PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić silnik ekstrudera (MINI/MINI+)

Menu

Jak wymienić silnik ekstrudera (MINI/MINI+)

Jak wymienić silnik ekstrudera (MINI/MINI+)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 years ago
Jak wymienić silnik ekstrudera (MINI/MINI+)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
24
 Dostępne języki
ENCSDEJAESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany silnika ekstrudera w Original Prusa MINI oraz MINI+.
Niektóre części mogą różnić się nieznacznie, jednak nie ma to wpływu na procedurę.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Upewnij się, że podgrzewany stół i głowica są schłodzone do temperatury otoczenia.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza!
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami!
Zdejmij płytę stalową stołu.
Przykryj podgrzewany stół grubą tkaniną - w ten sposób zabezpieczysz go przed uszkodzeniami podczas pracy.
Obróć drukarkę tyłem do siebie.
Przesuń stół do końca w swoją stronę.
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Odkręć i wyciągnij śrubę M3 z obudowy elektroniki.
Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
Podnieś odrobinę pokrywę elektroniki. Przed ściągnięciem jej całkowicie, przesuń ją w stronę pionowego profilu aluminiowego, aby wyciągnąć kołeczki z otworów.
Odłączenie czujnika optycznego (opcjonalnie)
Odłączenie czujnika optycznego (opcjonalnie)
Odłączenie czujnika optycznego (opcjonalnie)
Odłączenie czujnika optycznego (opcjonalnie)
Pomiń ten krok, jeśli Twoja drukarka nie jest wyposażona w czujnik filamentu.
Odłącz złącze czujnika filamentu od płyty Buddy.
Poluzuj śrubę na obudowie czujnika filamentu.
Ściągnij czujnik filamentu z dłuższej rurki PTFE.
Demontaż silnika ekstrudera
Demontaż silnika ekstrudera
Demontaż silnika ekstrudera
Demontaż silnika ekstrudera
Odetnij opaskę zaciskową zaciśniętą najniżej na wiązce przewodów idących do ekstrudera.
Odkręć i wyciągnij dwie śruby z ekstrudera.
Zdemontuj drzwiczki inspekcyjne.
Demontaż silnika ekstrudera
Demontaż silnika ekstrudera
Demontaż silnika ekstrudera
Przytrzymaj ekstruder ręką.
Odkręć i wyciągnij dolną śrubę.
Ostrożnie połóż ekstruder na stole przykrytym kawałkiem tkaniny tak, aby silnik był pod spodem.
Jeśli ekstruder nie sięga stołu, obniż oś Z lub przesuń oś X bliżej. Zrób to ręcznie, nie musisz włączać drukarki.
Rozmontowanie ekstrudera
Rozmontowanie ekstrudera
Rozmontowanie ekstrudera
Rozmontowanie ekstrudera
Odkręć i wyciągnij trzy śruby w tylnej pokrywie ekstrudera (extruder-rear).
Zdemontuj tylną pokrywę ekstrudera (extruder-rear).
Wyciągnij kółko radełkowane z przedniej pokrywy ekstrudera (extruder-front).
Odkręć obydwie śruby.
Zdemontuj przednią pokrywę ekstrudera (extruder-front) z silnika.
Wyciągnięcie przewodu silnika
Wyciągnięcie przewodu silnika
Wyciągnięcie przewodu silnika
Wyciągnij przewód z wiązki w owijce tekstylnej i zdemontuj silnik.
Niektóre starsze wersje mogą mieć opaskę zaciskową na końcu owijki tekstylnej wewnątrz obudowy elektroniki.
Demontaż kółka zębatego
Demontaż kółka zębatego
Poluzuj wkręt dociskowy na kółku zębatym. Nie wykręcaj go całkowicie.
Zdemontuj kółko zębate z silnika.
Nie wyrzucaj kółka zębatego - użyjemy go w kolejnych krokach.
Przygotowanie silnika ekstrudera
Przygotowanie silnika ekstrudera
Przygotowanie silnika ekstrudera
Na wałku silnika znajduje się spłaszczenie. Obróć go tak, jak na pierwszej ilustracji. Zwróć uwagę na kierunek strzałek.
Umieść koło zębate na wałku silnika tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Nie dociskaj kółka do silnika - zostaw około 2 mm przestrzeni między nimi. Możesz użyć klucza imbusowego 2 mm do ustawienia odstępu.
Wkręt dociskowy musi być skierowany bezpośrednio na spłaszczenie czopu wałka. Dokręć go lekko.
Upewnij się, że kółko jest umieszczone na wałku w odpowiednim kierunku. Możesz je zamontować na dwa sposoby, ale tylko jeden jest prawidłowy.
Montaż silnika ekstrudera
Montaż silnika ekstrudera
Montaż silnika ekstrudera
Montaż silnika ekstrudera
Połóż silnik ekstrudera na tkaninie, którą przykryty jest stół tak, jak na ilustracji. Zwróć uwagę na kierunek przewodu.
Umieść przednią pokrywę ekstrudera (extruder-front) na silniku pod kątem - tak, jak na ilustracji.
Aby ustawić części prawidłowo, upewnij się, że:
Przewody silnika są skierowane w przeciwnym kierunku - tak, jak na ilustracji.
Łożysko umieszczone w części drukowanej jest bliżej Ciebie.
Przykręć przednią pokrywę ekstrudera (extruder-front) dwoma śrubami M3x25.
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Umieść kółko radełkowane z powrotem w łożysku. Dłuższa część (z radełkiem) musi być skierowana ku górze.
Koła zębate muszą się odpowiednio zazębiać. Obróć jedno z nich, aby sprawdzić, czy drugie obraca się prawidłowo.
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Umieść tylną pokrywę ekstrudera (extruder-rear) na przedniej (extruder-front). Sprawdź prawidłowe ułożenie części - porównaj z ilustracją.
Wałek silnika musi pasować do łożyska.
Przykręć części do siebie przy pomocy trzech śrub M3x25.
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Montaż ekstrudera
Umieść ekstruder na wózku osi Z i przykręć śrubą M3x25 używając dolnego otworu.
Umieść drzwiczki inspekcyjne na ekstruderze.
Upewnij się, że otwory są ze sobą zrównane.
Dokręć części do siebie śrubą M3x25, ale nie używaj nadmiernej siły. Musisz mieć możliwość otwarcia drzwiczek.
Wsuń śrubę M3x25 w otwór z prawej strony i lekko dokręć. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, ponieważ mogłoby to doprowadzić do problemów z ładowaniem filamentu.
Podłączenie przewodu silnika
Podłączenie przewodu silnika
Podłączenie przewodu silnika
Podłączenie przewodu silnika
Podłącz złącze silnika ekstrudera (oznaczone etykietą z "E") do czwartego gniazda od lewej.
Dołóż przewód silnika ekstrudera do wiązki.
Przymocuj wiązkę używając opaski zaciskowej.
Montaż czujnika filamentu (opcjonalnie)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalnie)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalnie)
Montaż czujnika filamentu (opcjonalnie)
Jeśli Twoja drukarka nie jest wyposażona w czujnik filamentu, przejdź do Montaż pokrywy elektroniki.
Wsuń rurkę PTFE w czujnik filamentu. Spójrz na ilustrację, aby ustawić go w odpowiednim kierunku.
Sprawdź pozycję rurki PTFE we wcięciu:
Nieprawidłowy montaż: rurka PTFE nie jest odpowiednio zagnieżdżona w czujniku filamentu. Będzie on działać nieprawidłowo.
Prawidłowy montaż: rurka PTFE jest w odpowiedniej pozycji.
Teraz dokręć śrubę z wyczuciem, aby zablokować rurkę PTFE wewnątrz czujnika.
Weź kawałek filamentu i wsuń w czujnik, aby upewnić się, że rurka nie jest zdeformowana. Jeśli czujesz zwiększony opór, to poluzuj śrubę.
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłączenie czujnika filamentu (opcjonalne)
Podłącz złącze czujnika filamentu do drugiego gniazda od góry z prawej strony płyty Buddy.
Ułóż przewód zgodnie z ilustracją. Pamiętaj, że na obudowę musimy jeszcze nałożyć pokrywę.
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Przed założeniem pokrywy, upewnij się, że nakrętka kwadratowa jest na swoim miejscu. Nie dopuść do wypadnięcia nakrętki z gniazda! Mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki.
Umieść pokrywę z powrotem na miejscu i upewnij się, że zakładki są prawidłowo osadzone w szczelinach. Uwaga: w poprzedniej wersji zamiast szczelin były otwory, ale procedura montażu jest taka sama.
Nałóż drugą pokrywę i ułóż przewody:
Wiązka ekstrudera: upewnij się, że owijka tekstylna jest częściowo schowana. Przewody muszą wychodzić w kierunku tyłu drukarki.
Wiązka podgrzewanego stołu: upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Przewód czujnika filamentu (opcjonalnie): upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Teraz dokręć drugą pokrywkę. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest ściśnięty pomiędzy częściami.
Montaż rurki PTFE Bowden
Montaż rurki PTFE Bowden
Nałóż na króciec nakrętkę złącza z długą rurką PTFE i dokręć przy pomocy klucza. Nie używaj nadmiernej siły!
Gotowe!
Gotowe!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić silnik ekstrudera.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt