CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

7. Zdroj a vyhřívaná podložka

7. Zdroj a vyhřívaná podložka

7. Zdroj a vyhřívaná podložka
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
7. Zdroj a vyhřívaná podložka
 Obtížnost
Střední
 Kroky
32
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
Nový držák cívky (černé provedení)
Starší držák cívky (oranžové provedení)
Kryt kabelu vyhřívané podložky
Obě verze držáku cívky jsou shodné co do funkčnosti.
Uchycení zdroje
Uchycení zdroje
Zdroj přišroubujte 2,5mm inbusovým klíčem k rámu. Šrouby M4x10 nedotahujte nadoraz, k tomu se dostaneme později.
Nový design pro PSU-Y-Part
Nový design pro PSU-Y-Part
Nový design pro PSU-Y-Part
Od poloviny srpna 2017 je MK2S kit odesílán s přepracovaným dílem PSU-Y-Part !!!
Poznámka: Tato součástka je již osazena na rámu osy Y. Nyní pouze upozorňujeme na změny v designu.
Starší design má hlubší otvory pro vložení matek a šrouby M3x18.
Nový design má mělčí otvory pro vložení matek a šrouby M3x25.
Pokud nejsou šrouby M3x25 součástí sáčku 7. PSU & HB použijete prosím náhradní ze sáčku 9. SPARE.
Uchycení zdroje k ose Y
Uchycení zdroje k ose Y
Uchycení zdroje k ose Y
Uchycení zdroje k ose Y
Za použití 2,5mm inbusu přišroubujte kryt zdroje k ose Y.
Vraťte se zpět ke šroubům na rámu ze Step 4 a dotáhněte je, viz poslední obrázek.
Pokud vidíte mezeru, stáhněte ji pomocí šroubů.
Vedení kabelů od zdroje
Vedení kabelů od zdroje
Vedení kabelů od zdroje
Kabely od zdroje protáhněte pod M10 závitovými tyčemi a řemenem jako na obrázku.
Nízkonapěťové napájecí kabely přivažte k oběma závitovým tyčím.
Stahovací pásku utahujte tak, aby nedošlo k poškození napájecích nebo okolních kabelů.
Konfigurace napájecího zdroje
Konfigurace napájecího zdroje
Konfigurace napájecího zdroje
Zkontrolujte polohu spínače na zdroji, zda je ve správné poloze.
Ujistěte se, že napájecí zdroj není připojen k síti!
Správná poloha znamená, že je přepínač na straně s napětím ve vaší síti. (Máte-li 110/120 V síť [většinou Severní a Jižní Amerika], spínač musí být na levé straně, pokud máte 220/230 V [Česko, Slovensko, Evropa a zbytek světa] přepínač by měl být na pravé straně).
Polohu spínače můžete změnit pomocí plochého šroubováku.
Správná konfigurace je velmi důležitá. Je-li napájecí zdroj nakonfigurován nesprávně, může dojít k poškození elektronických komponent!
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK42 12V (1x)
Napájecí kabel (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Podložka M3w (2x)
Samojistná matice M3nN (2x)
POZOR, JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ správně zapojit napájecí kabel. Než začnete se skládáním, podívejte se na piny. Pin vlevo s označením "GND" musí být připojen k ČERNÉMU DRÁTU
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Umístěte černý drát nad pin s označením "GND". Ujistěte se, že používáte kulatý konektor.
Na konektor kabelu umístěte podložku.
Prostrčte šroub M3x10 skrz všechny části.
Podržte šroub a opatrně otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Umístěte samojistnou matku M3nN na šroub M3 a částečně ji utáhněte.
Otočte vyhřívanou podložku zpět, šroub utáhněte pomocí kleští a inbusového klíče. V dalším kroku budeme upravovat natočení svorek kabelu, takže neutahujte šroub příliš silně.
Opakujte tento postup pro druhý (červený) drát.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Než budete pokračovat, prosím zkontrolujte znovu, že je kabel správně připojen k vyhřívané podložce.
ČERNÝ drát musí být připojen k "GND"
ČERVENÝ drát musí být připojen k "VCC"
Krytka kabeláže, kterou budeme nasazovat později, vyžaduje, aby byly konektory kabelu mírně natočené směrem k sobě. Zmáčkněte je jemně, ale nechte mezi nimi mezeru.
Nyní dotáhněte oba šrouby pomocí inbusového klíče a kleští.
Příprava vyhřívané podložky
Příprava vyhřívané podložky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK42 (1x)
Textilní rukáv pro organizaci kabelů (1x)
Matka M3n (3x)
Šroub M3x10 (3x)
Heatbed-cable-cover (1x)
V případě, že je napájecí kabel vyhřívané podložky přišroubován a nikoliv připájen, pak se krytka heatbed-cable-cover nepatrně liší od obrázků, avšak postup montáže je shodný.
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Příprava dílu heatbed-cable-cover
Vložte matky M3n do otvorů.
Pokud nemůžete matku M3n vložit dovnitř, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vezměte šroub M3 a našroubujte jej z druhé strany. Jak jej budete dotahovat, stáhne matku dovnitř. Buďte však opatrní, abyste nezlomili vytištěný díl během dotahování.
V případě, že je napájecí kabel vyhřívané podložky přišroubován a nikoliv připájen, pak se krytka heatbed-cable-cover nepatrně liší od obrázků, avšak postup montáže je shodný.
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Umístěte díl heatbed-cable-cover na vyhřívanou podložku a zakryjte připájené kabely a LED.
Utáhněte díl k podložce pomocí šroubu M3x10 a inbusového klíče. Dávejte pozor na to, abyste neskřípnuli (nezlomili) kabely vedoucí z podložky!
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Příprava kabeláže podložky
Nenatahujte černý/bílý kabel termistoru. Nechte jej mírně prověšený pod vyhřívanou podložkou tak, aby se během tisku ještě více nenapnul a neodpojil ze středu vyhřívané podložky.
Veďte kabel od termistoru pod kabelem pro napájení vyhřívané podložky a několikrát jej obtočte (viz fotografie).
Kabel termistoru může být v černém nebo bílém provedení, jejich vlastnosti jsou stejné.
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Ovinutí textilním rukávem
Vezměte textilní rukáv a oviňte jej okolo kabelů z vyhřívané podložky. Po začátek postačí pár centimetrů těsně za krytkou podložky (heatbed-cable-cover).
Až budete mít první ovinutí za sebou, zasuňte alespoň 5-6 mm rukávu směrem do krytky .
Než budete pokračovat s ovíjením kabelů, musíme rukáv uchytit v krytce. Pokračujte prosím v dalším kroku.
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Umístěte druhou část krytky (dílu heatbed-cable-cover) na textilní rukáv.
Ujistěte se, že kabel termistoru prochází výřezem ve středu tištěného dílu!!! Jinak dojde ke skřípnutí a následnému zlomení kabelu!!!
Vložte dva šrouby M3x10 a dotáhněte je, postupujte opatrně a dotahujte oba šrouby souměrně.
Neutahujte nejdříve jeden šroub a poté až druhý (viz druhý obrázek)!
Správně utažený kryt (heatbed-cable-cover) by měl vypadat jako na posledním obrázku.
Dokončení organizace kabelů
Dokončení organizace kabelů
Dokončete ovinutí kabelů textilním rukávem.
Po dokončení ovinutí zakruťte mírně prsty s rukávem (nikoliv však s kabely uvnitř). Rukáv tímto pohybem rovnoměrně ovinete okolo celého svazku.
Odstranění matek držáku řemene osy Y
Odstranění matek držáku řemene osy Y
Pokud jste osadili pomocné matky na šrouby držáku řemene osy Y, je třeba je odstranit.
Odšroubujte matky zvýrazněné na obrázku.
Odeberte pouze matky! Šrouby M3x12 musí zůstat v pojezdu. Budete je potřebovat na uchycení vyhřívané podložky a držáku řemene osy Y.
Příprava vyhřívané podložky
Příprava vyhřívané podložky
Šroub M3x8r (4 ks)
Vyhřívaná podložka je dodávána s již nalepeným tiskovým povrchem (folie zabarvená do žluta). NEODSTRAŇUJTE JI a při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Za pomoci 2mm inbusového klíče připevněte vyhřívanou podložku k Y-pojezdu.
Dotahujte s citem, závity ve vyhřívané podložce lze snadno ztrhnout!
Šrouby by měly jít bez odporu našroubovat do závitů podložky, pokud nikoliv, nejspíše jste otočili Y pojezd vzhůru nohama, vraťte se do kapitoly [guide|312] pro správné osazení.
Dokončení vyhřívané podložky
Dokončení vyhřívané podložky
Dokončení vyhřívané podložky
Utáhněte držák Y-belt k vyhřívané podložce s pomocí dodaného 2,5mm inbusového klíče.
Ujistěte se, že jste šrouby zašroubovali do distančního sloupku na vyhřívané podložce a že mezi distančním sloupkem a Y-pojezdem není žádná mezera.
Šrouby pečlivě, ale opatrně utáhněte. Závity uvnitř vyhřívané podložky se mohou snadno poškodit!
Pokud máte držák řemene osy Y s drážkou, ujistěte se, že jsou šrouby ve středu jako na obrázku.
Příprava krytu kabelu vyhřívané podložky
Příprava krytu kabelu vyhřívané podložky
Příprava krytu kabelu vyhřívané podložky
V případě, že jste díly heatbed-cable-cover již nasadili (vyhřívaná podložka bez připájeného kabelu) prosím přeskočte na 7. Zdroj a vyhřívaná podložka
Šroub M3x8r (1 ks)
Matka M3n (1 ks)
Veďte kabel od termistoru pod kabelem pro napájení vyhřívané podložky a několikrát jej obtočte (viz fotografie).
Nenatahujte černý kabel termistoru. Nechte jej mírně prověšený pod vyhřívanou podložkou tak, aby se během tisku ještě více nenapnul a neodpojil ze středu vyhřívané podložky.
Poznámka: černý kabel vedoucí z vyhřívané podložky, může být také v bílém provedení, nicméně jejich funkce je stejná (viz druhý obrázek).
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Připravte si dodanou tiskovou strunu (NYLON Ø 3 mm, cca 30 cm).
Zatlačte filament do otvoru v krytu kabelů. Pokud nejde filament vložit, udělejte kleštěmi na jeho konci špičku a zkuste znovu vtlačit.
Tato tisková struna slouží jako podpora kabelového svazku. Nezkracujte ji, povede s ním až do elektroniky.
Montáž krytu kabelu vyhřívané podložky
Montáž krytu kabelu vyhřívané podložky
Montáž krytu kabelu vyhřívané podložky
Montáž krytu kabelu vyhřívané podložky
Ujistěte se, že filament směřuje doprava, při orientaci krytu kabelu vzhůru (všimněte si orientace matky).
Znovu se ujistěte, že kabel termistoru není napnutý pod vyhřívanou podložkou a prochází podél napájecího kabelu podložky.
Připevněte díl k vyhřívané podložce za použití 2mm inbusu. Dávejte pozor na to, abyste neskřípnuli (nezlomili) kabely vedoucí z podložky.
Ovinutí kroucenou bužírkou
Ovinutí kroucenou bužírkou
Ovinutí kroucenou bužírkou
Oviňte kroucenou bužírku kolem kabelů od vyhřívané podložky včetně NYLONu. Začněte jedním až dvěma ovinutími přibližně 1 cm za krytem vyhřívané podložky.
Až budete mít první ovinutí za sebou, zasuňte bužírku směrem do krytu.
Filament nezastřihujte, bude využita celá délka.
Uchycení kroucené bužírky
Uchycení kroucené bužírky
Uchycení kroucené bužírky
Uchycení kroucené bužírky
Vezměte stahovací pásku a obtočte ji okolo krytu vyhřívané podložky. Připevníte tak stahovací bužírku včetně kabeláže. Přímo na krytu je připravena drážka pro stahovací pásku.
Nedotahujte stahovací pásku příliš silně, mohli byste skřípnout (zlomit) kabely vedoucí z podložky. Taktéž dotahujte pásku na straně krytu.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky a pokračuje s ovíjením kabeláže.
Kontrola kolmosti
Kontrola kolmosti
Kontrola kolmosti
Podívejte se na tiskárnu z horní strany a ujistěte se, že linky na vyhřívané podložce jsou perfektně rovnoběžně s tyčemi osy X jako na obrázku.
Pokud nejsou rovnoběžné, použijte klíč 17 a vhodně posuňte matky tak, aby byla rovnoběžnost zajištěna. Použijte matky pouze na straně blíže levému motoru osy Z.
Toto je nesmírně důležitý krok, pokud nebude dodržena rovnoběžnost, tiskárna půjde velmi těžce kalibrovat!
Pokud budete matky posouvat, ujistěte se, že je závitová tyč M10 na konci zářezu.
Poslední drobnost a hotovo
Poslední drobnost a hotovo
Poslední drobnost a hotovo
Poslední drobnost a hotovo
Přimontujte držáky cívky k vrchní části rámu tak, jak je znázorněno na obrázku.
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku na rám a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Gratulujeme, montáž tiskárny je skoro hotová! Teď už jen zapojit! Pokračujte stavbu kapitolou - 8. Elektronika
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás