od motoru veďte drážkou v těle extrudéru, následně vložte ventilátor.
Pomocí šroubů M3x18 a 2,5 mm inbusu uchyťte ventilátor k tělu motoru dle obrázku.
Použijte 2,5 mm inbus pro plné dotažení šroubů ventilátoru.
Ventilátor je v boxu 2.3.4.5.SUP.
Příprava na krok 24
Příprava na krok 24
Šroub M3x40 (1 ks) s matkou M3n (1 ks)
Tištěný návod by mohl doporučovat použití šroubu M3x30, ale správný je M3x40.
Matku zašroubujte skrz celý závit.
Příprava namontování extrudéru na osu X
Příprava namontování extrudéru na osu X
Příprava namontování extrudéru na osu X
Šroub M3x40 (1 ks)
Šroub M3x30 (1 ks)
Šroub M3x18 (1 ks)
Šroub M3x40 (1 ks) s matkou M3n (1 ks)
Ujistěte se, že máte korektně délky šroubku jako na obrázku.
Umístěte matku M3n (1 ks) do otvoru, viz obrázek.
Příprava kabelů extrudéru
Příprava kabelů extrudéru
Příprava kabelů extrudéru
Veďte kabely od extrudéru jako na obrázku.
Kabely od autokalibrační sondy, motoru a obou ventilátorů musí procházet osou X mezi spodní hlazenou tyčí a X řemenem.
Vedení kabelů extrudéru
Vedení kabelů extrudéru
Vedení kabelů extrudéru
Vedení kabelů extrudéru
Uspořádejte kabely z vrchní části extrudéru úhledně do drážek v těle extrudéru.
Dbejte na to, aby kabely od extrudéru byly vedeny jako na obrázku.
Upevnění extrudéru
Upevnění extrudéru
Upevnění extrudéru
Prosím utáhněte šrouby v pořadí popsaném níže:
Jako první utáhněte horní šroub. Nedotahujte jej zcela!
Nyní utáhněte levý šroub. Tento můžete dotáhnout zcela.
Utáhnětě zcela pravý šroub a poté se vraťte k hornímu šroubu a dotáhněte jej.
Po dotažení všech šroubů zmíněných výše utáhněte poslední šroub, který bude použit pro vedení kabeláže.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Veďte kabely jako na obrázku.
Ujistěte se, že kabely z termistoru vedou nad kabely pro vytápění.
Obrácené pořadí způsobuje problémy při tisku, nedělejte to!
Organizace kabelů - pravá strana
Organizace kabelů - pravá strana
Organizace kabelů - pravá strana
Organizace kabelů - pravá strana
Vložte stahovací pásku (nejdelší z balení) vpravo na X-pojezdu tak, aby kabely od motoru a ventilátoru byly za stahovací páskou a držely na místě.
Dvakrát zkontrolujte orientaci stahovací pásky.
Jakmile jsou všechny kabely přehledně uspořádány, utáhněte stahovací pásku a odstřihněte přebytečný konec.
Pro odstřižení přebytečného konce pásky použijte kombinované kleště.
Uchycení držáku kabeláže
Uchycení držáku kabeláže
Uchycení držáku kabeláže
Uchycení držáku kabeláže
Držák kabeláže
Ujistěte se, že držák kabeláže směřuje nahoru.
Umístěte obě poloviny držáku kabeláže na šroub M3x40.
Utažení držáku kabeláže
Utažení držáku kabeláže
Utažení držáku kabeláže
Utažení držáku kabeláže
Pro utažení použijte dvě stahovací pásky.
Pro odstřižení přebytečného konce pásky použijte kombinované kleště.
Příprava tiskové struny
Příprava tiskové struny
Od poloviny února 2018 je součástí balení již pouze 50cm nylonová struna.
V balení naleznete dvě nylonové struny s délkami 50 a 30 cm. Obě mají průměr 3 mm. Pro tento krok prosím použijte delší a NEZKRACUJTE žádnou z nich!
Zatlačte filament nadoraz. Pokud nejde filament vložit, udělejte kleštěmi na jeho konci špičku a zkuste jej znovu vtlačit.
Tato tisková struna slouží jako podpora kabelového svazku. Nezkracujte ji, povede s ním až do elektroniky.
Pozor na správnou orientaci struny, musí mířit směrem vzhůru stejně jako na obrázku!
Nylonová struna je vyfocena oranžová, ale ve vašem kitu bude černá, obě jsou stejné, liší se pouze barvou.
Příprava kroucené bužírky
Příprava kroucené bužírky
Příprava kroucené bužírky
Příprava kroucené bužírky
Oviňte kroucenou bužírku (největší a nejdelší v balení) kolem kabelů a struny.
Začněte s kabely z horní části, po 1 otáčce přidejte kabely z trysky.
Řádně zkontrolujte pohybem úplně vlevo a vpravo, že kroucená bužírka nenaráží do rámu.
Použijte stahovací pásky a utáhněte kroucenou bužírku s kabely k držáku kabeláže.
Na první otáčku bužírky použijte celkem tři stahovací pásky, viz obrázek.
Dotahujte pásky s citem, přílišné utažení může poškodit kabely uvnitř! Nestahujte pásky pouze přes kabely!
Dokončení extrudéru
Dokončení extrudéru
Znovu zkontrolujte volný pohyb X-pojezdu a srovnejte kabely v celé délce.
Jakmile budete spokojeni s organizací kabelů, dokončete krok navinutím bužírky v plné délce.
Na poslední otočce bužírky oddělte tiskovou strunu, viz obrázek.
Hotovo!
Hotovo!
Gratulujeme! Pravě jste sestavili extruder.
Pokračujte stavbu kapitolou - 6. LCD
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás