CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

9. Finále

9. Finále
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 years ago
9. Finále
 Obtížnost
Střední
 Kroky
8
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1
Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá ani zapojená do zásuvky.
Posuňte ručně extruder zcela doleva.
Současným otáčením OBOU závitových tyčí osy Z posouvejte trysku do doby, než se dotkne vyhřívané podložky. Pokuste se otáčet oběma tyčemi stejně!
Znovu zkontrolujte z jiného úhlu, že se tryska nepatrně dotýká vyhřívané podložky. Neprohýbejte tryskou podložku!
Check again from a different angle the nozzle is touching slightly the heatbed. Don't bend the heatbed!
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 2
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 2
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 2
Posuňte extrudér opatrně zcela doprava.
Ujistěte se, že tryska během přesunu neryje do podložky. Pokud ano, povysuňte pravou část osy Z otočením závitové tyče pravého motoru po směru ručiček.
Pokud je to nutné, lze snížit výšku trysky otočením závitové tyče pravého motoru osy Z proti směru ručiček.
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 3
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 3
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 3
Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 3
Posuňte extrudér na středy osy X.
Najděte sáček s náhradními díly, vezměte nejdelší stahovací pásku a položte ji pod P.I.N.D.A. senzor. Použijte prostřední část pásky, nikoliv špičku.
Povolte oba šrouby, které drží senzor P.I.N.D.A. a zatlačte jej jemně proti pásce.
Opětovně dotáhněte šrouby na držáku P.I.N.D.A. senzoru.
!!! Nepoužívejte lepidlo pro zabezpečení senzoru P.I.N.D.A. v nové verzi držáku se šrouby M3. Nebude možné je kdykoliv poté povolit !!!
Správná výška P.I.N.D.A. senzoru v porovnání s tryskou by měla být podobná poslednímu obrázku.
Podívejte se na video s nejčastějšími chybami při stavbě a zkontrolujte, zda se vás netýkají. [http://www.prusa3d.cz/stavbaMK2S]
Poznámka: následující video obsahuje předchozí verzi tiskárny MK2 s částečně odlišným vzhledem, nicméně principy kalibrace a tisku zůstávají stejné.
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Přečtěte si naši zdarma dostupnou Příručku 3D tiskaře - http://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S
Přečtete si kapitolu 3.3 Bezpečnost.
Přečtěte si kapitolu 6.3 Příprava tiskárny pro tisk.
Stáhněte si a nainstalujte ovladače z kapitoly 9 Ovladače k tiskárně. Nezapomeňte, že máme tisková nastavení pro Slic3r, Cura a Simplify3D .
Zkalibrujte tiskárnu podle diagramu v kapitole 6.3.1 Postup kalibrace. Pozor, opravdu dodržte všechny kroky, nebo můžete nevratně poškodit tiskovou podložku!
Ukázkové 3D modely
Ukázkové 3D modely
Přečtěte si kapitolu 7 Tisk v Příručce.
Gratulujeme. A teď už opravdu na ten první tisk :)
Nejlepší je začít některým z modelů, které jsou nahrané na přiložené SD kartě. Podívat se na ně můžete na www.prusa3d.cz/3d-modely-pro-tisk
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás